Podsumowanie funkcji | Bridge CC 2017 i wcześniejsze wydania

Bridge CC 2017 i wcześniejsze wydania

Uwaga:

Dostępne jest wydanie programu Bridge CC z października 2017! Więcej informacji zawiera artykuł Podsumowanie nowych funkcji.

Wersja 2017 programu Bridge CC

Opublikuj obrazy raw w ramach usługi Adobe Stock

Nowości w tym wydaniu programu Adobe Bridge CC 

Przeciągnij zaznaczenie obrazów na nowy panel Publikuj.

W poprzednim wydaniu programu Adobe Bridge CC 2015 w wersji 6.3.1 wprowadzono nową funkcję umożliwiającą łatwe przesyłanie zdjęć JPEG do usługi Adobe Stock za pomocą nowego panelu Publikowanie. W tym wydaniu programu Bridge CC 2017 rozszerzono tę funkcję o obsługę przesyłania obrazów raw do usługi Adobe Stock.

Teraz podczas przeciągania obrazu raw z panelu Zawartość na panel Publikowanie program Bridge wyświetla okno dialogowe, w którym trzeba potwierdzić konwersję obrazu raw do formatu JPEG w celu przesłania. Po potwierdzeniu program Bridge konwertuje obrazy raw do formatu JPEG za pomocą wtyczki Camera Raw. Przesłany obraz JPEG (skonwertowany z formatu raw) pojawia się na stronie Przesłane w portalu Adobe Stock Contributor. 

Uwaga:

Program Bridge konwertuje tylko te formaty obrazów raw na JPEG, które są obsługiwane przez wtyczkę Adobe Camera Raw. Aby dowiedzieć się, czy wtyczka Adobe Camera Raw obsługuje Twój model aparatu, zapoznaj się z sekcją Aparaty obsługiwane przez wtyczkę Camera Raw.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock.

Wyszukiwanie w Adobe Stock

Nowości w tym wydaniu programu Adobe Bridge CC

Oprócz wyszukiwania zasobów w programie Bridge lub na komputerze można także używać pola szybkiego wyszukiwania (z prawej strony paska Aplikacja), aby wyszukiwać wysokiej jakości ilustracje, grafiki wektorowe i zdjęcia w usłudze Adobe Stock. Wyniki wyszukiwania wyświetlają się na stronie internetowej Adobe Stock w domyślnej przeglądarce internetowej. 

Aby przełączyć wyszukiwanie między usługą Adobe Stock i funkcjami przeszukiwania Windows (Win) / Spotlight (Mac), użyj rozwijanej listy w polu szybkiego wyszukiwania.

Aby poznać więcej informacji o usłudze Adobe Stock, zapoznaj się z materiałami szkoleniowymi i pomocą techniczną usługi Adobe Stock.

Ulepszenia i poprawki błędów

Usprawnienia w tym wydaniu programu Adobe Bridge CC

Naprawiono następujące ważne problemy klientów związane z wykrywaniem urządzeń.

 • Program Bridge CC 2017 rozpoznaje teraz następujące typy urządzeń w systemie Mac OS 10.11:
  • urządzenia (np. urządzenia z systemem Android i aparaty) połączone w trybie PTP (Picture Transfer Protocol — protokół transferu obrazów) lub MTP (Media Transfer Protocol — protokół transferu multimediów);
  • iUrządzenia (np. iPad lub iPhone).
 • Program Bridge CC 2017 wykrywa teraz karty danych o rozmiarze większym niż 64 GB pamięci.

W tym wydaniu programu rozwiązano następujące problemy.

 • Program Bridge ulega awarii w systemie Mac OS X 10.11.6 podczas przeglądania folderów i multimediów w konfiguracji dwóch monitorów. Program Bridge CC 2017 nie ulega teraz awarii w tej konfiguracji.
 • Brak wymiarów plików BMP i GIF w panelu Metadane. Program Bridge CC 2017 wyświetla teraz wymiary tych plików w panelu Metadane.

Wersje 2015 programu Bridge CC

Wydanie 6.3.1

Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock

Nowości w tym wydaniu programu Adobe Bridge CC

Przeciągnij zaznaczenie obrazów na nowy panel Publikuj.

Program Bridge CC umożliwia teraz łatwe publikowanie zdjęć w usłudze Adobe Stock. Aby rozpocząć, skonfiguruj swój profil jako Osoba współtworząca w portalu Adobe Stock Contributor (https://contributor.stock.adobe.com/pl). Po ukończeniu rejestracji Twój identyfikator Adobe ID będzie gotowy do współtworzenia.

Teraz wystarczy przeciągnąć zaznaczenie zdjęć z panelu Zawartość na nowy panel Publikuj w programie Bridge, aby przesłać zdjęcia bezpośrednio do usługi Adobe Stock.

Możesz przejść do portalu Adobe Stock Contributor, aby oznaczyć przesłane obrazy i wysłać je do moderacji w usłudze Adobe Stock.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock.

Wydanie 6.3

Obsługa HiDPI i preferencja skalowania interfejsu użytkownika dla systemu Windows

Nowości w tym wydaniu programu Adobe Bridge CC

Natywna obsługa monitorów HiDPI jest teraz dostępna dla systemu Windows jako dodatek do istniejącej obsługi wyświetlacza Apple Retina. Podczas pracy w systemie Windows na monitorze HiDPI przy ustawieniu rozdzielczości DPI na 150% lub więcej interfejs użytkownika automatycznie ustawia skalę na 200%, dzięki czemu elementy interfejsu nadal będą wyraźnie widoczne, czcionka będzie czytelna, a ikony ostre przy całym szeregu ustawień DPI wyświetlacza.

Nowa preferencja skalowania interfejsu użytkownika umożliwia wybór opcji skalowania — Automatyczne, 100% lub 200%.  

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Obsługa wyświetlaczy HiDPI i Retina.

Wcześniejsze wersje programu Bridge CC

Wydanie 6.2

Usuwanie zawartości bufora

Nowości w tym wydaniu programu Adobe Bridge CC

Teraz program Adobe Bridge optymalizuje bufor poprzez automatyczne oczyszczanie nieodświeżonych elementów, gdy aplikacja jest bezczynna. Czas czyszczenia jest domyślnie ustawiony na 30 dni. Oznacza to, że każdy element bufora starszy niż 30 dni będzie traktowany jako nieodświeżony i zostanie wyczyszczony przez program Bridge. Można skonfigurować czas czyszczenia i ustawić dowolną wartość od 1 do 180 dni.

Więcej informacji zawiera temat Czyszczenie danych bufora.

Zagęszczanie pamięci podręcznej po wyłączeniu

Nowości w tym wydaniu programu Adobe Bridge CC

Zagęszczanie bufora po wyłączeniu programu to nowa opcja w preferencjach bufora, która umożliwia ustawienie automatycznego czyszczenia bufora po wyłączaniu programu Bridge, jeśli rozmiar bazy danych bufora przekracza 100 MB.

Centralny bufor programu Bridge przechowuje w bazie danych informacje o miniaturach, podglądach i metadanych, aby poprawić wydajność podczas przeglądania lub wyszukiwania plików. Jednak im większy bufor, tym więcej wykorzystuje on miejsca na dysku. Ta nowa opcja ułatwia zarządzanie wielkością bufora, co pozwala uzyskać optymalną wydajność.

Więcej informacji zawiera temat Zagęszczanie bufora po wyłączeniu programu.

 

Importowanie plików z urządzeń działających w systemie Mac

Usprawnienia w tym wydaniu programu Adobe Bridge CC

Podczas importowania plików z urządzenia działającego w systemie Mac OS 10.11.x we wcześniejszych wydaniach programu Bridge CC aplikacja nie rozpoznawała następujących typów urządzeń:

 • urządzenia przenośne z systemem iOS,
 • urządzenia przenośne z systemem Android i aparaty cyfrowe połączone w trybie PTP (Picture Transfer Protocol — protokół transferu obrazów) lub MTP (Media Transfer Protocol — protokół transferu multimediów).

To wydanie programu Bridge CC zostało wyposażona w alternatywną metodę importowania plików multimedialnych z wyżej wymienionych urządzeń. Kliknięcie opcji Plik > Importuj z urządzenia... wywołuje uruchomienie programu Apple Image Capture, który umożliwia przenoszenie plików z tych urządzeń do programu Bridge.

Uwaga: funkcja dostępna wyłącznie w systemie Mac.

Generowanie miniatur

Usprawnienia w tym wydaniu programu Adobe Bridge CC

W tym wydaniu programu Bridge CC zoptymalizowano generowanie/wyodrębnianie miniatur, podglądów oraz metadanych, co spowodowało poprawę responsywności w trakcie przeglądania dużych zestawów zasobów.  

Teraz po wybraniu folderu nastąpi priorytetowe wyodrębnienie miniatur, podglądów oraz metadanych wyłącznie dla widocznych na ekranie zasobów. Miniatury pozostałych plików są generowane na żądanie (podczas przewijania w górę lub w dół) lub podczas braku aktywności aplikacji.

To usprawnienie umożliwia:

 • Pracę z pokaźnych rozmiarów folderami bez spadków wydajności, np. zawieszeń i stanów braku odpowiedzi.
 • Posiadanie w pełni zaktualizowanego panelu Filtr jeszcze przed wygenerowaniem wszystkich miniatur lub podglądów.
 • Wyszukiwanie plików jeszcze przed wygenerowaniem wszystkich miniatur lub podglądów.

Funkcje niedostępne w wydaniu Bridge CC (6.2)

Niedostępne w programie Adobe Bridge CC

Następujące funkcje nie są obsługiwane w ramach programu Bridge CC.

 • Adobe Output Module
 • Panel Eksportuj
 • Tryb kompaktowy
 • Miniatury i podglądy formatów plików trójwymiarowych
 • Okno zsynchronizowane

Adobe Output Module

Adobe Output Module jest teraz dostępny jako oddzielny moduł, który można zainstalować po instalacji programu Bridge CC. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w temacie Instalacja Adobe Output Module w programie Bridge CC.

Funkcje tworzenia stykówek, plików PDF i galerii internetowych są również dostępne w programach Adobe Photoshop i Adobe Lightroom, które można pobrać w ramach subskrypcji Creative Cloud.

Panel Eksportuj

Wszystkie funkcje panelu Eksportuj, takie jak eksportowanie obrazów do usług online, takich jak Flickr.com lub Facebook.com, są również dostępne w programie Adobe Lightroom. Więcej informacji można znaleźć w temacie Eksportowanie zdjęć za pomocą programu Adobe Lightroom.

Tryb kompaktowy

Następujące funkcje nie są już dostępne w tym wydaniu programu Bridge CC. Jeśli użytkownik zmieni rozmiar okna na mniejszy, panele w aplikacji zostaną ułożone ponownie w sposób podobny do poprzednio stosowanego trybu kompaktowego. Ponowne powiększenie okna aplikacji nie będzie skutkować przywróceniem paneli do poprzedniego położenia.

Miniatury formatów plików trójwymiarowych

To wydanie programu Bridge CC nie generuje miniatur i podglądów formatów plików trójwymiarowych

Funkcja Okno zsynchronizowane jest niedostępna w tym wydaniu programu Bridge CC.

Nadal można użyć polecenia Nowe okno (Plik > Nowe okno), aby otworzyć nowe okno w programie Bridge.

Okno zsynchronizowane

Funkcja Okno zsynchronizowane jest niedostępna w tym wydaniu programu Bridge CC.

Nadal można użyć polecenia Nowe okno (Plik > Nowe okno), aby otworzyć nowe okno w programie Bridge.

Wydanie 6.1.1

Instalacja

Nowości w tym wydaniu programu Adobe Bridge CC

Korzystanie z instalatora

Program Adobe Bridge korzysta teraz z samodzielnego instalatora i nie jest instalowany wraz z innymi aplikacjami. Aby zainstalować program Adobe Bridge, należy pobrać i uruchomić ten instalator oddzielnie. Odłączenie tej aplikacji od innych programów firmy Adobe umożliwia niezależną instalację programu Adobe Bridge bez konieczności instalowania innych elementów oprogramowania Adobe.

Pobieranie i instalowanie programu Bridge z Centrum pobierania.

 1. Zaloguj się do usługi Creative Cloud w witrynie http://creative.adobe.com/pl.
 2. Na pasku górnym kliknij Centrum pobierania.
 3. Kliknij opcję Pobierz obok ikony Bridge.
 4. Na stronie produktu Bridge kliknij opcję Pobierz.

Korzystanie z aplikacji komputerowej Creative Cloud

Program Adobe Bridge CC można również zainstalować, korzystając z aplikacji komputerowej Creative Cloud. Zobacz temat Pobieranie i instalowanie aplikacji, aby uzyskać więcej informacji.

Obsługa HiDPI

Nowości w tym wydaniu programu Adobe Bridge CC

Program Adobe Bridge zawiera natywną obsługę wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości, która umożliwia wykorzystanie zalet technologii wyświetlania w wysokiej rozdzielczości. Ta funkcja jest dostępna w systemie Mac OS X (na przykład w komputerach MacBook Pro wyposażonych w wyświetlacze Retina). Dzięki niej można interfejs użytkownika staje się ostrzejszy i bardziej wyraźny na urządzeniach z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości. miniatury w panelach również są o wiele wyraźniejsze. Zwiększa się również czytelność tekstu oraz złożonych elementów graficznych, a także wyrazistość kolorów i odcieni.

Funkcje niedostępne w programie Bridge CC

Niedostępne w programie Adobe Bridge CC

Następujące funkcje nie są dostępne w tym wydaniu programu Adobe Bridge.

 • Adobe Output Module
 • Panel Eksportuj
 • Tryb kompaktowy
 • miniatury i podglądy formatów plików trójwymiarowych
 • Okno zsynchronizowane

Adobe Output Module

Adobe Output Module jest teraz dostępny jako oddzielny moduł, który można zainstalować po instalacji programu Adobe Bridge. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w temacie Instalacja Adobe Output Module w programie Bridge CC.

Funkcje tworzenia stykówek, plików PDF i galerii internetowych są również dostępne w programach Adobe Photoshop i Adobe Lightroom, które można pobrać ramach subskrypcji Creative Cloud.

Panel Eksportuj

Wszystkie funkcje panelu Eksportuj, takie jak eksportowanie obrazów do usług online, takich jak Flickr.com lub Facebook.com, są również dostępne w programie Adobe Lightroom. Więcej informacji można znaleźć w temacie Eksportowanie zdjęć za pomocą programu Adobe Lightroom.

Tryb kompaktowy

Tryb kompaktowy nie jest już dostępny w tym wydaniu programu Adobe Bridge. Jeśli użytkownik zmieni rozmiar okna na mniejszy, panele w aplikacji zostaną ułożone ponownie w sposób podobny do poprzednio stosowanego trybu kompaktowego. Ponowne powiększenie okna aplikacji nie będzie skutkować przywróceniem paneli do poprzedniego położenia.

Miniatury formatów plików trójwymiarowych

To wydanie programu Adobe Bridge nie generuje miniatur i podglądów formatów plików trójwymiarowych.

Okno zsynchronizowane

Funkcja Okno zsynchronizowane jest niedostępna w tym wydaniu programu Adobe Bridge.

Nadal można użyć polecenia Nowe okno (Plik > Nowe okno), aby otworzyć nowe okno w programie Bridge.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?