Dokumenty oraz pliki tworzymy i operujemy nimi za pomocą różnych elementów, takich jak panele, paski i okna. Dowolny układ tych elementów jest nazywany przestrzenią roboczą. Przestrzenie robocze poszczególnych aplikacji pakietu Adobe Creative Cloud wyglądają podobnie, co ułatwia poruszanie się między nimi. Każdą aplikację można także dostosować do swojego sposobu pracy poprzez wybranie spośród kilku skonfigurowanych wcześniej przestrzeni roboczych lub utworzenie własnej.

Główna przestrzeń robocza

Główna przestrzeń robocza w programie InDesign umożliwia wygodny dostęp do ostatnio używanych plików, samouczków i opcji tworzenia nowego dokumentu lub otwierania istniejących dokumentów.

Główna przestrzeń robocza jest wyświetlana, gdy:

 • Uruchomi się program InDesign
 • Nie są otwarte żadne dokumenty

Główna przestrzeń robocza pozwala:

 • otwierać samouczki umożliwiające szybkie przyswajanie i zrozumienie koncepcji, obiegu pracy, wskazówek i trików;
 • utworzyć nowy dokument lub otworzyć istniejący dokument.
Główna przestrzeń robocza
Główna przestrzeń robocza

Główna przestrzeń robocza zawiera następujące zakładki i przyciski:

Strona główna

Kliknij tę kartę, aby wyświetlić ostatnio zmodyfikowane pliki.

Nauka

Kliknij tę kartę, aby otworzyć listę podstawowych i zaawansowanych samouczków w programie InDesign i rozpocząć pracę z aplikacją.

Utwórz nowy

Kliknij ten przycisk, aby utworzyć nowy dokument. Możesz również utworzyć dokument, wybierając jeden z wielu szablonów i ustawień domyślnych dostępnych w programie InDesign.

Otwórz

Kliknij ten przycisk, aby otworzyć istniejący dokument w programie InDesign.

Uwaga:

Aby wyłączyć główną przestrzeń roboczą w oknie dialogowym Preferencje, usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż główną przestrzeń roboczą, gdy nie są otwarte żadne dokumenty (Preferencje>Ogólne). Skróty klawiaturowe Ctrl/Cmd + O oraz Ctrl/Cmd + N są nadal dostępne.

Tworzenie dokumentów

Podczas tworzenia dokumentu w programie InDesign można — zamiast rozpoczynać od pustego dokumentu — wybrać jeden z różnorodnych szablonów, w tym w usłudze Adobe Stock. Szablony zawierają zasoby, które można wykorzystać do realizacji projektu. Po otwarciu szablonu w programie InDesign można z nim pracować tak, jak z każdym innym dokumentem programu InDesign.

Oprócz szablonów możesz również utworzyć dokument, wybierając jedno z wielu ustawień predefiniowanych dostępnych w programie InDesign.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie dokumentów.
 

Okno dialogowe Nowy dokument
Okno dialogowe Nowy dokument | Szablony Adobe Stock i ustawienia predefiniowane

Omówienie przestrzeni roboczej

 • Ramka aplikacji grupuje wszystkie elementy przestrzeni roboczej w jednym, zintegrowanym oknie, co pozwala traktować aplikację jako pojedynczy obiekt. Przy przesuwaniu lub zmianie rozmiaru Ramki aplikacji lub jednego z jej elementów, wszystkie znajdujące się w niej elementy ustawiają się tak, by na siebie nie nachodziły. Panele nie znikają, jeśli przełączy się aplikacje lub przypadkowo kliknie poza jej obszarem. Posługując się dwiema aplikacjami lub większą ich liczbą, można rozmieścić poszczególne aplikacje obok siebie na ekranie. Jeśli korzysta się z wielu monitorów, to można rozmieszczać aplikacje na każdym z nich. Jeśli na komputerze Mac użytkownikowi bardziej odpowiada praca w tradycyjnym, swobodnym interfejsie, może wyłączyć Ramkę aplikacji. Wybierz Okno > Ramka aplikacji, aby móc ją przełączać.
 • Znajdujący się u góry Pasek aplikacji zawiera przełącznik przestrzeni roboczej, menu (tylko w systemie Windows) oraz inne elementy sterujące aplikacją. W systemie Mac pasek aplikacji jest dostępny tylko wtedy, gdy ramka aplikacji jest wyłączona. Można go przełączać za pomocą menu Okno.
 • Panel Narzędzia zawiera narzędzia służące do tworzenia oraz edytowania obrazów, opraw graficznych, elementów stron i tym podobnych. Narzędzia powiązane są zgrupowane.
 • Panel sterowania wyświetla opcje dla aktualnie wybranego obiektu.
 • W oknie Dokument wyświetlany jest aktualnie wykorzystywany plik. Okna dokumentów można przełączać, a w niektórych sytuacjach można je także grupować oraz dokować.
 • Panele pomagają monitorować oraz modyfikować efekty pracy. Panele mogą być grupowane, układane w stos lub dokowane.
Przestrzeń robocza
Domyślna przestrzeń robocza programu InDesign

A. Oznaczone okna dokumentów B. Publish Online C. Przełączanie na dotykowy obszar roboczy D. Przełącznik przestrzeni roboczych E. Pasek tytułu panelu F. Pasek wyszukiwania G. Panel Sterowanie H. Przycisk Zwiń do ikon I. Panele zgrupowane w pionową stację dokowania J. Pasek stanu K. Panel Narzędzia 

Ustawianie koloru interfejsu

Możesz wybierać z dostępnych ustawień kolorów interfejsu: ciemny, średnio ciemny, średnio jasny i jasny.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Interfejs
  • (macOS) Wybierz polecenie InDesign > Preferencje > Interfejs
 2. Wybierz żądany kolor interfejsu z następujących opcji jasności: ciemny, średnio ciemny, średnio jasny i jasny.

  Motywy kolorów
  Dostępne motywy kolorystyczne

 3. Wybierz opcję Dopasuj stół montażowy do motywu kolorystycznego, aby dopasować kolor stołu montażowego do wybranego motywu kolorystycznego. Usuń zaznaczenie, aby ustawić biały kolor stołu montażowego.

Zarządzanie oknami i panelami

Ukrywanie lub pokazywanie wszystkich paneli

 • Aby ukryć lub pokazać wszystkie panele, łącznie z panelami Narzędzia i Sterowanie, naciśnij klawisz Tab.

 • Aby ukryć lub pokazać wszystkie panele, poza panelami Narzędzia i Sterowanie, naciśnij klawisze Shift+Tab.

Uwaga:

Możesz chwilowo wyświetlić ukryte panele, jeśli w preferencjach interfejsu wybrano opcję Automatycznie pokazuj ukryte panele. Przesuń wskaźnik myszy do krawędzi okna aplikacji (Windows) lub do krawędzi monitora (macOS) i wskaż nim pasek, który pojawi się na ekranie.

Wyświetlanie opcji panelu

 • Kliknij ikonę menu panelu w prawej górnej części panelu.

Uwaga:

Nawet jeśli panel jest zwinięty, nadal można otworzyć jego menu.

Dostosowywanie jasności panelu

 • Aby zoptymalizować obsługę aplikacji, można wybrać jeden z dostępnych w preferencjach interfejsu kolorów interfejsu: ciemny, średnio ciemny, średnio jasny i jasny.

Uwaga:

Kolor stołu montażowego w programie InDesign jest domyślnie dopasowany do motywu kolorystycznego. Usuń zaznaczenie opcji Preferencje > Interfejs > Wygląd > Dopasuj stół montażowy do motywu kolorystycznego , aby zmienić kolor stołu montażowego na biały.

Ponowna konfiguracja panelu Narzędzia

Można wyświetlić narzędzia w panelu Narzędzia w pojedynczej kolumnie lub jedno obok drugiego w dwóch kolumnach.

 • Kliknij podwójną strzałkę na górze panelu Narzędzia.

Uwaga:

Możesz także zmieniać sposób wyświetlania z pojedynczej kolumny na dwie kolumny (lub jeden wiersz), korzystając z opcji Preferencje > Interfejs > Panele > Ruchomy panel Narzędzia.

Zmiana kolejności, dokowanie i uruchamianie okien dokumentu

Po otwarciu większej liczby plików okna dokumentów zostają oznaczone.

 • Aby zmienić kolejność oznaczonych okien dokumentów, przeciągnij zakładkę okna w nowe miejsce w ramach grupy.
 • Aby oddokować (uruchomić lub wyciągnąć z zakładki) okno dokumentu z grupy okien, przeciągnij zakładkę okna poza grupę.
 • Aby zadokować okno dokumentu w osobnej grupie okien, przeciągnij zakładkę okna do tej grupy.

 • Aby utworzyć grupę dokumentów ułożonych na stosie lub sąsiadująco, przeciągnij okno do jednej ze stref upuszczania u szczytu, u dołu lub po bokach innego okna. Możesz określić sposób ułożenia grupy używając przycisku Układ, który znajduje się na pasku aplikacji.

 • Aby w czasie zaznaczania przełączyć się na inny dokument w grupie z zakładką, przeciągnij na chwilę zaznaczenie nad zakładką dokumentu.

Dokowanie i oddokowywanie paneli

Stacja dokowania to zbiór wyświetlanych razem, najczęściej pionowo, paneli lub grup paneli. Można zadokować i oddokować panele poprzez przemieszczanie ich do i ze stacji dokowania.

 • Aby zadokować panel, należy przeciągnąć go przy użyciu jego zakładki do stacji dokowania na górze, na dole lub między innymi panelami.

 • Aby zadokować grupę paneli, należy przeciągnąć je przy użyciu ich paska tytułu (jednolity pusty pasek powyżej zakładki) do stacji dokowania.

 • Aby usunąć panel lub grupę paneli, przeciągnij go poza stację dokowania przy użyciu zakładki lub paska tytułu. Można także przeciągnąć go do innej stacji dokowania lub umożliwić mu swobodne przemieszczanie się.

Panel Łącza przeciągnięty do nowej stacji dokowania
Przeciąganie panelu Łącza do nowej stacji dokowania wskazanej przez niebieskie pionowe podświetlenie

Panel Łącza we własnej stacji dokowania
Panel Łącza we własnej stacji dokowania

Uwaga:

Można uniemożliwić panelom zapełnianie całej przestrzeni w stacji dokowania. Przeciągnij dolną krawędź stacji dokowania do góry tak, aby nie stykała się z krawędzią przestrzeni roboczej.

Przesuwanie paneli

W trakcie przesuwania paneli można zobaczyć podświetlone na niebiesko strefy upuszczania. Są to obszary, do których można przesunąć panel. Można na przykład przesunąć panel do góry lub w dół w stacji dokowania, poprzez przeciągniecie go do wąskiej niebieskiej strefy powyżej lub poniżej panelu. Jeśli przesuniesz go do obszaru, który nie jest strefą upuszczania, panel będzie się swobodnie przemieszczał w przestrzeni roboczej.

Uwaga:

Strefę upuszczania aktywuje położenie myszy, a nie położenie panelu. Jeśli nie widać strefy upuszczania, spróbuj przeciągnąć wskaźnik myszy do miejsca, gdzie strefa ta powinna się znajdować.

 • Aby przesunąć panel, przeciągnij jego zakładkę.

 • Aby przesunąć grupę paneli, przeciągnij pasek tytułu.

Panel Kolor zadokowany powyżej grupy panelu Warstwy
Wąska niebieska strefa upuszczania wskazuje, że panel Kolor będzie dokowany sam na sobie powyżej grupy panelu Warstwy.

Uwaga:

Naciśnij Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) podczas przesuwania panelu, aby uchronić go od dokowania. Naciśnij klawisz Esc w trakcie przesuwania panelu, aby anulować operację.

Dodawanie i usuwanie paneli

Jeśli usuniesz wszystkie panele ze stacji dokowania, stacja zniknie. Dok można utworzyć poprzez przesunięcie paneli do prawej krawędzi przestrzeni roboczej tak, aby pojawił się obszar upuszczenia.

 • Aby usunąć panel, kliknij jego zakładkę prawym przyciskiem myszy (Windows) lub za pomocą przycisku Control (Mac) i wybierz opcję Zamknij lub usuń zaznaczenie w menu Okno.

 • Aby dodać panel, zaznacz go w menu Okno i zadokuj gdziekolwiek.

Obsługa grupy paneli

 • Aby przesunąć panel do grupy, przeciągnij jego zakładkę do podświetlonej strefy upuszczania w grupie.

Dodawanie panelu do grupy paneli
Dodawanie panelu do grupy paneli

 • Ponowne ułożenie paneli w grupie jest możliwe dzięki przeciągnięciu zakładek paneli na inne miejsce w grupie.

 • Aby usunąć panel z grupy, umożliwiając mu swobodne przemieszczanie się, należy przeciągnąć jego zakładkę poza grupę.

 • Aby przesunąć grupę, przeciągnij pasek tytułowy (obszar nad zakładkami).

Składowanie przemieszczających się paneli

W czasie przeciągania panelu z jego stacji dokowania do miejsca innego niż strefa upuszczania, panel swobodnie przemieszcza się. Panel przemieszczający się można umieścić w dowolnym miejscu przestrzeni roboczej. Przemieszczające się panele oraz grupy paneli można układać w stos — tak, aby przy przeciąganiu paska tytułu najwyżej położonego elementu przemieszczały się jak pojedynczy obiekt.

 • Aby umieścić na stosie przemieszczające się panele, przeciągaj je za pomocą ich zakładek do strefy upuszczania znajdującej się na dole innego panelu.

 • Aby zmienić porządek składowania, przeciągnij panel do góry lub w dół, używając jego zakładki.

Uwaga:

Zakładkę należy zwolnić nad wąską strefą upuszczania znajdującą się między panelami, a nie nad szeroką strefą upuszczania znajdującą się w pasku tytułu.

 • Aby usunąć panel (lub grupę paneli ze stosu), tak by mógł się przemieszczać swobodnie, przeciągnij go poza stos używając jego zakładki lub paska tytułu.

Zmiana rozmiarów paneli

 • Kliknij dwukrotnie zakładkę, aby zminimalizować lub zmaksymalizować panel, grupę paneli lub stos paneli. Można także dwukrotnie kliknąć obszar zakładek (wolna przestrzeń obok zakładek).

 • Aby zmienić rozmiary panelu, przeciągnij dowolną jego część. Rozmiary niektórych paneli, np. panelu Kolor w programie Photoshop, nie mogą być zmieniane metodą przeciągania.

Zwijanie i rozwijanie ikon paneli

Można zwinąć panele do postaci ikon, aby uporządkować przestrzeń roboczą. W niektórych przypadkach, panele są zwinięte do postaci ikon w domyślnych ustawieniach przestrzeni roboczej.

Panele zwinięte do postaci ikon
Panele zwinięte do postaci ikon

Panele rozwinięte z postaci ikon
Panele rozwinięte z postaci ikon

 • Aby zwinąć lub rozwinąć wszystkie ikony paneli w kolumnie, kliknij podwójną strzałkę u góry stosu.
 • Kliknij ikonę panelu, aby ją rozwinąć.
 • Aby zmienić rozmiar ikon paneli tak, aby widoczne były wyłącznie ikony (a nie ich etykiety), dostosuj szerokość doku tak, aby zniknął tekst. Aby ponownie wyświetlić tekst ikony, zwiększ szerokość doku.
 • Aby zwinąć rozwinięty panel z powrotem do postaci ikony, kliknij jego zakładkę, jego ikonę lub podwójną strzałkę na pasku tytułu panelu.

Uwaga:

Jeśli wybierzesz opcję Automatycznie zwijaj panele do postaci ikon (Preferencje > Interfejs > Panele), rozwinięta ikona panelu zwija się automatycznie, gdy klikniesz obszar poza nią.

 • Aby dodać pływający panel lub grupę paneli do stosu ikon, przeciągnij go używając zakładki lub paska tytułu. (Panele zwijają się automatycznie do ikon, jeśli są dodane do stosu ikon).

 • Aby przesunąć ikonę panelu (lub ikonę grupy paneli), przeciągnij ją. Ikony paneli można przeciągać w górę i w dół stosu, do innych stosów (gdzie pojawiają się w stylu panelu tego stosu) lub poza stos (gdzie pojawiają się jako ruchome ikony).

Korzystanie z menu panelu

Przejdź do menu panelu, klikając ikonę , która znajduje się w prawym, górnym rogu panelu.

Menu panelu (panel Próbki)
Menu panelu (panel Próbki)

Zapisywanie i przełączanie przestrzeni roboczych

Dzięki zapisaniu bieżącego rozmiaru i położenia paneli jako nazwanej przestrzeni roboczej, możliwe jest przywrócenie przestrzeni roboczej, nawet jeśli przesunie się lub zamknie panel. Nazwy zapisanych przestrzeni roboczych są wyświetlane w przełączniku na pasku aplikacji.

Zapisywanie własnej przestrzeni roboczej

 1. Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Nowa przestrzeń robocza.

 2. Wpisz nazwę przestrzeni roboczej.

 3. W obszarze Przechwyć zaznacz co najmniej jedną opcję:

  Położenie paneli

  Zapisuje bieżące położenia paneli.

  Menu lub Dostosowanie menu

  Zapisuje bieżący zestaw menu.

Wyświetlanie przestrzeni roboczych i przełączanie się między nimi

 • Wybierz przestrzeń roboczą za pomocą przełącznika na pasku aplikacji.

Usuwanie własnej przestrzeni roboczej

 • Wybierz polecenie Usuń przestrzeń roboczą za pomocą przełącznika w przestrzeni roboczej, wybierz przestrzeń roboczą, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 • Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Usuń przestrzeń roboczą, wybierz przestrzeń roboczą, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Przywracanie domyślnej przestrzeni roboczej

 • Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Wyzeruj [Nazwa przestrzeni roboczej].

Informacje o trybach ekranu

Wygląd okna dokumentu można zmieniać za pomocą przycisków trybu, umieszczonych na dole paska narzędziowego, a także przez wybranie poleceń z menu Widok > Tryb ekranu. Jeśli przybornik jest wyświetlany jako pojedyncza kolumna, możesz wybrać tryb ekranu klikając przycisk bieżącego trybu i wybierając inną opcję z menu, które zostanie wyświetlone.

Tryb zwykły 

Wyświetla grafikę w standardowym oknie, wraz z wszystkimi widocznymi siatkami i liniami pomocniczymi, obiektami niedrukowalnymi i białym stołem montażowym.

Tryb podglądu 

Wyświetla grafikę w taki sposób, jak wyglądałaby po wydrukowaniu. Wszystkie elementy niedrukowalne (siatki, linie pomocnicze, niedrukowalne obiekty) są ukrywane, a stół montażowy wyświetlany jest w kolorze ustawionym w preferencjach.

Tryb spadu 

Wyświetla grafikę w taki sposób, jak wyglądałaby po wydrukowaniu. Wszystkie elementy niedrukowalne (siatki, linie pomocnicze, niedrukowalne obiekty) są ukrywane, a stół montażowy wyświetlany jest w kolorze ustawionym w preferencjach. Ponadto widoczne są wszystkie elementy drukowalne, znajdujące się w obszarze spadu dokumentu (zdefiniowanym w oknie Ustawienia dokumentu).

Tryb informacji o pracy 

Wyświetla grafikę w taki sposób, jak wyglądałaby po wydrukowaniu. Wszystkie elementy niedrukowalne (siatki, linie pomocnicze, niedrukowalne obiekty) są ukrywane, a stół montażowy wyświetlany jest w kolorze ustawionym w preferencjach. Ponadto widoczne są wszystkie elementy drukowalne, znajdujące się w obszarze informacji o pracy (zdefiniowanym w oknie Ustawienia dokumentu).

Tryb prezentacji 

Wyświetla kompozycję w sposób podobny do pokazu slajdów, bez pokazywania menu, paneli i narzędzi. Zobacz Użycie trybu Prezentacja.

Używanie paska stanu

Pasek stanu w lewym dolnym rogu w oknie dokumentu pokazuje informacje o stanie pliku i pozwala zmienić oglądaną stronę. Kliknięcie menu na pasku stanu umożliwia wykonanie następujących czynności:

 • Aby pokazać bieżący plik w systemie plików, wybierz polecenie Pokaż w Eksploratorze (System Windows) albo Pokaż w Finderze (macOS).

 • Aby wyświetlić bieżący plik w programie Adobe Bridge, należy wybrać polecenie Pokaż w programie Bridge.

Uwaga:

W systemie macOS można wyświetlić procentową wartość powiększenia na pasku stanu, jeśli schowany zostanie pasek aplikacji (Okno > Pasek aplikacji). W systemie Windows nie można ukryć paska aplikacji.

Omówienie panelu sterowania

Panel Sterowanie (Okno > Sterowanie) zapewnia szybki dostęp do opcji, poleceń i innych paneli dotyczących bieżącego elementu strony lub zaznaczonych obiektów. Domyślnie panel sterowania jest zadokowany u góry okna dokumentu. Można go jednak zadokować u dołu tego okna, przekształcić w ruchomy panel, albo całkowicie ukryć.

Panel Sterowanie wyświetla różne opcje w zależności od wybranego obiektu lub narzędzia:

 • Na przykład po zaznaczeniu ramki panel sterowania wyświetla opcje umożliwiające zmianę rozmiaru i położenia, a także pochylenie i obrócenie ramki lub dostosowanie stylu obiektu.

 • Jeżeli zaznaczony został tekst wewnątrz ramki, panel sterowania wyświetla opcje znakowe lub akapitowe. Kliknięcie ikon akapitu i znaku po lewej stronie panelu sterowania pozwala określić, które opcje są wyświetlone - akapitowe czy znakowe. Dodatkowe opcje są wyświetlane przez panel sterowania, o ile wielkość i rozdzielczość ekranu na to pozwala. Na przykład, jeśli zaznaczona jest ikona znaku, wszystkie opcje znaków zostaną wyświetlone, a niektóre opcje akapitu pojawiają się z prawej strony panelu sterowania. Jeśli klikniesz ikonę akapitu, wszystkie opcje akapitu będą wyświetlone, a niektóre opcje znaków pojawią się z prawej strony.

 • Po zaznaczeniu komórki tabeli, panel sterowania wyświetli opcje umożliwiające dostosowywanie wymiarów kolumn i rzędów, łączenie komórek, wyrównywanie tekstu i dodawanie obrysów.

Gdy opcje w panelu sterowania zmienią się, można uzyskać dodatkowe informacje o każdej z nich, korzystając z podpowiedzi — opisów wyskakujących po umieszczeniu wskaźnika myszy nad ikoną lub etykietą opcji.

Panel sterowania z wyświetloną podpowiedzią
Panel sterowania z wyświetloną podpowiedzią

Menu panelu sterowania
Menu panelu sterowania

Aby otworzyć okna dialogowe związane z ikonami w panelu sterowania, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij ikonę panelu sterowania. Na przykład, po zaznaczeniu ramki, przytrzymaj klawisze Alt lub Option i kliknij ikonę Kąt obrotu , aby otworzyć okno dialogowe Obrót.

Dokowanie i uruchamianie panelu sterowania

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij pionowy pasek po lewej stronie panelu sterowania, aż pasek narzędzi zostanie zadokowany na górze lub na dole okna aplikacji (Windows) albo ekranu (Mac OS).

  • Wybierz z menu panelu sterowania opcję Zadokuj na górze, Zadokuj na dole lub Ruchome.

Dostosowywanie panelu sterowania

 1. Aby otworzyć okno dialogowe Dostosowywanie panelu sterowania, wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Kliknij ikonę Dostosuj panel sterowania znajdującą się po prawej stronie panelu sterowania.
  • Wybierz pozycję Dostosuj znajdującą się po prawej stronie panelu sterowania.
 2. Wybierz opcje, które chcesz wyświetlić lub ukryć, a następnie kliknij OK.

Stosowanie menu kontekstowych

W przeciwieństwie do menu widocznych na górze ekranu, menu kontekstowe wyświetlają polecenia związane z aktywnym narzędziem lub zaznaczeniem. Menu kontekstowe pozwalają szybko wybrać często używane polecenia.

 1. Umieść kursor nad dokumentem, obiektem lub panelem.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy.

Uwaga:

Jeśli nie masz dwuprzyciskowej myszy, możesz wyświetlić menu kontekstowe, naciskając klawisz Ctrl przed kliknięciem przycisku myszy.

Zmiana preferencji interfejsu

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Interfejs (Windows) lub InDesign > Preferencje > Interfejs (macOS).

 2. Wybierz ustawienia, które chcesz określić i kliknij OK.

Motyw kolorystyczny

Wybierz motyw kolorystyczny interfejsu programu InDesign. Wybierz motyw kolorystyczny: ciemny, średnio ciemny, średnio jasny lub jasny.

Dopasuj stół montażowy do motywu kolorystycznego

Zaznacz tę opcję, aby dopasować kolor stołu montażowego do motywu kolorystycznego interfejsu.

Podpowiedzi

Podpowiedzi pojawiają się po umieszczeniu wskaźnika myszy nad jednym z elementów interfejsu, np. na narzędziu na pasku narzędzi lub opcji w panelu Sterowanie. Wybierz Brak, aby wyłączyć podpowiedzi.

Pokaż miniaturki podczas umieszczania

Podczas umieszczania grafiki pojawia się miniaturka obrazu na załadowanym kursorze. W przypadku tekstu, na kursorze pojawia się miniaturka z pierwszymi wierszami załadowanego tekstu. Wyłącz tę opcję, jeśli nie chcesz wyświetlać miniaturek podczas umieszczania grafiki lub tekstu.

Pokaż wartości przekształcenia

Podczas tworzenia, zmiany rozmiaru lub obracania obiektu kursor wyświetli współrzędne [x,y], szerokość i wysokość oraz informacje o obrocie.

Włącz gesty Multi-Touch

Zaznacz tę opcję, aby zezwolić na użycie w programie InDesign gestów myszy multi-touch systemów Windows i Mac OS. Na przykład, gdy korzystasz z myszki Magic Mouse w systemie Mac OS, gest zamachnięcia oznacza przewinięcie do góry lub w dół, albo przejście do poprzedniej lub następnej strony lub rozkładówki, zaś gest obrotu obraca daną rozkładówkę.

Narzędzie Podświetl obiekt pod zaznaczeniem

Zaznaczenie tej opcji umożliwia podświetlanie krawędzi ramki obiektu, kiedy znajduje się na nim kursor myszy z włączonym narzędziem zaznaczania bezpośredniego.

Ruchomy panel Narzędzia

Określ, czy pasek narzędzi wyświetlany ma być jako jedna kolumna, dwie kolumny lub jeden wiersz.

Automatycznie zwijaj panele do postaci ikon.

Po zaznaczeniu tej opcji kliknięcie w oknie dokumentu spowoduje automatyczne zamknięcie aktualnie otwartego panelu.

Automatycznie pokazuj ukryte panele

Po zaznaczeniu tej opcji i ukryciu paneli klawiszem Tab umieszczenie wskaźnika myszy na jednym z boków okna dokumentu tymczasowo pokaże ukryte panele. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, panele zostaną przywrócone ponownym wciśnięciem klawisza Tab.

Otwieraj dokumenty jako tabulatory

Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, tworzone lub otwierane dokumenty będą pojawiać się nie jako okna tabulowane, ale jako pływające.

Włącz dokowanie okna dokumentu ruchomego

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, możesz łączyć ze sobą ruchome dokumenty, dokując je tak jak okna tabulowane. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, ruchomych okien dokumentów nie można dokować, chyba że w czasie przeciągania trzymasz wciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

Duże karty

Zaznacz tę opcję, aby zwiększyć wysokość panelu i kart dokumentu.

Narzędzie Rączka

Aby określić, czy tekst ma być pisany maczkiem podczas przewijania dokumentu, przeciągnij suwak narzędzia Rączka na żądany poziom równowagi między wydajnością a jakością.

Aktywne rysowanie ekranu

Zaznacz tę opcję, aby określić, czy obraz ma być rysowany w trakcie przeciągania. Jeśli zaznaczona jest opcja Natychmiast, obraz rysowany jest w trakcie przeciągania. Jeśli zaznaczona jest opcja Nigdy, przeciąganie obrazu powoduje przemieszczenie jedynie ramki. Obraz przesunięty zostaje po zwolnieniu przycisku myszy. Jeśli wybrana jest opcja Opóźnione, obraz rysowany jest, gdy zatrzymasz przesuwanie. Opcja Opóźnione działa tak samo, jak w programie InDesign CS4.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online