Informacje o preferencjach

Aby program Photoshop działał w najwydajniejszy sposób i był dostosowany do określonego obiegu pracy, należy skonfigurować jego preferencje.

W pliku Adobe Photoshop Prefs są zapisane różne ustawienia programu, między innymi ogólne opcje wyświetlania, a także opcje zapisywania plików, wydajności, kursorów, przezroczystości, tekstu, wtyczek i dysków magazynujących. Większość tych opcji ustawia się w oknie dialogowym Preferencje. Ustawienia preferencji są zapisywane przy każdym wyłączaniu aplikacji.

Nieoczekiwane zachowanie programu może wskazywać na uszkodzenie preferencji. Jeśli istnieje podejrzenie co do uszkodzenia preferencji, można przywrócić ich ustawienia domyślne.

Uwaga:

Szczegółowe informacje o konkretnych ustawieniach preferencji zamieszczono w tematach dotyczących określonych zadań. Na przykład wyszukanie w pomocy frazy „Ustawienia przezroczystości” umożliwi zapoznanie się z omówieniem tych ustawień w kontekście pokrewnych im funkcji, takich jak zarządzanie warstwami.

Dostosowywanie preferencji w programie Photoshop

Otwórz okno preferencji

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje, a następnie wybierz z podmenu żądany zestaw preferencji.
  • (Mac OS) Wybierz polecenie Photoshop > Preferencje, a następnie wybierz z podmenu żądany zestaw preferencji.
 2. Aby przejść do innego zestawu preferencji, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz zestaw preferencji z menu znajdującego się po lewej stronie okna dialogowego.
  • Kliknij przycisk Następny, aby wyświetlić kolejny zestaw preferencji z listy. Kliknij przycisk Poprzedni, aby wyświetlić poprzedni zestaw preferencji z listy.

Zerowanie preferencji programu Photoshop

Pomoc zawiera informacje o opcjach poszczególnych preferencji.

W tym materiale wideo omówiono dwa sposoby przywracania ustawień domyślnych w plikach preferencji: ręczne usunięcie pliku preferencji i użycie skrótu klawiaturowego (początek: 5:05).
Julieanne Kost- Principal Digital Imaging Evangelist

Aby ręcznie przywrócić domyślne preferencje:

 • Znajdź plik preferencji, które chcesz wyzerować, i przenieś go do innej lokalizacji. Gdy program Photoshop zostanie ponownie uruchomiony, utworzy nowy plik preferencji w lokalizacji pierwotnej. Zobacz Funkcje, nazwy i lokalizacje plików preferencji.

Aby szybko przywrócić preferencje przy użyciu skrótu klawiaturowego:

 • Natychmiast po uruchomieniu programu Photoshop wciśnij i przytrzymaj klawisze Alt+Control+Shift (Windows) lub Option+Command+Shift (Mac OS). Program będzie monitował o usunięcie bieżących ustawień. Przy następnym uruchomieniu programu Photoshop zostaną utworzone nowe pliki preferencji.

Uwaga: W przypadku użycia skrótu klawiaturowego zostaną także przywrócone domyślne preferencje dotyczące własnych skrótów klawiaturowych, przestrzeni roboczych oraz ustawień kolorów.

Wyłącz lub włącz komunikaty ostrzegawcze

Czasami program wyświetla komunikaty z ostrzeżeniami lub monitami. Użytkownik może wyłączyć wyświetlanie takich komunikatów, wybierając opcję Nie pokazuj więcej dla danego komunikatu. Może też globalnie przywrócić wyświetlanie wszystkich komunikatów zablokowanych (wyłączonych).

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne.
  • (Mac OS) Wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Ogólne.
 2. Kliknąć na przycisku Wyzeruj wszystkie okna z ostrzeżeniami, a następnie na OK.

Preferencje związane z wydajnością

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online