Instrukcje aktywacji i dezaktywacji aplikacji Creative Cloud.

Aktywacja

Aktywacja polega na połączeniu aplikacji z ważną licencją użytkownika. Po kupieniu planu subskrypcyjnego trzeba aktywować aplikacje, aby można było z nich korzystać.

 1. Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem.

 2. Kliknij ikonę Creative Cloud znajdującą się na pasku zadań (Windows) lub w doku (macOS), aby otworzyć aplikację Creative Cloud Desktop.  

 3. Jeśli pojawi się prośba o zalogowanie, wprowadź swój identyfikator Adobe ID (zazwyczaj jest to Twój adres e-mail) oraz hasło, a następnie kliknij opcję Zaloguj się. (Jeśli sesja logowania jest już aktywna, to program Creative Cloud Desktop nie wyświetli prośby o zalogowanie). 

  Z chwilą zalogowania licencje i wszystkie zainstalowane aplikacje Creative Cloud zostaną automatycznie aktywowane.

 1. Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem.

 2. Uruchom dowolną aplikację Creative Cloud zainstalowaną na komputerze.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli pojawi się prośba o zalogowanie: Wprowadź swój identyfikator Adobe ID (zazwyczaj jest to Twój adres e-mail) oraz hasło, a następnie kliknij opcję Zaloguj się.
  • Jeśli nie pojawi się prośba o zalogowanie: Wybierz polecenie Pomoc > Zaloguj się, a następnie kliknij opcję Zaloguj się teraz. Wprowadź swój identyfikator Adobe ID (zazwyczaj jest to Twój adres e-mail) oraz hasło, a następnie kliknij opcję Zaloguj się. (Jeśli w menu Pomoc jest wyświetlana pozycja Wyloguj  (Twój identyfikator Adobe ID), to sesja logowania jest już aktywna). 

  Z chwilą zalogowania licencje i wszystkie zainstalowane aplikacje Creative Cloud zostaną automatycznie aktywowane.

  Uwaga:

  Jeśli masz już aktywną sesję logowania na innych urządzeniach, aplikacje w wersji Creative Cloud 2019 wyświetlą komunikat z prośbą o wylogowanie się. Zobacz Limit aktywacji urządzeń | Creative Cloud 2019.

Dezaktywacja

Dezaktywacja powoduje zerwanie połączenia między licencją użytkownika a aplikacjami na konkretnym komputerze. Umożliwia to zainstalowanie i uruchamianie tych aplikacji na nowym komputerze. (Pojedyncza licencja na oprogramowanie Adobe umożliwia zainstalowanie aplikacji na dwóch komputerach. Więcej informacji: Na ilu komputerach można zainstalować produkty Creative Cloud?).

 1. Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem.

 2. Kliknij ikonę Creative Cloud znajdującą się na pasku zadań (Windows) lub w doku (macOS), aby otworzyć aplikację Creative Cloud Desktop.

 3. Jeśli pojawi się prośba o zalogowanie, wprowadź swój identyfikator Adobe ID (zazwyczaj jest to Twój adres e-mail) oraz hasło, a następnie kliknij opcję Zaloguj się. (Jeśli aplikacja nie wyświetli takiej prośby, oznacza to, że sesja logowania jest już aktywna).

 4. Odśwież informacje o koncie w aplikacji za pomocą następujących skrótów klawiszowych:

  Windows

  Ctrl + Alt + R

  macOS

  Command + Option + R

  Aplikacja Creative Cloud Desktop zostanie automatycznie zrestartowana.  

  Uwaga:

  Jeśli tak się nie stanie, uruchom ją ręcznie:

  Windows Wybierz polecenie Start > Programy > Adobe Creative Cloud
  Mac OS Wybierz polecenie Przejdź > Aplikacje > Adobe Creative Cloud > Adobe Creative Cloud

 5. Otwórz menu Profil i kliknij opcję Wyloguj się.

 6. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Wyloguj się.

  Spowoduje to dezaktywację wszystkich zainstalowanych aplikacji i usług Creative Cloud związanych danym identyfikatorem Adobe ID na tym komputerze.

 1. Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem.

 2. Uruchom dowolną aplikację Creative Cloud zainstalowaną na komputerze.

 3. Wybierz polecenie Pomoc > Wyloguj (Twój identyfikator Adobe ID).

 4. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Wyloguj się.

  Spowoduje to dezaktywację wszystkich zainstalowanych aplikacji i usług Creative Cloud związanych danym identyfikatorem Adobe ID na tym komputerze.

Uwaga:

W niektórych regionach ta opcja nie jest dostępna. Więcej informacji: Kraje obsługiwane przez Digital River.

 1. Zaloguj się na swoje konto Adobe za pomocą identyfikatora Adobe ID (zazwyczaj jest to Twój adres e-mail) oraz hasła.

 2. W sekcji Plany kliknij opcję Zarządzaj planem.

 3. W sekcji Aktywowane urządzenia (na dole strony) dezaktywuj odpowiednie urządzenie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online