Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock

 1. Podręcznik użytkownika programu Bridge
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w programie Bridge
  2. Wymagania systemowe programu Bridge
  3. Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge
  4. Importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader
  5. Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge
 3. Praca z zasobami
  1. Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
  2. Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście
  3. Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi w programie Adobe Bridge
  4. Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge
  5. Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge
  6. Używanie słów kluczowych w programie Adobe Bridge
  7. Uruchamianie programu Adobe Bridge
  8. Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge
  9. Podgląd obrazów i edycja czasu zarejestrowania
  10. Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge
  11. Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge
  12. Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge
  13. Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge
  14. Tworzenie internetowych galerii zdjęć i plików PDF
  15. Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge
  16. Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów
 4. Bridge i inne aplikacje firmy Adobe
  1. Praca z programem Adobe Media Encoder
  2. Praca z programem Adobe Premiere Pro
 5. Eksportowanie i publikowanie
  1. Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj
  2. Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock
  3. Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio
 6. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw
  2. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  3. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw
  4. Filtr promieniowy w Camera Raw
  5. Automatyczna korekcja perspektywy w module Camera Raw
  6. Tworzenie obrazów panoramicznych
  7. Wersje procesu w module Camera Raw
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych w module Camera Raw

 

Zaktualizowano w wydaniu programu Adobe Bridge CC z października 2017

Program Bridge umożliwia łatwe przesyłanie obrazów JPEG i raw do usługi Adobe Stock za pomocą nowego panelu Publikuj. Aby rozpocząć, skonfiguruj swój profil jako Osoba współtworząca  w  portalu Adobe Stock Contributor (https://contributor.stock.adobe.com/pl). Możesz też zsynchronizować istniejące konto osoby współtworzącej Fotolia z portalem Contributor. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Informacje dla osób współtworzących Fotolia.

Uwaga:

Jeśli korzystasz z tej funkcji w programie Bridge po raz pierwszy, możesz kliknąć przycisk Ustawienia w usłudze Adobe Stock Contributor w panelu Publikuj, aby przejść do portalu.

Po ukończeniu rejestracji Twój identyfikator Adobe ID będzie gotowy do współtworzenia. Zdjęcia można teraz przesyłać do usługi Adobe Stock z poziomu programu Bridge — wystarczy wybrać usługę publikowania Adobe Stock Contributor w panelu Publikuj i przeciągnąć wybrane zdjęcia z panelu Zawartość do panelu Publikuj. Następnie można przejść do portalu Adobe Stock Contributor, aby oznaczyć przesłane obrazy i wysłać je do moderacji w usłudze Adobe Stock. Portal Adobe Stock Contributor automatycznie wydziela powiązane z obrazami słowa kluczowe i podrzędne słowa kluczowe programu Bridge i wyświetla je jako oznaczone słowa kluczowe. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pomoc portalu Stock Contributor.

Uwaga:

Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID, aby się zarejestrować. Identyfikatory Enterprise ID ani Federated ID nie są obsługiwane.

Uwaga:

Aby wyświetlić nowy panel Publikuj w dowolnej przestrzeni roboczej w programie Adobe Bridge, wybierz polecenie Okno > panel Publikuj. Zapoznaj się z przestrzenią roboczą programu Adobe Bridge, aby uzyskać więcej informacji.

Tworzenie połączenia między programami Adobe Bridge i Adobe Stock

 1. Aby utworzyć połączenie między programami Adobe Bridge i Adobe Stock, skonfiguruj swój profil Osoby współtworzącej w usłudze Adobe Stock.  

  • W panelu Publikuj kliknij opcję Adobe Stock Contributor > Ustawienia.
   Uwaga: jeśli nie nastąpiło jeszcze logowanie, program Bridge uruchomi aplikację komputerową Creative Cloud. Zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID, aby przejść dalej. Identyfikatory Enterprise ID ani Federated ID nie są obsługiwane.
  • Nastąpi przekierowanie do strony wdrażania portalu Adobe Stock Contributor (https://contributor.stock.adobe.com/pl).
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć profil.
  Skonfiguruj profil Osoby współtworzącej w usłudze Adobe Stock

 2. Po pomyślnej rejestracji Twój identyfikator Adobe ID będzie gotowy do współtworzenia. Możesz teraz przesyłać zdjęcia, wybierając usługę publikowania Adobe Stock Contributor w panelu Publikuj, a następnie przeciągając je z panelu Zawartość do obszaru przeciągania Adobe Stock Contributor w panelu Publikuj.

  Program Adobe Bridge jest połączony z usługą Adobe Stock

  Uwaga:

  Po nawiązaniu połączenia między programami Adobe Bridge i Adobe Stock wylogowanie z aplikacji komputerowej Creative Cloud nie spowoduje wylogowania z portalu Adobe Stock Contributor.

Przesyłanie obrazów do usługi Adobe Stock

Aby przesłać zdjęcia do usługi Adobe Stock, należy wykonać następujące czynności.

 1. Kliknij usługę Adobe Stock Contributor w panelu Publikuj.

 2. Otwórz panel Zawartość i wybierz obraz, który chcesz przesłać do usługi Adobe Stock. Przeciągnij wybrany obraz do obszaru przeciągania usługi Adobe Stock w panelu Publikuj.  

  Uwaga:

  Możesz za jednym razem przeciągnąć zaznaczenie wielu zdjęć do obszaru przeciągania usługi Adobe Stock w panelu Publikuj.

  Uwaga:

  Upewnij się, że zaznaczenie obrazów, które chcesz przesłać do usługi Adobe Stock jest zgodne z wymaganiami technicznymi związanymi z przesyłaniem obrazów do usługi Adobe Stock. Jeśli zaznaczenie zawiera obrazy, które nie spełniają tych specyfikacji, program Bridge wyświetli błędy w oknie dialogowym Przesyłanie wszystkich zasobów nie powiodło się.

 3. Jeśli zaznaczenie zawiera obrazy raw, program Bridge wyświetli okno dialogowe, w którym trzeba potwierdzić konwersję obrazów raw do formatu JPEG w celu przesłania do Adobe Stock.  

  Okno dialogowe w programie Bridge, w którym trzeba potwierdzić konwersję obrazów raw do formatu JPEG w celu przesłania

  2. Po potwierdzeniu program Bridge konwertuje obrazy raw do formatu JPEG za pomocą wtyczki Adobe Camera Raw.

  Uwaga:

  Program Bridge konwertuje tylko te formaty obrazów raw na JPEG, które są obsługiwane przez wtyczkę Adobe Camera Raw. Aby dowiedzieć się, czy wtyczka Adobe Camera Raw obsługuje Twój model aparatu, zapoznaj się z sekcją Aparaty obsługiwane przez wtyczkę Camera Raw.

 4. W panelu Publikuj pojawią się paski postępu, na których będzie widoczny stan konwersji i przesyłania. Przekonwertowane obrazy zostaną automatycznie dodane do kolejki przesyłania. W trakcie przesyłania/konwersji można kontynuować pracę w programie Bridge.

  Konwersja i przesyłanie paska postępu w panelu Publikuj
  Postęp konwersji

  Postęp przesyłania

  Uwaga:

  Można przeciągnąć kolejne zaznaczenie obrazów do obszaru przeciągania Adobe Stock w panelu Publikuj w trakcie bieżącego przesyłania.

  Anuluj przesyłanie lub konwersję w toku

  • Jeśli chcesz anulować przesyłanie lub konwersję w toku, kliknij opcję Anuluj przesyłanie w lewym górnym rogu panelu Publikuj.
  • Program Bridge wyświetli okno dialogowe potwierdzenia. Kliknij przycisk Tak, aby zatwierdzić.
  • W panelu Publikuj zostanie wyświetlony komunikat o anulowaniu przesyłania lub konwersji. Wyświetlona zostanie również liczba zdjęć, które zostały przesłane przed anulowaniem.
  • Jeśli wybór zawiera plik, którego nie można przesłać do usługi Adobe Stock, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Kliknij opcję Kontynuuj, aby kontynuować przesyłanie obsługiwanych plików lub kliknij opcję Anuluj, aby anulować przesyłanie. 
 5. Po zakończeniu przesyłania program Bridge wyświetli poniższe okno dialogowe.

  Okno dialogowe Przesłano obrazy

  Można kliknąć polecenie Przejdź do usługi Adobe Stock w tym oknie dialogowym lub łącze Przejdź do usługi Adobe Stock w panelu Publikuj, aby przejść do portalu Adobe Stock Contributor.

  Więcej informacji można znaleźć w sekcji Adobe Stock | Wysyłanie zawartości.

 6. Odwiedź stronę https://contributor.stock.adobe.com/pl, aby ukończyć przesyłanie.

  Na stronie Przesłane w portalu Adobe Stock Contributor powinny pojawić się przesłane obrazy JPEG (włącznie z obrazami JPEG przekonwertowanymi z formatu raw).

  Wybierz przesłany obraz i dodaj tytuł, kategorię i słowa kluczowe. Powiązane z obrazami słowa kluczowe i podrzędne słowa kluczowe programu Bridge zostaną automatycznie wyświetlone w sekcji Słowa kluczowe. Można wyświetlać i edytować te słowa kluczowe.

 7. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól tytułu, sekcji słów kluczowych i kategorii, kliknij Zapisz, a następnie Wyślij, aby firma Adobe sprawdziła Twoje zdjęcie.

Specyfikacje pliku i wymagania dotyczące przesyłania do usługi Adobe Stock

Obsługiwane formaty plików zdjęć

 • Przesyłane zdjęcia muszą mieć format JPEG.
 • Minimalna rozdzielczość zdjęcia to 4  megapiksele .
 • Maksymalna rozdzielczość zdjęcia to 65  megapikseli .
 • Maksymalny rozmiar plików wynosi 30 MB.

Więcej informacji można uzyskać, korzystając z następujących łączy:

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto