Nie można edytować właściwości pola tekstowego ani dymków komentarzy

Rozwiązanie: włącz pasek narzędzi właściwości

Aby móc zmienić istniejące pole tekstowe lub dymek komentarza, włącz pasek narzędzi właściwości w celu umożliwienia zmiany właściwości pola tekstowego lub dymka komentarza. Aby edytować tekst wewnątrz komentarza, kliknij dwukrotnie wewnątrz komentarza. Tekst zostanie zaznaczony i będzie można go edytować.

Dodawanie pola tekstowego

 1. Wybierz polecenia Narzędzia > Komentarz i oznaczanie > Pole tekstowe.
 2. Kliknij w pliku PDF.
 3. Wybierz polecenia Widok > Paski narzędzi > Pasek właściwości i ustaw kolor, wyrównanie i atrybuty czcionki tekstu.
 4. Wpisz tekst. Tekst jest automatycznie zawijany na krawędzi pola.
 5. (Opcjonalnie) Aby wprowadzić dalsze zmiany w polu tekstowym:
  1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie lub narzędzie Pole tekstowe. Kliknij krawędź pola, aby je zaznaczyć. Przeciągnij narożnik, aby zmienić rozmiar pola. Za pomocą paska narzędziowego Właściwości zmień opcje krawędzi i wypełnienia.
  2. Kliknij dwukrotnie na pole tekstowe, aby dokonać edycji tekstu lub zmienić jego atrybuty. Zaznacz tekst za pomocą przeciągania, a następnie wybierz odpowiednie opcje z paska narzędziowego Właściwości.

   Zobacz demonstrację Adobe Captivate dotyczącą tej informacji.

 6. Aby usunąć pole tekstowe, zaznacz je, a następnie naciśnij klawisz Delete.

Uwaga: aby wkleić blok tekstu, można również zaznaczyć tekst w dowolnej aplikacji i skopiować go, wybrać narzędzie Rączka w programie Acrobat, a następnie wybrać polecenie Edycja > Wklej.

Dodawanie dymku

 1. Wybierz polecenia Narzędzia > Komentarz i oznaczanie > Dymek.
 2. Kliknij raz, aby określić położenie punktu końcowego. Kliknij ponownie, aby określić położenie pola.
 3. Wybierz polecenia Widok > Paski narzędzi > Pasek właściwości i ustaw kolor, wyrównanie i atrybuty czcionki tekstu.
 4. Wpisz tekst. Tekst jest automatycznie zawijany na krawędzi pola.
 5. (Opcjonalnie) Aby wprowadzić dalsze zmiany w polu tekstowym:
  1. Aby zmienić rozmiar dymka, zaznacz go i przeciągnij jeden z uchwytów.
  2. Aby przenieść pole tekstowe, kliknij wewnątrz pola i przeciągnij je.
  3. Aby przenieść cały dymek, kliknij linię końcową lub krawędź pola tekstowego i przeciągnij.
  4. Aby zmienić kolor, krycie lub właściwości linii, wybierz narzędzie Zaznaczanie, kliknij dymek prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Właściwości i zaznacz odpowiednie opcje.

Poniższa demonstracja Adobe Captivate przedstawia edycję właściwości pola tekstowego lub dymka komentarza. Więcej informacji o wyświetlaniu tej demonstracji można znaleźć w artykule Wyświetlanie demonstracji Adobe Captivate.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online