Podręcznik użytkownika Anuluj

Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł

 1. Podręcznik użytkownika programu Acrobat
 2. Wprowadzenie do programu Acrobat
  1. Uzyskaj dostęp do programu Acrobat na komputerze, urządzeniu mobilnym oraz w Internecie
  2. Co nowego w programie Acrobat
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Wymagania systemowe
 3. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z obszarem roboczym
  2. Otwieranie i wyświetlanie plików PDF
   1. Otwieranie plików PDF
   2. Nawigowanie między stronami dokumentów PDF
   3. Wyświetlanie preferencji plików PDF
   4. Dostosowywanie widoków PDF
   5. Włączanie podglądu miniatur plików PDF
   6. Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce
  3. Praca z kontami przechowywania online
   1. Dostęp do plików z usługi Box
   2. Dostęp do plików z usługi Dropbox
   3. Dostęp do plików z usługi OneDrive
   4. Dostęp do plików z usługi SharePoint
   5. Dostęp do plików z usługi Dysk Google
  4. Acrobat i macOS
  5. Powiadomienia programu Acrobat
  6. Siatki, linie pomocnicze, jednostki miary w plikach PDF
  7. Znaki azjatyckie, cyrylica i tekst pisany od prawej do lewej w dokumentach PDF
 4. Tworzenie plików PDF
  1. Omówienie procesu tworzenia dokumentów PDF
  2. Tworzenie plików PDF w programie Acrobat
  3. Tworzenie plików PDF za pomocą funkcji PDFMaker
  4. Korzystanie z drukarki Adobe PDF
  5. Konwersja stron internetowych na format PDF
  6. Tworzenie plików PDF za pomocą programu Acrobat Distiller
  7. Ustawienia konwersji Adobe PDF
  8. Czcionki PDF
 5. Edytowanie plików PDF
  1. Edycja tekstu w plikach PDF
  2. Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF
  3. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  4. Edycja zeskanowanych plików PDF
  5. Poprawa zdjęć dokumentów zrobionych za pomocą aparatu w telefonie komórkowym
  6. Optymalizowanie plików PDF
  7. Właściwości dokumentu PDF i metadane
  8. Łącza i załączniki w plikach PDF
  9. Warstwy PDF
  10. Miniatury stron i zakładki w dokumentach PDF
  11. Kreator operacji (Acrobat Pro)
  12. Pliki PDF przekonwertowane na strony internetowe
  13. Przygotowywanie plików PDF do prezentacji
  14. Artykuły PDF
  15. Pliki PDF zawierające dane geograficzne
  16. Stosowanie operacji i skryptów w plikach PDF
  17. Zmiana domyślnej czcionki do dodawania tekstu
  18. Usuwanie stron z pliku PDF
 6. Skanowanie i OCR
  1. Skanowanie dokumentów do formatu PDF
  2. Poprawianie zdjęć w dokumencie
  3. Rozwiązywanie problemów ze skanerem podczas skanowania przy użyciu programu Acrobat
 7. Formularze
  1. Podstawy formularzy PDF
  2. Tworzenie formularza w programie Acrobat od podstaw
  3. Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF
  4. Wypełnianie formularzy PDF
  5. Właściwości pola formularza PDF
  6. Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF
  7. Ustawianie przycisków w formularzach PDF
  8. Publikowanie interaktywnych formularzy internetowych PDF
  9. Podstawy pola formularza PDF
  10. Pole z kodem kreskowym PDF
  11. Zbieranie danych formularzy PDF i zarządzanie nimi
  12. Moduł śledzący formularze — informacje
  13. Formularze PDF — pomoc
  14. Wysyłanie formularzy PDF do odbiorców za pomocą poczty e-mail lub serwera wewnętrznego
 8. Łączenie plików
  1. Łączenie lub scalanie plików do postaci pojedynczego pliku PDF
  2. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  3. Dodawanie nagłówków, stopek i numeracji Batesa do dokumentów PDF
  4. Kadrowanie stron dokumentu PDF
  5. Dodawanie znaków wodnych do plików PDF
  6. Dodawanie tła do plików PDF
  7. Praca z plikami składowymi portfolio PDF
  8. Publikowanie i udostępnianie portfolio PDF
  9. Opis ogólny portfolio PDF
  10. Tworzenie i dostosowywanie portfolio PDF
 9. Udostępnianie, recenzowanie i komentowanie
  1. Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet
  2. Redagowanie tekstu za pomocą znaczników
  3. Przygotowywanie pliku PDF do recenzji
  4. Rozpoczynanie recenzji pliku PDF
  5. Hostowanie udostępnianych recenzji w witrynach SharePoint lub Office 365
  6. Udział w recenzji pliku PDF
  7. Dodawanie komentarzy do plików PDF
  8. Dodawanie stempla do dokumentu PDF
  9. Postępy zatwierdzania
  10. Zarządzanie komentarzami | wyświetlanie, odpowiadanie, drukowanie
  11. Importowanie i eksportowanie komentarzy
  12. Śledzenie recenzji plików PDF i zarządzanie nimi
 10. Zapisywanie i eksportowanie plików PDF
  1. Zapisywanie plików PDF
  2. Konwersja pliku PDF na format Word
  3. Konwersja pliku PDF na format JPG
  4. Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF do innych formatów
  5. Opcje formatów plików do eksportowania plików PDF
  6. Ponowne korzystanie z zawartości pliku PDF
 11. Zabezpieczenia
  1. Ulepszone ustawienia ochrony dla plików PDF
  2. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł
  3. Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi
  4. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu certyfikatów
  5. Otwieranie zabezpieczonych plików PDF
  6. Usuwanie poufnej zawartości z dokumentów PDF
  7. Konfigurowanie reguł zabezpieczeń dla plików PDF
  8. Wybór metody zabezpieczania dokumentów PDF
  9. Ostrzeżenia zabezpieczeń podczas otwierania pliku PDF
  10. Zabezpieczanie plików PDF za pomocą programu Adobe Experience Manager
  11. Funkcja Widok chroniony dla plików PDF
  12. Opis ogólny zabezpieczeń w programie Acrobat i plikach PDF
  13. Skrypty JavaScript w plikach PDF jako zagrożenia bezpieczeństwa
  14. Załączniki jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
  15. Dopuszczanie lub blokowanie łączy w plikach PDF
 12. Podpisy elektroniczne
  1. Podpisywanie dokumentów PDF
  2. Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu
  3. Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego
  4. Informacje o podpisach opartych na certyfikatach
  5. Podpisy oparte na certyfikacie
  6. Weryfikacja podpisów cyfrowych
  7. Lista zaufania zatwierdzona przez firmę Adobe
  8. Zarządzanie zaufanymi tożsamościami
 13. Drukowanie
  1. Podstawowe zadania drukowania pliku PDF
  2. Drukowanie broszur i portfolio PDF
  3. Zaawansowane ustawienia drukowania pliku PDF
  4. Drukowanie do pliku PDF
  5. Drukowanie dokumentów PDF w kolorze (Acrobat Pro)
  6. Drukowanie plików PDF w niestandardowych rozmiarach
 14. Dostępność, znaczniki i ponowne wlanie tekstu
  1. Tworzenie dostępnych plików PDF i weryfikacja dostępności
  2. Funkcje dostępności w plikach PDF
  3. Narzędzie Kolejność odczytu dla plików PDF
  4. Odczytywanie plików PDF z funkcjami ponownego wlewania tekstu i dostępności
  5. Edycja struktury dokumentu za pomocą paneli Zawartość i Znaczniki
  6. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
 15. Wyszukiwanie i indeksowanie
  1. Tworzenie indeksów PDF
  2. Przeszukiwanie plików PDF
 16. Multimedia i modele 3D
  1. Dodawanie dźwięków, filmów i obiektów interaktywnych do plików PDF
  2. Dodawanie modeli 3D do plików PDF (Acrobat Pro)
  3. Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
  4. Praca z modelami 3D
  5. Mierzenie obiektów 3D w plikach PDF
  6. Ustawianie widoków 3D w plikach PDF
  7. Włączanie treści 3D w pliku PDF
  8. Dodawanie plików multimedialnych do plików PDF
  9. Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF
  10. Odtwarzanie wideo, audio i formatów multimedialnych w dokumentach PDF
  11. Dodawanie komentarzy do elementu wideo
 17. Narzędzia drukowania (Acrobat Pro)
  1. Omówienie narzędzi drukowania
  2. Znaczniki drukarki i cienkie linie
  3. Podgląd wyjściowy
  4. Spłaszczanie przezroczystości
  5. Konwertuj kolory i zarządzanie farbą
  6. Zalewkowanie kolorów
 18. Inspekcja wstępna (Acrobat Pro)
  1. Pliki zgodne ze standardami PDF/X, PDF/A i PDF/E
  2. Profile inspekcji wstępnej
  3. Zaawansowane inspekcje wstępne
  4. Raporty inspekcji wstępnej
  5. Wyświetlanie wyników inspekcji wstępnej, obiektów i zasobów
  6. Wyjściowe profile konwersji w plikach PDF
  7. Korygowanie problemów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  8. Automatyzacja analizy dokumentów za pomocą dropletów lub operacji inspekcji wstępnej
  9. Analizowanie dokumentów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  10. Dodatkowe kontrole w narzędziu Inspekcja wstępna
  11. Biblioteki inspekcji wstępnych
  12. Zmienne inspekcji wstępnych
 19. Zarządzanie kolorami
  1. Utrzymywanie spójności kolorów
  2. Ustawienia kolorów
  3. Zarządzanie kolorami dokumentów
  4. Praca z profilami kolorów
  5. Omówienie zarządzania kolorami

Zanim zaczniesz

Wprowadzamy nową i bardziej intuicyjną obsługę produktu. Jeśli wyświetlony tutaj ekran nie jest zgodny z interfejsem produktu, wybierz opcję pomoc dla bieżącego środowiska.

W nowym środowisku narzędzia są wyświetlane po lewej stronie ekranu.

Podstawy zabezpieczania hasłem

Użytkownik może określić hasła i ograniczyć dostęp do pewnych funkcji, np. drukowania i edycji. Nie może jednak uniemożliwić zapisywania kopii pliku PDF. Kopie mają takie same ograniczenia, co oryginalny plik PDF. Są dostępne dwa typy haseł.

Hasło otwierania dokumentu

Jeśli w dokumencie ustawiono hasło otwierania dokumentu (zwane również hasłem użytkownika), podczas próby otwarcia tego dokumentu PDF zostanie wyświetlony monit o jego wprowadzenie.

Hasło uprawnień

Hasło uprawnień (zwane również hasłem podstawowym) zabezpiecza uprawnienia modyfikacji ustawień pliku. Za pomocą hasła uprawnień możesz wyłączyć dostęp do funkcji drukowania, edytowania i kopiowania zawartości w pliku PDF. Odbiorcy nie muszą wprowadzać hasła podczas otwierania dokumentów w programie Acrobat lub Acrobat Reader. Wprowadzenie hasła jest wymagane wyłącznie podczas próby zmodyfikowania ustawionych ograniczeń.

Jeśli plik PDF został zabezpieczony za pomocą obu typów haseł, można go otworzyć, podając dowolne hasło. Jednak tylko hasło przyzwoleń umożliwia zmianę ograniczonych funkcji. Zaleca się używanie obu typów haseł, ponieważ dzięki temu poziom bezpieczeństwa jest wyższy.

Uwaga:

Haseł nie można dodawać do dokumentów podpisanych lub certyfikowanych.

Zabezpieczanie pliku PDF hasłem

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Wszystkie narzędzia > Chroń plik PDF > Chroń za pomocą hasła.  
  • Wybierz Plik > Zabezpiecz hasłem (macOS).
 3. W oknie dialogowym Zabezpiecz hasłem zaznacz, czy chcesz ustawić hasło dla wyświetlania lub edycji pliku PDF.

  Zabezpiecz hasłem

 4. Wpisz i wprowadź ponownie hasło. Hasło musi mieć długość przynajmniej 6 znaków. Siła hasła jest wyświetlana obok hasła, aby wskazać, czy wybrane hasło jest słabe, średnie, silne czy doskonałe.

 5. Wybierz opcję Zastosuj. Program Acrobat wyświetli komunikat potwierdzający, że plik został pomyślnie zabezpieczony hasłem.

  Komunikat potwierdzający ochronę

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Wszystkie narzędzia > Chroń plik PDF. W zestawie narzędzi Chroń plik PDF w panelu po lewej stronie wybierz opcję Szyfruj z użyciem hasła.
  • Wybierz Plik > Zabezpiecz hasłem. Na liście Opcje zaawansowane wybierz pozycję Szyfruj z użyciem hasła (macOS).
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz przycisk Tak, aby zmienić zabezpieczenia.

 3. Wybierz opcję Do otwarcia dokumentu wymagane jest hasło, po czym wprowadź hasło w stosownym polu. Hasło musi mieć długość przynajmniej 6 znaków. Każde naciśnięcie klawisza aktywuje pomiar siły hasła.

  Wybierz opcję Wymagaj hasła do otwarcia tego dokumentu
  W oknie Zabezpieczenie hasłem – ustawienia można ustawić hasło otwierania PDF

 4. Z rozwijanej listy Zgodność wybierz wersję programu Acrobat. Wybierz wersję równą lub niższą od wersji programu Acrobat lub Acrobat Reader posiadanej przez odbiorcę.

  Opcje sterują zgodnością z poprzednimi wersjami programów i typem szyfrowania
  Opcje sterują zgodnością z poprzednimi wersjami programów i typem szyfrowania

  Za pomocą opcji Zgodność można określić typ zastosowanego szyfrowania. Należy pamiętać o wybraniu wersji, która jest zgodna z wersją programu Acrobat i Acrobat Reader posiadanego przez odbiorcę. Program Acrobat 7 nie będzie w stanie otworzyć pliku PDF zaszyfrowanego dla programu Acrobat X i nowszych.

  • Opcja Acrobat 6.0 i nowsze (PDF 1.5) szyfruje dokument za pomocą algorytmu RC4 ze 128-bitowym kluczem.
  • Opcja Acrobat 7.0 i nowsze (PDF 1.6) szyfruje dokument za pomocą algorytmu AES ze 128-bitowym kluczem.
  • Opcja Acrobat X i nowsze wersje (PDF 1.7) szyfruje dokument za pomocą algorytmu AES z 256-bitowym kluczem. Aby zastosować szyfrowanie AES z kluczem 256-bitowym w dokumentach utworzonych w programie Acrobat 8 i 9, wybierz pozycję Acrobat X i nowszy.
 5. Wybierz opcję szyfrowania:

  Zakoduj całą zawartość dokumentu

  Szyfrowanie dokumentu oraz jego metadanych. Podczas przeszukiwania dokumentu nie ma dostępu do metadanych.

  Zakoduj całą zawartość dokumentu z wyjątkiem metadanych

  Szyfrowanie zawartości dokumentu, ale nie metadanych — pozostają one dostępne dla mechanizmów wyszukiwania.

  Uwaga:

  Funkcja iFilter i polecenia Znajdź i Wyszukiwanie zaawansowane dostępne w programie Acrobat nie przeszukują metadanych dokumentu PDF nawet w przypadku wybrania opcji Zakoduj całą zawartość dokumentu z wyjątkiem metadanych. Możesz użyć narzędzia wyszukiwania, które korzysta z metadanych XMP.

  Zakoduj tylko załączniki pliku

  Do otwarcia załączników pliku wymagane jest hasło. Dokument będzie można jednak otworzyć bez użycia hasła. Ta opcja służy do tworzenia zabezpieczonych kopert.

 6. Wybierz OK. Potwierdź hasło, wpisując je ponownie w polu monitu, a następnie kliknij przycisk OK.

Ograniczanie edycji pliku PDF

Możesz ograniczyć możliwość modyfikowania plików PDF przez użytkowników. Opcja ograniczania możliwości edycji uniemożliwia edytowanie tekstu, przenoszenie obiektów i dodawanie pól formularzy. Użytkownicy nadal będą mogli wypełniać pola formularzy, podpisywać dokumenty i wstawiać komentarze.

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Wszystkie narzędzia > Chroń plik PDF, a następnie wybierz Chroń za pomocą hasła w zestawie narzędzi Chroń plik PDF w panelu po lewej stronie.
  • Wybierz Plik > Zabezpiecz hasłem (macOS).
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz przycisk Tak, aby zmienić zabezpieczenia.

 3. Wybierz opcję Edycja, a następnie wpisz i potwierdź hasło. Hasło musi mieć długość przynajmniej 6 znaków. Siła hasła jest wyświetlana obok hasła, aby wskazać, czy wybrane hasło jest słabe, średnie czy silne.

  Ogranicz możliwość edycji

 4. Wybierz opcję Zastosuj. Program Acrobat wyświetli komunikat potwierdzający, że plik został pomyślnie zabezpieczony hasłem.

  Komunikat potwierdzający ograniczenie edycji

Wyłączanie drukowania, edytowania i kopiowania

Możesz ograniczyć możliwość drukowania, edytowania lub kopiowania zawartości z pliku PDF. Możesz dostosować ograniczenia pliku PDF. Użytkownicy nie będą mogli zmieniać tych ograniczeń, jeśli nie podasz hasła.

Programy Adobe Illustrator, Photoshop lub InDesign nie obsługują trybów umożliwiających wyłącznie wyświetlanie. Aby otworzyć plik PDF z ograniczeniami w takich aplikacjach, użytkownik musi wprowadzić hasło przyzwoleń.

Uwaga:

Jeśli zapomnisz hasła, nie można go odzyskać z pliku PDF. Zaleca się również tworzenie kopii zapasowych wszelkich dokumentów, które nie są chronione hasłami.

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Wszystkie narzędzia > Chroń plik PDF, a następnie wybierz Szyfruj z użyciem hasła w zestawie narzędzi Chroń plik PDF w panelu po lewej stronie.
  • Wybierz Plik > Zabezpiecz hasłem (macOS).
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk Tak, aby zmienić zabezpieczenia.

 3. Wybierz polecenie Ograniczenie edycji i drukowania dokumentu.

  We wszystkich programach firmy Adobe są egzekwowane ograniczenia ustawione za pomocą hasła przyzwoleń. Jeśli jednak produkty innych firm nie obsługują tych ustawień, odbiorcy dokumentu mogą ominąć niektóre lub wszystkie ograniczenia.

 4. Wprowadź hasło w odpowiednim polu. Hasło musi mieć długość przynajmniej 6 znaków. Każde naciśnięcie klawisza aktywuje pomiar siły hasła.

  Opcje zabezpieczania hasłem
  W oknie Zabezpieczenie hasłem — ustawienia można ograniczyć możliwość drukowania, edytowania i kopiowania

 5. W menu Drukowanie dozwolone wybierz elementy, które użytkownik będzie mógł wydrukować:

  Brak

  Nie zezwala użytkownikom na drukowanie dokumentu.

  Niska rozdzielczość (150 dpi)

  Użytkownicy nie mogą drukować z rozdzielczością większą niż 150 dpi. Drukowanie może trwać dłużej, ponieważ każda strona jest drukowana jako obraz bitmapowy. Opcja ta jest dostępna tylko pod warunkiem ustawienia opcji Zgodność na Acrobat 5 (PDF 1.4) i nowszy.

  Wysoka rozdzielczość

  Umożliwia druk w dowolnej rozdzielczości oraz kierowanie materiałów wektorowych o wysokiej jakości na wyjście Adobe PostScript i inne drukarki obsługujące zaawansowane funkcje druku w wysokiej rozdzielczości.

 6. W menu Dozwolone zmiany wybierz elementy, które użytkownik będzie mógł zmienić:

  Brak

  Ustawienie powoduje, że użytkownicy nie mogą modyfikować dokumentów uwzględnionych na liście Dopuszczalne zmiany (np. nie mogą wypełniać pól formularzy i dodawać komentarzy).

  Wstawianie, usuwanie i obracanie stron

  Umożliwia umieszczanie, usuwanie i obracanie stron oraz tworzenie zakładek i miniaturek. Opcja jest dostępna tylko dla wysokiego poziomu kodowania (128-bitowy RC4 lub AES).

  Wypełnianie pól formularza i podpisywanie istniejących pól podpisów

  Umożliwia wypełnianie formularzy i dodawanie podpisów elektronicznych. Opcja nie daje możliwości tworzenia pól formularzy ani dodawania komentarzy. Opcja jest dostępna tylko dla szyfrowania wysokiego poziomu (128‑bitowy RC4 lub AES).

  Komentowanie, wypełnianie pól formularzy i podpisywanie istniejących pól podpisu

  Umożliwia dodawanie komentarzy, wypełnianie formularzy i dodawanie podpisów elektronicznych. Opcja nie daje możliwości tworzenia pól formularzy ani przesuwania obiektów na stronie.

  Wszystko poza wydzielaniem stron

  Umożliwia edytowanie dokumentu, tworzenie i wypełnianie pól formularzy, dodawanie komentarzy i podpisów elektronicznych.

 7. Wybierz jedną z następujących opcji:

  Włącz kopiowanie tekstu, obrazów i innej zawartości

  Umożliwia zaznaczanie i kopiowanie zawartości dokumentu PDF.

  Włącz dostęp tekstu do czytników ekranu dla niedowidzących

  Użytkownicy niedowidzący będą mogli korzystać z czytników ekranu, aby odczytać ten dokument. Jednak nie będzie można kopiować ani wydzielać zawartości dokumentu. Opcja jest dostępna tylko dla plików z wysokim poziomem szyfrowania (128-bitowe szyfrowanie RC4 lub AES).

 8. Z menu Zgodność wybierz wersję programu Acrobat. Wybierz wersję równą lub niższą od wersji programu Acrobat lub Acrobat Reader posiadanej przez odbiorcę. Za pomocą opcji Zgodność można określić typ zastosowanego szyfrowania. Należy pamiętać o wybraniu wersji, która jest zgodna z wersją programu Acrobat i Acrobat Reader posiadanego przez odbiorcę. Program Acrobat 7 nie będzie w stanie otworzyć pliku PDF zaszyfrowanego dla programu Acrobat X i nowszych.

  Opcje zgodności PDF

  • Opcja Acrobat 6.0 i nowsze (PDF 1.5) szyfruje dokument za pomocą algorytmu RC4 ze 128-bitowym kluczem.
  • Opcja Acrobat 7.0 i nowsze (PDF 1.6) szyfruje dokument za pomocą algorytmu AES ze 128-bitowym kluczem.
  • Opcja Acrobat X i nowsze wersje (PDF 1.7) szyfruje dokument za pomocą algorytmu AES z 256-bitowym kluczem. Aby zastosować szyfrowanie AES z kluczem 256-bitowym w dokumentach utworzonych w programie Acrobat 8 i 9, wybierz pozycję Acrobat X i nowsze.
 9. Wybierz elementy do zaszyfrowania:

  Zakoduj całą zawartość dokumentu

  Szyfrowanie dokumentu oraz jego metadanych. Podczas przeszukiwania dokumentu nie ma dostępu do metadanych.

  Zakoduj całą zawartość dokumentu z wyjątkiem metadanych

  Szyfrowanie zawartości dokumentu, ale nie metadanych — pozostają one dostępne dla mechanizmów wyszukiwania.

  Uwaga:

  Funkcja iFilter i polecenia Znajdź i Wyszukiwanie zaawansowane dostępne w programie Acrobat nie przeszukują metadanych dokumentu PDF nawet w przypadku wybrania opcji Zakoduj całą zawartość dokumentu z wyjątkiem metadanych. Możesz użyć narzędzia wyszukiwania, które korzysta z metadanych XMP.

  Zakoduj tylko załączniki pliku

  Do otwarcia załączników pliku wymagane jest hasło. Dokument będzie można jednak otworzyć bez użycia hasła. Ta opcja służy do tworzenia zabezpieczonych kopert.

 10. Wybierz OK. Potwierdź hasło, wpisując je ponownie w polu monitu, a następnie kliknij przycisk OK.

Usuwanie zabezpieczeń hasłem

Użytkownik może usuwać zabezpieczenia z otwartego pliku PDF, jeśli ma odpowiednie przyzwolenia. Jeśli plik PDF jest zabezpieczony za pomocą zasad zabezpieczeń opartych na serwerze, tylko autor zasad lub administrator serwera może zmienić ten plik.

 1. Otwórz plik PDF, a następnie wybierz opcję Wszystkie narzędzia > Chroń plik PDF > Ustaw właściwości zabezpieczeń.

 2. W oknie Właściwości dokumentu wybierz kartę Zabezpieczenia, a następnie wybierz opcję Zmień ustawienia.

 3. Dostępne opcje są różne w zależności od typu funkcji zabezpieczania hasłem dołączonej do dokumentu:

  • Jeśli dokument jest chroniony tylko hasłem Otwierania dokumentu, usuń zaznaczenie opcji Wymagaj hasła do otwarcia tego dokumentu, a następnie kliknij przycisk OK, aby usunąć ochronę dokumentu.
  • Jeśli dokument jest chroniony hasłem Uprawnienia, usuń zaznaczenie opcji Ogranicz edycję i drukowanie dokumentu. Po pojawieniu się monitu wpisz hasło w polu Wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij ponownie przycisk OK, aby potwierdzić operację.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?