Dostosowywanie menu

Ukrywanie i kolorowanie poleceń menu jest sposobem na usunięcie nieporządku i wyróżnienie poleceń często używanych. Zauważ, że ukrywanie poleceń po prostu usuwa je z wyświetlania w menu poleceń i nie powoduje wyłączenia żadnych funkcji. Wybierając polecenie Pokaż wszystkie pozycje menu możesz w dowolnym czasie zobaczyć wszystkie ukryte polecenia u dołu menu lub możesz wybrać polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Pokaż pełne menu, aby pokazać wszystkie menu dla zaznaczonej przestrzeni roboczej. Dostosowane menu możesz dołączyć do zapisywanych przestrzeni roboczych.

Możesz dostosować główne menu, menu kontekstowe i menu paneli. Menu kontekstowe pojawiają się w przypadku kliknięcia prawym przyciskiem myszy (Windows) lub naciśnięcia na klawisz Control (Mac OS) na danym obszarze. Menu paneli pokazują się, jeśli klikniesz ikonę w prawym górnym rogu panelu.

Uwaga:

Jeśli wybierzesz inną przestrzeń roboczą, np. Typografia, niektóre polecenia menu są ukryte. Aby wyświetlić polecenia menu, wybierz Pokaż wszystkie pozycje menu u dołu menu lub wybierz inną przestrzeń roboczą, na przykład Zaawansowaną.

Tworzenie własnych ustawień menu

 1. Wybierz polecenie Edycja > Menu.

  Nie można edytować ustawień domyślnych menu.

 2. Kliknij Zapisz jako, wpisz nazwę zestawu menu i kliknij OK.
 3. Wybierz polecenie Menu aplikacji lub Menu panelu i kontekstowe z menu Kategoria, aby określić które menu mają być dostosowywane.
 4. Naciśnij klawisz strzałki w lewo w menu Kategoria, aby wyświetlić podkategorie lub polecenia menu. Dla każdego polecenia, które ma być dostosowane, należy kliknąć ikonę oka pod poleceniem Widoczność, aby pokazać lub schować polecenie. Następnie należy kliknąć polecenie Brak pod poleceniem Kolor, aby zaznaczyć kolor w menu.
 5. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie przycisk OK.

Zaznaczanie własnych ustawień menu

 1. Wybierz polecenie Edycja > Menu.

 2. Wybierz zbiór ustawień menu z menu Ustawienia i naciśnij OK.

Edytuj lub usuń zbiór ustawień własnych menu

 1. Wybierz polecenie Edycja > Menu.

 2. Wybierz zbiór ustawień menu z menu Ustawienia, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby edytować zbiór ustawień menu, zmień widoczność lub kolor poleceń menu, kliknij polecenie Zapisz i naciśnij OK.

  • Aby usunąć zbiór ustawień menu, kliknij polecenie Usuń, a następnie polecenie Tak. Jeżeli zmiany zbioru ustawień menu nie zostały zapisane, zostaniesz poproszony o zapisanie bieżącego zbioru ustawień. Kliknij polecenie Tak, aby zapisać zbiór ustawień menu, lub polecenie Nie, aby odrzucić zmiany.

Pokazywanie ukrytych poleceń menu

 • Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Pokaż pełne menu. To polecenie włącza wszystkie menu dla wybranej przestrzeni roboczej. Możesz powtórnie ukryć te menu, resetując daną przestrzeń roboczą.
 • Wybierz opcję Pokaż wszystkie polecenia menu na dole menu, które zawiera ukryte polecenia.

Uwaga:

Przytrzymanie klawisza Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknięcie nazwy menu wyświetla tymczasowo każde polecenie menu, które było ukryte poprzez dostosowywanie menu.

Brakujące polecenia menu

Jeśli nie możesz znaleźć danego polecenia menu, może być ono ukryte. Jeśli wybierzesz przestrzeń roboczą inną niż Zaawansowana, niektóre polecenia menu mogą być ukryte. Możliwe jest również, że któryś z użytkowników za pomocą poleceń Menu ukrył niektóre elementy.

Jeśli nie możesz znaleźć danego polecenia, wypróbuj jeden z poniższych sposobów:

 • Wybierz polecenie Pokaż wszystkie pozycje menu na dole menu.

 • Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Pokaż pełne menu.

 • Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza i wybierz inną przestrzeń roboczą (Zaawansowana wyświetla wszystkie elementy menu).

 • Wybierz polecenie Edycja > Menu, odszukaj dane polecenie menu i upewnij się, że nie jest ono ukryte.

Jeśli wciąż brakuje poleceń menu, spróbuj przywrócić preferencje.

Stosowanie zestawów skrótów klawiaturowych

Bezpośrednie informacje o skrótach klawiaturowych można uzyskać w podpowiedziach. InDesign oferuje także edytor skrótów, w którym można oglądać i generować listę wszystkich skrótów oraz edytować i tworzyć własne skróty. Edytor ten obejmuje wszystkie polecenia, które przyjmują skróty, ale nie są zdefiniowane w zestawie skrótów domyślnych.

Można także powiązać skróty klawiaturowe ze stylami akapitowymi lub znakowymi (zobacz Dodawanie stylów akapitowych i znakowych) lub ze skryptami.

Zmiana aktywnego zestawu skrótów

 1. Jeśli chcesz, aby zestaw skrótów był aktywny dla wszystkich dokumentów, upewnij się, że żaden dokument nie jest otwarty.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.

 3. Wybierz zestaw skrótów z menu Zestaw. (np. Skróty QuarkXPress®4.0).
 4. Kliknij OK.

Wyświetlanie skrótów

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.

 2. Wybierz zestaw skrótów z menu Zestaw.
 3. W polu Obszar produktu zaznacz obszar zawierający polecenia, które mają zostać wyświetlone.
 4. W polu Polecenia zaznacz odpowiednie polecenie. Skrót zostanie wyświetlony w sekcji Bieżące skróty.

Generowanie listy skrótów do wydruku

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.

 2. Wybierz zestaw skrótów z menu Zestaw.
 3. Kliknij przycisk Pokaż zestaw.

Otwarty zostanie plik tekstowy, zawierający wszystkie bieżące i niezdefiniowane skróty klawiaturowe w tym zestawie.

Tworzenie nowego zestawu skrótów

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.

 2. Kliknij przycisk Nowy zestaw.

 3. Wpisz nazwę nowego zestawu i wybierz z menu Na podstawie zestawu odpowiedni zestaw, a następnie kliknij OK.

Tworzenie lub modyfikacja skrótu

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.

 2. Wybierz zestaw skrótów z menu Zestaw lub kliknij Nowy zestaw, aby utworzyć nowy zestaw skrótów.

  Uwaga:

  Nie możesz edytować domyślnego zestawu skrótów ani zestawu skrótów QuarkXPress. Można natomiast utworzyć nowy zestaw oparty na tych zestawach, a następnie go zmodyfikować.

 3. W polu Obszar produktu zaznaczyć obszar zawierający polecenia, które mają zostać zdefiniowane lub zmienione.
 4. Z listy Polecenia wybierz polecenie, które ma zostać zdefiniowane lub zmienione.
 5. W polu Nowy skrót naciśnij klawisze nowego skrótu klawiaturowego. Jeżeli ta sekwencja klawiszy jest obecnie używana przez inne polecenie, InDesign wyświetli to polecenie w sekcji Bieżące skróty. Użytkownik może zmienić ten oryginalny skrót lub wybrać inny.

  Uwaga:

  Nie przypisuj jednoklawiszowych skrótów dla poleceń menu, ponieważ będzie to kolidować z wpisywaniem tekstu. Jeżeli punkt wstawiania będzie aktywny, gdy naciśniesz jednoklawiszowy skrót, program InDesign uaktywni skrót klawiaturowy zamiast wstawić znak do tekstu.

 6. Z listy Kontekst wybierz kontekst, w którym ma funkcjonować skrót klawiaturowy. Kontekst gwarantuje, że skrót będzie się zachowywał w zamierzony sposób. Na przykład, można przypisać skrót Ctrl+G do scalenia komórek tabeli (w kontekście tabeli) i Ctrl+G do wstawiania znaków specjalnych (w kontekście tekstu).

  Uwaga:

  Aby skróty funkcjonowały niezależnie od bieżącego stanu dokumentu, przypisuj je w kontekście Domyślnym. Skróty przypisane w innych kontekstach, np. Tabela lub Tekst, przesłaniają skróty przypisane w kontekście Domyślnym.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Przydziel, aby utworzyć nowy skrót w przypadku polecenia, dla którego żaden nie istnieje.

  • Kliknij Przydziel, aby dodać inny skrót klawiaturowy do polecenia. Polecenia menu mogą mieć wiele skrótów klawiaturowych.

 8. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe, lub kliknij Zapisz, aby pozostawić okno otwarte i wprowadzić kolejne skróty.

Kopiowanie zestawów skrótów klawiaturowych

Zestawy skrótów klawiaturowych (*.indk) zapisywane są w dwóch lokalizacjach. Domyślnie zdefiniowane skróty dla aplikacji znajdują się w folderze Presets (Predefiniowane ustawienia), w głównym folderze aplikacji. Zestawy skrótów użytkownika znajdują się w folderze Zestawy skrótów, w następujących lokalizacjach:

Windows XP

Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Application Data\Adobe\InDesign\[wersja]\[languiage]\InDesign Shortcut Sets

Windows Vista, Windows 7 i Windows 10

Users\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[Wersja]\[Język]\InDesign Shortcut Sets

Mac OS

Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/Adobe InDesign/[wersja]/[język]/InDesign ShortcuShortcut Sets

Aby na jednym komputerze użyć zestawu skrótów klawiaturowych utworzonego na innym komputerze, skopiuj plik *.indk do tej samej lokalizacji na komputerze docelowym.

Można także przenieść zestaw skrótów z niestandardowej lokalizacji do foldera aplikacji. Dzięki temu własne skróty stają się dostępne dla wszystkich użytkowników danego komputera. Należy jednak upewnić się, że w tych lokalizacjach nie istnieją dwa zestawy o tej samej nazwie. Upewnij się, że zestawy skrótów klawiaturowych i zestawy niestandardowe mają różne nazwy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online