Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów związanych z włączaniem formularzy w programie Reader

W przypadku problemów z włączaniem formularzy dla użytkowników Reader sprawdź poniższe warunki:

Opcja włączania formularzy w programie Reader jest niedostępna w menu Zaawansowane

 • Ta funkcja nie jest dostępna w programie Adobe Reader. Należy korzystać z wersji Acrobat 9 Pro, Pro Extended lub Standard, Acrobat 8 Professional lub Acrobat 3D w wersji 8.
 • W przypadku edytowania formularza kliknij opcję Zamknij edycję formularza w prawym górnym rogu formularza.
 • Upewnij się, że ustawienia zabezpieczeń umożliwiają wypełnianie formularzy. (Patrz Plik > Właściwości > Zabezpieczenia).
 • Upewnij się, że nie użyto standardu PDF/A do utworzenia pliku. (Sprawdź przycisk panelu Standardy w panelu Nawigacja). Jeśli zastosowano standard PDF/A, utwórz ponownie plik PDF bez korzystania z ustawienia PDF/A, aby umożliwić włączenie formularza w programie Reader.

Użytkownicy programu Reader nie mogą wypełniać ani zapisywać formularzy

 • Użytkownicy programu Reader muszą korzystać z wersji Reader 8 lub nowszej.
 • Po wybraniu opcji włączenia formularza w programie Reader zapisz kopię formularza, używając innej nazwy pliku, a następnie wyślij kopię do odbiorców.

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z wypełnianiem formularzy

W przypadku problemów z wypełnianiem i przesyłaniem formularzy sprawdź następujące warunki:

 • Upewnij się, że ustawienia zabezpieczeń umożliwiają wypełnianie formularzy. (Patrz Plik > Właściwości > Zabezpieczenia).
 • Upewnij się, że plik PDF zawiera interaktywne lub możliwe do wypełnienia pola formularza. Czasem osoby tworzące formularze zapominają przekształcić pliki PDF w formularz interaktywny lub celowo tworzą formularz, który można wypełnić tylko ręcznie. Jeśli pisanie w formularzu nie jest możliwe, prawdopodobnie pola nie są interaktywne. 
 • Sprawdź dodatkowe właściwości i ograniczenia na fioletowym pasku komunikatów w dokumencie, zaraz poniżej obszaru narzędzi. 

Dodatkowe wskazówki dotyczące formularzy dla użytkowników programu Acrobat

Dodatkowe wskazówki dotyczące formularzy dla użytkowników programu Acrobat 

 • Jeśli formularz nie zawiera pól interaktywnych, otwórz go w programie Acrobat 9 (dowolnej wersji) i wybierz opcje Formularze > Dodaj lub edytuj pola. Sprawdź, czy komunikat „Aktualnie nie ma pól formularzy w tym pliku PDF. Czy chcesz, aby program Acrobat wykrył pola formularzy?” jest wyświetlany. Możesz kliknąć przycisk Tak, aby uruchomić narzędzie rozpoznawania pól formularza, lub użyć narzędzia Maszyna do pisania w celu utworzenia pól formularza.
 • Jeśli komunikat „Ta operacja nie jest dozwolona” jest wyświetlany, gdy użytkownicy otwierają lub wysyłają formularz, sprawdź, czy w dokumencie nie ma nieosadzonych czcionek lub ukrytych obiektów. Upewnij się również, że czcionki są osadzone w dowolnym pliku PDF przed zaimportowaniem go jako obraz w formularzu. Aby sprawdzić nieosadzone czcionki, wybierz kolejno opcje Plik > Właściwości > karta Czcionka. Aby osadzić czcionkę, wybierz opcje Narzędzia > Edycja zaawansowana > Narzędzie Korygowanie tekstu. Aby znaleźć i usunąć niechcianą zawartość, wybierz opcje Dokument > Sprawdź dokument w programie Acrobat. Więcej informacji można znaleźć we wpisie forum Operacja niedozwolona.
 • Jeśli po sprawdzeniu wszystkich tych warunków wciąż nie można wypełnić i przesłać formularza, wyślij swoje pytanie na forum programu Acrobat.

Dodatkowe wskazówki dotyczące formularzy dla użytkowników programu Reader

 • Jeśli formularz nie zawiera interaktywnych pól formularzy możesz poprosić osobę tworzącą formularz o umieszczenie pól formularzy w dokumencie. Możesz również pobrać bezpłatną wersję próbną programu Acrobat 9 (tylko dla systemów Windows). W programie Acrobat możesz użyć narzędzia Maszyna do pisania lub narzędzia Rozpoznawanie pól formularza w celu utworzenia pól formularza.
 • Jeśli osoba tworząca formularz włączy dodatkowe funkcje, wówczas dostępny jest panel Rozszerzenia dokumentu (Widok > Panele nawigacyjne > Rozszerzenia dokumentu). Można otworzyć panel, aby zobaczyć, jakie jeszcze czynności można wykonać z formularzem. Na przykład może być możliwe zapisanie i wydrukowanie danych, dodanie komentarzy lub podpisanie cyfrowe. 

Jeśli inne funkcje, takie jak edycja zawartości dokumentu czy wstawianie lub usuwanie stron, są niedostępne, po sprawdzeniu wszystkich tych warunków wciąż nie można wypełnić i przesłać formularza, wyślij swoje pytanie na forum programu Acrobat.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online