Informacje o skanowaniu

Moduł Elements Organizer łączy się ze skanerem, umożliwiając pobieranie zeskanowanych zdjęć, negatywów i slajdów. Istnieją dwa sposoby pobierania obrazów za pomocą skanera:

 • Użycie modułu wtyczki sterownika skanera dołączonego do skanera. To oprogramowanie jest zgodne z 32-bitową wersją modułu Elements Organizer dla systemu Windows lub skanuje i otwiera obrazy bezpośrednio w module Elements Organizer za pomocą interfejsu TWAIN®.

  Uwaga: Menedżer TWAIN jest obsługiwany tylko w systemie Windows.

Użycie osobnego oprogramowania do skanowania dołączonego do skanera w celu zeskanowania i zapisania obrazów. Obrazy można zatem umieścić w module Elements Organizer w następujący sposób:

 • Kliknij przycisk Importuj. Wybierz opcję Ze skanera.
 • Wybierz polecenie Plik > Pobierz zdjęcia i wideo > Ze skanera.

Pobieranie zdjęć ze skanera

Przed przystąpieniem do skanowania i otwierania zdjęć w module Elements Organizer należy zainstalować oprogramowanie dołączone do skanera. Aby właściwie podłączyć skaner do komputera, należy przeczytać uważnie dokumentację skanera.

 1. Upewnij się, że skaner jest podłączony do komputera i włączony.

 2. W module Elements Organizer wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij przycisk Importuj. Wybierz opcję Ze skanera.
  • Wybierz polecenie Plik > Pobierz zdjęcia i wideo > Ze skanera.
 3. W oknie dialogowym Pobierz zdjęcia ze skanera wybierz nazwę urządzenia z menu Skaner.

  Uwaga:

  Jeśli na liście Skaner jest wyświetlona informacja Brak wykrytych, sprawdź czy skaner jest włączony i poprawnie podłączony do komputera.

 4. Aby wybrać lokalizację, w której będą zapisywane zdjęcia, kliknij przycisk Przeglądaj.
 5. Z menu Zapisz jako wybierz format pliku. Zwykle najlepiej wybrać format domyślny — JPEG. W przypadku wybrania formatu JPEG przesuń suwak Jakość, aby zwiększyć lub zmniejszyć jakość skanowania. Im wyższa jakość, tym większy rozmiar pliku.

  Suwak Jakość

 6. Kliknij przycisk OK. Jeśli skaner używa sterownika TWAIN, moduł Elements Organizer wczytuje sterownik dołączony do urządzenia. Aby zeskanować zdjęcie, postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do sterownika urządzenia. Zwykle można też zaznaczyć obszar do skanowania lub skorygować widoczne problemy kolorystyczne.

  Uwaga:

  W systemach Windows XP, Windows Vista lub Windows 7, jeśli używasz skanera WIA (Windows Imaging Architecture), moduł Elements Organizer uruchamia interfejs skanowania systemu Windows XP. Dokładniejsze informacje znajdują się w Pomocy online systemu Windows W przypadku skanerów obsługujących sterownik TWAIN zostanie uruchomiony interfejs własny urządzenia.

  Po zeskanowaniu zdjęcia w oknie dialogowym Pobieranie zdjęć zostaje wyświetlony jego podgląd. Moduł Elements Organizer przypisuje zdjęciom datę zaimportowania.

Ustawianie preferencji skanera

 1. W module Elements Organizer wybierz kolejno Edycja > Preferencje > Skaner.

 2. Wybierz nazwę skanera z listy rozwijanej Skaner w obszarze Importuj.

  Uwaga:

  Za każdym razem, gdy zostanie podłączony inny skaner, należy wybrać jego nazwę z tej listy. Podłączony skaner jest odpowiednio oznaczony, co ułatwia rozpoznanie go.

 3. Z menu Zapisz jako wybierz format pliku. Zwykle najlepiej wybrać format domyślny — JPEG. Po wybraniu formatu JPEG przesuń suwak Jakość do żądanego ustawienia. Im wyższa jakość, tym większy rozmiar pliku.

 4. Wybierz domyślną lokalizację przechowywania zeskanowanych zdjęć i kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  W dowolnej chwili przed naciśnięciem przycisku OK możesz kliknąć Przywróć ustawienia domyślne.

Skanowanie zdjęć przy użyciu sterownika TWAIN

TWAIN jest sterownikiem używanym do pobierania obrazów ze skanerów, aparatów cyfrowych i urządzeń przechwytywania wideo. Aby urządzenie TWAIN współpracowało z modułem Elements Organizer, musi ono być wyposażone w menedżera źródeł i źródło danych TWAIN.

Aby przenieść zdjęcia do modułu Elements Organizer 11 za pomocą skanera, należy zainstalować urządzenie TWAIN i jego oprogramowanie, a następnie uruchomić ponownie komputer. (Informacje dotyczące instalacji zawiera dokumentacja producenta urządzenia).

 1. W programie Elements Organizer kliknij opcję Importuj > Ze skanera, albo wybierz opcję Plik > Pobierz zdjęcia i wideo > Ze skanera.

  Gdy obraz zostanie zeskanowany, pojawi się w module Elements Organizer.

  Uwaga: Po pierwszym naciśnięciu przycisku skanowania podczas pracy ze skanerami takimi jak Canon MP960, pasek postępu skanowania zostanie otwarty za oknem programu Photoshop Elements. Aby pasek postępu skanowania był widoczny, można zmniejszyć rozmiar okna programu Photoshop Elements.

   

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online