Program Adobe InDesign zapewnia szeroką gamę skrótów pomagających w szybkim poruszaniu się po dokumentach i modyfikowaniu ich bez użycia myszy. Wiele skrótów klawiaturowych pojawia się obok nazw poleceń menu. Można używać domyślnego zestawu skrótów InDesign lub zestawu skrótów QuarkXPress 4.0 bądź Adobe PageMaker 7.0, albo też utworzyć własny zestaw skrótów. Zestawy skrótów można udostępniać innym użytkownikom programu InDesign pracującym na tej samej platformie.

Program InDesign zapewnia szeroką gamę skrótów, pomagających w szybkim poruszaniu się po dokumentach i modyfikowaniu ich, bez użycia myszy. Wiele skrótów klawiaturowych pojawia się obok nazw poleceń menu. Można używać domyślnego zestawu skrótów InDesign lub zestawu utworzonego samodzielnie. Zestawy skrótów można udostępniać innym użytkownikom programu InDesign pracującym na tej samej platformie.

Skróty klawiaturowe do obsługi narzędzi

Uwaga:

Można wygenerować listę aktualnego zestawu klawiszy, wybierając polecenie Pokaż zestaw w oknie dialogowym Skróty klawiaturowe. Ta opcja przydaje się zwłaszcza do drukowania kopii ustawień skrótów.

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Uwaga:

Wybierz polecenie Okno > Narzędzia > Wskazówki narzędzi, a następnie wybierz narzędzie, aby zobaczyć jego skróty i klawisze modyfikujące.

Narzędzie

Windows

Mac OS

Narzędzie Zaznaczanie

V, Esc

V, Esc

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie

A

A

Przełączanie narzędzi Zaznaczanie i Zaznaczanie bezpośrednie

Ctrl+Tab

Command+Control+Tab

Narzędzie Strona

Shift+P

Shift+P

Narzędzie Odstęp

U

U

Narzędzie Pióro

P

P

Narzędzie Dodaj punkt kontrolny

=

=

Narzędzie Dodaj punkt kontrolny

=

= (na klawiaturze numerycznej)

Narzędzie Usuń punkt kontrolny

-

-

Narzędzie Usuń punkt kontrolny

-

Narzędzie Przekształcenie punktów kierunkowych

Shift+C

Shift+C

Narzędzie Tekst

T

T

Narzędzie Tekst na ścieżce

Shift+T

Shift+T

Narzędzie Ołówek (narzędzie Notatka)

N

N

Narzędzie Linia

\

\

Narzędzie Ramka prostokątna

F

F

Narzędzie Prostokąt

M

M

Narzędzie Elipsa

L

L

Narzędzie Obracanie

R

R

Narzędzie Skalowanie

S

S

Narzędzie Ścinanie

O

O

Narzędzie Przekształcanie swobodne

E

E

Narzędzie Kroplomierz

I

I

Narzędzie Miarka

K

K

Narzędzie Gradient

G

G

Narzędzie Nożyczki

C

C

Narzędzie Rączka

H

H

Tymczasowy wybór narzędzia Rączka

Spacja (w trybie Układ), Alt (w trybie tekstowym) lub Alt+Spacja (w obu trybach)

Spacja (w trybie Układ), Option (w trybie tekstowym) lub Option+Spacja (w obu trybach)

Narzędzie Lupka

Z

Z

Tymczasowy wybór narzędzia Powiększ

Ctrl+Spacja

Command+Spacja

Przełączanie pól Wypełnienie i Obrys

X

X

Przełączanie wypełnienia i obrysu

Shift+X

Shift+X

Przełączanie między Formatowanie ma wpływ na kontener a Formatowanie ma wpływ na tekst

J

J

Stosowanie koloru

, [przecinek]

, [przecinek]

Stosowanie gradientu

. [kropka]

. [kropka]

Stosowanie opcji Brak koloru

/

/

Przełączanie między widokiem zwykłym a widokiem podglądu

W

W

Narzędzie Siatka ramki (w poziomie)

Y

Y

Narzędzie Siatka ramki (w pionie)

Q

Q

Narzędzie Wtapianie gradientowe

Shift+G

Shift+G

Klawisze do zaznaczania i przenoszenia obiektów

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Windows

Mac OS

Tymczasowy wybór narzędzia Zaznaczanie lub Zaznaczanie bezpośrednie (ostatnio używanego)

Dowolne narzędzie (poza narzędziami do zaznaczania) + Ctrl

Dowolne narzędzie (poza narzędziami do zaznaczania) + Command

Tymczasowy wybór narzędzia Zaznaczanie grupowe

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie+Alt; lub narzędzie Pióro, Dodaj punkt kontrolny albo Usuń punkt kontrolny+Alt+Ctrl

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie+Option; lub narzędzie Pióro, Dodaj punkt kontrolny, Usuń punkt kontrolny+Option+Command

Wybieranie kontenera zaznaczonej zawartości

Esc lub dwukrotne kliknięcie

Esc lub dwukrotne kliknięcie

Wybieranie zawartości zaznaczonego kontenera

Shift+Esc lub dwukrotne kliknięcie

Shift+Esc lub dwukrotne kliknięcie

Dodawanie lub odejmowanie zaznaczenia z wielu obiektów

Narzędzie Zaznaczanie, Zaznaczanie bezpośrednie lub Zaznaczanie grupowe+Shift–kliknięcie (aby odznaczyć, kliknij punkt środkowy)

Narzędzie Zaznaczanie, Zaznaczanie bezpośrednie lub Zaznaczanie grupowe+Shift–kliknięcie (aby odznaczyć, kliknij punkt środkowy)

Powielanie zaznaczenia

Narzędzie Zaznaczanie, Zaznaczanie bezpośrednie lub Zaznaczanie grupowe+Alt–przeciągnięcie*

Narzędzie Zaznaczanie, Zaznaczanie bezpośrednie lub Zaznaczanie grupowe+Option–przeciągnięcie*

Powielanie i przesuwanie zaznaczenia

Alt+Strzałka w lewo, Strzałka w prawo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Option+Strzałka w lewo, Strzałka w prawo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Powielanie i przesuwanie zaznaczenia x 10**

Alt+Shift+Strzałka w lewo, Strzałka w prawo, Strzałka w górę, Strzałka w dół

Option+Shift+Strzałka w lewo, Strzałka w prawo, Strzałka w górę, Strzałka w dół

Przesuwanie zaznaczenia**

Strzałka w lewo, Strzałka w prawo, Strzałka w górę, Strzałka w dół

Strzałka w lewo, Strzałka w prawo, Strzałka w górę, Strzałka w dół

Przesuwanie zaznaczenia o 10**

Ctrl+Shift+Strzałka w lewo, Strzałka w prawo, Strzałka w górę, Strzałka w dół

Command+Shift+Strzałka w lewo, Strzałka w prawo, Strzałka w górę, Strzałka w dół

Przesuwanie zaznaczenia x 10**

Shift+Strzałka w lewo, Strzałka w prawo, Strzałka w górę, Strzałka w dół

Shift+Strzałka w lewo, Strzałka w prawo, Strzałka w górę, Strzałka w dół

Zaznaczanie elementu strony wzorcowej na stronie dokumentu

Narzędzie Zaznaczanie lub Zaznaczanie bezpośrednie+Ctrl+Shift–kliknięcie

Narzędzie Zaznaczanie lub Zaznaczanie bezpośrednie+Command+Shift–kliknięcie

Zaznaczanie następnego obiektu poniżej lub powyżej

Narzędzie Zaznaczanie+Ctrl–kliknięcie lub narzędzie Zaznaczanie+Alt+Ctrl–kliknięcie

Narzędzie Zaznaczanie+Command–kliknięcie lub narzędzie Zaznaczanie+Option+Command–kliknięcie

Zaznaczanie następnej lub poprzedniej ramki w wątku

Alt+Ctrl+Page Down / Alt+Ctrl+Page Up

Option+Command+Page Down / Option+Command+Page Up

Zaznaczanie pierwszej lub ostatniej ramki w wątku

Shift+Alt+Ctrl+Page Down / Shift+Alt+Ctrl+Page Up

Shift+Option+Command+Page Down / Shift+Option+Command+Page Up

* Naciśnięcie klawisza Shift ogranicza ruchy do wielokrotności kąta 45°.

** Wartość tę ustala się w oknie dialogowym Edycja > Preferencje > Jednostki i skoki (Windows) lub InDesign > Preferencje > Jednostki i skoki (Mac OS).

Klawisze do przekształcania obiektów

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Windows

Mac OS

Powielanie i przekształcanie zaznaczenia

Narzędzie do przekształcania+Alt–przeciągnięcie*

Narzędzie do przekształcania+Option–przeciągnięcie*

Wyświetlanie okna dialogowego narzędzia Przekształcanie

Zaznaczenie obiektu+dwukrotne kliknięcie narzędzia Skalowanie, Obracanie lub Ścinanie na pasku narzędziowym

Zaznaczenie obiektu+dwukrotne kliknięcie narzędzia Skalowanie, Obracanie lub Ścinanie na pasku narzędziowym

Zmniejszanie skalowania o 1%

Ctrl+,

Command+,

Zmniejszanie skalowania o 5%

Ctrl+Alt+,

Command+Option+,

Zwiększanie skalowania o 1%

Ctrl+.

Command+.

Zwiększanie skalowania o 5%

Ctrl+Alt+.

Command+Option+.

Zmienianie rozmiaru ramki i zawartości

Narzędzie Zaznaczanie+Ctrl–przeciągnięcie

Narzędzie Zaznaczanie+Command–przeciągnięcie

Proporcjonalne zmienianie rozmiaru ramki i zawartości

Narzędzie Zaznaczanie+Shift+Ctrl–przeciągnięcie

Narzędzie Zaznaczanie+Shift+Command–przeciągnięcie

Zachowanie proporcji

Narzędzie Elipsa, Wielokąt lub Prostokąt+Shift–przeciągnięcie

Narzędzie Elipsa, Wielokąt lub Prostokąt+Shift–przeciągnięcie

Przełączenie opcji wyświetlania obrazu z ustawienia Wysoka jakość na ustawienie Szybkie

Ctrl+Alt+Shift+Z

Command+Option+Shift+Z

* Po wybraniu narzędzia do przekształcania przytrzymaj przycisk myszy, a następnie przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij. Wciśnięcie klawisza Shift ogranicza ruchy do wielokrotności kąta 45°.

Klawisze do edytowania ścieżek i ramek

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Windows

Mac OS

Tymczasowy wybór narzędzia Przekształcanie punktów kierunkowych

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie+Alt+Ctrl lub narzędzie Pióro+Alt

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie+Option+Command lub narzędzie Pióro+Option

Tymczasowe przełączanie między narzędziem Dodawanie punktów kontrolnych a narzędziem Usuwanie punktów kontrolnych

Alt

Option

Tymczasowy wybór narzędzia Dodawanie punktów kontrolnych

Narzędzie Nożyczki+Alt

Narzędzie Nożyczki+Option

Zachowanie wybranego narzędzia Pióro, gdy kursor jest na ścieżce lub punkcie kontrolnym

Narzędzie Pióro+Shift

Narzędzie Pióro+Shift

Przesuwanie punktów kontrolnych i uchwytów podczas rysowania

Narzędzie Pióro+Spacja

Narzędzie Pióro+Spacja

Wyświetlanie panelu Obrys

F10

Command+F10

Klawisze do obsługi tabel

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Windows

Mac OS

Wstawianie lub usuwanie wierszy lub kolumn podczas przeciągania

Przeciąganie obramowania wiersza lub kolumny, z naciśniętym klawiszem Alt

Przeciąganie obramowania wiersza lub kolumny, a następnie przytrzymanie naciśniętego klawisza Option podczas przeciągania

Zmiana rozmiaru wiersza lub kolumn bez zmiany rozmiaru tabeli

Shift–przeciągnięcie wewnętrznego obramowania wiersza lub kolumny

Shift–przeciągnięcie wewnętrznego obramowania wiersza lub kolumny

Proporcjonalna zmiana rozmiaru wierszy lub kolumn

Shift–przeciągnięcie prawej lub dolnej krawędzi tabeli

Shift–przeciągnięcie prawej lub dolnej krawędzi tabeli

Przesuwanie do następnej/poprzedniej komórki

Tab/Shift+Tab

Tab/Shift+Tab

Przesuwanie do pierwszej/ostatniej komórki w kolumnie

Alt+Page Up / Alt+Page Down

Option+Page Up / Option+Page Down

Przesuwanie do pierwszej/ostatniej komórki w wierszu

Alt+Home / Alt+End

Option+Home / Option+End

Przesuwanie do pierwszego/ostatniego wiersza w ramce

Page Up / Page Down

Page Up / Page Down

Przesuwanie w górę/dół o jedną komórkę

Strzałka w górę / Strzałka w dół

Strzałka w górę / Strzałka w dół

Przesuwanie o jedną komórkę w lewo/prawo

Strzałka w lewo / Strzałka w prawo

Strzałka w lewo / Strzałka w prawo

Zaznaczanie komórki nad/pod bieżącą komórką

Shift+Strzałka w górę / Shift+Strzałka w dół

Shift+Strzałka w górę / Shift+Strzałka w dół

Zaznaczanie komórki po prawej/lewej stronie od bieżącej komórki

Shift+Strzałka w prawo / Shift+Strzałka w lewo

Shift+Strzałka w prawo / Shift+Strzałka w lewo

Rozpoczynanie wiersza w następnej kolumnie

Enter (na klawiaturze numerycznej)

Enter (na klawiaturze numerycznej)

Rozpoczynanie wiersza w następnej ramce

Shift+Enter (klawiatura numeryczna)

Shift+Enter (klawiatura numeryczna)

Przełącza między zaznaczeniem komórki i tekstu

Esc

Esc

Klawisze do znajdowania i zamiany tekstu

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Windows

Mac OS

Wstawianie zaznaczonego tekstu do pola Znajdź

Ctrl+F1

Command+F1

Wstawianie zaznaczonego tekstu do pola Znajdź i znajdowanie następnego wystąpienia

Shift+F1

Shift+F1

Znajdowanie kolejnego wystąpienia tekstu wprowadzonego w polu Znajdź

Shift+F2 lub Alt+Ctrl+F

Shift+F2 lub Option+Command+F

Wstawianie zaznaczonego tekstu do pola Zamień na

Ctrl+F2

Command+F2

Zastępowanie zaznaczenia tekstem z pola Zamień na

Ctrl+F3

Command+F3

Klawisze do pracy z tekstem

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Windows

Mac OS

Pogrubienie (dotyczy tylko czcionek pogrubionych)

Shift+Ctrl+B

Shift+Command+B

Kursywa (dotyczy tylko czcionek w kursywie)

Shift+Ctrl+I

Shift+Command+I

Zwykły

Shift+Ctrl+Y

Shift+Command+Y

Podkreślenie

Shift+Ctrl+U

Shift+Command+U

Przekreślenie

Shift+Ctrl+/

Control+Shift+Command+/

Wersaliki (wł./wył.)

Shift+Ctrl+K

Shift+Command+K

Dzielenie wyrazów dla języków azjatyckich

Shift+Ctrl+K

Shift+Command+K

Kapitaliki (wł./wył.)

Shift+Ctrl+H

Shift+Command+H

Ustawienie Tate-chu-yoko

Shift+Ctrl+H

Shift+Command+H

Indeks górny

Shift+Ctrl+(+) [plus]

Shift+Command+(+) [plus]

Indeks dolny

Shift+Alt+Ctrl+(+) [plus]

Shift+Option+Command+(+) [plus]

Wyzerowanie skalowania w poziomie lub pionie do 100%

Shift+Ctrl+X lub Shift+Alt+Ctrl+X

Shift+Command+X lub Shift+Option+Command+X

Podstawowe ustawienie grupy liter lub ustawienie szczegółowe

Shift+Ctrl+X lub Shift+Alt+Ctrl+X

Shift+Command+X lub Shift+Option+Command+X

Wyrównanie do lewej, prawej lub środka

Shift+Ctrl+L, R lub C

Shift+Command+L, R lub C

Justowanie wszystkich wierszy

Shift+Ctrl+F (wszystkie wiersze) lub J (wszystkie wiersze poza ostatnim)

Shift+Command+F (wszystkie wiersze) lub J (wszystkie wiersze poza ostatnim)

Wyrównanie obu końców lub równe odstępy

Shift+Ctrl+F (wyrównaj oba końce) lub J (równe odstępy)

Shift+Command+F (wyrównaj oba końce) lub J (równe odstępy)

Zwiększanie lub zmniejszanie rozmiaru w punktach*

Shift+Ctrl+> lub <

Shift+Command+> lub <

Zwiększanie lub zmniejszanie rozmiaru w punktach x 5*

Shift+Ctrl+Alt+> lub <

Shift+Command+Option+> lub <

Zwiększanie lub zmniejszanie interlinii (tekst poziomy)*

Alt+Strzałka w górę / Alt+Strzałka w dół

Option+Strzałka w górę / Option+Strzałka w dół

Zwiększenie/zmniejszenie interlinii (tekst pionowy)*

Alt+Strzałka w prawo / Alt+Strzałka w lewo

Option+Strzałka w prawo / Option+Strzałka w lewo

Zwiększanie lub zmniejszanie interlinii x 5 (tekst poziomy)*

Alt+Ctrl+Strzałka w górę / Alt+Ctrl+Strzałka w dół

Option+Command+Strzałka w górę / Option+Command+Strzałka w dół

Zwiększenie/zmniejszenie interlinii x 5 (tekst pionowy)*

Alt+Ctrl+Strzałka w prawo / Alt+Ctrl+Strzałka w lewo

Option+Command+Strzałka w prawo / Option+Command+Strzałka w lewo

Auto-interlinia

Shift+Alt+Ctrl+A

Shift+Option+Command+A

Wyrównanie do siatki (wł./wył.)

Shift+Alt+Ctrl+G

Shift+Option+Command+G

Auto-dzielenie wyrazów (wł./wył.)

Shift+Alt+Ctrl+H

Shift+Option+Command+H

Zwiększanie lub zmniejszanie kerningu i światła (tekst poziomy)

Alt+Strzałka w lewo / Alt+Strzałka w prawo

Option+Strzałka w lewo / Option+Strzałka w prawo

Zwiększenie/zmniejszenie kerningu i światła (tekst pionowy)

Alt+Strzałka w górę / Alt+Strzałka w dół

Option+Strzałka w górę / Option+Strzałka w dół

Zwiększanie lub zmniejszanie kerningu i światła x 5 (tekst poziomy)

Alt+Ctrl+Strzałka w lewo / Alt+Ctrl+Strzałka w prawo

Option+Command+Strzałka w lewo/ Option+Command+Strzałka w prawo

Zwiększenie/zmniejszenie kerningu i światła x 5 (tekst pionowy)

Alt+Ctrl+Strzałka w górę / Alt+Ctrl+Strzałka w dół

Option+Command+Strzałka w górę / Option+Command+Strzałka w dół

Zwiększanie kerningu między wyrazami*

Alt+Ctrl+\

Option+Command+\

Zmniejszanie kerningu między wyrazami*

Alt+Ctrl+Backspace

Option+Command+Delete

Usuwanie ręcznego kerningu i przywracanie światła na 0

Alt+Ctrl+Q

Option+Command+Q

Zwiększanie lub zmniejszanie przesunięcia linii bazowej** (tekst poziomy)

Shift+Alt+Strzałka w górę / Shift+Alt+Strzałka w dół

Shift+Option+Strzałka w górę / Shift+Option+Strzałka w dół

Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia linii bazowej** (tekst pionowy)

Shift+Alt+Strzałka w prawo / Shift+Alt+Strzałka w lewo

Shift+Option+Strzałka w prawo / Shift+Option+Strzałka w lewo

Zwiększanie lub zmniejszanie przesunięcia linii bazowej x 5 (tekst poziomy)

Shift+Alt+Ctrl+Strzałka w górę / Shift+Alt+Ctrl+Strzałka w dół

Shift+Option+Command+Strzałka w górę / Shift+Option+Command+Strzałka w dół

Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia linii bazowej x 5 (tekst pionowy)

Shift+Alt+Ctrl+Strzałka w prawo / Shift+Alt+Ctrl+Strzałka w lewo

Shift+Option+Command+Strzałka w prawo / Shift+Option+Command+Strzałka w lewo

Automatyczne wlewanie wątku

Shift–kliknięcie wczytanej ikony tekstowej

Shift–kliknięcie wczytanej ikony tekstowej

Półautomatyczny przepływ wątku

Alt–kliknięcie wczytanej ikony tekstowej

Option–kliknięcie wczytanej ikony tekstowej

Ponowne ułożenie wszystkich wątków

Alt+Ctrl+/

Option+Command+/

Wstawianie numeru bieżącej strony

Alt+Ctrl+N

Option+Command+N

* Przytrzymanie klawisza Shift powoduje zwiększenie lub zmniejszenie kerningu między wyrazami x 5.

** Wartość tę ustala się w oknie dialogowym Edycja > Preferencje > Jednostki i skoki (Windows) lub InDesign > Preferencje > Jednostki i skoki (Mac OS).

Klawisze do nawigacji w tekście i zaznaczania tekstu

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Operacja (Windows)

Operacja (Mac OS)

Przesuwanie w prawo lub w lewo o jeden znak

Strzałka w prawo / Strzałka w lewo

Strzałka w prawo / Strzałka w lewo

Przesuwanie w górę lub w dół o jeden wiersz

Strzałka w górę / Strzałka w dół

Strzałka w górę / Strzałka w dół

Przesuwanie w prawo lub w lewo o jeden wyraz

Ctrl+Strzałka w prawo / Ctrl+Strzałka w lewo

Command+Strzałka w prawo / Command+Strzałka w lewo

Przesuwanie na początek lub koniec wiersza

Home/End

Home/End

Przesuwanie do poprzedniego lub następnego akapitu

Ctrl+Strzałka w górę / Ctrl+Strzałka w dół

Command+Strzałka w górę / Command+Strzałka w dół

Przesuwanie na początek lub koniec wątku

Ctrl+Home / Ctrl+End

Command+Home / Command+End

Zaznaczanie jednego słowa

Dwukrotne kliknięcie słowa

Dwukrotne kliknięcie słowa

Zaznaczanie jednego znaku w prawo lub w lewo

Shift+Strzałka w prawo / Shift+Strzałka w lewo

Shift+Strzałka w prawo / Shift+Strzałka w lewo

Zaznaczanie jednego wiersza wyżej lub niżej

Shift+Strzałka w górę / Shift+Strzałka w dół

Shift+Strzałka w górę / Shift+Strzałka w dół

Zaznaczanie do początku lub końca wiersza

Shift+Home / Shift+End

Shift+Home / Shift+End

Zaznaczanie jednego akapitu

Trzykrotne kliknięcie lub czterokrotne kliknięcie akapitu, w zależności od ustawień preferencji tekstowych

Trzykrotne kliknięcie lub czterokrotne kliknięcie akapitu, w zależności od ustawień preferencji tekstowych

Zaznaczanie jednego akapitu wyżej lub niżej

Shift+Ctrl+Strzałka w górę / Shift+Ctrl+Strzałka w dół

Shift+Command+Strzałka w górę / Shift+Command+Strzałka w dół

Zaznaczanie bieżącego wiersza

Shift+Ctrl+\

Shift+Command+\

Zaznaczanie znaków od punktu wstawiania

Shift–kliknięcie

Shift–kliknięcie

Zaznaczanie do początku lub końca wątku

Shift+Ctrl+Home / Shift+Ctrl+End

Shift+Command+Home / Shift+Command+End

Zaznaczanie całego wątku

Ctrl+A

Command+A

Zaznaczanie pierwszej lub ostatniej ramki

Shift+Alt+Ctrl+Page Up / Shift+Alt+Ctrl+Page Down

Shift+Option+Command+Page Up / Shift+Option+Command+Page Down

Zaznaczanie poprzedniej lub następnej ramki

Alt+Ctrl+Page Up / Alt+Ctrl+Page Down

Option+Command+Page Up / Option+Command+Page Down

Usuwanie słowa przed punktem wstawiania (edytor wątków)

Ctrl+Backspace lub Delete

Command+Delete lub Del (klawiatura numeryczna)

Uaktualnianie listy brakujących czcionek

Ctrl+Alt+Shift+/

Command+Option+Shift+/

Klawisze do wyświetlania dokumentów i ich przestrzeni roboczych

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Windows

Mac OS

Tymczasowy wybór narzędzia Rączka

Spacja (bez punktu wstawiania), Alt-przeciągnięcie (z punktem wstawiania) lub Alt+Spacja (zarówno w trybie tekstowym, jak i nietekstowym)

Spacja (bez punktu wstawiania), Option–przeciągnięcie (z punktem wstawiania) lub Option+Spacja (zarówno w trybie tekstowym, jak i nietekstowym)

Tymczasowy wybór narzędzia Powiększ

Ctrl+Spacja

Command+Spacja

Tymczasowy wybór narzędzia Zmniejsz

Alt+Ctrl+Spacja lub Alt+narzędzie Powiększ

Option+Command+Spacja lub Option+narzędzie Powiększ 

Powiększanie o 50%, 200% lub 400%

Ctrl+5, 2 lub 4

Command+5, 2 lub 4

Odświeżanie ekranu

Shift+F5

Shift+F5

Otwieranie nowego dokumentu domyślnego

Ctrl+Alt+N

Command+Option+N

Przełączanie między bieżącym a poprzednim poziomem powiększenia

Alt+Ctrl+2

Option+Command+2

Przełączanie na następne lub poprzednie okno dokumentu

Ctrl+~ [tylda] / Shift+Ctrl+F6 lub Ctrl+Shift+~ [tylda]

Command+F6 lub Command+~ [tylda] / Command+Shift+~ [tylda]

Przewijanie w górę lub w dół o jeden ekran

Page Up / Page Down

Page Up / Page Down

Przechodzenie wstecz lub do przodu do ostatnio wyświetlanej strony

Ctrl+Page Up / Ctrl+Page Down

Command+Page Up / Command+Page Down

Przechodzenie do poprzedniej lub następnej strony widzącej

Alt+Page Up / Alt+Page Down

Option+Page Up / Option+Page Down

Dopasowanie strony widzącej do okna

Dwukrotne kliknięcie narzędzia Rączka

Dwukrotne kliknięcie narzędzia Rączka

Aktywowanie polecenia Przejdź do

Ctrl+J

Command+J

Wybieranie opcji Zmieść zaznaczenie w oknie

Ctrl+Alt+(+) [plus]

Command+Option+(+) [plus]

Wyświetlenie całego obiektu

Ctrl+Alt+(+) [plus]

Command+Option+(+) [plus]

Przechodzenie na stronę wzorcową, gdy panel jest zamknięty

Ctrl+J, wpisanie przedrostka wzorca, naciśnięcie klawisza Enter

Command+J, wpisanie przedrostka wzorca, naciśnięcie klawisza Return

Przewijanie jednostek miary

Shift+Alt+Ctrl+U

Shift+Option+Command+U

Przyciąganie linii pomocniczej do podziałki miarki

Shift–przeciągnięcie linii pomocniczej

Shift–przeciągnięcie linii pomocniczej

Przełączanie między liniami pomocniczymi na stronie i na stronach widzących (tylko przy tworzeniu)

Ctrl–przeciągnięcie linii pomocniczej

Command–przeciągnięcie linii pomocniczej

Czasowe włączenie/wyłączenie przyciągania

 

Control-przeciągnięcie obiektu

Tworzenie poziomych i pionowych linii pomocniczych miarki dla strony widzącej

Ctrl–przeciągnięcie od punktu zerowego

Command–przeciągnięcie od punktu zerowego

Zaznaczanie wszystkich linii pomocniczych

Alt+Ctrl+G

Option+Command+G

Blokowanie lub odblokowanie punktu zerowego

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w punkcie zerowym i wybranie opcji

Control–kliknięcie punktu zerowego i wybranie opcji

Używanie bieżącego powiększenia, jako progu wyświetlania dla nowej linii pomocniczej

Alt–przeciągnięcie linii pomocniczej

Option–przeciągnięcie linii pomocniczej

Zaznaczanie przycisków w oknach dialogowych z ostrzeżeniami

Naciśnięcie pierwszej litery nazwy przycisku, jeżeli jest podkreślona

Naciśnięcie pierwszej litery nazwy przycisku

Wyświetlanie informacji o zainstalowanych wtyczkach oraz komponentach InDesign

Ctrl+Pomoc > Informacje o programie InDesign

Command+menu InDesign > Informacje o programie InDesign

Klawisze do pracy z zawartością XML

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Windows

Mac OS

Rozwijanie/zwijanie elementu

Strzałka w prawo / Strzałka w lewo

Strzałka w prawo / Strzałka w lewo

Rozwijanie/zwijanie elementu i elementów potomnych

Alt+Strzałka w prawo / Alt+Strzałka w lewo

Option+Strzałka w prawo / Option+Strzałka w lewo

Rozszerzanie zaznaczenia XML w górę / w dół

Shift+Strzałka w górę / Shift+Strzałka w dół

Shift+Strzałka w górę / Shift+Strzałka w dół

Przesuwanie zaznaczenia XML w górę / w dół

Strzałka w górę / Strzałka w dół

Strzałka w górę / Strzałka w dół

Przewijanie w górę lub w dół o jeden ekran

Page Up / Page Down

Page Up / Page Down

Zaznaczanie pierwszego/ostatniego węzła XML

Home/End

Home/End

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszego/ostatniego węzła XML

Shift+Home / Shift+End

Shift+Home / Shift+End

Przechodzenie do następnego/poprzedniego błędu walidacji

Ctrl+Strzałka w lewo / Ctrl+Strzałka w prawo

Command+Strzałka w lewo / Command+Strzałka w prawo

Automatyczne nadawanie znaczników ramkom tekstowym i tabelom

Ctrl+Alt+Shift+F7

Command+Option+Shift+F7

Klawisze do pracy ze skorowidzami

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Windows

Mac OS

Tworzenie pozycji skorowidza bez okna dialogowego

(tylko klawiatura alfanumeryczna)

Shift+Ctrl+Alt+[

Shift+Command+Option+[

Otwieranie okna dialogowego pozycji skorowidza

Ctrl+7

Command+7

Tworzenie pozycji skorowidza dla nazwy własnej (nazwisko, imię)

Shift+Ctrl+Alt+]

Shift+Command+Option+]

Klawisze do pracy z panelami

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Windows

Mac OS

Usuwanie bez potwierdzenia

Alt-kliknięcie ikony Usuń

Option-kliknięcie ikony Usuń

Tworzenie pozycji i ustawianie opcji

Alt-kliknięcie przycisku Nowy

Option-kliknięcie przycisku Nowy

Zastosowanie wartości i utrzymanie aktywności opcji

Shift+Enter

Shift+Enter

Aktywowanie ostatnio używanej opcji w ostatnio używanym panelu

Ctrl+Alt+~ [tylda]

Command+Option+~ [tylda]

Zaznaczanie w panelu zakresu stylów, warstw, łączy, próbek lub obiektów bibliotek

Shift-kliknięcie

Shift-kliknięcie

Zaznaczanie w panelu nie leżących obok siebie stylów, warstw, łączy, próbek lub obiektów bibliotek

Ctrl-kliknięcie

Command-kliknięcie

Zastosowanie wartości i zaznaczanie następnej

Zakładka

Zakładka

Przesuwanie punktu skupienia na zaznaczony obiekt, tekst lub okno

Esc

Esc

Wyświetlanie/ukrywanie wszystkich paneli, Przybornika i panelu sterowania (bez punktu wstawiania)

Zakładka

Zakładka

Wyświetlanie/ukrywanie wszystkich paneli poza Przybornikiem i panelem sterowania (zadokowanych i niezadokowanych)

Shift+Tab

Shift+Tab

Otwieranie lub zamykanie wszystkich zwiniętych paneli

Ctrl+Alt+Tab

Command+Option+Tab

Zwijanie grupy paneli

Alt+przeciągnięcie dowolnej zakładki panelu z tej grupy na brzeg ekranu

Option+przeciągnięcie dowolnej zakładki panelu z tej grupy na brzeg okna

Wybieranie pozycji według nazwy

Alt+Ctrl-kliknięcie na liście; następnie za pomocą klawiatury zaznaczenie pozycji według nazwy

Option+Command-kliknięcie na liście; następnie za pomocą klawiatury zaznaczenie pozycji według nazwy

Otwieranie panelu Cień

Alt+Ctrl+M

Command+Option+M

Klawisze do obsługi panelu sterowania

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Windows

Mac OS

Przenoszenie punktu skupienia do/z panelu sterowania

Ctrl+6

Command+6

Przełączanie między trybem atrybutów typografii i akapitu

Ctrl+Alt+7

Command+Option+7

Zmienianie punktu odniesienia, gdy wybrana jest makieta

Dowolny klawisz na klawiaturze numerycznej lub cyfra z podstawowej klawiatury

Dowolny klawisz na klawiaturze numerycznej lub cyfra z podstawowej klawiatury

Wyświetlanie wyskakującego menu z aktywnym wyborem

Alt+Strzałka w dół

Otwieranie okna preferencji Jednostki i skoki

Alt-kliknięcie ikony Kerning

Option-kliknięcie ikony Kerning

Otwieranie okna dialogowego Opcje ramki tekstowej

Alt-kliknięcie ikony Liczba kolumn

Option-kliknięcie ikony Liczba kolumn

Otwieranie okna dialogowego Przesuwanie

Alt-kliknięcie ikony X lub Y

Option-kliknięcie ikony X lub Y

Otwieranie okna dialogowego Obracanie

Alt-kliknięcie ikony Kąt

Option-kliknięcie ikony Kąt

Otwieranie okna dialogowego Skalowanie

Alt-kliknięcie ikony skalowania X lub Y

Option-kliknięcie ikony skalowania X lub Y

Otwieranie okna dialogowego Ścinanie

Alt-kliknięcie ikony Ścinanie

Option-kliknięcie ikony Ścinanie

Otwieranie okna preferencji tekstu

Alt-kliknięcie przycisku Indeks górny, Indeks dolny lub Kapitaliki

Option-kliknięcie przycisku Indeks górny, Indeks dolny lub Kapitaliki

Otwieranie okna dialogowego Opcje podkreślenia

Alt-kliknięcie przycisku Podkreślenie

Option-kliknięcie przycisku Podkreślenie

Otwieranie okna dialogowego Opcje przekreślenia

Alt-kliknięcie przycisku Przekreślenie

Option-kliknięcie przycisku Przekreślenie

Otwieranie okna Preferencje siatki

Alt-kliknięcie przycisku Wyrównaj do siatki linii bazowych lub Nie wyrównuj do siatki linii bazowych

Option-kliknięcie przycisku Wyrównaj do siatki linii bazowych lub Nie wyrównuj do siatki linii bazowych

Otwieranie okna dialogowego Inicjały wpuszczone i Style zagnieżdżone

Alt-kliknięcie ikony Liczba wierszy inicjału wpuszczonego lub Jeden lub więcej znaków inicjału

Option-kliknięcie ikony Liczba wierszy inicjału wpuszczonego lub Jeden lub więcej znaków inicjału

Otwieranie okna dialogowego Justowanie

Alt-kliknięcie ikony Interlinia

Option-kliknięcie ikony Interlinia

Otwieranie okna dialogowego Siatka nazwana

Dwukrotne kliknięcie ikony Siatka nazwana

Dwukrotne kliknięcie ikony Siatka nazwana

Otwieranie okna dialogowego Opcje nowej siatki nazwanej

Alt–kliknięcie ikony Siatka nazwana

Option–kliknięcie ikony Siatka nazwana

Otwieranie okna dialogowego Opcje siatki ramki

Alt–kliknięcie ikony Liczba znaków w poziomie, Liczba znaków w pionie, Znak Aki, Linia Aki, Skalowanie w pionie, Skalowanie w poziomie, Widok siatki, Wielkość czcionki, Liczba kolumn lub Odstęp między kolumnami

Option–kliknięcie ikony Liczba znaków w poziomie, Liczba znaków w pionie, Znak Aki, Linia Aki, Skalowanie w pionie, Skalowanie w poziomie, Widok siatki, Wielkość czcionki, Liczba kolumn lub Odstęp między kolumnami

Klawisze do obsługi paneli tekstowych i okien dialogowych

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Windows

Mac OS

Otwieranie okna dialogowego Justowanie

Alt+Ctrl+Shift+J

Option+Command+Shift+J

Otwieranie okna dialogowego Reguły akapitu

Alt+Ctrl+J

Option+Command+J

Otwieranie okna dialogowego Opcje przenoszenia

Alt+Ctrl+K

Option+Command+K

Aktywowanie panelu Typografia

Ctrl+T

Command+T

Aktywowanie panelu Akapit

Ctrl+Alt+T

Command+Option+T

Klawisze do obsługi stylów znakowych i akapitowych

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Windows

Mac OS

Dopasowanie definicji stylu znakowego do formatowania tekstu

Zaznaczenie tekstu i naciśnięcie Shift+Alt+Ctrl+C

Zaznaczenie tekstu i naciśnięcie Shift+Option+Command+C

Dopasowanie definicji stylu akapitowego do formatowania tekstu

Zaznaczenie tekstu i naciśnięcie Shift+Alt+Ctrl+R

Zaznaczenie tekst i naciśnięcie Shift+Option+Command+R

Zmienianie opcji bez nadawania stylu

Shift+Alt+Ctrl–dwukrotne kliknięcie stylu

Shift+Option+Command–dwukrotne kliknięcie stylu

Usuwanie stylu i formatowania lokalnego

Alt–kliknięcie nazwy stylu akapitowego

Option–kliknięcie nazwy stylu akapitowego

Usuwanie przesłonięć ze stylu akapitowego

Alt+Shift–kliknięcie nazwy stylu akapitowego

Option+Shift–kliknięcie nazwy stylu akapitowego

Wyświetlanie/ukrywanie paneli Style akapitowe i Style znakowe

F11, Shift+F11

Command+F11, Command+Shift+F11

Klawisze do obsługi panelu Tabulatory

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Windows

Mac OS

Aktywowanie panelu Tabulatory

Shift+Ctrl+T

Shift+Command+T

Przełączanie opcji wyrównania

Alt–kliknięcie tabulatora

Option–kliknięcie tabulatora

Klawisze do obsługi panelu Warstwy

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Windows

Mac OS

Zaznaczanie wszystkich obiektów na warstwie

Alt–kliknięcie warstwy

Option–kliknięcie warstwy

Kopiowanie zaznaczenia na nową warstwę

Alt–przeciągnięcie małego kwadracika na nową warstwę

Option–przeciągnięcie małego kwadracika na nową warstwę

Dodanie nowej warstwy pod zaznaczoną warstwę

Ctrl–kliknięcie Utwórz nową warstwę

Command–kliknięcie Utwórz nową warstwę

Dodanie nowej warstwy na szczyt listy warstw

Shift+Ctrl–kliknięcie Utwórz nową warstwę

Shift+Command–kliknięcie Utwórz nową warstwę

Dodanie nowej warstwy na szczyt listy warstw i otwarcie okna dialogowego Nowa warstwa

Shift+Alt+Ctrl–kliknięcie Utwórz nową warstwę

Cmd+Option+Shift–kliknięcie Utwórz nową warstwę

Dodanie nowej warstwy i otwarcie okna dialogowego Nowa warstwa

Alt–kliknięcie Utwórz nową warstwę

Option–kliknięcie Utwórz nową warstwę

Klawisze do obsługi panelu Strony

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Windows

Mac OS

Nadawanie wzorca wybranym stronom

Alt–kliknięcie wzorca

Option–kliknięcie wzorca

Opieranie innej strony wzorcowej na zaznaczonym wzorcu

Alt–kliknięcie wzorca, na którym ma być oparty zaznaczony wzorzec

Option–kliknięcie wzorca, na którym ma być oparty zaznaczony wzorzec

Utworzenie strony wzorcowej

Ctrl–kliknięcie przycisku Utwórz nową stronę

Command–kliknięcie przycisku Utwórz nową stronę

Wyświetlanie okna dialogowego Wstaw strony

Alt–kliknięcie przycisku Nowa strona

Option–kliknięcie przycisku Nowa strona

Dodawanie nowej strony za ostatnią stroną

Shift+Ctrl+P

Shift+Command+P

Klawisze do obsługi panelu Kolor

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Windows

Mac OS

Równoczesne przesuwanie suwaków kolorów

Shift–przeciągnięcie suwaka

Shift–przeciągnięcie suwaka

Zaznaczanie koloru dla nieaktywnego wypełnienia lub obrysu

Alt–kliknięcie paska koloru

Option–kliknięcie paska koloru

Przełączanie między trybami koloru (CMYK, RGB, LAB)

Shift–kliknięcie paska koloru

Shift–kliknięcie paska koloru

Klawisze do obsługi panelu Podgląd rozbarwień

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Operacja (Windows)

Operacja (Mac OS)

Włączanie podglądu nadruku

Ctrl+Alt+Shift+Y

Command+Option+Shift+Y

Wybieranie opcji Pokaż wszystkie wyciągi

Ctrl+Alt+Shift+~ [tylda]

Command+Option+Shift+~ [tylda]

Wybieranie opcji Pokaż wyciąg niebieskozielonego

Ctrl+Alt+Shift+1

Command+Option+Shift+1

Wybieranie opcji Pokaż wyciąg karmazynowego

Ctrl+Alt+Shift+2

Command+Option+Shift+2

Wybieranie opcji Pokaż wyciąg żółtego

Ctrl+Alt+Shift+3

Command+Option+Shift+3

Wybieranie opcji Pokaż wyciąg czarnego

Ctrl+Alt+Shift+4

Command+Option+Shift+4

Wybieranie opcji Pokaż 1. wyciąg dodatkowy

Ctrl+Alt+Shift+5

Command+Option+Shift+5

Wybieranie opcji Pokaż 2. wyciąg dodatkowy

Ctrl+Alt+Shift+6

Command+Option+Shift+6

Wybieranie opcji Pokaż 3. wyciąg dodatkowy

Ctrl+Alt+Shift+7

Command+Option+Shift+7

Klawisze do obsługi panelu Próbki

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Windows

Mac OS

Tworzenie nowej próbki opartej na próbce bieżącej

Alt–kliknięcie przycisku Nowa próbka

Option–kliknięcie przycisku Nowa próbka

Tworzenie koloru dodatkowego na podstawie bieżącej próbki

Alt+Ctrl–kliknięcie przycisku Nowa próbka

Option+Command–kliknięcie przycisku Nowa próbka

Zmienianie opcji bez nadawania próbki

Shift+Alt+Ctrl–dwukrotne kliknięcie próbki

Shift+Option+Command–dwukrotne kliknięcie próbki

Klawisze do obsługi panelu Przekształć

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Windows

Mac OS

Zastosowanie wartości i skopiowanie obiektu

Alt+Enter

Option+Enter

Proporcjonalne nadanie wartości szerokości, wysokości lub skalowania

Ctrl+Enter

Command+Enter

Klawisze do rozwiązywania konfliktów między wersjami Mac OS 10.3x i 10.4

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik

Mac OS

Otwieranie okna dialogowego Preferencje

Command+K

Otwieranie panelu Style akapitowe

Command+F11

Otwieranie panelu Style znakowe

Command+Shift+F11

Otwierane panelu Próbki

F5

Otwieranie panelu Strony

Command+F12

Minimalizacja aktywnego okna aplikacji

Command+M

Ukrywanie aplikacji

Command+H

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online