Czy nie możesz znaleźć ustawień domyślnych, operacji, wtyczek ani ustawień w programie Photoshop? Wypróbuj te sugerowane rozwiązania, aby je przywrócić.

Wyszukaj swój problem poniżej i wypróbuj podane przy nich rozwiązania.

Problem/Pytanie

Sugerowane rozwiązania

Miałem pewne operacje w poprzedniej instalacji programu Photoshop, ale nie wiem, jak je przenieść do nowej instalacji.

Wypróbuj rozwiązania podane w Migracja operacji.

Miałem pewne ustawienia w poprzedniej instalacji programu Photoshop, ale nie wiem, jak je przenieść do nowej instalacji.

Zwykle ustawienia są automatycznie migrowane podczas aktualizowania programu Photoshop do najnowszej wersji. Jednakże możesz również skopiować ustawienia ręcznie z jednej instalacji do drugiej. Patrz Ręczne kopiowanie ustawień.
Nie wiem jak skopiować ustawienia domyślne, takie jak pędzle z jednego komputera na inny.

Patrz Eksportowanie i importowanie ustawień domyślnych.

Adobe Camera Raw umożliwia mi zainstalowanie ustawień domyślnych pojedynczo. Jak zainstalować lub przenieść jednocześnie wszystkie ustawienia domyślne Camera Raw?

Jeśli ustawienia domyślne są w formie pliku ZIP lub w folderze, skopiuj pliki XMP do następującej lokalizacji na swoim komputerze:

  • Mac: /Library/Application Support/Adobe/Camera Raw /Settings
  • Windows: C:/Users//AppData/Roaming/Adobe/CameraRaw/Settings

Aby przenieść ustawienia domyślne z jednego komputera na inny, po prostu skopiuj zawartość tego folderu z komputera źródłowego do tej samej lokalizacji komputera docelowego.

Zaktualizowałem do najnowszej wersji programu Photoshop. Jednak nie mogę znaleźć niektórych moich wtyczek, które wcześniej instalowałem. Jak mogę je odzyskać?

Pobierz najnowszą wersję instalatora wtyczki ze strony dostawcy i zainstaluj ją. Aby zainstalować wtyczkę, konieczne jest posiadanie na komputerze uprawnień administratora. Jeśli nie posiadasz odpowiednich uprawnień, skontaktuj się z administratorem systemu w organizacji.

Odwiedź stronę Wtyczkiinnych firm do programu Adobe Photoshop.

Pojawia się ten błąd:

„Problem z generatorem. Proszę wyjdź z programu Photoshop i spróbuj ponownie. Jeśli problem nadal występuje, usuń wszystkie wtyczki innych firm lub spróbuj ponownie zainstalować program Photoshop.”

Jak mogę to rozwiązać?

Wypróbuj poniższe rozwiązania.
Mam problemy podczas instalowania dodatków z programu Adobe. Jak mogę je rozwiązać?
Patrz przewodnik rozwiązywania problemów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online