Dostęp do usługi Adobe Document Cloud można uzyskać ze strony https://documentcloud.adobe.com. Zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google). Możesz uzyskać dostęp do usług Adobe Document Cloud oraz pobrać najnowszą wersję programu Acrobat DC na komputer oraz aplikacje mobilne.

Adobe Document Cloud — strona główna

Praca z plikami w usłudze Adobe Document Cloud

Możesz uzyskać dostęp do swoich plików w usłudze Document Cloud przy użyciu przeglądarki internetowej, aplikacji komputerowych Acrobat DC i Acrobat Reader DC lub aplikacji mobilnej Acrobat DC.

Aby uzyskać dostęp do plików, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Korzystając z przeglądarki, zaloguj się do usługi Adobe Document Cloud i kliknij opcję Pliki na pasku bocznym strony głównej Document Cloud.
  • W aplikacji Acrobat DC lub Acrobat Reader DC wybierz opcję Strona główna > Document Cloud, a następnie wybierz dokument PDF.
  • W aplikacji mobilnej Acrobat DC wybierz menu > Document Cloud, a następnie wybierz dokument PDF.

Więcej informacji

Funkcja Zobacz
Dowiedz się, jak pracować z plikami przy użyciu witryny internetowej Adobe Document Cloud Praca z plikami
Dowiedz się, jak otwierać pliki PDF przy użyciu aplikacji Acrobat DC lub Reader DC Otwieranie plików PDF
Dowiedz się, jak zapisywać pliki PDF przy użyciu aplikacji Acrobat DC lub Reader DC Zapisywanie plików PDF
Dowiedz się, jak udostępniać duże pliki i śledzić je za pomocą aplikacji Acrobat DC Udostępnianie i śledzenie plików
Dowiedz się, jak udostępniać i śledzić pliki przy użyciu witryny internetowej Adobe Document Cloud Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet

Zarządzanie plikami w usłudze Adobe Document Cloud

Aby zarządzać plikami w Document Cloud z komputera lub urządzenia przenośnego, zapoznaj się z artykułem: Zarządzanie plikami.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online