Gdzie są moje pliki?

Dostęp do usługi Adobe Document Cloud można uzyskać ze strony https://documentcloud.adobe.com. Zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google). Możesz uzyskać dostęp do usług Adobe Document Cloud oraz pobrać najnowszą wersję programu Acrobat na komputer oraz aplikacje mobilne.

Strona główna programu Adobe Acrobat

Praca z plikami w usłudze Adobe Document Cloud

Możesz uzyskać dostęp do swoich plików w usłudze Document Cloud przy użyciu przeglądarki internetowej, aplikacji komputerowych Acrobat i Acrobat Reader lub aplikacji mobilnej Acrobat.

Aby uzyskać dostęp do plików, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Korzystając z przeglądarki, zaloguj się do usługi Adobe Document Cloud i kliknij opcję Dokumenty na górnym pasku menu strony głównej programu Adobe Acrobat.
  • W aplikacji Acrobat lub Acrobat Reader wybierz opcję Strona główna > Document Cloud, a następnie wybierz dokument PDF.
  • W aplikacji mobilnej Acrobat Reader wybierz Strona główna > Document Cloud, a następnie wybierz dokument PDF.

Więcej informacji

Funkcja

Zobacz

Dowiedz się, jak pracować z plikami przy użyciu witryny internetowej Adobe Document Cloud

Dowiedz się, jak otwierać pliki PDF przy użyciu aplikacji Acrobat lub Reader

Dowiedz się, jak zapisywać pliki PDF przy użyciu aplikacji Acrobat lub Reader

Dowiedz się, jak dodawać tekst, notatki, podświetlenia i inne adnotacje do pliku PDF

Dowiedz się, jak udostępniać duże pliki i śledzić je za pomocą aplikacji Acrobat

Dowiedz się, jak udostępniać i śledzić pliki przy użyciu witryny internetowej Adobe Document Cloud

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?