Błąd konwersji pliku | Adobe Acrobat Export PDF

Podczas próby konwersji pliku PDF za pomocą usługi Adobe Acrobat Export PDF pojawia się błąd „konwersji pliku”.

Rozwiązania

Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Upewnij się, że używasz obsługiwanej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania systemowe usługi Adobe Acrobat Export PDF.
  • Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki i spróbuj ponownie konwertować plik. Proces czyszczenia pamięci podręcznej różni się w zależności od przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji przeglądarki.
  • Upewnij się, że ustawienia zapory/serwera proxy nie ograniczają dostępu do przesyłania.
  • Użyj innej przeglądarki.
  • Upewnij się, że konwertowany plik ma rozmiar 100 MB lub mniejszy. (Usługa Adobe Acrobat Export PDF nie obsługuje plików o rozmiarze większym niż 100 MB.)
    Uwaga: Nawet, jeśli plik ma rozmiar mniejszy niż 100 MB, usługa Adobe Acrobat Export PDF może nie być w stanie go skonwertować, jeśli jest zbyt złożony. Zbyt złożony może być na przykład plik z dużą liczbą stron, zawierający wiele różnych czcionek i grafik, a usługa Adobe Acrobat Export PDF nie będzie go w stanie skonwertować zanim skończy się czas oczekiwania.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?