Możesz szybko udostępnić łącze do dokumentu PDF innym osobom do wyświetlania lub komentowania. Dokument udostępniony jako łącze otworzy się w każdej przeglądarce na dowolnym urządzeniu. Dokumenty są przechowywane w bezpieczny sposób w usłudze Adobe Document Cloud. Odbiorcy otrzymują wiadomość e-mail z łączem, które mogą kliknąć, aby wyświetlić i komentować dokument w przeglądarce, bez konieczności logowania.

Uwaga:

Firma Adobe testuje nowe możliwości udostępniania plików PDF w programie Acrobat DC. Jeśli czynności opisane w tym dokumencie nie odpowiadają Twojej wersji programu Acrobat, zobacz temat Udostępnianie i śledzenie plików PDF w Internecie | Nowa funkcja.

Udostępnianie plików PDF

 1. Kliknij przycisk Udostępnij w prawym górnym rogu po otwarciu dokumentu PDF w programie Acrobat DC lub Acrobat Reader DC. Możesz też wybrać Narzędzia > Udostępnij, a następnie przejrzeć i wybrać dokument PDF. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Udostępnij.

  Opcje udostępniania są wyświetlane w panelu po prawej stronie.

 2. W sekcji Zaproś osoby wprowadź lub wybierz adres e-mail osoby, która ma otrzymać plik. Możesz również użyć odnośnika do książki adresowej, aby wybrać adresy e-mail. Jeśli chcesz dodać więcej plików, kliknij przycisk Dodaj pliki, a następnie znajdź i wybierz pliki do dodania.

  Dodaj pliki
 3. Udostępnianie pliku przy użyciu jednej z następujących metod:

Wysyłanie spersonalizowanych zaproszeń za pomocą opcji udostępniania w usłudze Adobe Document Cloud

Szczegółowe informacje dotyczące śledzenia dostępne są w przypadku plików udostępnianych za pomocą spersonalizowanego łącza dla poszczególnych osób.

 1. Wybierz opcję Wyświetl plik.

 2. Pola Nazwa i Wiadomość działają w ten sam sposób co pola wiadomości e-mail i w taki sam sposób będą wyświetlane u odbiorcy. Wprowadź żądane informacje, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

  Odbiorcy otrzymają wiadomość e-mail informującą o udostępnieniu pliku.

Udostępnianie anonimowego lub publicznego łącza

Anonimowe oraz publiczne łącza umożliwiają dostęp do plików wszystkim osobom, które klikną łącze. Ponadto, szczegółowe informacje dotyczące śledzenia nie są dostępne dla plików udostępnianych za pomocą łączy publicznych.

 1. Kliknij opcję Uzyskaj łącze. Opcja Wyświetl plik jest domyślnie zaznaczona.

 2. Kliknij Utwórz łącze. Wybrane pliki zostaną przesłane do usługi Adobe Document Cloud i utworzone zostanie publiczne łącze do nich.

 3. Kliknij opcję Kopiuj łącze i zamknij panel Udostępnianie.

 4. Udostępnij łącze odbiorcom.

Udostępnianie dokumentu jako załącznika do wiadomości e-mail

Szczegółowe informacje dotyczące śledzenia nie są dostępne dla plików udostępnianych jako załączniki.

 1. Kliknij przycisk Wyślij jako załącznik.

 2. W sekcji Wyślij jako załącznik wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Domyślna aplikacja e-mail, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
  • Wybierz opcję Webmail. Z listy rozwijanej Wybierz opcję wybierz jedną z następujących opcji:
   • Dodaj konto Gmail: wprowadź adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło i przyznaj uprawnienia.
   • Dodaj inne: wprowadź adres e-mail, hasło i ustawienia serwera poczty IMAP/SMTP. Kliknij przycisk Dodaj.
  Użyj konta webmail do udostępniania plików
 3. Pojawi się robocza wiadomość e-mail z załączonym dokumentem. Wprowadź adresy e-mail odbiorców, dodaj odpowiedni tekst w polu tematu i treści wiadomości e-mail, a następnie wyślij wiadomość e-mail.

Udostępnianie dokumentu, aby uzyskać podpisy od innych osób

Aby zażądać od innych podpisów, wykonaj poniższe czynności.

 1. Wybierz Wypełnij i podpisz plik.

  Udostępnianie pliku PDF, aby uzyskać podpisy od innych osób
 2. Pola Nazwa i Wiadomość działają w ten sam sposób co pola wiadomości e-mail i w taki sam sposób będą wyświetlane u odbiorcy. Wprowadź żądane informacje i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • (Opcjonalnie) Aby zapoznać się z zaawansowanymi opcjami, takimi jak uwierzytelnianie sygnatariusza, przypomnienia i inne, kliknij przycisk Więcej opcji.
  • Aby dodać pola formularza i określić, gdzie należy go podpisać, kliknij przycisk Kontynuuj.

  Zostanie wyświetlone okno Adobe Sign. Po wyświetleniu monitu wprowadź informacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uzyskaj od innych podpisy pod dokumentami.

 3. Kliknij przycisk Wyślij. Dokument zostaje wysłany do podpisania do wskazanych odbiorców i wyświetlane jest potwierdzenie.

Proces odbioru

Odbiorcy otrzymają wiadomość e-mail informującą o udostępnieniu pliku. Wiadomość e-mail zawiera przycisk Wyświetl plik oraz łącze do udostępnionego dokumentu. Po kliknięciu łącza lub przycisku dokument otworzy się w przeglądarce. Odbiorcy mogą w razie potrzeby pobrać dokument.

 Zobacz poniższy przykład zrzutu ekranu przedstawiający powiadomienie e-mail otrzymane przez odbiorcę. 

Otrzymano łącze w wiadomości e-mail
Powiadomienie e-mail z łączem do udostępnionego dokumentu

Śledzenie udostępnionych plików

Ostatnio udostępnione pliki są wymienione w sekcji Strona główna > Ostatnio używane. Po wyświetleniu pliku przez odbiorcę otrzymasz powiadomienie w programie Acrobat oraz wiadomość e-mail. Aby wyświetlić i śledzić wszystkie pliki udostępnione do podglądu, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Strona główna. W sekcji Udostępnione kliknij opcję Do wyświetlenia. Wszystkie pliki udostępnione do podglądu są wyświetlane wraz z następującymi informacjami:

  • Nazwa: nazwa pliku udostępnianego do wyświetlania.
  • Wysłany/odebrany: znacznik czasowy pliku wysłanego lub odebranego do wyświetlania.
  • Nadawca: imię i nazwisko osoby, która wysłała plik.
  • Stan: pokazuje liczbę osób, które przejrzały plik.
  Operacje na udostępnionych plikach
 2. Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat pliku, wybierz odpowiedni plik. Podgląd pliku jest wyświetlany w panelu po prawej stronie. Karta akcji w oknie po prawej stronie wyświetla czynności, jakie można wykonać na pliku. Wyświetlane działania różnią się w zależności od tego, czy użytkownik udostępnił plik, czy też otrzymał plik do wyświetlenia, jak pokazano poniżej:

  Działania na udostępnionych plikach

  • Wyświetl aktywność i znacznik czasu na udostępnionym pliku. Rozwiń opcję Aktywność, aby wyświetlić szczegóły, takie jak Utworzone przez, Wysłane do, Wyświetlone przez i Pobrane przez odbiorców.
  • Anuluj udostępnianie pliku, jeśli nie chcesz, by ktokolwiek mógł wyświetlić lub pobrać plik.
  • Kopiuj łącze udostępnione i udostępnij je innym odbiorcom do przeglądania.
  • Usuń udostępniony plik, aby trwale usunąć plik z usługi Adobe Document Cloud.
  • Pobierz plik do urządzenia.
  Działania na plikach udostępnionych do wyświetlania
  Działania na plikach udostępnionych do wyświetlania

  Działania na otrzymanych plikach

  • Wyświetl znacznik czasu odebranego pliku.
  • Kopiuj łącze udostępnione, aby udostępnić je innym odbiorcom lub otworzyć plik w przeglądarce.
  • Pobierz plik do urządzenia.
  • Usuń łącze z usługi Document Cloud, aby trwale usunąć plik.
  • Zgłoś nadużycie w odniesieniu do nieodpowiednich treści.
  Czynności związane z plikami otrzymanymi do wyświetlania
  Czynności związane z plikami otrzymanymi do wyświetlania

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online