Problem

Podczas wyświetlania plików PDF w programie Adobe Acrobat lub Adobe Reader na serwerze terminala/w środowisku Citrix wyświetlana zawartość jest wolno aktualizowana za pośrednictwem połączenia RDP. Ten problem jest szczególnie zauważalny podczas przewijania dokumentów PDF, które zawierają obrazy w wysokiej jakości.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Zaktualizuj preferencje wyświetlania strony w programie Acrobat lub Reader.

Zmień następujące ustawienia w programie Acrobat lub Reader. Możesz wyłączyć te opcje bezpośrednio w programie Reader/Acrobat, korzystając z opcji Edycja > Preferencje > Wyświetlanie strony > Renderowanie lub stosując klucze rejestru dla administratorów systemu:

  • wyłącz „2D Graphic acceleration” HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\AVDisplay - bUse2DGPUf=dword:0
  • wyłącz „Smooth images” HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals - bAntialiasImages=dword:0
  • wyłącz „Smooth line art” HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals - bAntialiasGraphics=dword:0
  • ustaw dla opcji „Smooth Text” wartość None (opcjonalnie: niektórzy klienci zgłaszają akceptowalną wydajność bez ustawienia parametru Smooth Text na wartość None)
    • HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals - bAntialiasText=dword:0
    • HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals - iAntialiasThreshold=dword:0
    • HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals - benableDDR=dword:0

Zmiana wartości w rejestrze nie jest oficjalnie objęta wsparciem firmy Adobe, więc czynności te użytkownik wykonuje na własne ryzyko. Ustawienia rejestru powinni zmieniać tylko użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w tym zakresie.

Administratorzy systemu powinni najpierw zmienić te ustawienia przy użyciu okna dialogowego Preferencje w programie Adobe Reader (nie przy użyciu rejestru) i sprawdzić działanie za pośrednictwem aplikacji Citrix. Po uzyskaniu właściwej kombinacji działających ustawień należy zapisać wartości tych kluczy rejestru do użycia przy innych instalacjach programu Reader. Jest to ważne, ponieważ wartość klucza iAntialiasThreshold key może się różnić (0, 1 lub 12) w zależności od tego, które inne opcje są nieaktywne.

Uwaga: te ustawienia wpłyną na poprawienie wydajności wyświetlania przy połączeniach o niskiej przepustowości, jednak mogą niekorzystnie wpłynąć na wydajność wyświetlania w przypadku połączeń LAN. Należy je dokładnie przetestować.

Rozwiązanie 2: Użyj narzędzia kompresji RDP do kompresji danych wysyłanych przez sieć.  

Protokół RDP wysyła cały zestaw danych obrazu za każdym razem, gdy obraz jest przewijany na stronie. Wysyłanie wszystkich danych jednocześnie może spowodować zagęszczenie ruchu sieciowego, zwłaszcza przy ograniczonej przepustowości. Niektórzy klienci pomyślnie zastosowali następujące narzędzie w celu ulepszenia wydajności wyświetlania w serwerze terminala w przypadku połączeń o niskiej przepustowości: http://www.ericom.com/ericom_blaze.asp

Dodatkowe informacje

Nie ma ogólnych rozwiązań w programie Acrobat lub Reader umożliwiających naprawienie problemów z wydajnością na serwerze terminala. Problemy z wydajnością często zależą od ograniczeń przepustowości połączenia sieciowego lub od samego protokołu RDP.  

Protokół RDP nie zawsze właściwie obsługuje dane obrazu. Serwer terminala w systemie Windows 2003 korzysta z wersji 5.2 protokołu RDP. Serwer terminala w systemie Windows 2008 Server korzysta z wersji 7.0 protokołu RDP, która poprawia wydajność wyświetlania obrazów. Dlatego uaktualnienie do nowszego systemu operacyjnego może również poprawić wydajność, jeśli używana będzie nowsza wersja protokołu RDP, np. 7.0.

Poniżej znajduje się artykuł firmy Citrix dotyczący tego samego problemu:

http://support.citrix.com/article/CTX122914

oraz wpisy na naszym forum dotyczące tej samej kwestii:

http://forums.adobe.com/thread/439803

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online