Uwagi do wydania | Dreamweaver CC 2019

Przydatne materiały dotyczące najnowszych aktualizacji programu Dreamweaver CC.

Adobe Dreamweaver CC to kompleksowy zestaw narzędzi dla projektantów stron internetowych i interfejsów. Jest to rozwiązanie łączące zaawansowane narzędzia do opracowywania szaty projektu, najlepszy w swojej klasie edytor kodu i rozbudowane funkcje zarządzania serwisami. Ta wyjątkowa kombinacja możliwości ułatwia projektowanie i kodowanie serwisów internetowych.

Wersja z października 2018 r. (19.0)

Po pierwszym uruchomieniu wersji programu Dreamweaver z października 2018 r. zostanie wyświetlony nowy ekran startowy Witamy. Na ekranie tym można przeszukiwać pliki CC, niedawno otwierane pliki, pomoc programu Dreamweaver oraz obrazy Stock.

Oto niektóre kluczowe funkcje w wydaniu z października 2018 r.: 

Refaktoryzacja JS

Dzięki refaktoryzacji kodu JavaScript można teraz w inteligentny sposób zmieniać nazwy funkcji i zmiennych z uwzględnieniem ich zakresu. Można zaznaczyć fragment kodu i utworzyć dla niego blok Try/Catch. Anonimowy blok wyrażenia lub funkcji można przekonwertować na wyrażenie strzałkowe jednym kliknięciem. Można tworzyć funkcje Get/Set dla wybranego identyfikatora w kontekście klasy/konstruktora. Wyrażenia można teraz wyodrębniać jako zmienne w bieżącym zakresie.

Więcej informacji o tej funkcji: Pisanie i edycja kodu

Obsługa standardu ES6

Program Dreamweaver obsługuje teraz składnię ECMAScript 6. Obsługiwany jest również linting kodu ECMAScript, a moduł ESLint jest teraz stosowany jako domyślny linter JavaScript. Więcej informacji: Linting kodu.

Integracja ze strukturą CEF

Program Dreamweaver jest teraz zintegrowany z nową wersją struktury CEF, (Chromium Embedded Framework), dzięki czemu widok aktywny renderuje teraz strony WWW z użyciem układów siatki CSS.

Szczegółowe informacje o tych nowych funkcjach i ulepszeniach podano w artykule Podsumowanie nowych funkcji.

Lista znanych problemów i ograniczeń w tej wersji jest dostępna w artykule Znane problemy

Zasoby online

Obsługa klienta

Aby uzyskać pomoc dotyczącą użytkowania produktu, sprzedaży, rejestracji i rozwiązywania problemów:

Umowa licencyjna

Aby korzystać z produktu, należy zaakceptować umowę licencyjną oraz warunki gwarancji. Odwiedź stronę www.adobe.com/go/eulas_pl, która zawiera szczegółowe informacje.

Uwaga do użytkowników

Do aktywowania i używania tego produktu konieczne mogą być następujące elementy: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID i zgoda na warunki umowy licencyjnej. Ten produkt może być zintegrowany z pewnymi usługami online udostępnianymi na serwerach firmy Adobe lub innych firm oraz zapewniać dostęp do takich usług. Usługi Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy ukończyli 13 lat; wymagają ponadto zaakceptowania dodatkowych warunków oraz zasad ochrony prywatności online firmy Adobe (zobacz http://www.adobe.com/pl/aboutadobe/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w pewnych krajach lub wersjach językowych i mogą podlegać zmianom oraz wycofaniu bez powiadomienia. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie subskrypcji.

Copyright © 1990-2018 Adobe Inc and its licensors. All rights reserved.

Adobe, the Adobe logo, and Dreamweaver CC are either registered or trademarks of Adobe Inc in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?