Ta strona jest przeznaczona dla pracowników działów IT w przedsiębiorstwach. Najprostszym sposobem aktualizacji programów Acrobat i Reader przez użytkowników końcowych jest wybranie opcji Pomoc > Sprawdź aktualizacje.

Informacje przeznaczone dla działu IT dotyczące wersji 9.x i wcześniejszych można znaleźć w temacie Aktualizacja, poprawka | Acrobat, Reader 7.x - 9.x | Windows.

Lokalizacje plików do pobrania dla przedsiębiorstw

Różnica pomiędzy aktualizacjami programu Reader i Acrobat

W produktach 10.x wprowadzono aktualizacje zbiorcze, więc nigdy nie ma potrzeby instalacji więcej niż dwóch aktualizacji, aby uzyskać najnowszą wersję.

 • Windows
  • Aktualizacje programu Acrobat są zawsze dostarczane w formie plików MSP. Kwartalne aktualizacje są dostarczane w formie skumulowanej dla wersji podstawowej.
  • Aktualizacje programu Reader są zazwyczaj dostarczane w formie plików MSP, ale mogą też mieć formę plików MSI lub EXE w zależności od źródła, z którego są pobierane, oraz rodzaju wersji. Kwartalne aktualizacje są dostarczane w formie skumulowanej dla ostatnio wydanego pliku MSI (np. 10.1). Pliki MSI to pełne instalatory. 
 • Mac OS
  • Aktualizacje dla systemu Mac OS są dostarczane w postaci plików instalatora .PKG zawartych w pakiecie .DMG. Aktualizacje programów Acrobat i Reader są dostarczane w postaci plików instalatora .PKG zawartych w pakiecie .DMG. Dla angielskiej wersji programu Reader dostępny jest również pełny instalator.

Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące różnych typów instalacji (ARD, AIP, GPO, SCCM itp.), zapoznaj się z Instrukcją administracji dla przedsiębiorstw dostępną w portalu dla przedsiębiorstw.

Informacje o pliku aktualizacji dla systemu Windows

Wersja Typ Plik Acrobat Język Plik Reader Język ID biuletynu dot. zabezpieczeń
10.0 Podstawa AcroPro1000_lang_ID.zip Lang_IDs AdbeRdrUpd1000_MUI.zip AdbeRdrUpd1000_<lang_id>.msi Lang_IDs n.d.
10.0.1 Kwart. AcrobatUpd1001_<Tier_#>.msp Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd1001_<Tier_#>.msp Warstwy 1-4 APSB11-03
10.0.2 Poprawka AcrobatSecUpd1002.msp Warstwy 1-4 n.d.   APSB11-06
10.0.3 Poprawka AcrobatSecUpd1003.msp Warstwy 1-4 n.d.   APSALL-02
10.1 Kwart. AcrobatUpd1010.msp Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd1010_MUI.msp AdbeRdrUpd1010_<lang_id>.msi Warstwy 1-4 APSB11-16
10.1.1 Kwart. AcrobatUpd1011.msp Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd1011.msp AdbeRdrUpd1011_MUI.msp Warstwy 1-4 APSB11-24
10.1.2 Kwart. AcrobatUpd1012.msp Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd1012.msp AdbeRdrUpd1012_MUI.msp Warstwy 1-4 APSB12-01
10.1.3 Kwart.
AcrobatUpd1013.msp Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd1013.msp Warstwy 1-4 APSB12-08
10.1.3 Kwart. AcrobatUpd1013_me.msp Warstwa 5 n.d. n.d. APSB12-08
10.1.4 Kwart. AcrobatUpd1014.msp Warstwy 1-4
AdbeRdrUpd1014.msp
AdbeRdrUpd1014_MUI.msp
Warstwy 1-4 APSB12-16
10.1.4 Kwart. AcrobatUpd1014_me.msp Warstwa 5 n.d. n.d. APSB12-16
10.1.5 Kwart. AcrobatUpd1015.msp Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd1015.msp
AdbeRdrUpd1015_MUI.msp
Warstwy 1-4 APSB13-02
10.1.5 Kwart. AcrobatUpd1015_me.msp Warstwa 5 n.d. n.d. APSB13-02
10.1.6 Poprawka AcrobatSecUpd1016.msp Warstwy 1-4 AdbeRdrSecUpd1016.msp Warstwy 1-4 APSB13-07
10.1.7 Kwart. AcrobatUpd1017.msp Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd1017.msp
AdbeRdrUpd1017_MUI.msp
Warstwy 1-4 APSB13-15
10.1.8 Kwart. AcrobatUpd1018.msp Warstwy 1-4

AdbeRdrUpd1018.msp

AdbeRdrUpd1018_MUI.msp

Warstwy 1-4 APSB13-22
10.1.9 Kwart. AcrobatUpd1019.msp Warstwy 1-4

AdbeRdrUpd1019.msp

AdbeRdrUpd1019_MUI.msp

Warstwy 1-4 APSB14-01
10.1.10 Kwart. AcrobatUpd10110.msp Warstwy 1-4

AdbeRdrUpd10110.msp

AdbeRdrUpd10110_MUI.msp

Warstwy 1-4 APSB14-15
10.1.11 Poprawka AcrobatSecUpd10111.msp Warstwy 1-4 AdbeRdrSecUpd10111.msp Warstwy 1-4 APSB14-19
10.1.12 Kwart. AcrobatUpd10112.msp Warstwy 1-4

AdbeRdrUpd10112.msp

AdbeRdrUpd10112_MUI.msp

Warstwy 1-4 APSB14-20
10.1.13 Kwart. AcrobatUpd10113.msp Warstwy 1-4

AdbeRdrUpd10113.msp

AdbeRdrUpd10113_MUI.msp

Warstwy 1-4 APSB14-28
10.1.14 Kwart. AcrobatUpd10114.msp Warstwy 1-4

AdbeRdrUpd10114.msp

AdbeRdrUpd10114_MUI.msp

Warstwy 1-4 APSB15-10
10.1.15 Kwart. AcrobatUpd10115.msp Warstwy 1-4

AdbeRdrUpd10115.msp

AdbeRdrUpd10115_MUI.msp

Warstwy 1-4 APSB15-15
10.1.16   Kwart. AcrobatUpd10116.msp Warstwy 1-4

AdbeRdrUpd10116.msp

AdbeRdrUpd10116_MUI.msp

Warstwy 1-4 APSB15-24

Dopuszczalne wzorce poprawek AIP dla instalacji w systemie Windows

 • Acrobat (Wzór = wersja podstawowa + najnowsza aktualizacja kwartalna (Q) + najnowsza poprawka poza cyklem (OOC))
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.16 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.15 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.14 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.13 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.12 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.10 (Q) > 10.1.11 (OOC)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.10 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.9 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.8 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.7 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.5 (Q) > 10.1.6 (OOC)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.5 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.4 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.3 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.2 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.0.3 (OOC)
  • Niedopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.0 (Q) > 10.1.9 (Q)
  • Niedopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.0 (Q) > 10.1.10 (Q)
  • Niedopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.11 (OOC)
  • Niedopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.0 (Q) > 10.1.12 (Q)
  • Niedopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.0 (Q) > 10.1.13 (Q)
  • Niedopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.0 (Q) > 10.1.14 (Q)
  • Niedopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.0 (Q) > 10.1.15 (Q)
  • Niedopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.0 (Q) > 10.1.16 (Q)
 • Reader (Wzór = najnowsza aktualizacja MSI + najnowsza aktualizacja kwartalna (Q) + najnowsza poprawka poza cyklem (OOC))
  • Dopuszczalna: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.16 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.15 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.14 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.13 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.12 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.10 (Q) > 10.1.11 (OOC)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.10 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.9 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.8 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.7 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.5 (Q) > 10.1.6 (OOC)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.5 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.4 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.3 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 (Q MSI) > 10.1.2 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.0.1 (Q)
  • Niedopuszczalna: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.1.9 (Q)
  • Niedopuszczalna: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.1.10 (Q)
  • Niedopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.11 (OOC)
  • Niedopuszczalna: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.1.12 (Q)
  • Niedopuszczalna: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.1.13 (Q)
  • Niedopuszczalna: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.1.14 (Q)
  • Niedopuszczalna: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.1.15 (Q)
  • Niedopuszczalna: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.1.16 (Q)

Instalatory EXE dla systemu Windows

Pliki EXE są instalatorami programu Reader powiązanymi z łańcuchem. Użytkownicy domowi korzystają głównie z tych instalatorów. Administratorzy w przedsiębiorstwach zazwyczaj instalują pliki MSP i MSI z witryny pobierania dla przedsiębiorstw pod adresem ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/.

Informacje o pliku aktualizacji dla systemu operacyjnego Mac OS

Wersja Tekst Plik Acrobat Język Plik Reader Język ID biuletynu dot. zabezpieczeń
10.0 Podstawa AcroPro1000_lang_ID.dmg Lang_IDs AdbeRdr1000_lang_ID.dmg Lang_IDs  n.d.
10.0.1 Kwart. AcrobatUpd1001.dmg Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd1001.dmg Warstwy 1-4 APSB11-03
10.0.2 Poprawka AcrobatSecUpd1002.dmg Warstwy 1-4 AdbeRdrSecUpd1002.dmg Warstwy 1-4 APSB11-06
10.0.3 Poprawka AcrobatSecUpd1003.dmg Warstwy 1-4 AdbeRdrSecUpd1003.dmg Warstwy 1-4 APSALL-02
10.1 Kwart. AcrobatUpd1010.dmg Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd1010.dmg Warstwy 1-4 APSB11-16
10.1.1 Kwart. AcrobatUpd1011.dmg Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd1011.dmg Warstwy 1-4 APSB11-24
10.1.2 Kwart. AcrobatUpd1012.dmg Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd1012.dmg Warstwy 1-4 APSB12-01
10.1.3 Kwart. AcrobatUpd1013.dmg Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd1013.dmg Warstwy 1-4 APSB12-08
10.1.4
Kwart.
AcrobatUpd1014.dmg
Warstwy 1-4
AdbeRdrUpd1014.dmg
Warstwy 1-4
APSB12-16
10.1.5 Kwart. AcrobatUpd1015.dmg Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd1015.dmg Warstwy 1-4 APSB13-02
10.1.6 Poprawka AcrobatSecUpd1016.dmg Warstwy 1-4 AdbeRdrSecUpd1016.dmg Warstwy 1-4 APSB13-07
10.1.7 Kwart. AcrobatUpd1017.dmg Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd1017.dmg Warstwy 1-4 APSB13-15
10.1.8 Kwart. AcrobatUpd1018.dmg Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd1018.dmg Warstwy 1-4 APSB13-22
10.1.9 Kwart. AcrobatUpd1019.dmg Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd1019.dmg Warstwy 1-4 APSB14-01
10.1.10 Kwart. AcrobatUpd10110.dmg Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd10110.dmg Warstwy 1-4 APSB14-15
10.1.12 Kwart. AcrobatUpd10112.dmg Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd10112.dmg Warstwy 1-4 APSB14-20
10.1.13 Kwart. AcrobatUpd10113.dmg Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd10113.dmg Warstwy 1-4 APSB14-28
10.1.14 Kwart. AcrobatUpd10114.dmg Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd10114.dmg Warstwy 1-4 APSB15-10
10.1.15 Kwart. AcrobatUpd10115.dmg Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd10115.dmg Warstwy 1-4 APSB15-15
10.1.16 Kwart. AcrobatUpd10116.dmg Warstwy 1-4 AdbeRdrUpd10116.dmg Warstwy 1-4 APSB15-24

Dopuszczalne wzorce poprawek dla instalacji na komputerach Macintosh

 • Acrobat (Wzór = wersja podstawowa + dowolna aktualizacja kwartalna (najlepiej brak) + najnowsza aktualizacja kwartalna (Q) + najnowsza poprawka poza cyklem (OOC))
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.16 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.15 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.14 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.13 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.12 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.10 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.9 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.8 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.7 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.5 (Q) > 10.1.6 (OOC)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.5 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.4 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.3 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.1.2 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.0.3 (OOC)
  • Niedopuszczalna: 10.0.0 > 10.0.3 (OOC)
 • Reader (Wzór = wersja podstawowa + dowolna aktualizacja kwartalna (najlepiej brak) + najnowsza aktualizacja kwartalna (Q) + najnowsza poprawka poza cyklem (OOC))
  • Dopuszczalna: 10.1.0 > 10.1.16 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 > 10.1.15 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 > 10.1.14 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 > 10.1.13 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 > 10.1.12 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 > 10.1.10 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 > 10.1.9 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 > 10.1.8 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 > 10.1.7 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 > 10.1.5 (Q) > 10.1.6 (OOC)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 > 10.1.5 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 > 10.1.4 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 > 10.1.3 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.1.0 > 10.1.2 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.0.1 (Q) > 10.1.2 (Q)
  • Dopuszczalna: 10.0.0 > 10.0.1 > 10.0.3 (OOC) > 10.1.0 (Q)
  • Niedopuszczalna: 10.0.0 > 10.0.2 (OOC) > 10.0.3 (OOC)

Obsługa języków

Warstwy

Oznaczenie „Warstwa_<numer>” określa język instalacji w nazwie pliku, jak wyszczególniono poniżej:

 • Warstwa 1: angielski, francuski, niemiecki i japoński (tylko program Reader: MUI Reader)
 • Warstwa 2: włoski, hiszpański, holenderski, brazylijski portugalski, portugalski, szwedzki, duński, fiński i norweski
 • Warstwa 3: chiński tradycyjny, chiński uproszczony i koreański
 • Warstwa 4: rosyjski, ukraiński, rumuński, turecki, czeski, węgierski i polski (tylko dla systemu Windows: słowacki, chorwacki, słoweński [tylko program Reader: kataloński, baskijski])

Identyfikatory języków

Niektóre instalatory określają obsługiwane języki przy użyciu identyfikatorów języka. Na przykład: en_US to instalator angielski. Pełna lista identyfikatorów języków znajduje się w Instrukcji administracji dla przedsiębiorstw w portalu dla przedsiębiorstw.


Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online