Podglądy w programie After Effects CC 2015 (13.5)

Informacja o podglądach w programie After Effects CC 2015 (13.5)

Sposób odtwarzania podglądu kompozycji, warstw oraz materiału wideo zmienił się znacznie w programie After Effects CC 2015 (13.5). Podglądy można teraz łatwiej uruchomić, są interaktywne i konfigurowalne.

Uwaga:

Zanim zainstalujesz program After Effects CC 2015 (13.5), przeczytaj ten artykuł dotyczący zachowania poprzednich wersji. Aby poznać szczegóły dotyczące tego, co jest nowego i jakie zmiany zostały wprowadzone, przeczytaj ten artykuł. Zwróć uwagę na znane problemyz programem After Effects CC 2015 (13.5).

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące tego, co zmieniło się w przypadku podglądów, m.in.:

Podgląd z pamięci RAM nie jest już używany do odtwarzania podglądu:

Program Effects nadal zapisuje ramki w pamięci podręcznej w pamięci RAM, umożliwiając odtwarzanie w czasie rzeczywistym. Jednak uruchamianie takiego poglądu nie stanowi już w programie After Effects unikalnego polecenia, więc określenie „Podgląd z pamięci RAM” nie jest już używane. Teraz określeniem tym jest „Podgląd”.

Spacja do uruchamiania podglądu

Za pomocą spacji można teraz uruchomić pogląd, który optymalizuje zapisywanie ramek w pamięci podręcznej, umożliwiając odtwarzanie w czasie rzeczywistym oraz odtwarzanie audio. (Obie funkcje są funkcjami, które były wcześniej unikalne dla tego, co było dotąd nazywane „Podglądem z pamięci RAM”.)

Podgląd modyfikowalny

Funkcjonowanie podglądu można skonfigurować dla poszczególnych skrótów klawiaturowych poglądu: spacja, klawisz numeryczny 0 oraz Shift + klawisz numeryczny 0. Jeśli chcesz, aby za pomocą spacji był uruchamiany podgląd z dźwiękiem oraz aktywnym sterowaniem warstwami, możesz to zrobić teraz.

Podglądy ciągłe

W poprzednich wersjach programu After Effects kliknięcie w dowolnym miejscu w trakcie odtwarzania podglądu powodowało zatrzymanie odtwarzania. W programie After Effects CC 2015 (13.5) można pracować w kompozycji lub projekcie w tym samym czasie, w którym odtwarzany jest podgląd kompozycji, warstwy lub materiału wideo. W przypadku podglądów ciągłych występuje konieczność zmiany działania przy uruchamianiu i zatrzymywaniu podglądów. Więcej informacji na temat ulepszeń wydajności interaktywnej, które umożliwiły podglądy ciągłe, można znaleźć w tym artykule.

W podglądach zaszły duże zmiany, ale oto co pozostało bez zmian w programie After Effects CC 2015 (13.5):

 • Odtwarzanie w czasie rzeczywistym nadal wymaga, aby renderowane ramki były zapisywane w pamięci podręcznej w pamięci RAM. Chociaż możliwe jest, by proste kompozycje były renderowane i zapisywane w pamięci podręcznej szybciej niż w czasie rzeczywistym, odtwarzanie podglądu zawsze powoduje zapisywanie ramek w pamięci podręcznej w pamięci RAM przed odtworzeniem bez względu na zawartość kompozycji.

 • Nie ma nowych zastosowań procesora GPU podczas podglądów. Wszystkie zmiany w programie After Effects CC 2015 (13.5) są powiązane z optymalizacją zasobów procesora CPU.

Modyfikuj projekty i kompozycje w trakcie odtwarzania podglądów (podglądy ciągłe)

Teraz możesz wprowadzić zmiany w efektach w otwartym projekcie, podczas gdy podgląd jest odtwarzany w programie After Effects.

W poprzednich wersjach programu After Effects po uruchomieniu podglądu w przeglądarce kompozycji, warstw lub materiału wideo kliknięcie w dowolnym miejscu w interfejsie użytkownika powodowało zatrzymanie odtwarzania tego podglądu. W programie After Effects CC 2015 (13.5) podgląd jest nadal odtwarzany, dopóki nie zostanie podjęte zdecydowane działanie, aby jego odtwarzanie zatrzymać, np. zostanie użyty skrót klawiaturowy taki jak spacja. Znajdź określenie „zatrzymaj podgląd” poniżej, aby poznać określone działania, które powodują zatrzymanie odtwarzania podglądu.

W przypadku odtwarzania podglądu kompozycji można modyfikować jego warstwy w panelach Oś czasu, Warstwa lub Sterowanie efektami. Program After Effects natychmiast rozpoczyna zapisywanie zaktualizowanych ramek w pamięci podręcznej, co spowoduje, że szybkość odtwarzania podglądu ramek zmniejszy się, dopóki nowe ramki nie zostaną zapisane w pamięci podręcznej. Jednak nie można wprowadzić modyfikacji w odtwarzanym podglądzie panelu Kompozycji, gdyż kliknięcie w panelu powoduje zatrzymanie odtwarzania podglądu.

Uwaga:

Aby zmodyfikować kompozycję, klikając w panelu Kompozycji w trakcie odtwarzania podglądu, np. aby zmodyfikować ścieżkę maski, otwórz drugi panel przeglądarki dla tej samej kompozycji i tam wprowadź modyfikacje. Zmiany w przeglądarce bez podglądu zostają zdublowane w panelu Kompozycji, gdzie jest odtwarzany podgląd.

Można wprowadzać modyfikacje w trakcie odtwarzania podglądu w dowolnym panelu Kompozycji, Warstwy lub Materiału wideo bez podglądu. Więcej przykładów rozwiązań:

 • Utwórz nowe warstwy, m.in. kompozycje podrzędne i modyfikuj je.
 • Zastosuj lub usuń efekty i ramki kluczowe i zmień wartości dowolnej właściwości lub ramki kluczowej.
 • Importuj materiał wideo i zmień ustawienia interpretacji materiału wideo dowolnego materiału wideo.
 • Dodaj kompozycje do kolejki renderowania i zmodyfikuj ustawienia lub renderuj kolejność elementów. Uruchomienie kolejki renderowania powoduje zatrzymanie odtwarzania podglądów.
 • Zreorganizuj obszar roboczy, m.in. otwierając nowe panele Kompozycji, Warstwy lub Materiału wideo.
 • Zmień ustawienia wyświetlania panelu Kompozycji, Warstw lub Materiału wideo. Np. wyświetl kanał alfa, powiększ lub zmniejsz, przełącz z widoku pojedynczego na widok 4 na stronie lub zmień widok 3D.

Zgodnie z informacjami podanymi powyżej, za każdym razem gdy zostaje wprowadzona zmiana mająca wpływ na ramki w odtwarzanym podglądzie, szybkość odtwarzania podglądu ramek zmniejsza się, podczas gdy nowe ramki są renderowane i zapisywane w pamięci podręcznej.

Czas bieżący a czas podglądu

W przypadku możliwości modyfikacji kompozycji w trakcie odtwarzania podglądu istnieje zasadnicza różnica między czasem bieżącym a czasem podglądu.

W programie After Effects czas bieżący w kompozycji jest ramką, dla której zapisuje się wiele działań, np. informacje na temat tego, gdzie są dodawane ramki kluczowe. Wskaźnik czasu bieżącego (CTI) oraz wyświetlacz czasu bieżącego w lewym górnym rogu panelu Osi czasu wskazują czas bieżący.

W trakcie odtwarzania podglądu wskaźnik CTI rysuje pionową niebieska linię w obszarze wykresu czasu na panelu Osi czasu. Linia ułatwia określenie, które ramki kluczowe lub inne elementy interesujące użytkownika znajdują się w czasie bieżącym.

Czas podglądu kompozycji jest inny od czasu bieżącego. Czas podglądu odpowiada ramce wyświetlanej w panelu Kompozycji podczas odtwarzania podglądu. Czas podglądu jest wskazywany wskaźnikiem czasu podglądu (PTI). Wskaźnik PTI jest czerwoną pionową linią w obszarze wykresu czasu w panelu Osi czasu, która przesuwa się od lewej strony do prawej w trakcie odtwarzania podglądu. Wyświetlacz czasu w dolnej części panelu Kompozycji również wskazuje czas podglądu. (W poprzednich wersjach programu After Effects czas podglądu lub wskaźnik czasu podglądu nie miały nazw własnych.)

Po zatrzymaniu odtwarzania podglądu czas bieżący i czas podglądu są w tej samej ramce.

Zmień bieżący czas w trakcie odtwarzania podglądu

W poprzednich wersjach programu After Effects wskaźnik CTI w panelu Osi czasu nie przesuwa się w trakcie odtwarzania poglądu. Jeśli przeciągniesz wskaźnik CTI w trakcie odtwarzania podglądu, odtwarzanie zostanie zatrzymane i zostanie wyświetlona ramka z nowym czasem bieżącym.

Aby przesunąć wskaźnik CTI bez zatrzymywania podglądu, przytrzymaj klawisz Option (komputery z systemem Mac OS) lub Alt (komputery z systemem Windows) i albo przeciągnij wskaźnik CTI, albo kliknij linijkę czasu. Jeśli podczas przeciągania przytrzymasz również klawisz Shift, wskaźnik CTI przyciąga do ramek kluczowych oraz innych elementów, które interesują użytkownika, w taki sam sposób, jakby to miało miejsce, gdy podgląd nie jest odtwarzany.

Inne metody zmiany czasu bieżącego nie powodują zatrzymania odtwarzania podglądu.

Uproszczone i konfigurowalne działanie podglądu

Oprócz możliwości modyfikacji kompozycji w trakcie odtwarzania podglądu program After Effects CC 2015 (13.5) zmienia sposób uruchamiania i zatrzymywania podglądu. Działanie podglądu dla skrótów klawiaturowych podglądu można dostosować za pomocą nowych elementów sterujących w panelu Podglądu. Domyślnie spacja powoduje teraz uruchomienie podglądu, który powoduje zapisanie w pamięci podręcznej odtwarzania w czasie rzeczywistym oraz który odtwarza dźwięk.

Ze względu na to, że zmiany te spowodowały usunięcie różnic między działaniem starego Podglądu z pamięci RAM a Podglądu standardowego (spacja), określenia te nie są już używane w programie After Effects. Podgląd został ujednolicony, a jego działanie jest konfigurowalne przez użytkownika.

Podsumowanie najważniejszych zmian w działaniu podglądu:

 • Określenie „Podgląd z pamięci RAM” nie jest już używane do opisania osobnego trybu podglądu. Przycisk Podgląd z pamięci RAM został usunięty z panelu Podglądu.
 • Spacja powoduje teraz uruchomienie podglądu, który odtwarza dźwięk i optymalizuje zapisywanie ramek w pamięci podręcznej dla odtwarzania w czasie rzeczywistym.
 • Można teraz skonfigurować działanie podglądu dla skrótu klawiaturowego wykorzystującego spację.
 • Nowe elementy sterowania w panelu Podglądu umożliwiają konfigurację działania podglądu według poszczególnych skrótów klawiaturowych: elementy sterujące dźwięku, zapętlenia, zapisywania w pamięci podręcznej, zakresu i warstw.
 • Nowa opcja zakresu: Obszar roboczy poszerzony o czas bieżący.
 • Podczas zapisywania podglądu w pamięci podręcznej program After Effects natychmiast uruchamia odtwarzanie podglądu. Dźwięk jest odtwarzany, jeśli został włączony. Jeśli ramki mogą być zapisywane w pamięci podręcznej szybciej niż w czasie rzeczywistym, szybkość odtwarzania zostaje ograniczona do szybkości odtwarzania ramek w czasie rzeczywistym.
 • Dźwięk może być teraz odtwarzany ze wszystkimi podglądami, bez względu na to, w jaki sposób podgląd został uruchomiony.
 • Gdy szybkość odtwarzania podglądu ramek jest mniejsza od szybkości odtwarzania w czasie rzeczywistym (np. w trakcie zapisywania w pamięci podręcznej), dźwięk zostaje domyślnie wyciszony. Nowa właściwość pozwala zdecydować, czy dźwięk wyciszyć, czy odtwarzać. Jeśli zdecydujesz się dźwięk odtwarzać, będą występować zakłócenia z powodu prób zachowania synchronizacji, gdy szybkość odtwarzania podglądu ramek jest mniejsza niż odtwarzania w czasie rzeczywistym.
 • Zatrzymanie podglądu wymaga konkretnego działania, gdyż odtwarzanie podglądów nie jest przerywane w trakcie modyfikacji projektu lub kompozycji.
Uwaga:

Odtwarzanie podglądu tylko dźwięku nie zostało włączone do ujednoliconego działania podglądu. Naciśnięcie kropki numerycznej (.) lub klawisza Option + kropki numerycznej (.) (komputery z systemem Mac OS) lub klawisza Alt + kropki numerycznej (.) (system Windows) nadal włącza odtwarzanie podglądu tylko z dźwiękiem. Te skróty nie są konfigurowalne ani nie mają na nie wpływu nowe elementy sterujące panelu Podglądu.

Usunięcie terminologii i przycisku Podglądu z pamięci RAM

Określenie „Podgląd z pamięci RAM” nie jest już używane w programie After Effects, a przycisk Podglądu z pamięci RAM w panelu Podglądu został usunięty. Nowe działanie podglądu spowodowało usunięcie różnic pomiędzy działaniem starego Podglądu z pamięci RAM i Podglądu standardowego (spacja). Określenie „podgląd” jest teraz używane, aby opisać odtwarzanie przeglądarki kompozycji, warstwy lub materiału wideo w programie After Effects, bez względu na działanie.

Chociaż określenie „Podgląd z pamięci RAM” zostało usunięte, nadal ma miejsce działanie ramek zapisywanych w pamięci podręcznej, dopóki pamięć RAM nie zostanie zapełniona, mimo to, że kod podstawowy został nadpisany. Funkcja zapisywania ramek w pamięci podręcznej, dopóki pamięć RAM nie zostanie zapełniona, jest teraz włączana przez ustawienie elementu sterowania Podglądu preferowanego w pozycji Szybkość odtwarzania ramek. To oraz pozostałe działania związane z Podglądem z pamięci RAM oraz Podglądem standardowym, np. określenie, czy elementy sterujące warstw są wyświetlane w trakcie odtwarzania podglądu, są teraz konfigurowalne przez użytkownika.

Działania domyślne podczas uruchamiania podglądu za pomocą spacji i klawisza numerycznego 0

Naciśnięcie spacji uruchamia odtwarzanie podglądu z dźwiękiem i powoduje zapisywanie ramek w pamięci podręcznej, dopóki dostępna pamięć RAM nie zostanie zapełniona, by mogło nastąpić odtwarzanie w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zarówno nowi, jak i doświadczeni użytkownicy programu After Effects będą mogli w dogodny sposób używać spacji do uruchamiania podglądów.

W poprzednich wersjach programu After Effects, zanim nowi użytkownicy zapoznali się z Podglądem z pamięci RAM, najpierw sięgali po klawisz spacji. Uzyskany podgląd prawdopodobnie nie był odtwarzany w czasie rzeczywistym i nigdy nie odtwarzał dźwięku, co powodowało zamieszanie i zwracanie się o pomoc do Pomocy technicznej.

Doświadczeniu użytkownicy programu After Effects pracujący na laptopach lub innych klawiaturach nie obejmujących klawiatury numerycznej również docenią łatwość, z którą jest uruchamiany podgląd z pamięci podręcznej za pomocą klawisza spacji.

Naciśnięcie klawisza numerycznego 0 powoduje uruchomienie podglądu, który jest zasadniczo identyczny z Podglądem z pamięci RAM w poprzednich wersjach programu After Effects.

Ustawienia podglądu dla obu skrótów klawiaturowych można skonfigurować w zaktualizowanym panelu Podglądu, np. ponownie ustawić spację w taki sposób, aby zachowywała się podobnie jak w poprzednich wersjach programu After Effects.

Nowe elementy sterowania panelu Podglądu

Panel Podglądu został zaktualizowany tak, aby pozwalał na konfigurację działania dowolnych skrótów klawiaturowych, które uruchamiają podgląd, m.in. spacji. Aby zmienić działanie skrótu klawiaturowego, najpierw wybierz go z menu kontekstowego, a następnie zmień opcje w zależności od potrzeb.

Poniżej opisano wszystkie elementy sterujące w panelu Podglądu:

Punkty przyciągania wysokości panelu:

W przypadku zmiany wysokości panelu Podglądu zostanie on przyciągnięty do trzech różnych punktów, aby przedstawić:

 • Tylko elementy sterowania transportem
 • Elementy sterowania transportem i menu kontekstowe
 • Wszystkie elementy sterowania

Pierwsza, Poprzednia, Następna i Ostatnia ramka:

Działanie tych przycisków nie zmieniło się.

Przycisk Odtwórz/Zatrzymaj:

Naciśnięcie przycisku Odtwórz uruchomi podgląd z ustawieniami wyświetlanymi obecnie w panelu Podglądu.

Oznacza to, że działanie przycisku Odtwórz zmieni się po wybraniu innego skrótu klawiaturowego. Np. jeśli skrót klawiaturowy zostanie ustawiony na spację, a opcja Odtwórz od zostanie ustawiona na Czas bieżący, naciśnięcie przycisku Odtwórz spowoduje uruchomienie podglądu od czasu bieżącego. W przypadku zmiany skrótu klawiaturowego na klawisz numeryczny 0, jeśli spowoduje to, że opcja Odtwórz od zostanie zmieniona na Uruchomienie zakresu, naciśnięcie przycisku Odtwórz spowoduje uruchomienie podglądu od początku zakresu.

W przypadku uruchomienia podglądu, gdy opcja Podgląd preferowany jest ustawiona w pozycji Szybkość odtwarzania ramek, przycisk Odtwórz zostanie zastąpiony ikoną „zapisz w pamięci podręcznej i odtwarzaj”, a ramki będą renderowane i zapisywane w pamięci podręcznej. Naciśnięcie przycisku Odtwórz w tym momencie spowoduje zakłócenie renderowania i zapisywania w pamięci podręcznej oraz odtworzenie zapisanych w pamięci podręcznej ramek, a przycisk Odtwórz zostanie zastąpiony ikoną Zatrzymaj.

Kliknij ikonę Zatrzymaj, aby zatrzymać podgląd.

Polecenia menu Kompozycja > Podgląd > Odtwórz podgląd bieżący są skojarzone z przyciskiem Odtwórz/Zatrzymaj. Wybranie tego polecenia menu powoduje ten sam skutek, co naciśnięcie przycisku Odtwórz/Zatrzymaj.

Pętla:

Sterowanie Pętlą jest teraz zapamiętywane dla każdego skrótu klawiaturowego. Tryb pętli Ping-Pong nie jest już dostępny.

Wyciszanie dźwięku:

Element sterowania do wyciszania dźwięku jest teraz zapamiętywany dla każdego skrótu klawiaturowego. Dźwięk może być wyciszany lub włączany w trakcie odtwarzania podglądu przez kliknięcie tego przycisku; jeśli ta czynność zostanie wykonana, stan elementu sterowania do wyciszania dźwięku zostaje przypisany do skrótu klawiaturowego, który był używany do uruchamiania tego podglądu i będzie miał wpływ na następny podgląd uruchamiany za pomocą tego skrótu klawiaturowego.

Skrót klawiaturowy:

Wybierz pomiędzy trzema różnymi skrótami klawiaturowymi do uruchamiania podglądu, aby skonfigurować ich działanie: Spacja, klawisz numeryczny 0 oraz klawisz Shift + klawisz numeryczny 0. Przycisk Odtwórz/Zatrzymaj działa w oparciu o wyświetlany obecnie skrót klawiaturowy. Domyślne konfiguracje dla tych trzech skrótów klawiaturowych można znaleźć w tym artykule.

Resetuj: Kliknij przycisk Resetuj, aby przywrócić domyślne ustawienia podglądu dla wszystkich skrótów klawiaturowych. Przytrzymaj klawisz Option w systemie Mac OS lub klawisz Alt w systemie Windows i kliknij przycisk Resetuj, aby zmienić ustawienia skrótów klawiaturowych i dokładnie dopasuj ich działanie w poprzednich wersjach programu of After Effects.

Podgląd preferowany:

Zdecyduj się na optymalizację działania zapisywania w pamięci podręcznej oraz odtwarzania, aby uzyskać lepszą wydajność ustawienia Szybkość odtwarzania ramek oraz nieograniczoną Długość podglądu. Ten element sterowania przypomina wybieranie pomiędzy Podglądem z pamięci RAM a Podglądem standardowym w poprzednich wersjach programu After Effects; jednak w programie After Effects CC 2015 (13.5) jest kilka różnic.

Gdy opcja Podgląd preferowany jest ustawiona w pozycji Szybkość odtwarzania ramek, program After Effects renderuje i zapisuje ramki w pamięci podręcznej, dopóki dostępna pamięć RAM nie zostanie zapełniona, a następnie odtwarza ramki zapisane w pamięci podręcznej w czasie rzeczywistym. W fazie renderowania i zapisywania w pamięci podręcznej ramki są renderowane i zapisywane w pamięci podręcznej tak szybko, jak to tylko możliwe. Odtwarzanie ramek zapisanych w pamięci podręcznej rozpoczyna się natychmiast, ale nie przekracza szybkości odtwarzania ramek w czasie rzeczywistym. Jeśli pamięć podręczna zapełnia dostępną pamięć RAM, zanim wszystkie ramki z zakresu zostaną poddane procesowi renderowania, odtwarzany jest pogląd tylko ramek z pamięci podręcznej. Po zakończeniu fazy zapisywania w pamięci podręcznej rozpocznie się odtwarzanie w czasie rzeczywistym od czasu określonego przy użyciu elementu sterowania Odtwórz od lub po prostu będzie kontynuowane, jeśli renderowanie odbywało się szybciej niż w czasie rzeczywistym.

Szybkość odtwarzania ramek jest ustawieniem domyślnym dla wszystkich skrótów klawiaturowych zalecanym do powszechnego użytku.

Jeśli opcja Podgląd preferowany jest ustawiona w pozycji Długość, program After Effects rozpoczyna odtwarzanie przez renderowanie i zapisywanie ramek w pamięci podręcznej tylko z niewielkim zapasem w przód, nie szybciej niż szybkość odtwarzania ramek w czasie rzeczywistym. Zostanie odtworzony podgląd całego zakresu; jeśli pamięć podręczna zapełni dostępną pamięć RAM, zanim nastąpi renderowanie wszystkich ramek z zakresu, najstarsze ramki w pamięci podręcznej zostają odrzucone. Odtwarzanie w czasie rzeczywistym będzie odbywać się tylko wtedy, jeśli ramki będą renderowane szybciej niż w czasie rzeczywistym lub po pierwszej pętli, jeśli cały zakres zmieści się w pamięci podręcznej.

Opcji Długość najlepiej jest używać w przypadku odtwarzania podglądu ramek, które renderują szybciej niż w czasie rzeczywistym, co często ma miejsce w panelu Materiału wideo lub w przypadku odtwarzania podglądu zakresu, który jest zbyt długi, aby wszystkie ramki mogły zmieścić się w pamięci podręcznej.

Dla ustawień Szybkość odtwarzania ramek i Długość:

 • Odtwarzanie rozpoczyna się natychmiast, równocześnie z renderowaniem i zapisywaniem ramek w pamięci podręcznej.
 • Dźwięk jest odtwarzany, jeśli został włączony. Zobacz również „wycisz dźwięk, gdy podgląd jest odtwarzany wolniej niż w czasie rzeczywistym” poniżej.

Zakres:

Określa zakres ramek, które są odtwarzane na podglądzie:

 • Obszar roboczy: Tylko ramki w obrębie obszaru roboczego.
 • Obszar roboczy w ramach czasu bieżącego: Ten zakres dynamicznie poszerza obszar roboczy zgodnie z położeniem wskaźnika CTI.
  • Jeśli wskaźnik CTI został umieszczony przed obszarem roboczym, długość zakresu jest określona czasem bieżącym i punktem końcowym obszaru roboczego.
  • Jeśli wskaźnik CTI został umieszczony za obszarem roboczym, długość zakresu jest określona punktem początkowym obszaru roboczego i czasem bieżącym; o ile nie zostanie włączona opcja Od czasu bieżącego, gdyż w tym przypadku długość zakresu jest określona punktem początkowym obszaru roboczego i ostatnią ramką kompozycji, warstwy lub materiału wideo.
  • Jeśli wskaźnik CTI został umieszczony wewnątrz obszaru roboczego, zakresem jest obszar roboczy bez poszerzenia.
 • Czas trwania: Wszystkie ramki kompozycji, warstwy lub materiału wideo.

Odtwórz od:

Zdecyduj, czy rozpocząć odtwarzanie od Początku zakresu, czy od Czasu bieżącego.

Elementy sterowania warstwami:

Zdecyduj, czy wyświetlać elementy sterowania warstwami dla wybranych warstw oraz inne nakładki panelu przeglądarki podczas odtwarzania podglądu. Po zatrzymaniu odtwarzania podglądu elementy sterowania warstwami oraz nakładki wracają do poprzedniej widoczności.

Nakładki panelu przeglądarki obejmują prowadnice, bezpieczne marginesy, siatki oraz osie referencyjne 3D.

 • Po włączeniu opcji Wył. podczas odtwarzania podglądu nie są wyświetlane żadne elementy sterowania warstwami ani nakładki.
 • Opcja Bieżące ustawienia służy do wyświetlania elementów sterowania warstwami oraz nakładek przeglądarki podczas odtwarzania podglądu.

Aby wybrać, które elementy sterowania warstwami będą wyświetlane dla bieżącej przeglądarki, otwórz okno dialogowe Wyświetlanie opcji (Wyświetl menu > Wyświetl opcje). Aby zdecydować, które nakładki będą wyświetlane dla bieżącej przeglądarki, otwórz menu Wybierz siatkę i opcje prowadnicy w dolnej części panelu przeglądarki.

Podczas odtwarzania podglądu można dynamicznie pokazać lub ukryć elementy sterowania warstwami lub nakładki przez wybranie odpowiedniej opcji z menu Wyświetl lub menu Wybierz siatkę i opcje prowadnicy w dolnej części panelu przeglądarki. Elementy sterowania warstwami mogą być również wyświetlane lub ukrywane podczas odtwarzania podglądu po użyciu skrótu klawiaturowego: Command + Shift + H (w systemie Mac OS) lub Control + Shift + H (w systemie Windows).

Wyświetlanie lub ukrywanie elementów sterowania warstwami podczas odtwarzania podglądu nie ma wpływu na stan opcji Elementy sterowania warstwami w panelu Podglądu.

Szybkość odtwarzania ramek, Pomiń, Rozdzielczość, Pełny ekran:

Działanie tych elementów sterowania nie zmieniło się.

Zatrzymywanie odtwarzania podglądu

W poprzednich wersjach programu After Effects podjęcie dowolnej czynności podczas odtwarzania podglądu powodowało zatrzymanie odtwarzania podglądu.

W programie After Effects CC 2015 (13.5), ze względu na to, że można teraz wprowadzać zmiany w otwartym projekcie podczas odtwarzania podglądu, jest mniej działań, które powodują zatrzymanie odtwarzania podglądu. Ale tak jak w poprzednich wersjach programu After Effects, różne ustawienia podglądu i sposób, w jaki podgląd jest zatrzymywany, mają nadal wpływ na to, gdzie wskaźnik CTI zostaje umieszczony po zatrzymaniu oraz czy w przypadku zakłócenia renderowania i zapisywania ramek w pamięci podręcznej odtwarzanie ramek zapisanych w pamięci podręcznej jest kontynuowane.

Aby zatrzymać podgląd, wykonaj następujące działania:

 • Użyj dowolnego ze skrótów klawiaturowych podglądu: spacja, klawisz numeryczny 0 lub Shift + klawisz numeryczny 0.
 • Kliknij przycisk Uruchom/Zatrzymaj na panelu Podgląd.
 • Wybierz kolejno opcje Kompozycja > Podgląd > Odtwórz podgląd bieżący.
 • Użyj któregoś ze skrótów klawiaturowych podglądu audio: kropka numeryczna (.) lub Option/Alt + kropka numeryczna (.)
 • Naciśnij klawisz Esc.

Istnieją również inne działania, które spowodują, że program After Effects zatrzyma odtwarzanie podglądu. Chociaż nie jest to pełna lista, oto najczęściej stosowane rozwiązania:

 • Kliknij w panelu przeglądarki odtwarzania podglądu. Kliknięcie karty panelu przeglądarki nie spowoduje zatrzymania odtwarzania podglądu.
 • Dostosuj właściwość czasu, np. pasek Obszar roboczy lub pasek Nawigator czasu.
 • Przeciągnij wskaźnik CTI lub kliknij linijkę czasu bez przytrzymywania klawisza Option (w systemie Mac OS) lub Alt (w systemie Windows). To działanie powoduje również zmianę czasu bieżącego.
 • Zmień ustawienia kompozycji odtwarzanego podglądu.
 • Ukryj panel przeglądarki odtwarzania podglądu za innym panelem w obszarze roboczym. Np. kliknij inny panel w tej samej grupie lub otwórz nowy panel przeglądarki w tej samej grupie.
 • Uruchom kolejkę renderowania.

W przypadku zatrzymania podglądu należy rozważyć dwa różne działania:

 • Czy przerwanie odtwarzania podglądu nastąpi przed wykonaniem renderowania wszystkich ramek z zakresu, czy rozpocząć odtwarzanie ramek zapisanych w pamięci podręcznej przed zakończeniem renderowania wszystkich ramek z zakresu. Taką sytuację należy rozważyć tylko wtedy, jeśli podgląd został uruchomiony, gdy opcja Podgląd preferowany została ustawiona w pozycji Szybkość odtwarzania ramek.
 • Czy wskaźnik CTI powinien pozostać w czasie bieżącym, czy powinien zostać przesunięty do czasu odtwarzania (czas określający, kiedy zostało zatrzymane odtwarzanie podglądu).

Większość z czynności wymienionych powyżej powoduje natychmiastowe zatrzymanie odtwarzania podglądu bez rozpoczynania odtwarzania ramek zapisanych w pamięci podręcznej, a wskaźnik CTI pozostaje w czasie bieżącym.

Użycie skrótów klawiaturowych podglądu (spacja, klawisz numeryczny 0 lub Shift + klawisz numeryczny 0) powoduje różne działania zatrzymywania w zależności od tego, który skrót klawiaturowy zostanie użyty:

 • Spacja: Wskaźnik CTI przesuwa się do czasu odtwarzania. Jeśli renderowanie ramek zostaje przerwane, rozpoczyna się odtwarzanie ramek zapisanych w pamięci podręcznej.
 • Klawisz numeryczny 0: Wskaźnik CTI pozostaje w czasie bieżącym.Jeśli renderowanie ramek zostaje przerwane, rozpoczyna się odtwarzanie ramek zapisanych w pamięci podręcznej.
 • Shift + klawisz numeryczny 0: Wskaźnik CTI pozostaje w czasie bieżącym.Jeśli renderowanie ramek zostaje przerwane, rozpoczyna się odtwarzanie ramek zapisanych w pamięci podręcznej.

Ważne: Działanie zatrzymywania w przypadku skrótów klawiaturowych podglądu jest wynikiem użycia skrótu klawiaturowego w celu zatrzymania odtwarzania podglądu, a nie skrótu klawiaturowego użytego do uruchomienia podglądu.

Należy również pamiętać, że przycisk Odtwórz/Zatrzymaj na panelu Podglądu oraz opcje Kompozycja > Podgląd > Odtwórz podgląd bieżący są skojarzone ze skrótem klawiaturowym wyświetlanym obecnie na panelu Podglądu. Wykonanie tych działań w celu zatrzymania odtwarzania podglądu będzie miało taki sam skutek co użycie wyświetlonego obecnie skrótu klawiaturowego.

Wycisz dźwięk, gdy podgląd jest odtwarzany wolniej niż w czasie rzeczywistym

Gdy szybkość odtwarzania podglądu ramek jest mniejsza niż w czasie rzeczywistym, nowa właściwość pozwala zdecydować, czy wyciszyć dźwięk, czy zezwolić na jego odtwarzanie.

W poprzednich wersjach programu After Effects, gdy szybkość odtwarzania podglądu ramek była mniejsza niż w czasie rzeczywistym, dźwięk był dalej odtwarzany w czasie rzeczywistym i dlatego nie był zsynchronizowany. W programie After Effects CC 2015 (13.5) synchronizacja dźwięku odbywa się kosztem zakłóceń dźwięku.

Domyślnie dźwięk nie jest odtwarzany w trakcie odtwarzania podglądów wolniej niż w czasie rzeczywistym. Aby włączyć dźwięk w trakcie odtwarzania podglądów, które są odtwarzane wolniej niż w czasie rzeczywistym, otwórz kolejno opcje Preferencje > Podglądy i wyłącz opcję Wycisz dźwięk, gdy podgląd nie jest odtwarzany w czasie rzeczywistym. Gdy ta opcja jest wyłączona, w dźwięku wystąpią zakłócenia, jeśli szybkość odtwarzania podglądu ramek jest mniejsza niż w czasie rzeczywistym po to, by dźwięk był nadal zsynchronizowany w wideo.

Przeglądarka podstawowa do podglądu audio i zewnętrznego podglądu wideo

Teraz można wybrać, aby do podglądu audio lub zewnętrznego podglądu wideo używany był zawsze otwarty panel przeglądarki lub widok (np. widok w 3D) na panelu. Widok podstawowy nie zależy od tego, której przeglądarki lub widoku używa się obecnie do odtwarzania podglądu i jest zawsze oddzielny od przeglądarki lub widoku przy włączonej opcji Zawsze odtwarzaj podgląd tego widoku. Jest to przydatne, jeśli chcesz, aby określona kompozycja była zawsze wyświetlana na zewnętrznym monitorze wideo podczas pracy w innych kompozycjach.

Przycisk Przeglądarka podstawowa znajduje się obok przycisku Zawsze odtwarzaj podgląd tego widoku w lewym dolnym rogu paneli przeglądarki Kompozycja, Warstwa, Materiał wideo.Przycisk Przeglądarka podstawowa funkcjonuje w sposób podobny do opcji Zawsze odtwarzaj podgląd tego widoku, z wyjątkiem tego, że Przeglądarka podstawowa określa tylko, której przeglądarki lub widoku używa się do odtwarzania podglądu audio i zewnętrznego podglądu wideo.

Jako Przeglądarkę podstawową można ustawić tylko jeden widok; włączenie tej opcji dla przeglądarki lub widoku spowoduje wyłączenie jej w innej przeglądarce lub widoku, dla którego została wcześniej włączona.

Jeśli Przeglądarka podstawowa jest wyłączona, przeglądarka lub widok, które były ostatnio najbardziej aktywne zostaną wykorzystane do odtwarzania podglądu audio lub zewnętrznego podglądu wideo. W przypadku przełączenia na inną przeglądarkę lub na inny widok, ta przeglądarka lub ten widok będzie kontrolował odtwarzanie podglądu audio i zewnętrznego podglądu wideo.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto