Udostępnianie i wysyłanie formularza | Adobe Fill & Sign

Adobe Fill & Sign to nowa aplikacja Adobe, która wchodzi w skład usług Adobe Document Cloud. Do czasu dodania funkcji wysyłania formularzy bezpośrednio z aplikacji Adobe Fill & Sign formularze można wysyłać z kart Pliki lub Wyślij i śledź.

Wyślij i śledź

Formularz można wysłać (lub udostępnić go za pomocą publicznego łącza) za pomocą funkcji Adobe Send & Track.

 1. Zaloguj się do usługi Adobe Document Cloud na stronie https://cloud.acrobat.com/send za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. Kliknij opcję Wybierz pliki do wysłania lub Dodaj pliki, a następnie wybierz opcję Pliki w usłudze Document Cloud.

 3. Wybierz formularz PDF, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  Wybierz formularz PDF

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby udostępnić łącze do formularza, kliknij opcję Utwórz łącze, a następnie skopiuj wygenerowane łącze. Można teraz również użyć skopiowanego łącza w kliencie poczty, aby udostępnić je innym osobom.
  • Aby wysłać formularz bezpośrednio z tego miejsca, wybierz opcję Wysyłanie spersonalizowanych zaproszeń, dodaj adresy e-mail odbiorców w polu Wyślij do, a następnie kliknij przycisk Wyślij.
  Utwórz łącze lub wyślij formularz

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto