Dostęp do plików na Dysku Google z poziomu programu Acrobat w trybie online

Możesz z łatwością przechowywać pliki na koncie pamięci masowej Dysk Google i uzyskiwać do nich dostęp podczas pracy w programie Acrobat w trybie online. Po dodaniu plików do Dysku Google można je wyświetlać na stronie głównej oraz na liście ostatnio używanych plików. Możesz wykonywać różne zadania na plikach i zapisywać zmodyfikowane pliki z powrotem na koncie Dysk Google:  

 • Przeglądanie i wyświetlanie plików PDF oraz plików w innych formatach w przeglądarce Acrobat w trybie online.
 • Zmiana nazwy, usuwanie, pobieranie i przenoszenie plików na Dysku Google.
 • Korzystanie z narzędzi programu Acrobat w trybie online do wykonywania operacji na plikach, np.:
  • Eksportuj plik PDF
  • Utwórz plik PDF
  • Organizuj plik PDF
  • Podziel plik PDF
  • Chroń plik PDF
  • Edytuj plik PDF
  • Połącz pliki
  • Dodaj komentarze
  • Formularze Wypełnij i podpisz:
  • Poproś o podpisy elektroniczne
  • Wyślij zbiorczo
  • Utwórz formularz internetowy

Instrukcje dodawania konta Dysk Google w programie Acrobat w trybie online:

 1. Zaloguj się do usługi Acrobat w trybie online na stronie https://acrobat.adobe.com/ za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub za pośrednictwem konta Google lub Apple

 2. Kliknij opcję Dokumenty na górnym pasku nawigacji.

 3. W lewym panelu nawigacyjnym kliknij Dodaj konto, a następnie przycisk Zaloguj się przez Google.

  Dodawanie konta Dysku Google

 4. Po wyświetleniu monitu wprowadź swoje dane logowania. 

  Okno dialogowe logowania do usługi OneDrive

 5. Program Acrobat poprosi o zezwolenie na dostęp do kontaktów i zarządzanie plikami. Zaznacz wszystkie opcje, a następnie kliknij Kontynuuj.

  Okno dialogowe ostatecznego potwierdzania

 6. Twoje konto Dysk Google zostanie dodane w obszarze Inne miejsce przechowywania w lewym panelu. Kliknij konto, aby wyświetlić listę plików/folderów. Wszystkie operacje dotyczące wybranego typu pliku są dostępne w panelu po prawej stronie.

  Uwaga:

  W programie Acrobat w trybie online możesz dodać wiele kont Dysku Google.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?