Usługa Adobe Color ułatwia wybór harmonijnych i atrakcyjnych kombinacji kolorów w ramach tworzonych projektów. Usługa Adobe Color jest zintegrowana bezpośrednio z programem Illustrator i pozwala tworzyć oraz zapisywać motywy kolorystyczne i uzyskiwać do nich dostęp. Można również przyjrzeć się wielu publicznym motywom kolorystycznym, które są dostępne w usłudze Adobe Color, i filtrować je według kilku filtrów: Najpopularniejsze, Najczęściej używane, Losowe, opublikowane przez Ciebie lub cenione przez Ciebie w przeszłości. Po znalezieniu odpowiedniego motywu można go edytować, zapisać we własnym zbiorze motywów, a także dodać do własnych próbek w programie Illustrator.

Oprócz programu Illustrator panel Motywy Adobe Color jest dostępny w trzech innych aplikacjach usługi Creative Cloud na komputery: Adobe Photoshop, Adobe InDesign i Adobe After Effects. Motywy, które zostały zapisane w bibliotekach Creative Cloud z poziomu tych aplikacji komputerowych, aplikacji mobilnych (np. Capture) lub z wykorzystaniem strony internetowej Adobe Color, są łatwo dostępne w aplikacji Illustrator.

Ponadto panel Motywy Adobe Color to portal grup kolorów i motywów stworzonych przez internetową społeczność projektantów. Za pomocą panelu Motywy Adobe Color możesz tworzyć lub edytować tysiące motywów a następnie używać ich w projektach. Możesz go także używać do publikowania własnych kompozycji i dzielenia się nimi ze społecznością.

Uzyskiwanie dostępu do panelu motywów Adobe Color

 • W programie Illustrator wybierz polecenie WindowsMotywy Color.

Przeglądanie motywów kolorystycznych

 1. Kliknij kartę Eksploruj w panelu Motywy Adobe Color. Domyślnie na karcie Eksploruj zostaną wyświetlone najpopularniejsze publiczne motywy kolorystyczne.

 2. Aby przefiltrować motywy kolorystyczne, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz kategorię i ramy czasowe.
  • Użyj paska wyszukiwania, jeśli poszukujesz konkretnego motywu.
  final_3_explore-tab-options
  Przeglądanie motywów kolorystycznych

Praca z motywem kolorów

Po znalezieniu odpowiedniego motywu kliknij ikonę , aby wybrać żądaną opcję z wysuwanego menu motywu kolorystycznego, używając panelu Motywy Adobe Color:

Screen Shot 2017-04-11 at 11.39.56 AM
Opcje dostępne dla motywów kolorystycznych w karcie Eksploruj

Edytuj ten motyw

Otwiera wybrany motyw kolorystyczny w karcie Utwórz na panelu Motywy Adobe Color. W razie potrzeby możesz modyfikować i pracować z kolorami obecnymi w motywie, a następnie zapisywać je w Bibliotekach Creative Cloud.

Uwaga: można także kliknąć nazwę motywu kolorystycznego, aby go edytować.

final_2_edit-color-themes

Dodaj do ulubionych

Zapisuje wybrany motyw kolorystyczny w kategorii Podziwiane przeze mnie.

Dodaj do próbek

Zapisuje wybrany motyw kolorystyczny w panelu Próbki.

Wyświetl online

Wyświetla w przeglądarce motyw kolorystyczny i związane z nim informacje, takie jak autor motywu kolorystycznego, data jego udostępnienia, oceny i recenzje itd. Można również docenić, zapisać i edytować ten motyw z poziomu przeglądarki.

final_view-online
Wyświetlanie motywu kolorystycznego online

Tworzenie i zapisywanie motywów kolorystycznych

review_final_color-themes-panel
Tworzenie motywów kolorystycznych

A. Ustawianie aktywnego koloru B. Ustawianie wybranego koloru z aktywnego koloru C. Regulacja suwaka D. Wprowadzanie nazwy motywu kolorystycznego E. Dopasowywanie koloru w dostępnych systemach kolorów F. Wybieranie koloru G. Wybieranie reguły kolorów H. Dodawanie motywów kolorystycznych do panelu Próbki I. Koło kolorów J. Zapisywanie motywów kolorystycznych 
 1. Kliknij kartę Utwórz w panelu Motywy Adobe Color.

 2. Kliknij ikonę , aby wybrać regułę kolorów, na podstawie której będziesz tworzyć motyw: analogowa, monochromatyczna, trójwartościowa, komplementarna, złożona, odcienie lub niestandardowa. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Reguły kolorów.

 3. Teraz możesz wybrać kolor bazowy. W tym celu należy kliknąć mały trójkącik, który odpowiada kolorowi w edytowanym motywie. Motyw kolorystyczny zostanie automatyczne stworzony w oparciu o kolor bazowy na podstawie wybranej reguły koloru.

  Uwaga:

  Po wybraniu koloru możesz dostosować go za pomocą koła kolorów lub zmieniając wartość w jednym z następujących systemów kolorów dostępnych w karcie Suwaki: CMYK, RGB, LAB, HSB lub HEX. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Informacje o kolorze.

  final_3_sliders
  Dopasowywanie koloru w dostępnych systemach kolorów

 4. (Opcjonalnie) Podczas tworzenia motywu kolorystycznego możesz wybrać jedną z następujących opcji:

  • Kliknij ikonę Ustaw wybrany kolor z aktywnego koloru (), aby dodać aktywny kolor z przestrzeni roboczej programu Illustrator do motywu kolorystycznego.
  • Kliknij ikonę Kliknij, aby ustawić aktywny kolor (), aby ustawić aktywny kolor w przestrzeni roboczej programu Illustrator z motywu kolorystycznego.
  • Kliknij ikonę Dodaj do próbek (), aby dodać motyw kolorystyczny do panelu Próbki.
 5. Wpisz nazwę nowego motywu kolorystycznego w dolnej części panelu. Kliknij przycisk Zapisz.

 6. Wybierz bibliotekę Creative Cloud, w której chcesz zapisać motyw.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga:

Dostępne mogą być różne zestawy bibliotek do zapisywania motywów w zależności od tego, czy logowanie odbyło się z wykorzystaniem identyfikatora Adobe ID czy firmowych danych logowania. Wybierz polecenie Pomoc > Zarządzaj kontem, aby sprawdzić dane użyte do logowania. Jeśli po wybraniu tej opcji znajdziesz się na ekranie uwierzytelniania Twojej firmy, oznacza to, że wykorzystano firmowe dane logowania.

Ten sam identyfikator e-mail może być powiązany z identyfikatorem Adobe ID oraz z identyfikatorem Enterprise ID.

Reguły kolorów

Analogowe

Wykorzystuje kolory, które sąsiadują ze sobą na kole kolorów. Kolory analogowe zwykle dobrze mieszają się ze sobą oraz są harmonijne i przyjemne dla oka.

Wykorzystuje kolory, które sąsiadują ze sobą na kole kolorów. Kolory analogowe zwykle dobrze mieszają się ze sobą oraz są harmonijne i przyjemne dla oka.
Wykorzystuje kolory, które sąsiadują ze sobą na kole kolorów. Kolory analogowe zwykle dobrze mieszają się ze sobą oraz są harmonijne i przyjemne dla oka.
Wykorzystuje kolory, które sąsiadują ze sobą na kole kolorów. Kolory analogowe zwykle dobrze mieszają się ze sobą oraz są harmonijne i przyjemne dla oka.

analogouscolor-themes-1024x874
Przykład: reguła kolorów analogowych

Monochromatyczne

Wykorzystuje różnice w nasyceniu i jasności pojedynczego koloru. Podczas korzystania z tej reguły kolorów zostanie wyświetlonych pięć kolorów o tej samej barwie (przykład: H: 182), lecz o innych wartościach nasycenia i jasności. Monochromatyczne kolory dobrze do siebie pasują i dają uspokajający efekt.

monochromatic-color-themes-1024x874
Przykład: reguła kolorów monochromatycznych

Trójwartościowe

Wykorzystuje kolory, które są równomiernie rozłożone wokół trzech równo oddalonych punktów na kole kolorów. Podczas korzystania z tej reguły kolorów zostaną wyświetlone dwa kolory o tej samej barwie, lecz o innych wartościach nasycenia i jasności z pierwszego punktu na kole kolorów (przykład: HSB: 182, 90, 45 i HSB: 182, 100, 75), dwa z drugiego punktu na kole kolorów (HSB: 51, 90, 55 i HSB: 51, 95, 45) i jeden kolor z trzeciego punktu (HSB: 321, 90, 79). Trójwartościowe kolory są kontrastujące — aczkolwiek nie w takim stopniu, jak kolory komplementarne — i wciąż utrzymują harmonię w przypadku użycia ich razem.

triadcolor-themes-1024x874
Przykład: reguła kolorów trójwartościowych

Komplementarne

Wykorzystuje kolory, które znajdują się po przeciwnych stronach koła kolorów. Podczas korzystania z tej reguły kolorów zostaną wyświetlone dwa kolory o tej samej barwie co kolor bazowy (przykład: HSB: 182, 100, 45 i HSB: 182, 90, 100), sam kolor bazowy (HSB: 182, 100, 75) oraz dwa kolory o takiej samej barwie z przeciwległych punktów na kole kolorów (HSB: 23, 100, 45 i HSB: 23, 100, 75). Kolory komplementarne używane razem zapewniają wysoki kontrast i wyróżniają się.

complementary-color-themes-1024x874
Przykład: reguła kolorów komplementarnych

Złożone

Wykorzystuje połączenie kolorów komplementarnych i analogowych. Podczas korzystania z tej reguły kolorów zostaną wyświetlone dwa kolory o tej samej barwie, które sąsiadują (są analogiczne) z kolorem bazowym (przykład: HSB: 214, 90, 95 i HSB: 214, 60, 35), sam kolor bazowy (HSB: 182, 100, 75) oraz dwa kolory odwrotne do koloru bazowego (komplementarne), lecz sąsiadujące ze sobą (HSB: 15, 75, 78 i HSB: 6, 90, 95). Złożone motywy kolorystyczne mają tak samo mocny kontrast wizualny jak komplementarne motywy kolorystyczne, lecz ich siła wyrazu jest mniejsza.

compound-color-themes-1024x874
Przykład: reguła kolorów złożonych

Odcienie

Wykorzystuje pięć kolorów — wszystkie o tej samej barwie (przykład: H: 182) i tym samym nasyceniu (S: 100), lecz o różnych wartościach jasności.

shadescolor-themes-1024x874
Reguła odcieni

Niestandardowe

Umożliwia ręczny wybór kolorów na kole kolorów z poziomu palety kolorów bez ograniczeń jakimikolwiek zasadami.

Umożliwia ręczny wybór kolorów na kole kolorów z poziomu palety kolorów bez ograniczeń jakimikolwiek zasadami.

custom-color-themes-update-1024x874
Reguła kolorów niestandardowych

Uzyskiwanie dostępu do motywów zapisanych w bibliotekach

 1. Kliknij kartę Moje motywy w panelu Motywy Adobe Color.

 2. Wybierz bibliotekę Creative Cloud, z poziomu której chcesz uzyskiwać dostęp do motywu kolorystycznego.

 3. W razie potrzeby wybierz parametr/kolejność sortowania dla znajdujących się na liście motywów: według daty, według nazwy lub według liczby; rosnąco lub malejąco.

  my-themes_color-themes-panel
  Uzyskiwanie dostępu do motywów

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online