Możesz szybko udostępnić łącze do dokumentu PDF innym osobom do wyświetlania lub komentowania. Dokument udostępniony jako łącze otworzy się w każdej przeglądarce na dowolnym urządzeniu. Dokumenty są przechowywane w bezpieczny sposób w usłudze Adobe Document Cloud. Odbiorcy otrzymują wiadomość e-mail z łączem, które mogą kliknąć, aby wyświetlić i komentować dokument w przeglądarce, bez konieczności logowania.

Udostępnianie plików PDF

Otwórz plik PDF w programie Acrobat DC lub Acrobat Reader DC. Narzędzia udostępniania są wyświetlane w prawym górnym rogu paska narzędzi.

Narzędzia do udostępniania plików PDF

Plik PDF można udostępnić za pomocą dowolnej z następujących metod:

Anonimowe oraz publiczne łącza umożliwiają dostęp do plików wszystkim osobom, które klikną łącze. Ponadto szczegółowe informacje dotyczące śledzenia nie są dostępne dla plików udostępnianych za pomocą łączy publicznych.

 1. Kliknij ikonę Udostępnij łącze do tego pliku ().

  Udostępnianie łącza do pliku
 2. Udostępnione łącze jest generowane natychmiast i nie trzeba czekać na przesłanie pliku do chmury. Przełącznik Włącz możliwość komentowania jest domyślnie włączony. Aby udostępnić plik tylko do podglądu, kliknij przełącznik. Kliknij opcję Kopiuj łącze, a następnie udostępnij łącze odbiorcom.

  Kopiowanie linków i udostępnianie

Szczegółowe informacje dotyczące śledzenia nie są dostępne dla plików udostępnianych jako załączniki.

 1. Kliknij ikonę Wyślij za pomocą wiadomości e-mail ().

  Wyślij plik PDF pocztą e-mail
 2. W oknie dialogowym Wyślij za pomocą wiadomości e-mail wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz program Outlook, jeśli jest to domyślna aplikacja e-mail.
  • Na liście rozwijanej wybierz pozycję Webmail, a następnie wybierz pozycję Dodaj Gmail. Wprowadź adres e-mail, a następnie kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło.
  • Wybierz opcję Webmail, a następnie wybierz pozycję Dodaj inny adres e-mail, którego używasz. Wprowadź adres e-mail, hasło, IMAP i ustawienia SMTP w oknie dialogowym Dodaj konto Webmail i kliknij Dodaj.

  Przełącznik Dodaj łącze jest domyślnie włączony; w treści wiadomości e-mail zostanie dodane łącze udostępnione tylko do podglądu pliku PDF. Jeśli zamiast łącza chcesz dodać plik PDF, kliknij przełącznik, aby go wyłączyć.

 3. Kliknij przycisk Dalej. Wprowadź adres e-mail odbiorcy i wyślij.

Szczegółowe informacje dotyczące śledzenia dostępne są w przypadku plików udostępnianych za pomocą spersonalizowanego łącza dla poszczególnych osób.

 1. Kliknij ikonę Udostępnij ten plik innym osobom ().

  Zapraszanie osób do oglądania lub komentowania
 2. Pola Nazwa i Wiadomość działają w ten sam sposób co pola wiadomości e-mail i w taki sam sposób będą wyświetlane u odbiorcy. Wprowadź żądane informacje, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

  Odbiorcy otrzymają wiadomość e-mail informującą o udostępnieniu pliku.

Proces odbioru

Odbiorcy otrzymają wiadomość e-mail informującą o udostępnieniu pliku. Wiadomość e-mail zawiera przycisk Otwórz oraz łącze do udostępnionego dokumentu. Po kliknięciu łącza lub przycisku dokument otworzy się w przeglądarce. Odbiorcy mogą w razie potrzeby pobrać dokument.

 Zobacz poniższy przykład zrzutu ekranu przedstawiający powiadomienie e-mail otrzymane przez odbiorcę.  

Otrzymano łącze w wiadomości e-mail
Powiadomienie e-mail z łączem do udostępnionego dokumentu

Śledzenie udostępnionych plików

Ostatnio udostępnione pliki są wymienione w sekcji Strona główna > Ostatnio używane. Po wyświetleniu pliku przez odbiorcę otrzymasz powiadomienie w programie Acrobat oraz wiadomość e-mail. Aby wyświetlić i śledzić wszystkie pliki udostępnione do podglądu, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Strona główna. W sekcji Udostępnione wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić pliki udostępnione przez Ciebie do podglądu lub recenzji, kliknij Udostępnione przez Ciebie.
  • Aby wyświetlić pliki otrzymane do podglądu lub recenzji, kliknij Udostępnione przez innych.

  Wszystkie pliki udostępnione do podglądu są wyświetlane wraz z następującymi informacjami:

  • Nazwa: nazwa pliku udostępnianego do wyświetlania.
  • Stan: pokazuje liczbę osób, które przejrzały plik.
  • Ostatnia aktywność: znacznik czasowy pliku wysłanego lub odebranego do wyświetlania.
  Operacje na udostępnionych plikach
 2. Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat pliku, wybierz odpowiedni plik. Podgląd pliku jest wyświetlany w panelu po prawej stronie. Karta akcji w oknie po prawej stronie wyświetla czynności, jakie można wykonać na pliku. Wyświetlane działania różnią się w zależności od tego, czy użytkownik udostępnił plik, czy też otrzymał plik do wyświetlenia, jak pokazano poniżej:

  Uwaga:

  Od 1 grudnia 2020 r. funkcja śledzenia i powiadamiania nie będzie już miała zastosowania do pobierania udostępnionych plików.

  Działania na udostępnionych plikach

  • Wyświetl aktywność i znacznik czasu na udostępnionym pliku. Rozwiń opcję Aktywność, aby wyświetlić szczegóły, takie jak Utworzone przez, Wysłane do i Wyświetlone przez odbiorców.
  • Anuluj udostępnianie pliku, jeśli nie chcesz, by ktokolwiek mógł wyświetlić lub pobrać plik.
  • Kopiuj łącze udostępnione i udostępnij je innym odbiorcom do przeglądania.
  • Usuń udostępniony plik, aby trwale usunąć plik z usługi Adobe Document Cloud.
  • Pobierz plik do urządzenia.
  Działania na plikach udostępnionych do wyświetlania
  Działania na plikach udostępnionych do wyświetlania

  Działania na otrzymanych plikach

  • Wyświetl znacznik czasu odebranego pliku.
  • Kopiuj łącze udostępnione, aby udostępnić je innym odbiorcom lub otworzyć plik w przeglądarce.
  • Pobierz plik do urządzenia.
  • Usuń łącze z usługi Document Cloud, aby trwale usunąć plik.
  • Zgłoś nadużycie w odniesieniu do nieodpowiednich treści.
  Działania na plikach otrzymanych do wyświetlenia
  Działania na plikach otrzymanych do wyświetlenia