Podręcznik użytkownika Anuluj

Przewodnik po programie VIP: Odnawianie

Odnawianie licencji to proces o płynnym przebiegu, w ramach którego administratorzy programu VIP w organizacji są powiadamiani o zbliżającej się dacie rocznicy pocztą elektroniczną oraz za pośrednictwem serwisu Admin Console. Procedura odnawiania oferuje dużą elastyczność: można zmieniać produkty, dokonywać odnowienia częściowego oraz dostosowywać liczbę nabytych licencji.

Odnawianie licencji

Wszystkie licencje zakupione za pośrednictwem programu VIP muszą być co roku odnawiane przed upływem daty rocznicy, aby organizacja mogła nadal korzystać z tych produktów. Aby złożyć zamówienie na odnowienie, należy skontaktować się z firmą Adobe lub sprzedawcą. Wszelkie licencje nieobjęte zamówieniem na odnowienie zostaną usunięte.

Okres odnawiania

Zamówienia na odnowienie można składać na 30 dni przed datą rocznicy, z terminem realizacji w dniu, w którym przypada ta data rocznicy. W tym okresie odnawiania można składać stosowne zamówienia w firmie Adobe lub za pośrednictwem sprzedawcy.

Powiadomienie o odnowieniu

Administratorzy programu VIP będą otrzymywać powiadomienia e-mail od firmy Adobe w następujących terminach:

  • 30 dni przed datą rocznicy („czas odnowić licencje”).
  • W dniu, w którym przypada data rocznicy („upłynął termin odnawiania”).
  • Jeśli nie zostanie zrealizowane zamówienie, klient otrzyma jeszcze powiadomienie poprzedzające odebranie mu dostępu do oprogramowania.

Odnawianie wszystkich licencji

Uczestnicy programu VIP, którzy pragną odnowić wszystkie istniejące licencje, powinni skontaktować się z firmą Adobe lub obsługującym ich sprzedawcą w celu uzyskania cennika na licencje podlegające odnowieniu. Nie trzeba podejmować dodatkowych działań w serwisie Admin Console.

Gdy administrator VIP zaloguje się w serwisie Admin Console, zobaczy powiadomienie o zbliżającej się dacie rocznicy i sugestię skontaktowania się z firmą Adobe lub sprzedawcą w celu złożenia zamówienia na odnowienie.

Zmiana produktów z datą rocznicy

Jeśli uczestnik chce z datą rocznicy zmienić posiadane produkty, może złożyć zamówienie na odnowienie w firmie Adobe lub u sprzedawcy. Po przetworzeniu takiego zamówienia przez firmę Adobe należy wykonać następujące czynności:

  1. W serwisie Admin Console wskazać użytkowników istniejących produktów, którym ma zostać odebrany dostęp.
  2. Przypisać licencje na nowo dodane produkty w serwisie Admin Console.

Częściowe odnowienie

Jeśli uczestnik chce odnowić tylko niektóre licencje, należy skontaktować się z firmą Adobe lub sprzedawcą w okresie odnowienia i złożyć odpowiednie zamówienie. W ciągu 30 dni od daty rocznicy administrator programu VIP musi wybrać w serwisie Admin Console licencje, które mają zostać usunięte. Jeśli nie zostaną one wybrane, firma Adobe automatycznie usunie licencje w następującej kolejności:

  • licencje, które nigdy nie zostały przypisane,
  • ostatnio przypisane licencje.

Wygaśnięcie licencji

Licencje, których nie odnowiono przed datą rocznicy, są uznawane za wygasłe. Następuje ich usunięcie z konta.

Aby ponownie aktywować licencje po ich usunięciu z serwisu Admin Console, należy złożyć nowe zamówienie. Administrator programu VIP musi następnie ponownie przypisać daną licencję użytkownikowi końcowemu, który z kolei musi ponownie zsynchronizować swoją przestrzeń dyskową z serwisem Adobe.com.

Usuwanie licencji

Jeśli licencje nie zostaną odnowione, firma Adobe automatycznie usunie je w ciągu 31 dni po upływie terminu odnawiania. Licencje będą usuwane w następującej kolejności, aż do momentu uzyskania prawidłowej liczby licencji:

  • licencje, które nigdy nie zostały przypisane,
  • ostatnio przypisane licencje.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?