Przewodnik po programie VIP: Daty

W przypadku programu VIP daty i terminy mają istotne znaczenie w aspekcie zarządzania licencjami i odnawiania ich. Przykładem takiej daty jest data rocznicy, decydująca o tym, kiedy trzeba odnowić licencje. Data rocznicy zostanie ustalona, gdy organizacja lub instytucja zarejestruje się w programie i złoży pierwsze zamówienie.

Data rocznicy

Data rocznicy jest istotnym aspektem programu Adobe VIP. Ma ona wpływ na kilka kluczowych czynników:

  • Wyznacza co roku datę, z którą wszystkie licencje muszą zostać odnowione.
  • Określa, kiedy kończy się ważność wszystkich licencji zakupionych w ciągu roku.
Uwaga:

Subskrypcja rozpoczyna się z dniem dodania licencji, ale wszystkie licencje wygasają jednocześnie, w dniu poprzedzającym datę rocznicy (więcej informacji: Odnowienia).

  • Decyduje o dacie miesięcznego rozliczenia proporcjonalnego (patrz niżej).
  • Stanowi podstawę wszystkich wyliczeń proporcjonalnych kwot miesięcznych.

Data rocznicy jest wybierana automatycznie — dwanaście (12) miesięcy po dacie przyjęcia przez Adobe pierwszego zamówienia klienta lub po dacie pierwszej autoryzacji zakupu (jeśli jest wcześniejsza). Na przykład jeśli pierwsze zamówienie zostanie przyjęte przez Adobe 16 stycznia 2018 r., to pierwsza data rocznicy przypadnie 16 stycznia 2019 r.

Harmonogramy określające datę rocznicy w programie VIP

Schemat subskrypcji Adobe

Data miesięcznego rozliczenia proporcjonalnego

Koszt licencji jest określany proporcjonalnie do okresu korzystania, więc klient płaci tylko za liczbę wykorzystanych miesięcy. Okres subskrypcji nie może zawierać niepełnych miesięcy. W programie VIP okresy te są korygowane do pełnych miesięcy, co wiąże się z określeniem początkowej daty miesięcznego rozliczenia proporcjonalnego opartej na dacie rocznicy.

Niezależnie od tego, w którym miesiącu dodano licencję, data miesięcznego rozliczenia proporcjonalnego (data, według której obliczany jest okres subskrypcji tej licencji) zawsze przypada w tym samym dniu miesiąca co data rocznicy, a okres subskrypcji kończy dzień przed datą rocznicy. Jeśli na przykład data rocznicy przypada 15 stycznia 2019 r., data proporcjonalnego rozliczenia miesięcznego przypada na 15 dzień każdego miesiąca.

Przykład: Instytucja lub firma XYZ, której data rocznicy przypada 16 lutego 2019 r., dodaje kolejne licencje 1 października 2018 r. Data proporcjonalnego rozliczenia miesięcznego tej firmy lub instytucji przypada 16 dnia miesiąca. W związku z tym opłata zostanie naliczona za 4 miesiące subskrypcji (od 16 października 2018 r. do 15 lutego 2019 r.). W tym przykładzie nowi użytkownicy mogą w październiku korzystać z oprogramowania przez 15 dni, zanim rozpocznie się płatny okres subskrypcji.

Okres płatny

Okres płatny to okres w ciągu roku, w którym uczestnik programu VIP płaci za korzystanie z licencji. Okres płatny zaczyna się w dniu miesięcznego rozliczenia proporcjonalnego, a kończy się zawsze w dniu poprzedzającym datę rocznicy VIP.

Uwaga:
  • Opłata będzie zawsze naliczana za pełny miesiąc, niezależnie od tego, kiedy dodano licencje.
  • Może się więc zdarzyć tak, że licencje zostaną dodane przed datą faktycznego rozpoczęcia okresu płatnego. Jednak uczestnicy zawsze mogą od razu rozpocząć korzystanie z oprogramowania.

Daty rocznicy w przypadku materiałów eksploatacyjnych

Materiały eksploatacyjne domyślnie tracą ważność z końcem okresu subskrypcji. Jednak niektóre materiały eksploatacyjne mają daty ważności i cykle zakupowe, które mogą nie być zsynchronizowane z datą rocznicy VIP i bieżącym okresem subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z opiekunem konta lub zapoznać się z warunkami danego produktu. Jednym z przykładów materiałów eksploatacyjnych, które nie wygasają ostatniego dnia bieżącego okresu subskrypcji, są transakcje programu Sign. Jednym z przykładów materiałów eksploatacyjnych, które nie wygasają ostatniego dnia bieżącego okresu subskrypcji, są pakiety punktów Stock dla zespołów.

Jeśli uczestnik ma rozszerzoną subskrypcję płatną z góry, to istnieje osobna datę resetowania ważności materiałów eksploatacyjnych Adobe Sign. Data resetowania ważności materiałów eksploatacyjnych Sign przypada 12 miesięcy po dacie złożenia pierwszego zamówienia na takie materiały, a kolejne daty — co 12 miesięcy lub w dniu rocznicy, w zależności od tego, która z tych dat przypadnie wcześniej. Wszelkie materiały eksploatacyjne Sign wygasną w kolejnym dniu resetowania ważności materiałów eksploatacyjnych Sign i zostaną odnowione na okres do następnej daty resetowania, aż do wygaśnięcia płatnej z góry subskrypcji rozszerzonej. Każde kolejne zamówienie na materiały eksploatacyjne Sign będzie miało tę samą datę resetowania ważności i ten sam rytm odnawiania.

Przykład: 15 maja 2020 r. zamówiono 5000 transakcji; rocznica przypada 1 lutego 2023 r. Jeśli kupisz 5000 transakcji Sign w dniu 15 maja 2020 r., to masz 5000 transakcji Sign, które wygasają 15 maja 2021 r., 5000 nowych transakcji Sign, które wygasają 15 maja 2022 r. i 5000 transakcji, które wygasają 1 lutego 2023 r. Jeśli organizacja 1 czerwca 2021 r. zamówi 2000 kolejnych transakcji, to pierwsza transza tych dodatkowych 2000 transakcji wygasa 15 maja 2022 r., a kolejne 2000 transakcji — 1 lutego 2023 r.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto