Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł

Podstawy zabezpieczania hasłem

Użytkownik może określić hasła i ograniczyć dostęp do pewnych funkcji, np. drukowania i edycji. Nie może jednak uniemożliwić zapisywania kopii pliku PDF. Kopie mają takie same ograniczenia, co oryginalny plik PDF. Są dostępne dwa typy haseł.

Hasło otwierania dokumentu

Jeśli w dokumencie ustawiono hasło otwierania dokumentu (zwane również hasłem użytkownika), podczas próby otwarcia tego dokumentu zostanie wyświetlony monit o jego wprowadzenie.

Hasło uprawnień

Hasło uprawnień (zwane również hasłem głównym) zabezpiecza uprawnienia modyfikacji ustawień pliku. Za pomocą hasła uprawnień możesz wyłączyć dostęp do funkcji drukowania, edytowania i kopiowania zawartości w pliku PDF. Użytkownicy nie muszą wprowadzać hasła podczas otwierania takich plików w programie Reader lub Acrobat. Wprowadzenie hasła jest wymagane wyłącznie podczas próby zmodyfikowania ustawionych ograniczeń.

Jeśli plik PDF został zabezpieczony za pomocą obu typów haseł, można go otworzyć, podając dowolne hasło. Jednak tylko hasło przyzwoleń umożliwia zmianę ograniczonych funkcji. Zaleca się używanie obu typów haseł, ponieważ dzięki temu poziom bezpieczeństwa jest wyższy.

Uwaga:

Haseł nie można dodawać do dokumentów podpisanych lub certyfikowanych.

Zabezpieczanie pliku PDF hasłem

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat DC.

 2. Wybierz Plik > Zabezpiecz hasem. Możesz również wybrać polecenie Narzędzia > Chroń> Zabezpiecz hasłem.  

 3. Wybierz, czy chcesz ustawić hasło do podglądu czy edycji pliku PDF.

  Zabezpiecz hasłem

 4. Wpisz i wprowadź ponownie hasło. Hasło musi mieć długość przynajmniej 6 znaków. Siła hasła jest wyświetlana obok hasła, aby wskazać, czy wybrane hasło jest słabe, średnie, silne czy doskonałe.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj. Program Acrobat wyświetli komunikat potwierdzający, że plik został pomyślnie zabezpieczony hasłem.

  Komunikat potwierdzający ochronę

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat DC i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz Narzędzia > Chroń > Więcej opcji > Szyfruj za pomocą hasła.
  • Wybierz Plik > Zabezpiecz hasłem, a następnie wybierz Zaawansowana ochrona hasłem na karcie Więcej opcji.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk Tak, aby zmienić zabezpieczenia.

 3. Wybierz opcję Do otwarcia dokumentu wymagane jest hasło, po czym wprowadź hasło w stosownym polu. Hasło musi mieć długość przynajmniej 6 znaków. Każde naciśnięcie klawisza aktywuje pomiar siły hasła.

  Wybierz opcję Wymagaj hasła do otwarcia tego dokumentu
  W oknie Zabezpieczenie hasłem – ustawienia można ustawić hasło otwierania PDF

 4. Z rozwijanego menu Zgodność wybierz wersję programu Acrobat. Wybierz wersję równą lub niższą od wersji programu Acrobat lub Reader posiadanej przez odbiorcę.

  Opcje sterują zgodnością z poprzednimi wersjami programów i typem szyfrowania
  Opcje sterują zgodnością z poprzednimi wersjami programów i typem szyfrowania

  Za pomocą opcji Zgodność można określić typ zastosowanego szyfrowania. Należy pamiętać o wybraniu wersji, która jest zgodna z wersją programu Acrobat i Reader posiadanego przez odbiorcę. Program Acrobat 7 nie będzie w stanie otworzyć pliku PDF zaszyfrowanego dla programu Acrobat X i nowszych.

  • Opcja Acrobat 6.0 i nowsze (PDF 1.5) szyfruje dokument za pomocą algorytmu RC4 ze 128-bitowym kluczem.
  • Opcja Acrobat 7.0 i nowsze (PDF 1.6) szyfruje dokument za pomocą algorytmu AES ze 128-bitowym kluczem.
  • Opcja Acrobat X i nowsze wersje (PDF 1.7) szyfruje dokument za pomocą algorytmu AES z 256-bitowym kluczem. Aby zastosować szyfrowanie AES z kluczem 256-bitowym w dokumentach utworzonych w programie Acrobat 8 i 9, wybierz pozycję Acrobat X i nowsze.
 5. Wybierz opcję szyfrowania:

  Zakoduj całą zawartość dokumentu

  Szyfrowanie dokumentu oraz jego metadanych. Podczas przeszukiwania dokumentu nie ma dostępu do metadanych.

  Zakoduj całą zawartość dokumentu z wyjątkiem metadanych

  Szyfrowanie zawartości dokumentu, ale nie metadanych — pozostają one dostępne dla mechanizmów wyszukiwania.

  Uwaga:

  Funkcja iFilter i polecenia Znajdź i Wyszukiwanie zaawansowane dostępne w programie Acrobat nie przeszukują metadanych dokumentu PDF nawet w przypadku wybrania opcji Zakoduj całą zawartość dokumentu z wyjątkiem metadanych. Możesz użyć narzędzia wyszukiwania, które korzysta z metadanych XMP.

  Zakoduj tylko załączniki pliku

  Do otwarcia załączników pliku wymagane jest hasło. Dokument będzie można jednak otworzyć bez użycia hasła. Ta opcja służy do tworzenia zabezpieczonych kopert.

 6. Kliknij przycisk OK. W monitach o potwierdzenie hasła wpisz ponownie odpowiednie hasło w polach i kliknij przycisk OK.

Wyłączanie edytowania pliku PDF

Możesz ograniczyć możliwość modyfikowania plików PDF przez użytkowników. Opcja ograniczania możliwości edycji uniemożliwia edytowanie tekstu, przenoszenie obiektów i dodawanie pól formularzy. Użytkownicy nadal będą mogli wypełniać pola formularzy, podpisywać dokumenty i wstawiać komentarze.

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat DC i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz Plik > Zabezpiecz hasem.
  • Wybierz Narzędzia > Chroń > Zabezpiecz hasłem.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk Tak, aby zmienić zabezpieczenia.

 3. Wybierz opcję Edycja, a następnie wpisz i potwierdź hasło. Hasło musi mieć długość przynajmniej 6 znaków. Siła hasła jest wyświetlana obok hasła, aby wskazać, czy wybrane hasło jest słabe, średnie czy silne.

  Ogranicz możliwość edycji

 4. Kliknij przycisk Zastosuj. Program Acrobat wyświetli komunikat potwierdzający, że plik został pomyślnie zabezpieczony hasłem.

  Komunikat potwierdzający ograniczenie edycji

Wyłączanie drukowania, edytowania i kopiowania

Możesz ograniczyć możliwość drukowania, edytowania lub kopiowania zawartości z pliku PDF. Możesz dostosować ograniczenia pliku PDF. Użytkownicy nie mogą zmieniać tych ograniczeń, chyba że zostanie im udostępnione hasło.

Programy Illustrator, Photoshop lub InDesign nie obsługują trybów umożliwiających wyłącznie wyświetlanie. Aby otworzyć plik PDF zawierający ograniczenia, użytkownik musi wprowadzić hasło uprawnień.

Uwaga:

Jeśli zapomnisz hasła, nie można go odzyskać z pliku PDF. Zaleca się również tworzenie kopii zapasowych wszelkich dokumentów, które nie są chronione hasłami.

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat DC i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz Narzędzia > Chroń > Więcej opcji > Szyfruj za pomocą hasła.
  • Wybierz Plik > Zabezpiecz hasłem, a następnie wybierz Zaawansowana ochrona hasłem na karcie Więcej opcji.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk Tak, aby zmienić zabezpieczenia.

 3. Wybierz polecenie Ogranicz możliwość edycji i drukowania dokumentu.

  We wszystkich programach firmy Adobe są egzekwowane ograniczenia ustawione za pomocą hasła przyzwoleń. Jeśli produkty innych firm nie obsługują tych ustawień, odbiorcy dokumentu mogą ominąć niektóre lub wszystkie ograniczenia.

 4. Wprowadź hasło w odpowiednim polu. Hasło musi mieć długość przynajmniej 6 znaków. Każde naciśnięcie klawisza aktywuje pomiar siły hasła.

  Opcje zabezpieczania hasłem
  W oknie Zabezpieczenie hasłem — ustawienia można ograniczyć możliwość drukowania, edytowania i kopiowania

 5. W menu Drukowanie dozwolone wybierz elementy, które użytkownik będzie mógł wydrukować:

  Brak

  Nie zezwala użytkownikom na drukowanie dokumentu.

  Niska rozdzielczość (150 dpi)

  Użytkownicy nie mogą drukować z rozdzielczością większą niż 150 dpi. Drukowanie może trwać dłużej, ponieważ każda strona jest drukowana jako obraz bitmapowy. Opcja ta jest dostępna tylko pod warunkiem ustawienia opcji Zgodność na Acrobat 5 (PDF 1.4) i nowszy.

  Wysoka rozdzielczość

  Umożliwia druk w dowolnej rozdzielczości oraz kierowanie materiałów wektorowych o wysokiej jakości na wyjście PostScript i inne drukarki obsługujące zaawansowane funkcje druku w wysokiej rozdzielczości.

 6. W menu Dozwolone zmiany wybierz elementy, które użytkownik będzie mógł zmienić:

  Brak

  Ustawienie Brak powoduje, że użytkownicy nie mogą wprowadzać w dokumencie żadnych zmian uwzględnionych na liście Dopuszczalne zmiany (np. nie mogą wypełniać pól formularzy i dodawać komentarzy).

  Wstawianie, usuwanie i obracanie stron

  Umożliwia umieszczanie, usuwanie i obracanie stron oraz tworzenie zakładek i miniaturek. Opcja jest dostępna tylko dla wysokiego poziomu kodowania (128-bitowy RC4 lub AES).

  Wypełnianie pól formularza i podpisywanie istniejących pól podpisów

  Umożliwia wypełnianie formularzy i dodawanie podpisów elektronicznych. Opcja nie daje możliwości tworzenia pól formularzy ani dodawania komentarzy. Opcja jest dostępna tylko dla szyfrowania wysokiego poziomu (128‑bitowy RC4 lub AES).

  Komentowanie, wypełnianie pól formularza i podpisywanie istniejących pól podpisów

  Umożliwia dodawanie komentarzy, wypełnianie formularzy i dodawanie podpisów elektronicznych. Opcja nie daje możliwości tworzenia pól formularzy ani przesuwania obiektów na stronie.

  Wszystko z wyjątkiem wyodrębniania stron

  Umożliwia edytowanie dokumentu, tworzenie i wypełnianie pól formularzy, dodawanie komentarzy i podpisów elektronicznych.

 7. Wybierz jedną z następujących opcji:

  Włącz kopiowanie tekstu, obrazów i innej zawartości

  Umożliwia zaznaczanie i kopiowanie zawartości dokumentu PDF.

  Włącz dostęp tekstu do urządzeń czytników ekranu dla niedowidzących

  Użytkownicy niedowidzący będą mogli korzystać z czytników ekranu, aby odczytać ten dokument. Jednak nie będzie można kopiować ani wydzielać zawartości dokumentu. Opcja jest dostępna tylko dla plików z wysokim poziomem szyfrowania (128-bitowe szyfrowanie RC4 lub AES).

 8. Z menu Zgodność wybierz wersję programu Acrobat. Wybierz wersję równą lub niższą od wersji programu Acrobat lub Reader posiadanej przez odbiorcę. Za pomocą opcji Zgodność można określić typ zastosowanego szyfrowania. Należy pamiętać o wybraniu wersji, która jest zgodna z wersją programu Acrobat i Reader posiadanego przez odbiorcę. Program Acrobat 7 nie będzie w stanie otworzyć pliku PDF zaszyfrowanego dla programu Acrobat X i nowszych.

  Opcje zgodności PDF

  • Opcja Acrobat 6.0 i nowsze (PDF 1.5) szyfruje dokument za pomocą algorytmu RC4 ze 128-bitowym kluczem.
  • Opcja Acrobat 7.0 i nowsze (PDF 1.6) szyfruje dokument za pomocą algorytmu AES ze 128-bitowym kluczem.
  • Opcja Acrobat X i nowsze wersje (PDF 1.7) szyfruje dokument za pomocą algorytmu AES z 256-bitowym kluczem. Aby zastosować szyfrowanie AES z kluczem 256-bitowym w dokumentach utworzonych w programie Acrobat 8 i 9, wybierz pozycję Acrobat X i nowsze.
 9. Wybierz elementy do zaszyfrowania:

  Zakoduj całą zawartość dokumentu

  Szyfrowanie dokumentu oraz jego metadanych. Podczas przeszukiwania dokumentu nie ma dostępu do metadanych.

  Zakoduj całą zawartość dokumentu z wyjątkiem metadanych

  Szyfrowanie zawartości dokumentu, ale nie metadanych — pozostają one dostępne dla mechanizmów wyszukiwania.

  Uwaga:

  Funkcja iFilter i polecenia Znajdź i Wyszukiwanie zaawansowane dostępne w programie Acrobat nie przeszukują metadanych dokumentu PDF nawet w przypadku wybrania opcji Zakoduj całą zawartość dokumentu z wyjątkiem metadanych. Możesz użyć narzędzia wyszukiwania, które korzysta z metadanych XMP.

  Zakoduj tylko załączniki pliku

  Do otwarcia załączników pliku wymagane jest hasło. Dokument będzie można jednak otworzyć bez użycia hasła. Ta opcja służy do tworzenia zabezpieczonych kopert.

 10. Kliknij przycisk OK. W monitach o potwierdzenie hasła wpisz ponownie odpowiednie hasło w polach i kliknij przycisk OK.

Usuwanie zabezpieczeń hasłem

Użytkownik może usuwać zabezpieczenia z otwartego pliku PDF, jeśli ma odpowiednie przyzwolenia. Jeśli plik PDF jest zabezpieczony za pomocą zasad zabezpieczeń opartych na serwerze, tylko autor zasad lub administrator serwera może zmienić ten plik.

 1. Otwórz plik PDF, po czym wybierz polecenie Narzędzia > Chroń > Więcej opcji > Usuń zabezpieczenia.

 2. Dostępne opcje są różne w zależności od typu funkcji zabezpieczania hasłem dołączonej do dokumentu:

  • Jeśli dla dokumentu ustawiono tylko hasło otwierania dokumentu, kliknij przycisk OK, aby usunąć je z tego dokumentu.
  • Jeśli dla dokumentu ustawiono hasło przyzwoleń, wpisz je w polu Wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij ponownie przycisk OK, aby potwierdzić operację.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto