Adobe Acrobat Export PDF

Usługa Adobe Acrobat Export PDF umożliwia eksportowanie plików PDF do następujących formatów pliku:

  • Microsoft Word (.doc, .docx)
  • Microsoft Excel (.xlsx)
  • Rich text format (RTF)

Uwaga:

Jeśli masz subskrypcję usługi Adobe Acrobat PDF Pack, możesz również konwertować pliki PDF do formatu Microsoft PowerPoint (.pptx).

Adobe Acrobat PDF Pack

Usługa Adobe Acrobat PDF Pack umożliwia konwersję z następujących popularnych typów pliku do PDF:

Konwertuj do PDF z Rozszerzenia obsługiwanych plików
Adobe Illustrator
.ai
Adobe InDesign .indd
Adobe Photoshop .psd
Formaty plików obrazu .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff
Microsoft Excel .xls, .xlsx
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx
Microsoft Word .doc, .docx
Rich Text Format .rtf
Plik tekstowy .txt
Format formularza Wypełnij i podpisz .form

Usługa Adobe Acrobat PDF Pack obsługuje również konwersję z istniejących plików PDF na następujące formaty plików.

Konwertuj z PDF do Rozszerzenia obsługiwanych plików
Microsoft Excel .xlsx
Microsoft PowerPoint .pptx
Microsoft Word .doc, .docx
Rich Text Format .rtf
Formaty plików obrazu .jpg, .png, .tiff

Uwaga:

Do usługi Acrobat PDF Pack można przesyłać tylko pliki o rozmiarze do 100 MB.