Podręcznik użytkownika Anuluj

Przewodnik po programie VIP dla przedsiębiorstw komercyjnych i instytucji rządowych: Przegląd

Adobe Value Incentive Plan (VIP) to program subskrypcji licencji, który oferuje proste i bezpieczne funkcje zarządzania, elastyczne warunki udostępniające wiele opcji do wyboru, a także poziomy rabatów rosnące wraz z kolejnymi zakupami.

Przewodnik po programie VIP dla przedsiębiorstw komercyjnych i instytucji rządowych zawiera osiem sekcji: (1) Przegląd; (2) VIP Select; (3) Okres subskrypcji i jego opcje; (4) Rejestracja; (5) Dodawanie i wdrażanie licencji; (6) Daty; (7) Odnawianie; (8) Pomoc techniczna i zasoby. Korzystając z listy tematów, można łatwo przechodzić między tymi ośmioma sekcjami.

Łatwy dostęp do aplikacji i usług Adobe dostępnych w subskrypcji

Dzięki programowi VIP organizacje każdego rozmiaru mogą zarządzać najlepszymi w branży aplikacjami firmy Adobe — między innymi oprogramowaniem Creative Cloud, Acrobat, Adobe Stock, Adobe Acrobat Sign, Substance, Captivate oraz Presenter.

Bardzo elastyczne opcje okresu subskrypcji: subskrypcja roczna lub przedłużona

Klient może wybrać długość okresu subskrypcji — 1 rok, 18 miesięcy lub dłużej. 

Program VIP dla wszystkich: od małych zespołów roboczych po całe przedsiębiorstwa

Przekonaj się, w jaki sposób program VIP może zaspokoić potrzeby całej organizacji niezależnie od jej wielkości i zmiennych wymagań.

VIP na potrzeby całego przedsiębiorstwa

Jest rzeczą oczywistą, że duże organizacje mają szybko ewoluujące i zmieniające się potrzeby. Program VIP zaprojektowano z myślą o zaspokojeniu takich właśnie potrzeb. Uczestnictwo w programie jest procesem ciągłym, zarządzanie użytkownikami i licencjami przebiega łatwo dzięki serwisowi Admin Console, a wraz ze wzrostem liczby nabywanych licencji dostępne są coraz większe rabaty.

Program VIP dla zespołów informatycznych

Program VIP oferuje wiele funkcji, które ułatwiają pracę zespołom informatycznym. Serwis Admin Console pozwala na błyskawiczne wdrożenie niezależnie od tego, czy przypisuje się licencje trzem czy trzystu pracownikom. Licencje można w dowolnym momencie bez trudu przydzielać użytkownikom lub wycofywać. Zaawansowana całodobowa pomoc techniczna pomaga w utrzymaniu sprawności wdrożeń.

Program VIP na potrzeby instytucji rządowych

Niezależnie od tego, czy instytucja lub agencja potrzebuje kilku czy kilkuset licencji, program VIP oferuje opcje pozwalające dostosować subskrypcję do ograniczonego budżetu i jego cyklów rozliczeniowych przy spełnieniu rygorystycznych wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Scentralizowane narzędzie do zarządzania licencjami pozwala łatwo i bezpiecznie administrować licencjami i monitorować przestrzeń dyskową.

Program VIP dla specjalistów ds. zaopatrzenia

Łatwa skalowalność. Wydatki z góry są niższe, a aktualizacje funkcji będą udostępniane bez dodatkowych kosztów. Subskrypcję można łatwo dostosowywać wraz ze wzrostem zespołu, a im większa liczba zakupów, tym większe oszczędności. Można wybrać własną datę rocznicy, co oznacza, że wszystkie zakupy będą rozliczane proporcjonalnie do tej daty — bez żadnych niespodzianek.

Wybór opcji VIP odpowiedniej dla organizacji

Subskrypcja roczna

Subskrypcja przedłużona

Opcja zobowiązania trzyletniego

Długość subskrypcji

1 rok

Do 3 lat
(Uczestnik programu VIP wybiera datę rocznicy)

Do 3 lat (przez 2 okresy odnowienia)

Minimalne

Od 1 licencji

Od 1 licencji

Od 10 licencji

Opłaty

Płatność z góry

Płatność z góry

Płatność roczna

Rabat

Poziom rabatu można osiągnąć przy zaledwie 10 licencjach

Poziom rabatu można osiągnąć przy zaledwie 10 licencjach

Cena stała* przez maksymalnie 3 lata przy zobowiązaniu do utrzymania określonego poziomu licencji

Dodatkowe opcje

Powiązanie umów VIP jednostek stowarzyszonych

Powiązanie umów VIP jednostek stowarzyszonych

Powiązanie umów VIP jednostek stowarzyszonych

Przykłady różnych potrzeb i rozwiązań VIP

Rabat na wszystkie zakupy z VIP Select

Potrzeba: Organizacja ma rosnące i zmieniające się potrzeby w zakresie oprogramowania i poszukuje dodatkowych rabatów.

Rozwiązanie VIP: W ramach programu VIP Select taka organizacja może zakupić co najmniej 10 licencji w ramach jednej transakcji, aby uzyskać rabat na określonym poziomie na wszystkie kolejne zakupy w danym okresie. A jeśli kupi co najmniej 50 lub co najmniej 100 licencji, może zakwalifikować się do jeszcze wyższych poziomów rabatu.

Przewidywalność budżetu dzięki programowi VIP

Potrzeba: Organizacja ma niewielki, ale gwarantowany budżet z funduszami wpływającymi co roku o tej samej porze.

Rozwiązanie VIP: Organizacja sama wybiera datę rocznicy zgodnie z przewidywanymi datami wpływu funduszy.

Opcja przedłużonej subskrypcji płatnej z góry

Potrzeba: Klient chce zapłacić z góry za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Rozwiązanie VIP: Organizacja może opłacić wszystkie licencje z góry za okres maksymalnie 3 lat, korzystając z opcji przedłużonej subskrypcji płatnej z góry.

Opcja subskrypcji ze zobowiązaniem trzyletnim

Potrzeba: Organizacja dąży do przewidywalności budżetu i chce płacić co roku. Nie wiadomo jednak, ile licencji będzie potrzebować w ciągu najbliższych kilku lat.

Rozwiązanie VIP: Oprócz poziomu rabatu dostępnego na wszystkie zakupy w ramach oferty VIP ze zobowiązaniem trzyletnim jest dostępna opcja przedłużonej subskrypcji. Umożliwia ona płacenie corocznie niezmiennej ceny* za liczbę licencji określoną na początku umowy trzyletniej. Organizacja może dodawać kolejne licencje za tę samą cenę przez maksymalnie trzy lata. Klienci otrzymują także wyższe rabaty niż w przypadku umowy o rocznym okresie obowiązywania. Szczegółowe informacje na temat umowy trzyletniej podano w sekcji VIP Select.

Połączone konta ze statusem VIP Select

Potrzeba: Konsorcjum lub organizacje stowarzyszone mają bardzo różne potrzeby w zakresie oprogramowania, ale chcą korzystać z jak najwyższych rabatów ilościowych.

Rozwiązanie VIP: Powiązanie kont umożliwia poszczególnym podmiotom stowarzyszonym nabywanie licencji na własne potrzeby w ramach ich umów VIP i samodzielne zarządzanie nimi, a jednocześnie korzystanie z rabatu określonego przez łączny poziom zakupów wszystkich kwalifikujących się podmiotów. Zakup co najmniej 10 licencji uprawnia do rabatów na poziomie VIP Select.

Uwaga:

 

* Konkretne ceny są zawsze negocjowane przez opiekuna konta i uczestnika programu VIP. Jeśli klient dokonuje zakupu za pośrednictwem sprzedawcy (resellera), to jego opiekunem konta jest ten sprzedawca. Podczas 3-letniego okresu obowiązywania firma Adobe będzie oferować swojemu bezpośredniemu partnerowi dystrybucyjnemu tę samą cenę.  Wahania kursów mogą mieć wpływ na ceny w niektórych walutach.

‡ Opcja umowy na trzy lata nie jest dostępna w przypadku klientów, którzy mają subskrypcję przedłużoną płatną z góry.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto