Obsługiwane formaty plików | Wypełnij i podpisz

Usługa Adobe Fill & Sign obsługuje formularze następujących typów plików:

  • PDF: usługa Adobe Fill & Sign obsługuje większość plików PDF. Jednak poniższe dwa typy plików PDF nie są obsługiwane na tym etapie:
    • Zabezpieczone pliki PDF — podczas przesyłania zabezpieczonego pliku PDF pojawi się komunikat o błędzie z informacją, że plik posiada ograniczenia w zakresie edycji i nie będzie on obsługiwany.
    • Niektóre formularze LiveCycle Designer — w przypadku dynamicznych plików XFA PDF utworzonych przez LiveCycle pojawi się komunikat o błędzie z informacją, że format XFA nie jest obsługiwany.
  • Pliki Microsoft Office: DOC, DOCX, XLS, XLSx, PPT, PPTX
  • Pliki obrazów: JPG, PNG, GIF, TIF
  • Pliki tekstowe: TXT, RTF, ODT
Uwaga:

Można przesłać maksymalnie 100 plików, przy czym rozmiar każdego z nich może wynosić najwyżej 100 MB.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?