Podręcznik użytkownika Anuluj

Podstawowe informacje o stylach akapitu i znaków.

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Dotykowa przestrzeń robocza
   6. Domyślne skróty klawiaturowe
   7. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Praca z pakietami stylów
   3. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Korzystanie z plików InDesign w chmurze
  2. Pliki InDesign w chmurze | Częste pytania
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publish Online
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Informacje o tym, jak tworzyć style znaków i akapitów oraz korzystać z nich.

Korzystanie ze stylów znaków oraz akapitów (nazywanych również stylami tekstu) umożliwia zachowanie spójności w całym dokumencie.

Style tekstu pozwalają zaoszczędzić czas i wysiłek podczas pracy nad dużymi dokumentami. Przeczytaj, jak tworzyć, edytować, wczytywać i usuwać style akapitu i znaków w programie InDesign. Można zarządzać przesłonięciami stylu.

Tworzenie stylów

Stosowanie stylów znaków i stylów akapitów pozwala zaoszczędzić czas i zapewnić spójne formatowanie w całej kompozycji.

Styl znaków to zestaw atrybutów formatowania znaków, które można zastosować do zaznaczonego fragmentu tekstu.

Styl akapitu zawiera zarówno atrybuty formatowania znaków, jak i akapitu. Można go zastosować do zaznaczonego akapitu lub zakresu akapitów.

 Wykonaj następujące czynności, aby łatwo utworzyć nowy styl znaków lub styl akapitu:

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz polecenie Tekst > Style akapitu, aby otworzyć panel Style akapitu.

 3. Kliknij przycisk Utwórz nowy styl, aby utworzyć styl z wybranym formatem tekstu.

  Podobne kroki można wykonać na karcie Style akapitu, aby utworzyć nowy styl akapitu.

Panel Style akapitu w programie InDesign
Panel Style akapitu

A. Więcej opcji B. Szybkie stosowanie C. Wyróżnienie przesłonięcia stylu D. Stosowanie pakietu stylów E. Czyszczenie przesłonięć w zaznaczeniu F. Tworzenie nowej grupy stylów G. Wyświetlanie pakietów stylów H. Dodawanie wybranego stylu do bieżącej biblioteki CC I. Utworzony styl J. Styl domyślny 

Dostępne są także opcje Wyróżnienie przesłonięcia stylu, Szybkie stosowanie, Wyczyść przesłonięcia w zaznaczeniu, Utwórz nową grupę stylów oraz Wyświetl pakiety stylów na panelu Style akapitu.

Jesteś nowym użytkownikiem programu InDesign? Skorzystaj z pakietu stylów, aby zaoszczędzić czas i nakłady pracy. Pakiety stylów to wbudowany zestaw stylów akapitu zależnych od zawartości. Więcej informacji: Korzystanie z pakietów stylów w programie InDesign.

Edytowanie stylów

W dowolnej chwili możesz zmienić format domyślnego lub nowego stylu znaków lub stylu akapitu. Wykonaj następujące czynności, aby zmodyfikować i zastosować styl do zaznaczonego tekstu lub ustawić domyślny styl nowego tekstu:

 1. Otwórz panel Style znaków i akapitów.

 2. Wybierz kartę Style znaków lub Style akapitu. Zostanie wyświetlona lista dostępnych stylów.

 3. Kliknij pozycję Więcej opcji   > Opcje stylu...

 4. Wybierz kategorię z listy dostępnych opcji i wprowadź zmiany.

Opcje stylu znaków

Poniższe opcje są wspólne dla stylów znaków i stylów akapitu. Dodaj lub dostosuj następujące opcje, aby utworzyć nowy lub zmodyfikować istniejący styl:

Ogólne

Wybierz na podstawie stylu znaków i dodaj skrót. Możesz także wyświetlić ustawienia wybranego stylu i kliknąć opcję Resetuj do podstaw.

Podstawowe formaty znaków

Zmień rodzinę czcionek, styl czcionki, wielkość, interlinię, kerning, światło, opcje wielkości liter i położenie. Możesz także zaznaczyć opcję Podkreślenie, Ligatury, Bez dzielenia i Przekreślenie.

Zaawansowane formaty znaków

Dostosuj opcje Skala pozioma i pionowa, Przesunięcie linii bazowej i Pochylenie. Możesz także wybrać język.

Opcje stylów znaków w programie InDesign
Opcje stylów znaków

Kolor znaku

Możesz zmienić kolor znaku, tintę, grubość, próg ścięcia i wyrównanie obrysu. Możesz również zaznaczyć opcję Nadruk wypełnienia lub Nadruk obrysu.

Funkcje OpenType

Możesz wybrać warianty nagłówkowe, kontekstowe, kaligrafii, liczebniki porządkowe, ligatury ozdobne, ułamki i zero z kreską ukośną. Możesz także wybrać styl cyfr, kształt pozycyjny i zestawy stylistyczne.

Opcje podkreślenia

Zaznacz opcję Podkreślenie włączone, aby dodać grubość, typ, przesunięcie, kolor, tintę, kolor odstępu i tintę odstępu. Możesz także zaznaczyć opcję Nadruk obrysu i Nadruk odstępu.

Opcje przekreślenia

Zaznacz opcję Przekreślenie włączone, aby dodać grubość, typ, przesunięcie, kolor, tintę, kolor odstępu i tintę odstępu. Możesz także zaznaczyć opcję Nadruk obrysu i Nadruk odstępu.

Eksportowanie znaczników

Wybierz opcję Znacznik, dodaj klasę i zaznacz opcję Obejmuj klasy w formacie HTML i Utwórz CSS. Możesz także zobaczyć szczegóły eksportu wybranego stylu znaków.

Opcje stylu akapitu

Oto dodatkowe opcje dostępne w stylach akapitu. Dodaj lub dostosuj następujące opcje, aby utworzyć nowy styl akapitu lub zmodyfikować istniejący:

Ogólne

Zaznacz opcje Na podstawie stylu akapitu oraz Następny styl i Skrót. Możesz także wyświetlić ustawienia wybranego stylu i kliknąć opcję Resetuj do podstaw.

Wcięcia i odstępy

Dostosuj opcje Wyrównanie, Wcięcia oraz Odstęp przed akapitem, Odstęp po akapicie i Wyrównanie do siatki. Możesz także wybrać opcje Balans nierównych wierszy i Ignoruj margines optyczny.

Tabulatory

Ustaw opcje Tabulator, X, Linia odniesienia i Wyrównaj do.

Linie akapitowe

Zaznacz opcję Linia włączona, aby wybrać ustawienia Linia powyżej lub Linia poniżej, dodać wartości opcji Grubość, Typ, Kolor, Tinta, Kolor odstępu, Tinta odstępu, Szerokość, Przesunięcie oraz wcięcia z lewej i prawej strony. Możesz także zaznaczyć opcję Nadruk obrysu i Utrzymaj w ramce.

Opcje stylu akapitu w programie InDesign
Opcje stylu akapitu

Obramowanie akapitu

Zaznacz opcję Obramowanie, aby dodać następujące opcje:

 • Obrys: Dodaj obrys górny, lewy, dolny i prawy, wybierz typ obrysu, kolor, kolor odstępu, tintę, tintę odstępu, zakończenie i łączenie.
 • Wielkość i kształt narożnika: Dodaj wielkość narożnika i wybierz kształt. Dostępne opcje to brak, fantazyjny, ukos, wstawka, odwrotnie zaokrąglony i zaokrąglony.
 • Przesunięcia: Dodaj przesunięcie górne, lewe, dolne i prawe, a następnie wybierz górną krawędź, dolną krawędź i szerokość.

Możesz także zaznaczyć opcję „Wyświetlaj obramowanie, jeśli akapit dzieli się na ramki/kolumny” i łączyć kolejne obramowania i cieniowanie z tymi samymi ustawieniami.

Tło akapitu

Zaznacz opcję Cieniowanie, aby dodać kolor i tintę wraz z następującymi elementami:

 • Wielkość i kształt narożnika: Dodaj wielkość narożnika i wybierz kształt. Dostępne opcje to brak, fantazyjny, ukos, wstawka, odwrotnie zaokrąglony i zaokrąglony.
 • Przesunięcia: Dodaj przesunięcie górne, lewe, dolne i prawe, a następnie wybierz górną krawędź, dolną krawędź i szerokość.

Możesz także zaznaczyć opcję Nadruk, Przytnij do ramki i Nie drukuj i Nie eksportuj.

Opcje przenoszenia

Zaznacz opcję Razem z poprzednim i podaj liczbę w polu Razem z następnym wierszem. Zaznacz opcję Nie dziel wierszy, aby wybrać jedną z następujących opcji:

 • Wszystkie wiersze w akapicie
 • Na początku/końcu akapitu: Podaj liczbę wierszy dla początku i końca.

Możesz także wybrać opcje Początek akapitu z dowolnego miejsca, w następnej kolumnie, w następnej ramce, na następnej stronie, na następnej nieparzystej stronie, na następnej parzystej stronie.

Dzielenie wyrazów

Zaznacz opcję Dziel wyrazy, aby podać wartości opcji Wyrazy dłuższe niż, Po pierwszym, Przed ostatnim, Ograniczenie dzielenia wyrazów, Strefa dzielenia wyrazów. Ustaw suwak w odpowiedniej pozycji pomiędzy opcjami Lepsze odstępy a Mniejsza liczba dywizów. Możesz także zaznaczyć opcje Dziel wyrazy pisane wielkimi literami, Dziel ostatnie wyrazy i Dziel wyrazy w kolumnie.

Justowanie

Dostosuj ustawienia odstępów między wyrazami, literami i glifami, auto-interlinii oraz justowania akapitów składających się z jednego wyrazu.

Obejmij kolumny

W sekcji Układ akapitu wybierz jedną z opcji: Pojedyncza kolumna, Obejmij kolumny i Podziel kolumnę. Możesz je dodatkowo dostosować za pomocą następujących opcji:

 • Obejmij kolumny: możesz dodać liczbę obejmowanych kolumn, odstęp przed objęciem i odstęp za objęciem.
 • Podziel kolumnę: możesz dodać liczbę podkolumn, odstęp przed podziałem, odstęp po podziale, odstęp wewnętrzny i odstęp zewnętrzny.

Inicjały i style zagnieżdżone

Dodaj lub zaktualizuj następujące opcje:

 • Inicjały: Dodaj wiersze i znaki, a następnie wybierz styl znaków.
 • Style zagnieżdżone: Dodaj nowy styl zagnieżdżony lub usuń istniejący.
 • Zagnieżdżone style linii: Dodaj nowy styl zagnieżdżony lub usuń istniejący.

Możesz także zaznaczyć opcję Wyrównaj lewą krawędź i Skalowanie wydłużeń dolnych.

Styl GREP

Dodaj nowy styl GREP lub usuń istniejący.

Punktowanie i numerowanie

Wybierz typ listy z dostępnych opcji Brak, Punktory lub Numeracja i dostosuj je:

 • Punktory: Określ wartości opcji Znak punktora, Dodaj nowy znak punktora, Opcje tekstu po, Styl znaków.
  • Pozycja punktora lub numeracji: Wybierz opcję Wyrównanie i dodaj Wcięcie z lewej, Wcięcie pierwszego wiersza i Położenie tabulatora.
 • Numeracja: Określ opcje Lista domyślna, Utwórz nową listę i Poziom.
  • Styl numeracji: Określ opcje Format, Liczba, Styl znaków i Model.
  • Pozycja punktora lub numeru: Wybierz opcję Wyrównanie i dodaj wcięcie z lewej, wcięcie pierwszego wiersza i położenie tabulatora.
Uwaga:

Opcje stylu akapitów mogą się różnić w poszczególnych wersjach językowych programu InDesign.

Wczytywanie stylów

Jeśli masz ulubiony format tekstu w innych plikach InDesign lub InCopy, możesz wykonać następujące czynności, aby wczytać style z tego pliku do bieżącego pliku InDesign:

 1. Otwórz panel Style znaków i akapitów .

 2. Postępuj według dowolnej z następujących opcji:

  • Wybierz opcję Wczytaj style znaków lub Wczytaj style akapitów z menu Więcej opcji.
  • Wybierz opcję Wczytaj wszystkie style z menu Więcej opcji  , aby wczytać wszystkie style.
 3. Kliknij dwukrotnie plik programu InDesign zawierający style, które chcesz importować.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wczytywanie stylów.

 4. Wybierz style, które chcesz importować.

  Jeżeli jakiś istniejący styl ma taką samą nazwę, jak jeden z importowanych stylów, wybierz jedną z następujących opcji w sekcji Konflikt z istniejącym stylem:

  • Użyj definicji stylu przychodzącego: przesłania istniejący styl stylem importowanym.
  • Automatyczna zmiana nazw: zmienia nazwę importowanego stylu.
  Okno dialogowe wczytywania stylów
  Okno dialogowe wczytywania stylów

Jeśli masz jakieś ulubione style w dokumencie programu Word, możesz łatwo odwzorować style programu Word na style InDesign.

Uwaga:

Style można udostępniać również za pomocą funkcji Księga. (Zobacz Synchronizowanie dokumentów księgi).

Usuwanie stylów

Nie potrzebujesz już konkretnego stylu? Aby łatwo usunąć style znaków i akapitów, możesz wykonać następujące czynności:

 1. Zaznacz nazwę stylu w panelu Style znaków lub Style akapitów.

 2. Postępuj według dowolnej z następujących opcji, aby usunąć styl znaków lub styl akapitu:

  • Kliknij opcję Usuń  .
  • Wybierz polecenie Usuń styl... z menu Więcej opcji
  • Wybierz opcję Zaznacz wszystkie nieużywane z menu Więcej opcji   i kliknij przycisk Usuń.
Usuwanie stylów znaków i akapitów w programie InDesign
Usuwanie stylów znaków i akapitów

Usunięcie stylu powoduje, że atrybuty stylu przestają być skojarzone ze znakami, ale nie powoduje zmiany wyglądu tekstu.

Uwaga:

Możesz tworzyć, edytować i usuwać style w samodzielnych dokumentach Adobe InCopy lub w zawartości InCopy połączonej z dokumentem Adobe InDesign. Podczas uaktualniania zawartości w programie InDesign do dokumentu InDesign są dodawane nowe style, ale wszelkie modyfikacje stylu dokonane w programie InCopy zostaną nadpisane przez styl InDesign. Style połączonej zawartości najlepiej ustalać w programie InDesign.

Przesłonięcia stylów

Przesłonięcie to każda zmiana dokonana w istniejącym stylu. Jeśli istnieją jakiekolwiek przesłonięcia stylu znaków lub stylu akapitu, obok nazwy stylu widoczny jest znak plus.

Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę stylu i skorzystaj z dowolnej z poniższych opcji, aby usunąć przesłonięcie stylu lub zmienić definicję stylu:

 • Wybierz opcję Zastosuj „ [nazwa stylu]”, Wyczyść przesłonięcia, aby zachować oryginalne formatowanie stylu.

 • Wybierz opcję Zmień definicję stylu, aby zachować bieżące zmiany i zaktualizować styl.

Przesłanianie stylów w programie InDesign
Przesłanianie stylów w programie InDesign

Chcesz poznać obszary, w których obowiązują przesłonięcia? Na panelu stylu znaków lub akapitu wybierz opcję Wyróżnienie przesłonięcia stylu  .


Wskazówki i porady

 • Format Siatki z nazwą może być zastosowany do siatki ramki w ustawieniach formatu Siatka ramki. (Zobacz Informacje ogólne o panelu Siatki z nazwą). Możesz też utworzyć styl obiektu z właściwościami siatki. (Zobacz Informacje o stylach obiektowych).
 • Jeśli masz otwarty dokument programu InDesign, nowo utworzony styl pojawia się tylko w bieżącym dokumencie.
 • Jeśli podczas tworzenia stylu nie jest otwarty żaden dokument, wówczas utworzone style pojawią się we wszystkich nowych dokumentach.
 • Możesz użyć funkcji Powiel styl, aby utworzyć styl prawie identyczny z innym stylem, ale bez relacji między stylem macierzystym a potomnym.
 • Można powiązać skrót klawiaturowy z opcją Przełącz wyróżnienie przesłonięcia stylu w celu łatwiejszego dostępu do niej. Więcej informacji: Dostosowywanie menu i skrótów klawiaturowych.

Powiązane tematy

Skontaktuj się z nami

Chętnie Cię poznamy. Podziel się swoimi opiniami na forum użytkowników programu Adobe InDesign

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto