Podczas próby konwersji pliku PDF za pomocą usługi Export PDF pojawia się błąd „konwersji pliku”.

Rozwiązania

Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Upewnij się, że używasz obsługiwanej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania systemowe usługi Adobe Export PDF.
  • Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki i spróbuj ponownie konwertować plik. Proces czyszczenia pamięci podręcznej różni się w zależności od przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji przeglądarki.
  • Upewnij się, że ustawienia zapory/serwera proxy nie ograniczają dostępu do przesyłania.
  • Użyj innej przeglądarki.
  • Upewnij się, że konwertowany plik ma rozmiar 100 MB lub mniejszy. (Usługa Export PDF nie obsługuje plików o rozmiarze większym niż 100 MB.)
    Uwaga: Nawet, jeśli plik ma rozmiar mniejszy niż 100 MB, usługa Export PDF może nie być w stanie go skonwertować, jeśli jest zbyt złożony. Zbyt złożony może być na przykład plik z dużą ilością stron, zawierający wiele różnych czcionek i grafik, a usługa Export PDF nie będzie go w stanie skonwertować zanim skończy się czas oczekiwania.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online