Podręcznik użytkownika Anuluj

Przewodnik po programie VIP: Opcje okresu subskrypcji

Program VIP umożliwia niezwykle łatwe i elastyczne administrowanie licencjami z możliwością doboru długości okresu subskrypcji do potrzeb przedsiębiorstwa lub instytucji. Nie ma potrzeby odnawiania ani renegocjowania umowy. Odnawiania z okresu na okres wymagają tylko licencje, przy czym można dostosowywać liczbę licencji i zmieniać produkty. Więcej informacji podano w sekcji „Odnawianie”.

Opcje okresu subskrypcji: Roczny, przedłużony lub trzyletni ze zobowiązaniem

Program VIP oferuje trzy opcje subskrypcji stosownie do potrzeb organizacji klienta:

Subskrypcja roczna

Plan roczny umożliwia uczestnikom programu VIP opłacenie z góry 12-miesięcznej subskrypcji licencji. Data rocznicy przypada 12 miesięcy po wcześniejszej z następujących dat: (1) dacie przyjęcia przez Adobe pierwszego zamówienia klienta lub (2) dacie pierwszej autoryzacji zakupu. Uwaga: Z chwilą odnowienia zawsze domyślnie aktywowany jest plan roczny.

Przedłużona subskrypcja płatna z góry

Przed zawarciem umowy programu VIP uczestnik może zdecydować się na płatność z góry za subskrypcję przedłużoną do maksymalnie 36 miesięcy (48 miesięcy w przypadku instytucji rządowych i podmiotów z sektora edukacji). Opcja taka ułatwia zaspokojenie potrzeb zakupowych i zaplanowanie budżetu. Klient zyskuje dłuższe okresy obowiązywania licencji i może wybrać datę rocznicy skoordynowaną z cyklami budżetowymi w jego organizacji. Klient powinien skonsultować się z opiekunem konta w sprawie tej opcji przed zawarciem umowy programu VIP.

Uwaga:

Z chwilą odnowienia zawsze domyślnie aktywowany jest plan roczny.

Subskrypcja ze zobowiązaniem trzyletnim

Akceptując opcję zobowiązania trzyletniego, klient zgadza się zamówić i odnawiać określoną liczbę licencji przed Datą Rocznicy w trzyletnim okresie obowiązywania umowy. Jeśli klient przeprowadził migrację do programu VIP Marketplace, zgadza się również, że ustalona liczba licencji zostanie automatycznie odnowiona z Datą Rocznicy klienta w VIP Marketplace. W zamian firma Adobe zgadza się oferować klientowi stałe ceny* z rabatem z w trakcie 3-letniego okresu obowiązywania. Ta stała liczba licencji zostanie odnowiona dwukrotnie (w odstępach rocznych), co razem daje 3-letni okres umowy.

Podpisując umowę na 3 lata, uczestnicy programu VIP otrzymują większy rabat niż w przypadku rocznej subskrypcji. Opcja umowy na trzy lata nie jest dostępna w przypadku Uczestników programu VIP, którzy mają subskrypcję przedłużoną płatną z góry.

W trakcie 3-letniego okresu obowiązywania umowy klient może dodawać kolejne licencje po stałej cenie* z rabatem, który firma Adobe zaoferowała mu z chwilą akceptacji umowy na trzy lata. Jeśli Uczestnik spełnia warunki kwalifikacji, to na karcie Konto w serwisie Adobe Admin Console będzie widoczny odsyłacz do dodatku dotyczącego umowy na trzy lata. Odsyłacz ten jest widoczny dla administratora głównego w organizacji Uczestnika programu VIP.

Uwaga:

 

* Konkretne ceny są zawsze ustalane przez opiekuna konta i uczestnika programu VIP. Jeśli klient dokonuje zakupu za pośrednictwem sprzedawcy (resellera), to jego opiekunem konta jest ten sprzedawca. Podczas 3-letniego okresu obowiązywania firma Adobe będzie oferować swojemu bezpośredniemu partnerowi dystrybucyjnemu tę samą cenę. Wahania kursów mogą mieć wpływ na ceny w niektórych walutach.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online