Podręcznik użytkownika Anuluj

Przewodnik po programie VIP: Opcje okresu subskrypcji

Program VIP umożliwia niezwykle łatwe i elastyczne administrowanie licencjami z możliwością doboru długości okresu subskrypcji do potrzeb przedsiębiorstwa lub instytucji. Nie ma potrzeby odnawiania ani renegocjowania umowy. Odnawiania z okresu na okres wymagają tylko licencje, przy czym można dostosowywać liczbę licencji i zmieniać produkty. Więcej informacji podano w sekcji „Odnawianie”.

Opcje okresu subskrypcji: Roczny lub przedłużony okres obowiązywania.

Program VIP oferuje trzy opcje subskrypcji stosownie do potrzeb przedsiębiorstwa lub instytucji:

Subskrypcja roczna

Plan roczny umożliwia uczestnikom programu VIP opłacenie z góry 12-miesięcznej subskrypcji licencji. Data rocznicy przypada 12 miesięcy po dacie przyjęcia przez Adobe pierwszego zamówienia klienta lub po dacie pierwszej autoryzacji zakupu (jeśli jest wcześniejsza). Uwaga: W okresie odnowienia zawsze domyślnie włączany jest plan roczny.

Subskrypcja przedłużona — dwie opcje

W programie VIP są dostępne dwie opcje przedłużonego okresu subskrypcji:

Przedłużona subskrypcja płatna z góry

Przed zawarciem umowy programu VIP uczestnik może zdecydować się na płatność z góry za subskrypcję przedłużoną do maksymalnie 36 miesięcy (48 miesięcy w przypadku instytucji rządowych i podmiotów z sektora edukacji). Opcja taka ułatwia zaspokojenie potrzeb zakupowych i zaplanowanie budżetu przedsiębiorstwa lub instytucji. Klient zyskuje dłuższe okresy obowiązywania licencji i może wybrać datę rocznicy skoordynowaną z cyklami budżetowymi w jego organizacji. Klient powinien skonsultować się z opiekunem konta w sprawie tej opcji przed zawarciem umowy programu VIP.

Uwaga:

W okresie odnowienia zawsze domyślnie włączany jest plan roczny.

Długoterminowe oszczędności dzięki opcji VIP Select ze zobowiązaniem 3-letnim

Uczestnicy na poziomie VIP Select korzystający z przedłużonego okresu subskrypcji mogą wybrać dodatkową opcję zobowiązania trzyletniego (niedostępną w przypadku przedłużonej subskrypcji płatnej z góry), dzięki której opłaty roczne za liczbę licencji określoną przy zawarciu umowy pozostają niezmienione*. Co więcej, zawierając umowę ze zobowiązaniem trzyletnim, klienci otrzymują wyższy rabat niż w przypadku umowy o rocznym okresie obowiązywania.

W ciągu całego okresu subskrypcji można dodawać kolejne licencje za cenę z rabatem określoną przy zawieraniu umowy trzyletniej. W celu zawarcia zobowiązania trzyletniego konieczne jest podpisanie dodatkowej poprawki do umowy. Klienci, którzy kwalifikują się do skorzystania z tej opcji, zobaczą odsyłacz do takiej poprawki na karcie Konto w serwisie Adobe Admin Console. Poprawkę może wyświetlić administrator systemu pełniący rolę właściciela umowy.

Uwaga:

* Konkretne ceny są zawsze negocjowane przez opiekuna konta i uczestnika programu VIP.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto