Podręcznik użytkownika Anuluj

Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge

 1. Podręcznik użytkownika programu Bridge
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w programie Bridge
  2. Wymagania systemowe programu Bridge
  3. Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge
  4. Importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader
  5. Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge
 3. Praca z zasobami
  1. Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
  2. Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście
  3. Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi w programie Adobe Bridge
  4. Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge
  5. Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge
  6. Używanie słów kluczowych w programie Adobe Bridge
  7. Uruchamianie programu Adobe Bridge
  8. Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge
  9. Podgląd obrazów i edycja czasu zarejestrowania
  10. Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge
  11. Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge
  12. Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge
  13. Kreator obiegów pracy
  14. Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge
  15. Tworzenie internetowych galerii zdjęć i plików PDF
  16. Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge
  17. Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów
 4. Bridge i inne aplikacje firmy Adobe
  1. Praca z programem Adobe Media Encoder
  2. Praca z programem Adobe Premiere Pro
 5. Eksportowanie i publikowanie
  1. Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj
  2. Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock
  3. Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio
 6. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
  2. Panel Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw
  2. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  3. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw
  4. Filtr promieniowy w Camera Raw
  5. Automatyczna korekcja perspektywy w module Camera Raw
  6. Tworzenie obrazów panoramicznych
  7. Wersje procesu w module Camera Raw
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych w module Camera Raw

 

Pamięć podręczna przechowuje informacje o miniaturach i metadanych (w tym metadanych, które nie mogą być umieszczone w pliku, np. oceny czy etykiety) aby poprawić wydajność podczas wyświetlania miniatur lub wyszukiwania plików. Jednak trzeba pamiętać, że pamięć podręczna zajmuje miejsce na dysku twardym. Podczas tworzenia pamięci podręcznej można wyeksportować ją w celu udostępniania lub archiwizowania. Można również wybrać generowanie podglądów 100%. Pamięcią podręczna można zarządzać po usunięciu jej zawartości i ustawieniu preferencji rozmiaru i położenia.

Więcej informacji na temat udostępnionej pamięci podręcznej zawiera temat Centralne zarządzanie pamięcią podręczną Adobe Bridge.

Czyszczenie pamięci podręcznej

Pamięć podręczna programu Adobe Bridge przechowuje w bazie danych informacje o miniaturach, podglądach i metadanych, aby poprawić wydajność podczas przeglądania lub wyszukiwania plików. Jednak im większa pamięć podręczna, tym więcej wykorzystuje ona miejsca na dysku. W celu uzyskania stabilnej wydajności należy regularnie czyścić pamięć podręczną.

Poniżej przedstawiono różne sposoby czyszczenia pamięci podręcznej:

Czyszczenie całej pamięci podręcznej

Okno dialogowe Wyzeruj ustawienia

Aby wyczyścić całą pamięć podręczną, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie Wyczyść wszystkie lokalne pliki pamięci podręcznej w menu Edytuj > Pamięć podręczna > Preferencje. Więcej informacji można znaleźć w temacie Ustawianie preferencji zarządzania pamięcią podręczną.
 • Wybierz kolejno polecenia Wyczyść pamięć podręczną > Wyczyść wszystkie lokalne pliki pamięci podręcznej w oknie dialogowym Zarządzaj pamięcią podręczną. Więcej informacji na temat udostępnionej pamięci podręcznej zawiera temat Centralne zarządzanie pamięcią podręczną Adobe Bridge.
 • Wybierz opcję Wyczyść wszystkie lokalne pliki pamięci podręcznej w oknie dialogowym Wyzeruj ustawienia. Więcej informacji zawiera temat Przywracanie ustawień.

Automatyczne czyszczenie pamięci podręcznej

Pamięć podręczna zajmuje więcej miejsca na dysku, gdy rośnie. Możesz ustawić preferencje pamięci podręcznej, aby utrzymać równowagę między wydajnością a rozmiarem pamięci podręcznej. Opcja Zagęść pamięć podręczną po wyłączeniu w Preferencjach pamięci podręcznej umożliwia ustawienie automatycznego czyszczenia pamięci po wyłączeniu programu Bridge w przypadku, gdy rozmiar bazy danych przekracza 100 MB. Aby poznać szczegóły, otwórz opcję Ustaw preferencje pamięci podręcznej. Jeśli nie ustawiono preferencji zagęszczenia pamięci podręcznej, a rozmiar jej bazy danych w Twoim urządzeniu przekracza 100 MB, po wyłączeniu programu Bridge zostanie wyświetlone okno dialogowe.

Preferencje czyszczenia pamięci podręcznej

Program Bridge optymalizuje pamięć podręczną poprzez automatyczne oczyszczanie nieodświeżonych elementów, gdy aplikacja jest bezczynna. Czas trwania czyszczenia jest domyślnie ustawiony na 30 dni. Oznacza to, że każdy element pamięci podręcznej starszy niż 30 dni będzie traktowany jako nieodświeżony i zostanie wyczyszczony przez program Bridge.

Można jednak dostosować czas czyszczenia i ustawić dowolną wartość od 1 do 180 dni. Czas czyszczenia można ustawić w oknie dialogowym Preferencje pamięci podręcznej. Aby poznać szczegóły, otwórz opcję Ustaw preferencje pamięci podręcznej.

Czyszczenie wybranej pamięci podręcznej

Aby wyczyścić wybraną pamięć podręczną, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Kliknij polecenie Narzędzia > Zarządzaj pamięcią podręczną. Wybierz opcję Wyczyść pamięć podręczną. Jeśli pamięć podręczna do wyczyszczenia jest udostępnioną pamięcią podręczną, możesz usunąć ją lokalnie lub dla wszystkich. Możesz także wybrać Wyczyść pamięć podręczną dla wszystkich użytkowników w oknie dialogowym Zarządzaj pamięcią podręczną. Więcej informacji na temat czyszczenia udostępnionej pamięci podręcznej zawiera temat Centralne zarządzanie pamięcią podręczną Adobe Bridge.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy folder do wyczyszczenia i wybierz opcję Wyczyść wybraną pamięć podręczną.

Ustawianie preferencji pamięci podręcznej

Ustawienia preferencji pamięci podręcznej pomagają utrzymać równowagę między wydajnością a rozmiarem pamięci.

Aby ustawić preferencje pamięci podręcznej, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno polecenia Edycja > Preferencje (Windows) lub Adobe Bridge > Preferencje (Mac OS).

 2. Kliknij opcję Pamięć podręczna.

  Preferencje dotyczące pamięci podręcznej
  Preferencje dotyczące pamięci podręcznej

 3. Zaznacz jedną z poniższych opcji:

  Wielkość pamięci podręcznej

  Przeciągnij suwak, aby określić większy lub mniejszy rozmiar pamięci podręcznej. Domyślnym rozmiarem pamięci podręcznej jest 100 000. Jeśli pamięć podręczna ma rozmiar zbliżony do zdefiniowanego limitu (500 000 pozycji) lub wolumin, na którym przechowywany jest pamięć, jest pełny, starsze elementy w pamięci są usuwane po zamknięciu programu Adobe Bridge. Większa pamięć podręczna zwiększa wydajność, ale zużywa więcej miejsca na dysku.

  W menu Edycja > Preferencje > Pamięć podręczna możesz teraz ustawić maksymalną ilość GB miejsca na dysku, która będzie używana przez pamięć podręczną, przy użyciu suwaka Rozmiar pamięci podręcznej.

  Zagęść pamięć podręczną po wyłączeniu

  Jeśli wybrano tę opcję, pamięć podręczna jest automatycznie zagęszczana po wyłączeniu programu Adobe Bridge, jeśli rozmiar bazy danych pamięci podręcznej przekracza 100 MB. Zalecane jest regularne optymalizowanie pamięci podręcznej. Jeśli jednak nie ustawiono preferencji zagęszczenia pamięci podręcznej, a rozmiar jej bazy danych w Twoim urządzeniu przekracza 100 MB, po wyłączeniu programu Bridge zostanie wyświetlone okno dialogowe.

   

  Zachowaj podglądy 100% w pamięci podręcznej

  Zachowuje podgląd 100% obrazów w pamięci podręcznej, aby przyspieszyć operacje powiększania w trybie pokazu slajdów lub podglądu na pełnym ekranie oraz podczas używania narzędzia Lupka. Należy pamiętać, że przechowywanie podglądów 100% w pamięci podręcznej może powodować zużycie znacznej ilości miejsca na dysku.

  Automatycznie importuj pamięć podręczną z foldera, gdy to możliwe

  Automatycznie importuje pamięć podręczną podczas przeglądania folderu zawierającego eksportowaną pamięć podręczną. Automatyczne importowanie plików pamięci podręcznej zwiększa wydajność.

  Wyczyść dane pamięci podręcznej starsze niż „N” dni, w których aplikacja Bridge jest bezczynna

  Określ czas czyszczenia (od 1 do 180 dni). Elementy wcześniej zapisane w pamięci podręcznej, starsze niż określona liczba dni, są traktowane jako nieodświeżone i automatycznie usuwane, gdy program Bridge jest bezczynny.

Ustawianie preferencji zarządzania pamięcią podręczną

Aby ustawić preferencje zarządzania pamięcią podręczną, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno polecenia Edycja Preferencje (Windows) lub Adobe Bridge > Preferencje (Mac OS).

 2. Kliknij opcję Zarządzanie pamięcią podręczną.

  Preferencje zarządzania pamięcią podręczną
  Preferencje zarządzania pamięcią podręczną

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Scal pamięć podręczną

  Optymalizuje pamięć podręczną, usuwając zbędne pozycje w celu zmniejszenia łącznej liczby pozycji.

  Zagęść pamięć podręczną teraz

  Optymalizuje pamięć podręczną poprzez usunięcie przestarzałych wpisów i powiązanych plików JPEG. 

  Wyczyść pamięć podręczną

  Usuwa całą pamięć podręczną, zwalniając miejsce na dysku twardym.

  Wyczyść wszystkie lokalne pliki pamięci podręcznej

  Usuwa całą pamięć podręczną, zwalniając miejsce na dysku twardym.

  Lokalizacja

  Wybierz nową lokalizację pamięci podręcznej. Nowa lokalizacja jest wprowadzana po następnym uruchomieniu programu Adobe Bridge.

  W tym wydaniu możesz teraz selektywnie usuwać odwzorowania podglądu 100% zapisane w pamięci podręcznej aplikacji. Ta opcja jest przydatna, jeżeli w obiegu pracy wymagane jest generowanie podglądów 100%.

  Aby wygenerować podglądy 100%, kliknij ikonę jakości miniatury () w prawej górnej części panelu Zawartość, a następnie wybierz opcję Podglądy 100% jako opcję Generowanie podglądów. Odwzorowania podglądu 100% są przechowywane w pamięci podręcznej aplikacji, zajmując miejsce na dysku.

  Aby usunąć podglądy 100%, przejdź do menu Edycja > Preferencje > Zarządzanie pamięcią podręczną > Wyczyść podglądy 100% w pamięci podręcznej.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto