Korzystanie z rozszerzenia Adobe Document Cloud dla usługi Box

Aplikacja Adobe Acrobat dla usługi Box to zintegrowany pakiet usług PDF, które umożliwiają wykonywanie następujących czynności:

 • Otwieranie i wyświetlanie plików PDF w trybie online za pomocą wysokiej jakości internetowego podglądu dokumentów Adobe PDF.
 • Tworzenie plików Adobe PDF, które zachowują czcionki, formatowanie i układy.
 • Porządkowanie dokumentów PDF poprzez usuwanie, zmianę kolejności stron lub ich obracanie w pliku PDF.
 • Łączenie wielu plików z biblioteki dokumentów Box w jeden plik PDF, który można wykorzystać do archiwizacji lub rozpowszechniania.
 • Konwertowanie plików PDF na różne formaty dokumentów z zachowaniem czcionek, formatowania i układów.
 • Dodawanie komentarzy do plików PDF przy użyciu notatek, podświetleń i narzędzi do rysowania odręcznego, aby tworzyć notatki podczas przeglądania plików PDF.
 • Wysyłanie dokumentów PDF do podpisania i śledzenie ich.

Obsługiwane przeglądarki

Aplikacja Adobe Acrobat dla usługi Box jest obsługiwana we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach, takich jak Chrome, Firefox, Safari, i Microsoft Edge.

Komunikat:

Od 1 października 2021 r. narzędzia programu Acrobat nie będą już obsługiwać starszych wersji przeglądarek Internet Explorer i Microsoft Edge.

Otwieranie pliku PDF

Otwieranie i wyświetlanie plików PDF w trybie online za pomocą wysokiej jakości internetowego podglądu dokumentów Adobe PDF. Aby otworzyć plik PDF, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Otwórz za pomocą > Adobe Acrobat (Internet).
Otwieranie plików PDF w aplikacji Adobe Acrobat (Internet)

 • Jeśli plik PDF jest otwarty w oknie podglądu Box, kliknij Otwórz lub Otwórz > Adobe Acrobat, aby otworzyć plik PDF w usłudze Adobe Acrobat (Internet).
Otwieranie plików PDF w aplikacji Adobe Acrobat (Internet)

Jeśli pojawi się okno dialogowe uprawnień do udzielenia dostępu, kliknij Udziel dostępu do Box.

Udziel dostępu do Box (jeśli zostanie wyświetlony monit)

Plik PDF wyświetli się w oknie podglądu Adobe Acrobat. Z górnego menu można dodawać adnotacje, wyszukiwać słowa, pobierać pliki PDF, drukować i edytować je w celu organizowania stron, łączenia plików i eksportowania ich do innych formatów, wysyłać dokumenty do podpisania oraz konwertować pliki na PDF.

Operacje na plikach PDF

A. Cofanie lub ponawianie zmian B. Dodawanie adnotacji — dodawanie komentarzy tekstowych, dodawanie notatek, narzędzie podświetlenia i używanie narzędzia do rysowania C. Wymaż rysunek D. Znajdź w dokumencie E. Pobierz plik PDF, wydrukuj plik PDF, uzyskaj pomoc, zaloguj się lub wyloguj F. Edytuj w celu organizowania stron, łączenia plików, wysyłania do podpisania oraz eksportowania i konwertowania plików na PDF 

Konwersja pliku do PDF

Dokumenty pakietu Microsoft Office i inne obsługiwane formaty plików można konwertować do wysokiej jakości plików Adobe PDF, które zachowują czcionki, formatowanie i układy.

Ten dodatek umożliwia konwersję z następujących popularnych typów pliku do PDF:

Konwertuj do PDF z Obsługiwane rozszerzenia nazw plików
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xls, .xlsx
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx
Formaty plików obrazu .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff
Rich Text Format .rtf
Plik tekstowy .txt.text
Adobe Illustrator .ai
Adobe InDesign .indd
Adobe Photoshop .psd
Format formularza Wypełnij i podpisz .form

Kroki konwersji pliku do formatu PDF:

 1. W bibliotece dokumentów Box wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy plik w formacie innym niż PDF, który chcesz przekonwertować na format PDF, a następnie wybierz polecenie Integracje > Utwórz PDF w aplikacji Adobe Acrobat.
  Tworzenie pliku PDF

  • Kliknij dwukrotnie plik w formacie innym niż PDF, aby otworzyć go w podglądzie Box. Kliknij Utwórz plik PDF przy użyciu aplikacji Adobe Acrobat na liście zalecanych aplikacji.
  Tworzenie pliku PDF z okna podglądu Box

  A. Lista zalecanych aplikacji B. Tworzenie pliku PDF w aplikacji Adobe Acrobat 

 2. Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się do usługi Adobe Acrobat. Zaloguj się, używając identyfikatora Adobe ID i hasła. 

  Jeśli plik PDF został otwarty w oknie podglądu aplikacji Adobe Acrobat, kliknięcie opcji Edytuj > Konwertuj plik na PDF spowoduje wyświetlenie eksploratora plików Box. Zaznacz plik, który chcesz przekonwertować na format PDF, a następnie kliknij ikonę zaznaczenia.

  Wybieranie plików do konwersji

 3. Plik zostanie przekonwertowany na format PDF i zapisany z powrotem w bibliotece dokumentów Box. Zostanie również wyświetlony podgląd pliku.

  Uwaga:

  Jeśli wybierzesz plik do konwersji z folderu udostępnionego biblioteki dokumentów Box, kopia przekonwertowanego pliku PDF zostanie zapisana w tym samym folderze udostępnionym biblioteki dokumentów Box. Jeśli nie masz wymaganych uprawnień do folderu udostępnionego, przekonwertowany plik PDF zostanie zapisany w folderze głównym biblioteki dokumentów Box.

Łączenie plików w PDF

To rozszerzenie umożliwia konwersję z następujących popularnych typów pliku do PDF:

Konwertuj do PDF z Obsługiwane rozszerzenia nazw plików
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xls, .xlsx
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx
Formaty plików obrazu .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff
Rich Text Format .rtf
Plik tekstowy .txt.text
Adobe Illustrator .ai
Adobe InDesign .indd
Adobe Photoshop .psd
Format formularza Wypełnij i podpisz .form

Łączenie plików w plik PDF krok po kroku:

 1. Z biblioteki dokumentów Box wybierz plik, który chcesz połączyć, kliknij prawym przyciskiem myszy i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Otwórz za pomocą > Adobe Acrobat (Internet).
  • Kliknij dwukrotnie plik PDF, aby otworzyć go w podglądzie Box. Kliknij Otwórz lub Adobe Acrobat, aby otworzyć plik w usłudze Adobe Acrobat (Internet).
 2. W oknie podglądu aplikacji Adobe Acrobat kliknij Edytuj > Zaloguj się. Podaj identyfikator Adobe ID i hasło, gdy pojawi się monit.

  Logowanie się do aplikacji Adobe Acrobat

 3. Wybierz Edytuj Połącz pliki na pasku narzędzi.

  Łączenie plików w PDF

 4. Wyświetlony zostanie podgląd wybranego pliku. Rozmieść pliki w widoku siatki lub listy, korzystając z opcji poniżej przycisku Połącz. Aby powiększyć lub zmniejszyć podgląd miniaturki, można także użyć przycisku + lub - w prawym dolnym rogu okna. Aby dodać więcej plików, kliknij przycisk Wstaw pliki.

  Dodawanie plików do połączenia

  Wybierz pliki z okna eksploratora plików Box i kliknij ikonę znacznika wyboru.

  Okno eksploratora plików Box
  Wybierz pliki z okna eksploratora plików Box

  Aby usunąć pliki, zaznacz plik i kliknij ikonę Usuń . Wprowadź nazwę nowego pliku i kliknij przycisk Zapisz.

  (Opcjonalnie) Jeśli plik zawiera wiele stron, numery stron są wyświetlane poniżej pliku. Zatrzymaj wskaźnik myszy nad plikiem i kliknij przycisk strzałki rozwijania, aby go rozwinąć. Za pomocą metody „przeciągnij i upuść” zmień kolejność stron, w łączonym pliku PDF.

  Pliki są łączone w plik PDF i zapisywane z powrotem w bibliotece dokumentów Box. Zostanie również wyświetlony podgląd pliku.

  Uwaga:

  Jeśli wybierzesz plik do połączenia z udostępnionego folderu biblioteki dokumentów Box, połączony plik zostanie zapisany w tym samym folderze udostępnionym biblioteki dokumentów Box. Jeśli nie masz wymaganych uprawnień do folderu udostępnionego, połączony plik zostanie zapisany w folderze głównym biblioteki dokumentów Box.

Eksportowanie plików PDF na różne formaty

Pliki PDF można konwertować na różne formaty dokumentów.

Aplikacja Adobe Acrobat przeprowadza OCR w plikach PDF, które zawierają obrazy, grafikę wektorową, ukryty tekst lub kombinację tych elementów. Na przykład przeprowadza OCR na plikach PDF utworzonych z zeskanowanych dokumentów. Aplikacja Adobe Acrobat przeprowadza również OCR w przypadku tekstu, którego nie może zinterpretować, ponieważ tekst był nieprawidłowo zakodowany w aplikacji źródłowej.

Uwaga:

Funkcja OCR zapewnia konwersję obrazów tekstu (skanowanego tekstu) na edytowalne znaki, dzięki czemu można przeszukiwać, poprawiać i kopiować tekst.

Rozszerzenie pozwala na eksport z pliku PDF do następujących typów plików:

Eksportuj plik PDF do formatu

Obsługiwane rozszerzenia nazw plików

Microsoft Word

.doc, .docx

Microsoft Excel

.xlsx

Microsoft PowerPoint

.pptx

Rich Text Format

.rtf

Obraz

.jpg, .tiff, .png

Eksportowanie pliku PDF krok po kroku:

 1. Z biblioteki dokumentów Box wybierz plik PDF, który chcesz wyeksportować, kliknij prawym przyciskiem myszy i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Otwórz za pomocą > Adobe Acrobat (Internet).
  • Kliknij dwukrotnie plik PDF, aby otworzyć go w podglądzie Box. Kliknij Otwórz lub Adobe Acrobat, aby otworzyć plik w usłudze Adobe Acrobat (Internet).
 2. W oknie podglądu aplikacji Adobe Acrobat kliknij Edytuj > Zaloguj się. Podaj identyfikator Adobe ID i hasło, gdy pojawi się monit.

  Logowanie się do aplikacji Adobe Acrobat

 3. Wybierz Edytuj > Eksportuj PDF na pasku narzędzi.

  Konwersja dokumentów PDF na inne formaty

 4. Zostanie wyświetlona strona usługi Adobe Export PDF. Wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz żądany format pliku z menu rozwijanego Eksportuj do.
  2. Wybierz z menu rozwijanego Język dokumentu język eksportowanego dokumentu.
  Eksportowanie plików PDF do innych formatów, wybieranie języka

 5. Kliknij przycisk Eksportuj do formatu  [ wybrany format].

  (Na przykład na zrzucie ekranu w kroku 4 powyżej nazwa przycisku jest wyświetlana jako Eksportuj do dokumentu aplikacji Microsoft Word (*.docx)).

 6. Wybrany plik PDF zostanie wyeksportowany do żądanego formatu o tej samej nazwie. Wyeksportowany dokument zostanie automatycznie zapisany w tym samym folderze do biblioteki dokumentów Box.

  Uwaga:

  Jeśli wybierzesz plik PDF do wyeksportowania z folderu udostępnionego, wyeksportowany plik PDF zostanie zapisany w tym samym folderze udostępnionym biblioteki dokumentów Box. Jeśli nie masz wymaganych uprawnień do folderu udostępnionego, wyeksportowany plik PDF zostanie zapisany w folderze głównym biblioteki dokumentów Box.

Organizowanie stron w pliku PDF

Istniejące dokumenty PDF można organizować poprzez usuwanie, zmianę kolejności stron lub ich obracanie.

Kroki, które trzeba wykonać, aby zorganizować strony w pliku PDF:

 1. Z biblioteki dokumentów Box wybierz plik PDF, który chcesz uporządkować, kliknij prawym przyciskiem myszy i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Otwórz za pomocą > Adobe Acrobat (Internet).
  • Kliknij dwukrotnie plik PDF, aby otworzyć go w podglądzie Box. Kliknij Otwórz lub Adobe Acrobat, aby otworzyć plik w usłudze Adobe Acrobat (Internet).
 2. W oknie podglądu aplikacji Adobe Acrobat kliknij Edytuj > Zaloguj się. Podaj identyfikator Adobe ID i hasło, gdy pojawi się monit.

  Logowanie się do aplikacji Adobe Acrobat

 3. Wybierz Edytuj > Organizuj strony na pasku narzędzi.

  Usuń, wstaw, wydziel lub obróć strony

 4. Zostanie wyświetlone okno Organizuj strony. Wyświetla ona miniatury wybranych plików PDF.

  Miniatury stron
  Polecenia dla strony są wyświetlane po najechaniu wskaźnikiem myszy na miniaturę strony.

 5. Aby wstawić plik, kliknij ikonę Wstaw , wybierz lokalizację, w której chcesz wstawić strony, a następnie wybierz plik, który chcesz wstawić.

  Wstaw pliki

  Aby wyodrębnić strony, kliknij ikonę wyodrębniania , a następnie wybierz strony, które chcesz wyodrębnić z pliku PDF.

  Wyodrębnij strony z pliku PDF

 6. Aby usunąć strony, wykonaj następujące czynności:

  • Aby usunąć pojedynczą stronę, zatrzymaj wskaźnik myszy na miniaturze strony, a następnie kliknij ikonę Usuń  wyświetlaną w widoku miniatur stron.
  • Aby usunąć wiele stron, zaznacz strony, które chcesz usunąć, i kliknij ikonę Usuń  wyświetlaną na pasku narzędzi.
 7. Aby obrócić strony, wykonaj następujące czynności:

  • Aby obrócić pojedynczą stronę, najedź wskaźnikiem myszy na miniaturę strony, a następnie kliknij ikonę Obróć w lewo lub Obróć w prawo wyświetlaną w widoku miniatur stron.
  • Aby obrócić wiele stron, zaznacz strony i kliknij ikonę Obróć w lewo lub Obróć w prawo wyświetlaną na pasku narzędzi.
 8. Aby zmienić kolejność stron, przeciągnij miniaturę strony w nowe miejsce. Numeracja stron dokumentu zostanie zmieniona.

 9. Aby zapisać zmiany w istniejącym pliku, kliknij przycisk Zapisz. Wpisz nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz. Plik zostanie zapisany z powrotem w bibliotece dokumentów Box w tym samym folderze.

  Uwaga:

  Jeśli wybierzesz plik do organizowania z udostępnionego folderu biblioteki dokumentów Box, organizowany plik PDF zostanie zapisany w tym samym folderze udostępnionym biblioteki dokumentów Box. Jeśli nie masz wymaganych uprawnień do folderu udostępnionego, organizowany plik PDF zostanie zapisany w folderze głównym biblioteki dokumentów Box.

Wysyłanie dokumentów do podpisania

Dokumenty mogą być podpisane przez inne osoby za pomocą integracji aplikacji Adobe Acrobat w usłudze Box, która opiera się na usługach w chmurze dostarczanych przez Adobe Acrobat Sign. Usługa ta pozwala sygnatariuszom w szybki sposób podpisywać umowy z dowolnego miejsca przy użyciu przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Sygnatariusze nie muszą rejestrować się w żadnym produkcie Adobe ani go kupować, aby podpisywać umowy.

Typy plików z obsługą podpisywania

Poza plikami PDF możesz wysyłać do podpisania pliki pakietu Microsoft Office, różne rodzaje plików z obrazami i pliki tekstowe. Obsługiwane formaty plików to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG i PNG.

Uwaga: przed podpisaniem należy zakończyć edycję. Podpisana umowa jest certyfikowana przez Acrobat Sign.

Czynności umożliwiające podpisywanie dokumentów przez inne osoby:

 1. Zaloguj się na koncie Box.com.

 2. Wybierz plik i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy plik PDF i wybierz opcję Integracje > Wysyłanie za pomocą usługi Acrobat Sign.
  Wysyłanie za pomocą usługi Adobe Sign

  • Otwórz plik PDF w podglądzie Box. W oknie podglądu kliknij aplikację Wysyłanie za pomocą usługi Acrobat Sign na liście zalecanych aplikacji.
  Kliknięcie aplikacji Adobe Sign

  A. Lista zalecanych aplikacji B. Wysyłanie za pomocą usługi Acrobat Sign 

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy plik PDF i wybierz polecenie Otwórz za pomocą > Adobe Acrobat (Internet). Kliknij Edytuj > Wyślij do podpisania.
  Wyślij do podpisania

 3. W oknie zezwalanie kliknij przycisk Zezwalaj na dostęp do usługi Box.

  Zezwalanie na dostęp do usługi Box

 4. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID, gdy pojawi się monit. Jeśli nie możesz się zalogować lub uzyskać informacji o błędzie, możesz skorzystać z ustalonego identyfikatora Acrobat Sign ID. Jeśli używasz ustalonego identyfikatora Acrobat Sign ID, musisz zarejestrować się w celu uzyskania nowego identyfikatora Adobe ID przy użyciu tego samego adresu e-mail. Wykonaj czynności opisane w sekcji Konwertowanie ustalonego identyfikatora Acrobat Sign ID na identyfikator Adobe ID.

  Po zarejestrowaniu się baza danych firmy Adobe poprawnie połączy identyfikator Adobe ID z identyfikatorem Acrobat Sign ID i umożliwi uwierzytelnienie na istniejącym koncie użytkownika.

 5. Na stronie docelowej usługi Wyślij do podpisania wykonaj następujące czynności:

  Uwaga:

  W zależności od typu użytkownika niektóre lub wszystkie opcje będą dostępne dla użytkownika na stronie docelowej Wyślij do podpisania.

  1. W polu Do dodaj adresy e-mail odbiorców. Ustawienie Finalizuj w kolejności jest domyślnie włączone. Wprowadź adresy e-mail odbiorców, aby dokument mógł być przez nich podpisany. Liczby obok adresów e-mail wskazują kolejność uczestnictwa. Jeśli nie chcesz ustalić kolejności podpisywania, ustaw przełącznik na Finalizuj w dowolnej kolejności.
   (Opcjonalnie) Kliknij opcję Dodaj mnie, jeśli chcesz dołączyć jako sygnatariusz dokumentu.
  2. Zmień domyślny tekst w polu Wiadomość zgodnie z zapotrzebowaniem.
   (Opcjonalnie) Jeśli chcesz tylko kogoś poinformować, użyj przycisku Pokaż DW, aby dodać adres e-mail takiej osoby lub osób do listy DW.
  3. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Ochrona hasłem, jeśli wymagasz od odbiorców wprowadzenia hasła, które umożliwi otwarcie i wyświetlenie podpisanego pliku PDF.
  4. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Ustaw przypomnienie, aby ustawić częstotliwość przypomnień tak, aby były wysyłane do momentu sfinalizowania umowy.
  5. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, aby wyświetlić podgląd umowy i dodać odpowiednie pola tekstowe lub pola podpisu. Kliknij przycisk Dalej.
   Pola formularza są w pliku PDF wykrywane automatycznie. Kliknij ikonę , aby umieścić wykryte pola formularzy w dokumencie PDF. Możesz też przeciągnąć pola z kart panelu po prawej stronie i upuścić je w wybranym miejscu dokumentu.

   Uwaga
   : w przypadku dodania wielu dokumentów są one konwertowane do plików PDF i łączone w jeden plik. Połączony plik zostanie otwarty, aby użytkownik dodał odpowiednie pola.
  Strona docelowa Wyślij do podpisania

 6. Kliknij przycisk Wyślij.

  Umowa została wysłana

  Kopia wysłanej umowy wraz z historią kontroli jest przechowywana w bibliotece dokumentów Box i wyświetla się okno dialogowe potwierdzenia.

  Uwaga:
  • Jeśli wybierzesz dokument do wysłania z folderu udostępnionego biblioteki dokumentów Box, kopia wysłanej umowy zostanie zapisana w tym samym folderze udostępnionym biblioteki dokumentów Box. Jeśli nie masz wymaganych uprawnień do folderu udostępnionego, wysłana umowa zostanie zapisana w folderze głównym biblioteki dokumentów Box.
  • Jeśli masz uprawnienie Viewer Uploader, ostateczna umowa zostanie zapisana w lokalizacji udostępnionej po zakończeniu umowy (na koncie nie zostanie zapisana kopia pośrednia).
  • Aby zapisać kopię umowy w innej lokalizacji, kliknij polecenie Zmień folder docelowy. W eksploratorze folderów Box wybierz żądany folder i kliknij ikonę znacznika wyboru, aby wybrać.
  Wybieranie folderu docelowego

  • Aby śledzić wysłaną umowę, kliknij przycisk Śledź umowę.
  • Aby wysłać kolejną umowę do podpisania, kliknij przycisk Wyślij inną.

Wyświetlanie stanu umów

W usłudze Box strumień działań wyświetla bieżący stan umów. Po otwarciu dokumentu PDF wysłanego do podpisania pozycja Działanie w panelu po prawej stronie wyświetla stan umowy, taki jak wysłana do podpisania, uzupełnianie dokumentu przez odbiorcę i inne.

Wyświetlanie stanu umowy

A. Umowa wysłana do podpisania B. Stan przedstawiający zakończenie umowy 

Acrobat Sign dla usługi Box obsługuje hasło jako metodę uwierzytelniania drugiego stopnia dla sygnatariuszy.

Ustaw opcję hasła, klikając ikonę E-mail po prawej stronie adresu e-mail odbiorcy, a następnie wybierz z menu rozwijanego opcję Hasło.

Wyświetli się monit o wprowadzenie wartości alfanumerycznej z zakresu od 3 do 32 znaków.

Uwaga:

Sygnatariusze nie będą mogli wyświetlić dokumentu, dopóki nie zostanie prawidłowo wprowadzone hasło

Uwierzytelnienie adresu e-mail

Podczas korzystania z uwierzytelniania hasła należy pamiętać o kilku kwestiach:

 • Hasła nie są przekazywane odbiorcy za pośrednictwem usługi Acrobat Sign. Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy podać hasło poza pasmem.
 • Podczas tworzenia hasła użyj schematu, który można odtworzyć w przyszłości (w przypadku, gdy sygnatariusz o nim zapomni).
 • Hasła nie są przechowywane w rekordzie umowy Acrobat Sign. Jeśli zapomnisz hasła, nie będzie można go odzyskać lub zresetować.
 • Jeśli uwierzytelnienie hasłem nie powiedzie się pięć razy, umowa zostanie automatycznie anulowana, a nadawca zostanie powiadomiony.

Podpisane pliki PDF są domyślnie zapieczętowane, aby zapobiec manipulowaniu zawartością PDF.

Ponadto nadawca może zastosować hasło, które uniemożliwi przeglądanie pliku PDF po otwarciu.

To hasło zawiera od 3 do 32 znaków alfanumerycznych ustawionych podczas tworzenia umowy:

Ustawianie hasła PDF

Podobnie jak w przypadku haseł uwierzytelniania, hasło nie jest przechowywane w rekordach umowy i nie można go odzyskać, jeśli zostanie utracone. Hasło wymusza uwierzytelnienie przy otwieraniu pliku PDF. Nie można wyświetlić zawartości pliku PDF, dopóki nie zostanie wprowadzone hasło. Po pomyślnym zastosowaniu hasła zawartość pliku PDF może zostać odczytana. Podstawowe zabezpieczenia przed manipulacjami w plikach PDF są nadal dostępne i uniemożliwiają zmianę zawartości.

Podczas wysyłania umowy można utworzyć przypomnienie dla całej umowy. 

Oznacza to, że każdy odbiorca będzie miał przypisane przypomnienie, gdy nadejdzie kolej na podpisanie dokumentu. Tylko bieżący odbiorca zostanie powiadomiony o przypomnieniu do umowy.

Po początkowym wysłaniu umowy z przypomnieniem do pierwszego odbiorcy dostarczana jest wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie. To zdarzenie uruchamia licznik czasu dla pierwszego przypomnienia.

Jeśli przypomnienie skonfigurowano tak, aby było wysyłane np. co trzy dni, pierwsze przypomnienie zostanie wyzwolone dokładnie 72 godziny po dostarczeniu wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie.

Gdy odbiorca zakończy wykonywanie swojej czynności dotyczącej umowy, zegar przypomnienia dla tego odbiorcy zostanie zakończony.

W przypadku kilku odbiorców następny odbiorca w obiegu otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o podpisanie bezpośrednio po tym, jak poprzedni odbiorca ukończy swoją akcję. Zegar przypomnienia dla nowego odbiorcy jest uruchamiany na podstawie czasu dostarczenia do niego wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie (a nie początkowego znacznika czasowego).

Ten proces przechodzi cyklicznie przez wszystkich odbiorców umowy, dopóki nie zostanie ona w pełni wykonana.

Ustawianie przypomnień

Domyślnie podpisany plik PDF zostanie wypchnięty z powrotem do oryginalnego folderu, w którym uruchomiono proces. Podczas wysyłania umowy nadawca ma możliwość zmiany domyślnego kierowania do dowolnego innego folderu w usłudze Box.

Uwaga: przekierowanie dokumentu dotyczy tylko jednej umowy. Nie jest to zmiana ustalonego zachowania dla przyszłych lub wcześniejszych dokumentów.

Aby zmienić folder docelowy umowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Zmień folder docelowy na stronie po wysłaniu.
Umowa została wysłana

2. W eksploratorze folderów Box wybierz żądany folder i kliknij ikonę znacznika wyboru, aby zaznaczyć.

Wybieranie folderu docelowego

Strona po wysłaniu zostanie zaktualizowana zgodnie z nową ścieżką. W razie potrzeby można ponownie zmienić ścieżkę.

Uwaga:

Po zamknięciu strony po wysłaniu nie będzie można edytować ścieżki powrotnej podpisanego pliku PDF.

Obsługa z perspektywy sygnatariusza

Sygnatariusz otrzyma wiadomość e-mail z łączem potrzebnym do podpisania umowy. Sygnatariusze nie muszą rejestrować się w żadnym produkcie Adobe ani go kupować, aby podpisywać umowy. Mogą podpisywać umowy za pomocą przeglądarki internetowej, urządzenia mobilnego lub aplikacji komputerowej Acrobat / Acrobat Reader. Aby podpisać umowę, kliknij przycisk Sprawdź i podpisz.

Wiadomość e-mail otrzymana przez sygnatariusza

Śledzenie umów wysłanych do podpisania

Podczas wysyłania umowy do podpisania kopia umowy wraz z historią kontroli jest przechowywana w bibliotece dokumentów Box. W zależności od stanu umowy do nazwy umowy dodawany jest przyrostek (w trakcie wykonywania – Acrobat Sign), (ukończono – Acrobat Sign), (niepowodzenie – Acrobat Sign) lub (wygasłe – Acrobat Sign).

Aby śledzić wszystkie umowy wysłane do podpisania, wykonaj następujące czynności:
W oknie dialogowym potwierdzenia wysłanej umowy kliknij Śledź umowę. Strona umowy wyświetla się na nowej karcie przeglądarki.

Śledzenie umów wysłanych do podpisania

Wyświetlanie szczegółów umowy
Wyświetlanie szczegółów umowy

Konwertowanie ustalonego identyfikatora Acrobat Sign ID na identyfikator Adobe ID

Jeśli masz już ustalony identyfikator Acrobat Sign ID, należy zarejestrować się w celu uzyskania nowego identyfikatora Adobe ID przy użyciu tego samego adresu e-mail. Po zarejestrowaniu się baza danych firmy Adobe poprawnie połączy identyfikator Adobe ID z identyfikatorem Acrobat Sign ID i umożliwi uwierzytelnienie na istniejącym koncie użytkownika. Aby zarejestrować się w celu uzyskania nowego identyfikatora Adobe ID przy użyciu ustalonego identyfikatora Acrobat Sign ID, wykonaj następujące czynności:

Uwaga:

Po zarejestrowaniu się w celu uzyskania nowego identyfikatora Adobe ID przy użyciu ustalonego identyfikatora Acrobat Sign ID żadne dane nie zostaną utracone.

 1. Na stronie logowania do aplikacji Adobe Acrobat kliknij opcję Utwórz konto.

  Strona logowania do usługi Adobe Document Cloud

 2. Użyj istniejącego Acrobat Sign ID, podaj żądane informacje, a następnie kliknij przycisk Utwórz konto.

  Podawanie szczegółów konta

 3. Potwierdź swój adres e-mail, wprowadzając sześciocyfrowy kod wysłany do Ciebie.

  Wprowadzanie kodu, aby zweryfikować adres e-mail

  Po potwierdzeniu identyfikatora Adobe ID wyświetli się strona Wyślij do podpisania.

Dodawanie komentarzy do pliku PDF

Funkcje komentowania w usłudze Document Cloud umożliwiają dodawanie notatek podczas przeglądania i odczytywania dokumentów. Do plików PDF można dodawać komentarze za pomocą tekstu, notatek, podświetleń lub narzędzi rysowania. Aby dodać komentarze, wykonaj następujące czynności:

Uwaga:
 • Gdy dwóch użytkowników jednocześnie wyświetli ten sam plik PDF, dodanie komentarzy do pliku PDF spowoduje wyświetlenie monitu o odświeżenie strony u drugiego użytkownika w celu uzyskania najnowszej wersji pliku PDF.
 • Nie można dodawać komentarzy do plików PDF, które są zabezpieczone, chronione lub przeznaczone tylko do odczytu. Takich plików nie można też edytować. Przyciski komentowania i edycji dla takich plików są ukryte.
 • Nie można dodawać komentarzy do plików PDF z urządzeń przenośnych za pomocą przeglądarek.
 • Panel komentarzy jest widoczny po prawej stronie po dodaniu notatki, kliknięciu istniejącego komentarza lub otwarciu pliku z istniejącymi komentarzami.
 1. Z biblioteki dokumentów Box wybierz plik PDF, do którego chcesz dodać komentarz, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Otwórz za pomocą > Adobe Acrobat (Internet).

 2. Kliknij na pasku narzędzi, aby wybrać żądane narzędzie adnotacji, i kliknij miejsce, w którym ma zostać umieszczona notatka. Dostępne są następujące typy komentarzy:

  • Komentarz tekstowy: kliknij i wprowadź tekst w miejsce, w którym chcesz dodać tekst do pliku PDF.
  • Notatka: kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić notatkę.
  • Podświetl tekst: zaznacz tekst, aby go podświetlić.
  • Narzędzie rysowania: służy do dodawania znaczników w pliku PDF.
  Uwaga:

  Gdy używasz adnotacji Dodaj tekst, ten sam tekst zostaje opublikowany jako komentarz i pojawia się w panelu komentarzy.

  Dodawanie komentarzy do pliku PDF

  A. Dodaj komentarz tekstowy B. Dodaj notatkę C. Podświetl tekst D. Użyj narzędzia rysowania 

  Po zaznaczeniu dowolnego tekstu w pliku PDF dostępne są następujące dodatkowe narzędzia do komentowania:

  • Przekreśl tekst: przekreśla zaznaczony tekst.
  • Podkreśl tekst: podkreśla zaznaczony tekst.
  Dodatkowe narzędzia przy zaznaczaniu tekstu w pliku PDF

  A. Podświetl tekst B. Przekreśl tekst C. Podkreśl tekst D. Kopiuj tekst 

 3. W przypadku adnotacji dokonanych za pomocą narzędzi, takich jak Komentarz tekstowy, Podświetlenie tekstu, Narzędzie do rysowania, Przekreślenie tekstu i Podkreślenie tekstu, komentarze są dodawane natychmiast. W przypadku adnotacji typu Notatka panel komentarzy wyświetla się po prawej stronie. Wpisz komentarz i kliknij przycisk Opublikuj.

 4. Usługa Document Cloud automatycznie zapisuje plik PDF w ciągu 30 sekund. Aby natychmiast zapisać plik PDF, kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi.

  Uwaga:

  W przypadku komentarzy do pliku PDF z folderu udostępnionego w bibliotece dokumentów Box, plik zostanie zapisany w tym samym folderze, a nie w folderze głównym.

Zmiana wyglądu komentarzy

Aby zmienić kolor komentarzy, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz komentarz. Zostanie wyświetlone wyskakujące okno.

  Zmienianie koloru komentarza

  Uwaga:

  Można również wybrać i zmienić grubość linii w adnotacji narzędzia do rysowania oraz dostosować rozmiar czcionki w adnotacji typu Dodaj tekst.

 2. Kliknij kolor, aby otworzyć panel kolorów.

 3. Wybierz żądany kolor i wciśnij przycisk Zapisz.

Cofanie lub ponawianie zmian

Narzędzie cofania i ponawiania

 • Aby cofnąć zmiany, kliknij ikonę undo.pngcofnięcia na pasku narzędzi.
 • Aby ponowić zmiany, kliknij ikonę redo.png ponowienia na pasku narzędzi.

Edycja komentarzy, usuwanie komentarzy lub wymazywanie rysunku

Aby edytować komentarz, wykonaj następujące czynności:

 • Wybierz komentarz. Panel komentarzy jest wyświetlany w po prawej stronie. W menu opcji (...) kliknij przycisk Edytuj.
 • Aby edytować adnotację typu Dodaj tekst, zaznacz komentarz tekstowy i wprowadź zmiany.

Aby usunąć komentarze, zaznacz komentarz i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Panel komentarzy jest wyświetlany w po prawej stronie. W menu opcji (...) kliknij przycisk Usuń.
 • W wyskakującym oknie kliknij ikonę Usuń .
Usuwanie komentarzy

Aby wymazać komentarze w formie rysunków, wykonaj następujące czynności:

 • Wybierz narzędzie Wymaż rysunek na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij części rysunku, który chcesz wymazać.
Narzędzie Wymaż rysunek

Często zadawane pytania

Jeśli masz już ustalony identyfikator Acrobat Sign ID, należy zarejestrować się w celu uzyskania nowego identyfikatora Adobe ID przy użyciu tego samego adresu e-mail. Po zarejestrowaniu się baza danych firmy Adobe poprawnie połączy identyfikator Adobe ID z identyfikatorem Acrobat Sign ID i umożliwi uwierzytelnienie na istniejącym koncie użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konwertowanie ustalonego identyfikatora Acrobat Sign ID na identyfikator Adobe ID.

Skonfiguruj przeglądarkę, dodając wpisy Adobe i Google do zaufanych witryn.

 1. W menu Narzędzia wybierz Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia w oknie dialogowym Opcje internetowe.
 3. Kliknij pozycję Zaufane witryny > Witryny.
 4. Dodaj poniższe adresy do strefy Zaufane, jeśli nie zostały jeszcze dodane.
  *.adobe.com
  *.box.com

 5.  Zamknij okno dialogowe Zaufane witryny. Kliknij przycisk OK.
Uwaga:

Włącz obsługę plików cookie innych firm w przeglądarce, aby korzystać z integracji.

Wyłącz blokowanie wyskakujących okienek dla rozszerzenia Adobe Document Cloud lub dodaj je do listy wyjątków w przeglądarce Safari lub Firefox.

Firefox

 1. Kliknij przycisk menu Fx57Menu i wybierz pozycję Opcje.
 2. Wybierz kartę Prywatność i bezpieczeństwo.
 3. W sekcji Uprawnienia wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji Blokuj wyskakujące okienka, aby całkowicie wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek.
  • Kliknij przycisk Wyjątki. W oknie dialogowym zostanie wyświetlona lista stron, które mogą wyświetlać wyskakujące okienka. Dodaj następujące serwery i kliknij przycisk Zezwól, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
   • https://documentcloud.adobe.com

Safari

 1. Na pasku menu Safari wybierz Safari > Preferencje, a następnie kliknij pozycję Rozszerzenia.
 2. Wybierz pozycję Wyskakujące okienka w panelu po lewej stronie. Kliknij pozycję Zezwól dla rozszerzenia Adobe Document Cloud.

Skonfiguruj ustawienia przeglądarki, aby wyłączyć funkcję blokowania wyskakujących okienek.

Wyłączanie blokowania wyskakujących okienek w ustawieniach przeglądarki

Uwaga:

Włącz obsługę plików cookie innych firm w przeglądarce, aby korzystać z integracji.

Stan umowy nie jest aktualizowany, jeśli zostanie ona przeniesiona do folderu, do którego użytkownik ma jedno z następujących uprawnień:

 • Uploader
 • Viewer Uploader
 • Previewer Uploader

Należy włączyć ustawienie dla strumienia aktywności w konsoli administracyjnej.

 1. W usłudze Box kliknij Konsola administracyjna w lewym panelu.

  Konsola administracyjna

 2. Kliknij kartę Aplikacje.

  Aplikacje

 3. Kliknij przełącznik, aby włączyć Strumień aktywności Box.

  Włączanie strumienia aktywności Box

 • Jeśli wybierzesz dokument do wysłania z folderu udostępnionego biblioteki dokumentów Box, kopia wysłanej umowy zostanie zapisana w tym samym folderze udostępnionym biblioteki dokumentów Box. Jeśli nie masz wymaganych uprawnień do folderu udostępnionego, wysłana umowa zostanie zapisana w folderze głównym biblioteki dokumentów Box.
 • Jeśli masz uprawnienie Viewer Uploader, ostateczna umowa zostanie zapisana w lokalizacji udostępnionej po zakończeniu umowy (na koncie nie zostanie zapisana kopia pośrednia).

W konsoli administracyjnej Box wybierz Adobe Acrobat jako domyślną aplikację dla plików PDF, wykonując następujące czynności:

 1. W usłudze Box kliknij Konsola administracyjna w lewym panelu.

  Konsola administracyjna

 2. Kliknij Aplikacje w lewym panelu. W sekcji Edytory domyślne wybierz aplikację Adobe Acrobat jako domyślną aplikację dla plików PDF.

  Ustawianie aplikacji Adobe Acrobat jako domyślnej aplikacji dla plików PDF

Niedozwolone są formaty nazw plików wymienione poniżej:

 • Nazwy katalogów specjalnych „.” i „..
 • Nazwy plików lub pliki z następującymi rozszerzeniami: CON, PRN, AUX, NUL, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8 i LPT9.
 • Nazwy plików kończące się spacją lub kropką.
 • Nazwy plików rozpoczynające się kropką.

W przypadku pliku udostępnionego, jeśli użytkownik jest zarejestrowany w jednej z następujących ról, aplikacja Adobe Acrobat dla usługi Box nie działa.

 • Previewer
 • Uploader
 • Previewer Uploader

Jeśli subskrypcja aplikacji Adobe Acrobat nie została kupiona, podczas wykonywania jakiejkolwiek operacji na pliku PDF zostanie wyświetlony komunikat „Bieżący plan nie obsługuje zaawansowanych narzędzi". Aby kupić dostępne plany programu Adobe Acrobat, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie podglądu programu Adobe Acrobat kliknij opcję Edytuj, a następnie kliknij opcję Wyświetl plany.

  Weryfikacja zakupionego planu

 2. Zostanie otwarta nowa karta przeglądarki z listą dostępnych planów. Wybierz odpowiedni plan i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go kupić.

 3. Wróć do karty podglądu PDF w kroku 1. Kliknij przycisk Weryfikuj.

  Weryfikacja zakupionego planu

  Po zweryfikowaniu konta możesz korzystać z dostępnych narzędzi.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?