Podręcznik użytkownika Anuluj

Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet

 1. Podręcznik użytkownika programu Acrobat
 2. Wprowadzenie do programu Acrobat
  1. Uzyskaj dostęp do programu Acrobat na komputerze, urządzeniu mobilnym oraz w Internecie
  2. Co nowego w programie Acrobat
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Wymagania systemowe
 3. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z obszarem roboczym
  2. Otwieranie i wyświetlanie plików PDF
   1. Otwieranie plików PDF
   2. Nawigowanie między stronami dokumentów PDF
   3. Wyświetlanie preferencji plików PDF
   4. Dostosowywanie widoków PDF
   5. Włączanie podglądu miniatur plików PDF
   6. Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce
  3. Praca z kontami przechowywania online
   1. Dostęp do plików z usługi Box
   2. Dostęp do plików z usługi Dropbox
   3. Dostęp do plików z usługi OneDrive
   4. Dostęp do plików z usługi SharePoint
   5. Dostęp do plików z usługi Dysk Google
  4. Acrobat i macOS
  5. Powiadomienia programu Acrobat
  6. Siatki, linie pomocnicze, jednostki miary w plikach PDF
  7. Znaki azjatyckie, cyrylica i tekst pisany od prawej do lewej w dokumentach PDF
 4. Tworzenie plików PDF
  1. Omówienie procesu tworzenia dokumentów PDF
  2. Tworzenie plików PDF w programie Acrobat
  3. Tworzenie plików PDF za pomocą funkcji PDFMaker
  4. Korzystanie z drukarki Adobe PDF
  5. Konwersja stron internetowych na format PDF
  6. Tworzenie plików PDF za pomocą programu Acrobat Distiller
  7. Ustawienia konwersji Adobe PDF
  8. Czcionki PDF
 5. Edytowanie plików PDF
  1. Edycja tekstu w plikach PDF
  2. Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF
  3. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  4. Edycja zeskanowanych plików PDF
  5. Poprawa zdjęć dokumentów zrobionych za pomocą aparatu w telefonie komórkowym
  6. Optymalizowanie plików PDF
  7. Właściwości dokumentu PDF i metadane
  8. Łącza i załączniki w plikach PDF
  9. Warstwy PDF
  10. Miniatury stron i zakładki w dokumentach PDF
  11. Kreator operacji (Acrobat Pro)
  12. Pliki PDF przekonwertowane na strony internetowe
  13. Przygotowywanie plików PDF do prezentacji
  14. Artykuły PDF
  15. Pliki PDF zawierające dane geograficzne
  16. Stosowanie operacji i skryptów w plikach PDF
  17. Zmiana domyślnej czcionki do dodawania tekstu
  18. Usuwanie stron z pliku PDF
 6. Skanowanie i OCR
  1. Skanowanie dokumentów do formatu PDF
  2. Poprawianie zdjęć w dokumencie
  3. Rozwiązywanie problemów ze skanerem podczas skanowania przy użyciu programu Acrobat
 7. Formularze
  1. Podstawy formularzy PDF
  2. Tworzenie formularza w programie Acrobat od podstaw
  3. Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF
  4. Wypełnianie formularzy PDF
  5. Właściwości pola formularza PDF
  6. Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF
  7. Ustawianie przycisków w formularzach PDF
  8. Publikowanie interaktywnych formularzy internetowych PDF
  9. Podstawy pola formularza PDF
  10. Pole z kodem kreskowym PDF
  11. Zbieranie danych formularzy PDF i zarządzanie nimi
  12. Moduł śledzący formularze — informacje
  13. Formularze PDF — pomoc
  14. Wysyłanie formularzy PDF do odbiorców za pomocą poczty e-mail lub serwera wewnętrznego
 8. Łączenie plików
  1. Łączenie lub scalanie plików do postaci pojedynczego pliku PDF
  2. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  3. Dodawanie nagłówków, stopek i numeracji Batesa do dokumentów PDF
  4. Kadrowanie stron dokumentu PDF
  5. Dodawanie znaków wodnych do plików PDF
  6. Dodawanie tła do plików PDF
  7. Praca z plikami składowymi portfolio PDF
  8. Publikowanie i udostępnianie portfolio PDF
  9. Opis ogólny portfolio PDF
  10. Tworzenie i dostosowywanie portfolio PDF
 9. Udostępnianie, recenzowanie i komentowanie
  1. Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet
  2. Redagowanie tekstu za pomocą znaczników
  3. Przygotowywanie pliku PDF do recenzji
  4. Rozpoczynanie recenzji pliku PDF
  5. Hostowanie udostępnianych recenzji w witrynach SharePoint lub Office 365
  6. Udział w recenzji pliku PDF
  7. Dodawanie komentarzy do plików PDF
  8. Dodawanie stempla do dokumentu PDF
  9. Postępy zatwierdzania
  10. Zarządzanie komentarzami | wyświetlanie, odpowiadanie, drukowanie
  11. Importowanie i eksportowanie komentarzy
  12. Śledzenie recenzji plików PDF i zarządzanie nimi
 10. Zapisywanie i eksportowanie plików PDF
  1. Zapisywanie plików PDF
  2. Konwersja pliku PDF na format Word
  3. Konwersja pliku PDF na format JPG
  4. Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF do innych formatów
  5. Opcje formatów plików do eksportowania plików PDF
  6. Ponowne korzystanie z zawartości pliku PDF
 11. Zabezpieczenia
  1. Ulepszone ustawienia ochrony dla plików PDF
  2. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł
  3. Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi
  4. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu certyfikatów
  5. Otwieranie zabezpieczonych plików PDF
  6. Usuwanie poufnej zawartości z dokumentów PDF
  7. Konfigurowanie reguł zabezpieczeń dla plików PDF
  8. Wybór metody zabezpieczania dokumentów PDF
  9. Ostrzeżenia zabezpieczeń podczas otwierania pliku PDF
  10. Zabezpieczanie plików PDF za pomocą programu Adobe Experience Manager
  11. Funkcja Widok chroniony dla plików PDF
  12. Opis ogólny zabezpieczeń w programie Acrobat i plikach PDF
  13. Skrypty JavaScript w plikach PDF jako zagrożenia bezpieczeństwa
  14. Załączniki jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
  15. Dopuszczanie lub blokowanie łączy w plikach PDF
 12. Podpisy elektroniczne
  1. Podpisywanie dokumentów PDF
  2. Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu
  3. Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego
  4. Informacje o podpisach opartych na certyfikatach
  5. Podpisy oparte na certyfikacie
  6. Weryfikacja podpisów cyfrowych
  7. Lista zaufania zatwierdzona przez firmę Adobe
  8. Zarządzanie zaufanymi tożsamościami
 13. Drukowanie
  1. Podstawowe zadania drukowania pliku PDF
  2. Drukowanie broszur i portfolio PDF
  3. Zaawansowane ustawienia drukowania pliku PDF
  4. Drukowanie do pliku PDF
  5. Drukowanie dokumentów PDF w kolorze (Acrobat Pro)
  6. Drukowanie plików PDF w niestandardowych rozmiarach
 14. Dostępność, znaczniki i ponowne wlanie tekstu
  1. Tworzenie dostępnych plików PDF i weryfikacja dostępności
  2. Funkcje dostępności w plikach PDF
  3. Narzędzie Kolejność odczytu dla plików PDF
  4. Odczytywanie plików PDF z funkcjami ponownego wlewania tekstu i dostępności
  5. Edycja struktury dokumentu za pomocą paneli Zawartość i Znaczniki
  6. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
 15. Wyszukiwanie i indeksowanie
  1. Tworzenie indeksów PDF
  2. Przeszukiwanie plików PDF
 16. Multimedia i modele 3D
  1. Dodawanie dźwięków, filmów i obiektów interaktywnych do plików PDF
  2. Dodawanie modeli 3D do plików PDF (Acrobat Pro)
  3. Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
  4. Praca z modelami 3D
  5. Mierzenie obiektów 3D w plikach PDF
  6. Ustawianie widoków 3D w plikach PDF
  7. Włączanie treści 3D w pliku PDF
  8. Dodawanie plików multimedialnych do plików PDF
  9. Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF
  10. Odtwarzanie wideo, audio i formatów multimedialnych w dokumentach PDF
  11. Dodawanie komentarzy do elementu wideo
 17. Narzędzia drukowania (Acrobat Pro)
  1. Omówienie narzędzi drukowania
  2. Znaczniki drukarki i cienkie linie
  3. Podgląd wyjściowy
  4. Spłaszczanie przezroczystości
  5. Konwertuj kolory i zarządzanie farbą
  6. Zalewkowanie kolorów
 18. Inspekcja wstępna (Acrobat Pro)
  1. Pliki zgodne ze standardami PDF/X, PDF/A i PDF/E
  2. Profile inspekcji wstępnej
  3. Zaawansowane inspekcje wstępne
  4. Raporty inspekcji wstępnej
  5. Wyświetlanie wyników inspekcji wstępnej, obiektów i zasobów
  6. Wyjściowe profile konwersji w plikach PDF
  7. Korygowanie problemów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  8. Automatyzacja analizy dokumentów za pomocą dropletów lub operacji inspekcji wstępnej
  9. Analizowanie dokumentów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  10. Dodatkowe kontrole w narzędziu Inspekcja wstępna
  11. Biblioteki inspekcji wstępnych
  12. Zmienne inspekcji wstępnych
 19. Zarządzanie kolorami
  1. Utrzymywanie spójności kolorów
  2. Ustawienia kolorów
  3. Zarządzanie kolorami dokumentów
  4. Praca z profilami kolorów
  5. Omówienie zarządzania kolorami

Możesz szybko udostępnić łącze do dokumentu PDF innym osobom do wyświetlania lub komentowania. Dokument udostępniony jako łącze otworzy się w każdej przeglądarce na dowolnym urządzeniu. Dokumenty są przechowywane w bezpieczny sposób w usłudze Adobe Document Cloud. Odbiorcy otrzymują wiadomość e-mail z łączem, które mogą kliknąć, aby wyświetlić i komentować dokument w przeglądarce, bez konieczności logowania.

Obejrzyj krótki samouczek wideo i zaczynaj

Udostępnianie plików PDF

Otwórz plik PDF w programie Acrobat lub Acrobat Reader. Narzędzia udostępniania są wyświetlane w prawym górnym rogu paska narzędzi.

Narzędzia do udostępniania plików PDF

Plik PDF można udostępnić za pomocą dowolnej z następujących metod:

Anonimowe oraz publiczne łącza umożliwiają dostęp do plików wszystkim osobom, które klikną łącze. Ponadto szczegółowe informacje dotyczące śledzenia nie są dostępne dla plików udostępnianych za pomocą łączy publicznych.

 1. Kliknij ikonę Udostępnij łącze do tego pliku ().

  Udostępnianie łącza do pliku

 2. Przełącznik Włącz możliwość komentowania jest domyślnie włączony. Aby udostępnić plik tylko do podglądu, kliknij przełącznik. Kliknij Utwórz łącze.

  Kopiowanie linków i udostępnianie

  W oknie Pobierz łącze wyświetlany jest postęp.

  Postęp przesyłania i udostępniania pliku

 3. Łącze jest tworzone i kopiowane domyślnie. Po utworzeniu łącza udostępniony plik jest otwierany w rozszerzeniu Acrobat. Można również wykonać dowolną z następujących czynności z panelu po prawej stronie:

  • Dodaj osoby, którym chcesz udostępnić dokument
  • Anuluj udostępnianie pliku
  • Zapisz kopię pliku
  Udostępnij utworzone łącze innym odbiorcom

Szczegółowe informacje dotyczące śledzenia nie są dostępne dla plików udostępnianych jako załączniki.

 1. Kliknij ikonę Wyślij za pomocą wiadomości e-mail ().

  Wyślij plik PDF pocztą e-mail

 2. W oknie dialogowym Wyślij za pomocą wiadomości e-mail wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz program Outlook, jeśli jest to domyślna aplikacja e-mail.
  • Na liście rozwijanej wybierz pozycję Webmail, a następnie wybierz pozycję Dodaj Gmail. Wprowadź adres e-mail, a następnie kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło.
  • Wybierz opcję Webmail, a następnie wybierz pozycję Dodaj inny adres e-mail, którego używasz. Wprowadź adres e-mail, hasło, IMAP i ustawienia SMTP w oknie dialogowym Dodaj konto Webmail i kliknij Dodaj.

  Przełącznik Dodaj łącze jest domyślnie włączony; w treści wiadomości e-mail zostanie dodane łącze udostępnione tylko do podglądu pliku PDF. Jeśli zamiast łącza chcesz dodać plik PDF, kliknij przełącznik, aby go wyłączyć.

 3. Kliknij przycisk Dalej. Wprowadź adres e-mail odbiorcy i wyślij.

Szczegółowe informacje dotyczące śledzenia dostępne są w przypadku plików udostępnianych za pomocą spersonalizowanego łącza dla poszczególnych osób.

 1. Kliknij ikonę Udostępnij ten plik innym osobom ().

  Zapraszanie osób do oglądania lub komentowania

 2. Pola Nazwa i Wiadomość działają w ten sam sposób co pola wiadomości e-mail i w taki sam sposób będą wyświetlane u odbiorcy. Wprowadź żądane informacje, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

  Odbiorcy otrzymają wiadomość e-mail informującą o udostępnieniu pliku.

Proces odbioru

Odbiorcy otrzymają wiadomość e-mail informującą o udostępnieniu pliku. Wiadomość e-mail zawiera przycisk Otwórz oraz łącze do udostępnionego dokumentu. Po kliknięciu łącza lub przycisku dokument otworzy się w przeglądarce. Odbiorcy mogą w razie potrzeby pobrać dokument.

 Zobacz poniższy przykład zrzutu ekranu przedstawiający powiadomienie e-mail otrzymane przez odbiorcę.  

Otrzymano łącze w wiadomości e-mail
Powiadomienie e-mail z łączem do udostępnionego dokumentu

Śledzenie udostępnionych plików

Ostatnio udostępnione pliki są wymienione w sekcji Strona główna > Ostatnio używane. Po wyświetleniu pliku przez odbiorcę otrzymasz powiadomienie w programie Acrobat oraz wiadomość e-mail. Aby wyświetlić i śledzić wszystkie pliki udostępnione do podglądu, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Strona główna i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić pliki udostępnione przez Ciebie do podglądu lub recenzji, kliknij Udostępnione przez Ciebie.
  • Aby wyświetlić pliki otrzymane do podglądu lub recenzji, kliknij Udostępnione przez innych.

  Wszystkie pliki udostępnione do podglądu są wyświetlane wraz z następującymi informacjami:

  • Nazwa: nazwa pliku udostępnianego do podglądu.
  • Udostępnianie: wskazuje, czy plik jest udostępniony, czy udostępnienie zostało anulowane.
  • Data modyfikacji: czas ostatniej modyfikacji pliku.
  Operacje na udostępnionych plikach

 2. Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat pliku, wybierz odpowiedni plik. Podgląd pliku jest wyświetlany w panelu po prawej stronie. Karta akcji w oknie po prawej stronie wyświetla czynności, jakie można wykonać na pliku. Wyświetlane działania różnią się w zależności od tego, czy użytkownik udostępnił plik, czy też otrzymał plik do wyświetlenia, jak pokazano poniżej:

  Uwaga:

  Od 1 grudnia 2020 r. funkcja śledzenia i powiadamiania nie będzie już miała zastosowania do pobierania udostępnionych plików.

  Działania na plikach udostępnionych przez Ciebie

  • Dodaj osoby do udostępnionego pliku.
  • Anuluj udostępnianie pliku, jeśli nie chcesz, by ktokolwiek mógł wyświetlić lub pobrać plik.
  • Kopiuj łącze udostępnione i udostępnij je innym odbiorcom do przeglądania.
  • Usuń trwale plik udostępniony z usługi Adobe Document Cloud.
  Działania na plikach udostępnionych do wyświetlania
  Działania na plikach udostępnionych przez Ciebie

  Działania na plikach udostępnionych przez inne osoby

  • Wyświetl znacznik czasu odebranego pliku.
  • Kopiuj łącze udostępnione, aby udostępnić je innym odbiorcom lub otworzyć plik w przeglądarce.
  • Usuń mnie, aby usunąć siebie jako recenzenta udostępnionego pliku.
  • Zgłoś nadużycie w odniesieniu do nieodpowiednich treści.
    
  Działania na plikach otrzymanych do wyświetlenia
  Działania na plikach udostępnionych przez inne osoby

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto