Dzielenie pliku PDF na wiele plików

Plik PDF można podzielić na wiele plików PDF za pomocą funkcji Podziel plik PDF.
 

Proces dzielenia pliku PDF na wiele plików:

 1. Zaloguj się do usługi Acrobat na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij opcję Edytuj > Podziel plik PDF.

  Wybór opcji Podziel plik PDF

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać pliki, które chcesz podzielić, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  • Wybierz pliki z listy Ostatnio używane lub Pliki.
  • Dodaj pliki z komputera lub przeciągnij pliki i upuść je w podświetlonym obszarze.
  • Pliki można także przeciągać i upuszczać do narzędzia Podziel plik PDF na stronie Edytuj.
  Wybieranie plików z listy Ostatnio używane lub z listy Dokumenty

  Wybieranie plików z komputera

 4. Strony PDF są wyświetlane jako miniatury. Kliknij kropkowane poziome linie podziału, aby wybrać stronę, która ma zostać wydzielona do osobnego pliku PDF, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  Uwaga:

  Po dokonaniu wyboru kropkowane linie zamienią się w niebieską linię. Można wybrać do 20 linii podziału, aby podzielić plik PDF na wiele nowych plików.

  Wybór stron do podziału

 5. W oknie dialogowym zapisywania wybierz zapisanie nowych plików PDF w tym samym lub nowym folderze. Kliknij przycisk Zapisz.

  Zapisywanie plików PDF w tym samym lub nowym folderze

 6. Plik PDF zostanie podzielony na osobne pliki z oznaczeniami część<number> dołączonymi do nazwy pliku. Pliki zostaną przesłane do konta w usłudze Document Cloud.

  Pliki PDF po podzieleniu

  Sekcja Ostatnio używane w dolnej części strony głównej wyświetla wszystkie ostatnio podzielone przez Ciebie pliki. Klikając opcję Dokumenty na górnym pasku menu, możesz też wyświetlić listę wszystkich plików.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto