Podręcznik użytkownika Anuluj

Nowości w programie Bridge

 1. Podręcznik użytkownika programu Bridge
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w programie Bridge
  2. Wymagania systemowe programu Bridge
  3. Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge
  4. Importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader
  5. Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge
 3. Praca z zasobami
  1. Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
  2. Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście
  3. Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi w programie Adobe Bridge
  4. Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge
  5. Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge
  6. Używanie słów kluczowych w programie Adobe Bridge
  7. Uruchamianie programu Adobe Bridge
  8. Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge
  9. Podgląd obrazów i edycja czasu zarejestrowania
  10. Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge
  11. Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge
  12. Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge
  13. Kreator obiegów pracy
  14. Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge
  15. Tworzenie internetowych galerii zdjęć i plików PDF
  16. Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge
  17. Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów
 4. Bridge i inne aplikacje firmy Adobe
  1. Praca z programem Adobe Media Encoder
  2. Praca z programem Adobe Premiere Pro
 5. Eksportowanie i publikowanie
  1. Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj
  2. Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock
  3. Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio
 6. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw
  2. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  3. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw
  4. Filtr promieniowy w Camera Raw
  5. Automatyczna korekcja perspektywy w module Camera Raw
  6. Tworzenie obrazów panoramicznych
  7. Wersje procesu w module Camera Raw
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych w module Camera Raw

 

Dowiedz się, jakie są nowości w najnowszym wydaniu programu Bridge.

Uwaga:

Wydanie programu Bridge z marca 2023 r. (wersja 13.0.3) zawiera poprawki różnych błędów zgłaszanych przez klientów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Rozwiązane problemy.

Najważniejsze nowe funkcje

Wydanie z października 2022 r. (wersja 13)

Kreator obiegów pracy

Można tworzyć dodatkowe panele zawartości i pracować jednocześnie na zasobach z wielu folderów.

Obsługa pomocnicza ACR

Można odłączyć dowolny panel i umieścić go na drugim monitorze, aby jak najlepiej wykorzystać konfigurację z wieloma monitorami.

Kreator obiegów pracy

Interfejs aplikacji można łatwo dostosować, zmieniając rozmieszczenie paneli tak, aby najlepiej odpowiadały Twojemu stylowi pracy.

Kreator obiegów pracy

Teraz można wyszukiwać typy plików lub produkty docelowe i łatwo ustawiać skojarzenia w oknie dialogowym Skojarzenie typu pliku.

Obsługa pomocnicza ACR

Skonfiguruj panel zawartości tak, aby zawsze wyświetlał całą zawartość folderu, w tym jego podfoldery.

Pozostałe ulepszenia

Zmień kolejność przestrzeni roboczych, ukryj je lub usuń własne przestrzenie robocze za pomocą nowego dedykowanego okna dialogowego „Edytuj przestrzeń roboczą”.

Poprzednie wydania programu Bridge

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto