Problemy

Rozszerzenia i dodatki w programie Photoshop CC 2014 nie są wyświetlane.

Aktualizuj Menedżera rozszerzeń

Aby wyświetlać rozszerzenia i dodatki w programie Photoshop CC, zaktualizuj Menedżera rozszerzeń do wersji 7.2 lub nowszej. Można zaktualizować Menedżera rozszerzeń przy użyciu karty Aplikacje w aplikacji Creative Cloud na komputer.

Poczekaj, aż Menedżer rozszerzeń lub dodatki zostaną wypełnione

Kiedy otwierasz Menedżera rozszerzeń lub wybierasz opcję Przeglądaj dodatki, następuje krótkie, spodziewane opóźnienie, zanim rozszerzenia lub dodatki zostaną wyświetlone.  

Tylko niektóre rozszerzenia i dodatki są dostępne w programie Photoshop CC

Program Photoshop CC może korzystać tylko z rozszerzeń i dodatków, które zostały zapisane przy użyciu języka HTML5. Wcześniejsze wersje programu Photoshop używały rozszerzeń, które były zapisywane za pomocą oprogramowania Flash, ale te rozszerzenia nie są już obsługiwane w programie Photoshop CC. Dopóki rozszerzenia i dodatki nie zostaną ponownie zapisane w języku HTML5, nie będą dostępne w programie Photoshop CC. 

Jeśli jest to możliwe, pobierz aplikację Kuler i jej używaj, funkcja dodatków zacznie działać. 

Jeśli masz problem z instalacją aplikacji Kuler, wykonaj następujące kroki:

  1. W programie Photoshop CC wybierz kolejno opcje Pomoc > Zarządzaj rozszerzeniami
  2. W systemie Mac OS wybierz menu Menedżer rozszerzeń > Informacje o Menedżerze rozszerzeń. W systemie Windows wybierz kolejno opcje Pomoc > Informacje o Menedżerze rozszerzeń. Zwróć uwagę na wersję. Jeśli jest starsza niż 7.2, zamknij Menedżera rozszerzeń i zaktualizuj go przy użyciu aplikacji Creative Cloud na komputer. Nie zamykaj zaktualizowanego Menedżera rozszerzeń.
  3. Pobierz dodatek aplikacji Kuler, wybierając kolejno opcje Pomoc > Przeglądaj dodatki w programie Photoshop.
  4. Na dole strony, która zostaje wyświetlona po pobraniu dodatku aplikacji Kuler, wybierz łącze Pobierz/Zainstaluj dodatek w inny sposób.
  5. Kliknij przycisk Pobierz dodatek.
  6. Domyślną lokalizacją dla pobranych plików jest folder Pobrane. Przejdź do tego folderu. 
  7. W Menedżerze rozszerzeń kliknij przycisk Zainstaluj.
  8. Zlokalizuj pobrany plik aplikacji Kuler w powstałym oknie dialogowym nawigacji i wybierz opcję jego instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  9. Po załadowaniu rozszerzenia w programie Photoshop wybierz kolejno opcje Okno > Rozszerzenia. Jeśli element menu Rozszerzenia jest wygaszony lub rozszerzenie nie jest wyświetlane, uruchom ponownie program Photoshop.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online