Pomoc techniczna programu CS6 Gold i zasady obsługi dla klientów firmowych

Zasady pomocy technicznej programu CS6 dla klientów firmowych

Usługa Creative Cloud jest obecnie stosowanym przez firmę Adobe modelem udostępniania naszym klientom firmowym najnowszych wersji oprogramowania, nowych aplikacji i usług, poprawek i usług obsługi klienta w ramach jednej umowy licencjonowania zbiorowego.

W związku z tym pomoc techniczna dla wersji CS6 jest oferowana na następujących zasadach:

  • Firma Adobe nie udostępnia nowych funkcji, aktualizacji ani wersji programu CS6.
  • Poprawki zabezpieczeń są rozpatrywane indywidualnie.
  • Firma Adobe nie umożliwia klientom zakupu dodatkowych pakietów pomocy technicznej Gold ani ich przedłużania.

Pomoc techniczna programu CS6 dla klientów firmowych: z dniem 1 stycznia 2014 r. pomoc techniczna programu CS6 jest udzielana na następujących zasadach:

  • Klienci firmowi programu CS6 mogą uzyskiwać pomoc w sprawach dotyczących dostępu, pobierania, wdrażania i instalowania produktu do 31 maja 2017 r.
  • Pytania dotyczące rozwiązywania problemów i sposobów wykonywania czynności nie są obsługiwane, chyba że klient ma ważną umowę pomocy technicznej Gold. 
  • Klienci programów CS5, CS5.5 i CS6 z ważnymi umowami pomocy technicznej Gold zakupionymi przed 31 stycznia 2014 r. otrzymują pełną pomoc techniczną i obsługę do końca obowiązywania umowy.

Zalecenie: klientom firmowym nadal używającym programu CS6 zaleca się zapoznanie z usługą Creative Cloud, która zapewnia dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, nowych funkcji obsługi klienta, od całodobowej pomocy technicznej po dedykowaną pomoc IT i nieograniczoną liczbę sesji z ekspertami produktów firmy Adobe. Skontaktuj się z doradcą klienta firmy Adobe już dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o wersjach próbnych Creative Cloud.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?