Podręcznik użytkownika Anuluj

Podstawy pracy z przestrzenią roboczą

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Dotykowa przestrzeń robocza
   6. Domyślne skróty klawiaturowe
   7. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Praca z dokumentami programu InDesign w chmurze (Beta)
  2. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów programu InDesign w chmurze (Beta)
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publish Online
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Poznaj podstawy pracy z przestrzenią roboczą w programie InDesign, aby usprawnić procedury projektowania i organizację paneli.

Do tworzenia dokumentów i zarządzania nimi w aplikacjach Adobe Creative Cloud można używać różnych elementów, takich jak panele, paski i okna. Dowolny układ tych elementów jest nazywany przestrzenią roboczą. Te przestrzenie robocze mają spójny wygląd, co ułatwia przełączanie się między aplikacjami. Można je dostosować do własnych potrzeb, wybierając opcje predefiniowane lub tworząc własne.

Ekran główny

Ekran główny pojawia się po uruchomieniu programu InDesign lub gdy nie są otwarte żadne dokumenty. Służy on do uzyskiwania dostępu do samouczków, tworzenia dokumentów oraz otwierania istniejących.

Startowa przestrzeń robocza
Ekran główny

Ekran główny zawiera następujące karty i przyciski:

Nowy plik

Wybierz ten przycisk, aby utworzyć nowy dokument. Możesz również utworzyć dokument, wybierając jeden z wielu szablonów i ustawień domyślnych dostępnych w programie InDesign.

Otwórz

Wybierz ten przycisk, aby otworzyć istniejący dokument w programie InDesign.

Ekran główny

Wybierz tę kartę, aby wyświetlić ostatnio zmodyfikowane pliki.

Nauka

Wybierz tę kartę, aby otworzyć listę podstawowych i zaawansowanych samouczków w programie InDesign i rozpocząć pracę z aplikacją.

Uwaga:

Aby wyłączyć wyświetlanie ekranu głównego w oknie dialogowym Preferencje, usuń zaznaczenie opcji Pokaż ekran główny, gdy nie są otwarte żadne dokumenty (Preferencje > Ogólne). Skróty klawiaturowe Ctrl/Cmd + O i Ctrl/Cmd + N pozostaną dostępne i będzie można nadal ich używać.

Omówienie przestrzeni roboczej

Przestrzeń robocza programu InDesign umożliwia dostosowanie układu okien, paneli i narzędzi i stworzenie spersonalizowanego środowiska projektowania.

przestrzeń robocza
Domyślna przestrzeń robocza programu InDesign

A. Okna dokumentów połączone w grupę kart B. Przełącznik przestrzeni roboczych C. Pasek wyszukiwania z sugestiami autouzupełniania D. Pasek tytułu panelu E. Przycisk Zwiń do ikon F. Panele zgrupowane w pionową stację dokowania G. Pasek stanu H. Panel Narzędzia 

 • Ramka Aplikacja integruje wszystkie elementy przestrzeni roboczej w jednym oknie, dzięki czemu stanowią one spójną całość. Zmiana rozmiaru lub przesunięcie ramki i jej elementów powoduje odpowiednie dopasowanie pozostałych obiektów, tak aby nie nakładały się na siebie. Panele pozostają widoczne po przełączeniu się do innej aplikacji lub kliknięciu poza aplikacją. W przypadku pracy z wieloma aplikacjami można rozmieścić je obok siebie lub na wielu monitorach. W systemie macOS tradycyjny interfejs użytkownika można włączyć lub wyłączyć, wybierając opcję Okno > Ramka aplikacji.
 • Znajdujący się u góry Pasek aplikacji zawiera przełącznik przestrzeni roboczej, menu (tylko w systemie Windows) oraz inne elementy sterujące aplikacją. W systemie macOS pasek aplikacji jest dostępny tylko wtedy, gdy ramka aplikacji jest wyłączona. Można go przełączać za pomocą menu Okno.
 • Panel Narzędzia zawiera narzędzia służące do tworzenia oraz edytowania obrazów, opraw graficznych, elementów stron i tym podobnych. Narzędzia powiązane są zgrupowane.
 • Panel sterowania zawiera opcje odpowiadające aktualnie wybranemu obiektowi.
 • W oknie Dokument wyświetlany jest plik, nad którym obecnie pracujesz. Okna dokumentów można łączyć w grupy kart, a w niektórych sytuacjach także grupować oraz dokować.
 • Panele umożliwiają monitorowanie oraz modyfikowanie efektów pracy. Panele mogą być grupowane, układane w stos lub dokowane.

Zmiana trybów ekranu

Aby zmodyfikować widoczność okna dokumentu, wybierz menu Widok > Tryb ekranu. Gdy przybornik znajduje się w jednej kolumnie, wybierz przycisk bieżącego trybu, aby uzyskać dostęp do różnych trybów w menu i móc je wybierać.

Tryb zwykły  

Wyświetla grafikę w standardowym oknie, wraz z wszystkimi widocznymi siatkami i liniami pomocniczymi, obiektami niedrukowalnymi i białym stołem montażowym.

Tryb podglądu  

Wyświetla grafikę w taki sposób, jak wyglądałaby po wydrukowaniu. Wszystkie elementy niedrukowalne (siatki, linie pomocnicze, niedrukowalne obiekty) są ukrywane, a stół montażowy wyświetlany jest w kolorze ustawionym w preferencjach.

Tryb spadu  

Wyświetla grafikę w taki sposób, jak wyglądałaby po wydrukowaniu. Wszystkie elementy niedrukowalne (siatki, linie pomocnicze, niedrukowalne obiekty) są ukrywane, a stół montażowy wyświetlany jest w kolorze ustawionym w preferencjach. Ponadto widoczne są wszystkie elementy drukowalne, znajdujące się w obszarze spadu dokumentu (zdefiniowanym w oknie Ustawienia dokumentu).

Tryb informacji o pracy  

Wyświetla grafikę w taki sposób, jak wyglądałaby po wydrukowaniu. Wszystkie elementy niedrukowalne (siatki, linie pomocnicze, niedrukowalne obiekty) są ukrywane, a stół montażowy wyświetlany jest w kolorze ustawionym w preferencjach. Ponadto widoczne są wszystkie elementy drukowalne, znajdujące się w obszarze informacji o pracy (zdefiniowanym w oknie Ustawienia dokumentu).

Tryb prezentacji  

Wyświetla kompozycję w sposób podobny do pokazu slajdów, bez pokazywania menu, paneli i narzędzi. Zobacz Użycie trybu Prezentacja.

Używanie paska stanu

Pasek stanu w lewym dolnym rogu okna dokumentu zawiera informacje o pliku i umożliwia nawigację po stronie. Z poziomu jego menu można:

 • ujawnić plik w systemie plików (Windows) Pokaż w Eksploratorze lub (macOS) Pokaż w Finderze;
 • pokazać plik w Adobe Bridge (poprzez zaznaczenie opcji Pokaż w programie Bridge).
Uwaga:

W systemie macOS można wyświetlić procentową wartość powiększenia na pasku stanu, jeśli schowany zostanie pasek aplikacji (Okno > Pasek aplikacji). W systemie Windows nie można ukryć paska aplikacji.

Omówienie panelu Sterowanie

Panel sterowania (Okno > Sterowanie) zapewnia łatwy dostęp do opcji, poleceń i powiązanych paneli dotyczących wybranych elementów strony. Początkowo jest zadokowany u góry, ale może być zadokowany na dole, przekształcony w panel ruchomy lub ukryty.

W panelu sterowania wyświetlane są różne opcje w zależności od dokonanego wyboru:

 • Ramki: zmiana rozmiaru, położenia, pochylenie, obracanie lub stosowanie stylów obiektowych.
 • Tekst: opcje dotyczące znaków lub akapitów. Wybierz ikony po lewej stronie, aby przełączać się między nimi.
 • Tabele: dopasowywanie wymiarów, scalanie komórek, wyrównywanie tekstu i dodawanie obrysów.

Wraz ze zmianą opcji w panelu sterowania można uzyskać więcej informacji o każdej z nich, korzystając z podpowiedzi.  Podpowiedzi to wyskakujące opisy, które pojawiają się po umieszczeniu wskaźnika myszy na ikonie lub etykiecie opcji. Aby otworzyć okna dialogowe związane z ikonami w panelu sterowania, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS) i wybierz ikonę panelu sterowania. 

Menu panelu Sterowanie
Menu panelu sterowania

Panel sterowania z wyświetloną podpowiedzią
Panel sterowania z wyświetloną podpowiedzią

Stosowanie menu kontekstowych

W kontekstowych menu znajdują się polecenia związane z narzędziami lub zaznaczeniem w przeciwieństwie do menu na górze ekranu. Zapewniają one wygodny dostęp do często używanych poleceń. Aby użyć takiego menu, umieść wskaźnik myszy na dokumencie, obiekcie lub panelu i kliknij prawym przyciskiem myszy.

Uwaga:

(macOS) Jeśli nie masz myszy dwuprzyciskowej, przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij, aby wyświetlić menu kontekstowe.

Zmiana preferencji interfejsu

Aby zmienić preferencje interfejsu, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Interfejs (Windows) lub InDesign > Preferencje > Interfejs (macOS).

Określ ustawienia:

Motyw kolorystyczny

Umożliwia wybranie motywu kolorystycznego interfejsu programu InDesign. Do wyboru są opcje Ciemny, Średnio ciemny, Średnio jasny lub Jasny.

Dopasuj stół montażowy do motywu kolorystycznego

Zaznacz tę opcję, aby dopasować kolor stołu montażowego do motywu kolorystycznego interfejsu.

Podpowiedzi

Podpowiedzi pojawiają się po umieszczeniu wskaźnika myszy nad jednym z elementów interfejsu, np. na narzędziu na pasku narzędzi lub opcji w panelu Sterowanie. Wybierz opcję Brak, aby wyłączyć podpowiedzi.

Pokaż miniaturki podczas umieszczania

Podczas umieszczania grafiki na załadowanym kursorze jest widoczna miniaturka obrazu. W przypadku tekstu na kursorze jest widoczna miniaturka z pierwszymi wierszami załadowanej treści. Wyłącz tę opcję, jeśli nie chcesz wyświetlać miniaturek podczas umieszczania grafiki lub tekstu.

Pokaż wartości przekształcenia

Podczas tworzenia, skalowania lub obracania obiektu kursor będzie wyświetlać współrzędne [x,y], szerokość i wysokość oraz informacje o obrocie.

Włącz gesty wielodotykowe

Zaznacz tę opcję, aby zezwolić na użycie w programie InDesign gestów myszy wielodotykowej w systemach Windows i Mac OS. Na przykład podczas korzystania z myszki Magic Mouse w systemie Mac OS, gest przesunięcia oznacza przewinięcie do góry lub w dół albo przejście do poprzedniej lub następnej strony lub rozkładówki, natomiast gest obrotu obraca daną rozkładówkę.

Podświetl obiekt pod narzędziem Zaznaczenie

Zaznaczenie tej opcji umożliwia podświetlanie krawędzi ramki obiektu, kiedy znajduje się na nim kursor myszy z włączonym narzędziem zaznaczania bezpośredniego.

Ruchomy panel Narzędzia

Określ, czy pasek narzędzi wyświetlany ma być jako jedna kolumna, dwie kolumny lub jeden wiersz.

Automatycznie zwijaj panele ikon

Po zaznaczeniu tej opcji kliknięcie w oknie dokumentu spowoduje automatyczne zamknięcie aktualnie otwartego panelu.

Automatycznie pokazuj ukryte panele

Po zaznaczeniu tej opcji i ukryciu paneli klawiszem Tab umieszczenie wskaźnika myszy na jednym z boków okna dokumentu tymczasowo pokaże ukryte panele. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, trzeba ponownie nacisnąć klawisz Tab, aby wyświetlić panele.

Otwieraj dokumenty jako karty

Gdy ta opcja jest wyłączona, tworzone lub otwierane dokumenty nie będą kartami, tylko ruchomymi oknami.

Włącz dokowanie ruchomego okna dokumentu

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, dokumenty ruchome można dokować jeden do drugiego, tworząc grupę kart. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, ruchomych okien dokumentów nie można dokować, chyba że w czasie przeciągania przytrzyma się klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

Duże karty

Zaznacz tę opcję, aby zwiększyć wysokość panelu i kart dokumentu.

Narzędzie Rączka

Aby określić, czy podczas przewijania dokumentu tekst ma być markowany, przeciągnij suwak narzędzia Rączka na żądany poziom równowagi między wydajnością a jakością.

Aktywne rysowanie ekranu

Zaznacz tę opcję, aby określić, czy obraz ma być rysowany w trakcie przeciągania.

 • Natychmiast: obraz rysowany jest w trakcie przeciągania. 
 • Nigdy: przeciąganie obrazu powoduje przemieszczenie jedynie ramki. Obraz zostanie przesunięty dopiero po zwolnieniu przycisku myszy. 
 • Opóźnione: obraz rysowany jest, gdy zatrzymasz przesuwanie.

Markowanie w grafice wektorowej przy przeciąganiu

Zaznaczenie tej opcji powoduje zwiększenie szybkości ruchu złożonego obiektu wektorowego.

Dostęp do zawartości AEM Assets można uzyskać bezpośrednio bez konieczności logowania się w AEM Assets. można uzyskać bezpośredni dostęp do zawartości przechowywanej w systemie AEM Assets. Nie ma potrzeby logowania się w tym systemie. Panel ten musi zostać wdrożony i skonfigurowany przez administratora. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu wybierz Okno > Rozszerzenia > Adobe Asset Link.

Aby ułatwić sobie dostęp do panelu Adobe Asset Link, można odpowiednio skonfigurować przestrzeń roboczą, tak aby uwzględniała ten panel i aby można było nim zarządzać.

Więcej materiałów tego typu

Masz pytanie lub pomysł?

Zapytaj społeczność

Zachęcamy do dzielenia się opiniami. Podziel się swoimi opiniami na forum użytkowników programu Adobe InDesign

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto