Zasady pomocy technicznej programu CS6 dla klientów firmowych

Usługa Creative Cloud jest obecnie stosowanym przez firmę Adobe modelem udostępniania naszym klientom firmowym najnowszych wersji oprogramowania, nowych aplikacji i usług, poprawek i usług obsługi klienta w ramach jednej umowy licencjonowania zbiorowego.

W związku z tym pomoc techniczna dla wersji CS6 jest oferowana na następujących zasadach:

  • Firma Adobe nie udostępnia nowych funkcji, aktualizacji ani wersji programu CS6.
  • Poprawki zabezpieczeń są rozpatrywane indywidualnie.
  • Firma Adobe nie umożliwia klientom zakupu dodatkowych pakietów pomocy technicznej Gold ani ich przedłużania.

Pomoc techniczna programu CS6 dla klientów firmowych: z dniem 1 stycznia 2014 r. pomoc techniczna programu CS6 jest udzielana na następujących zasadach:

  • Klienci firmowi programu CS6 mogą uzyskiwać pomoc w sprawach dotyczących dostępu, pobierania, wdrażania i instalowania produktu do 31 maja 2017 r.
  • Pytania dotyczące rozwiązywania problemów i sposobów wykonywania czynności nie są obsługiwane, chyba że klient ma ważną umowę pomocy technicznej Gold. 
  • Klienci programów CS5, CS5.5 i CS6 z ważnymi umowami pomocy technicznej Gold zakupionymi przed 31 stycznia 2014 r. otrzymują pełną pomoc techniczną i obsługę do końca obowiązywania umowy.

Zalecenie: klientom firmowym nadal używającym programu CS6 zaleca się zapoznanie z usługą Creative Cloud, która zapewnia dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, nowych funkcji obsługi klienta, od całodobowej pomocy technicznej po dedykowaną pomoc IT i nieograniczoną liczbę sesji z ekspertami produktów firmy Adobe. Skontaktuj się z doradcą klienta firmy Adobe już dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o wersjach próbnych Creative Cloud.