Podręcznik użytkownika Anuluj

Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  7. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Zapisywanie stanów obrazu w postaci migawek

Stan obrazu można nagrać w dowolnej chwili, tworząc migawkę. Migawki to zapisane wersje obrazu zawierające pełen zestaw modyfikacji wprowadzonych do chwili utworzenia danej migawki. Tworząc migawki danego obrazu na różnych etapach jego edycji, można w łatwy sposób porównać efekty wprowadzonych dopasowań. Możesz też wrócić do wcześniejszego stanu, jeśli chciałbyś użyć go innym razem. Kolejną zaletą migawek jest to, że można pracować na wielu wersjach danego obrazu bez konieczności tworzenia kopii oryginału.

Twórz migawki i zarządzaj nimi przy użyciu zakładki Migawki okna dialogowego Camera Raw.

 1. Kliknij przycisk Nowa migawka  u dołu zakładki Migawki, aby utworzyć migawkę.
 2. Wpisz nazwę w oknie dialogowym Nowa migawka i kliknij OK.

  Migawka pojawia się na liście zakładki Migawki.

Pracując z migawkami, możesz wykonać dowolną z następujących czynności:

 • Aby zmienić nazwę migawki, kliknij ją prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (macOS) i wybierz polecenie Zmień nazwę.

 • Kliknij migawkę, aby zmienić ustawienia bieżącego obrazu na ustawienia zaznaczonej migawki. Podgląd obrazu zostanie odpowiednio uaktualniony.

 • Aby zaktualizować lub nadpisać istniejącą migawkę bieżącymi ustawieniami obrazu, kliknij migawkę prawym przyciskiem myszy (Windows) lub naciśnij klawisz Control (macOS) i wybierz polecenie Uaktualnij zgodnie z bieżącymi ustawieniami.

 • Aby cofnąć zmiany wprowadzone w migawce, kliknij Anuluj.

  Uwaga! Klikając Anuluj, w celu cofnięcia zmian w migawce, należy zachować ostrożność. Wszystkie dopasowania obrazów dokonane w czasie bieżącej sesji zostaną również utracone.

 • Aby usunąć migawkę, zaznacz ją i kliknij przycisk Kosz  u dołu zakładki. Można również kliknąć daną migawkę prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (macOS) i wybrać polecenie Usuń.

Uwaga:

W przypadku zastosowania migawek w programie Lightroom Classic można edytować je w oknie dialogowym Camera Raw (i odwrotnie).

Zapisywanie, zerowanie i wczytywanie ustawień modułu Camera Raw

Możesz ponownie użyć dopasowań zastosowanych do obrazu. Możesz także zapisać wszystkie bieżące ustawienia obrazu modułu Camera Raw, albo tylko ich część, jako ustawienia wstępne albo jako nowe ustawienia domyślne. Ustawienia domyślne stosowane są do konkretnego modelu aparatu, konkretnego numeru seryjnego aparatu albo konkretnych ustawień ISO w zależności od ustawień w sekcji Ustawienia domyślne obrazu w preferencjach modułu Camera Raw.

Nazwy ustawień domyślnych są wyświetlane w zakładce Ustawienia domyślne, w menu Edycja > Ustawienia projektowania programu Adobe Bridge, w menu kontekstowym obrazów Camera Raw w programie Adobe Bridge oraz w podmenu Stosowanie ustawień domyślnych menu Ustawienia Camera Raw w oknie dialogowym Camera Raw. Ustawienia domyślne nie są wyświetlane, jeśli nie zostały zapisane w folderze ustawień modułu Camera Raw. Niezależnie od tego można użyć polecenia Wczytaj ustawienia, które pozwala odszukać i zastosować ustawienia zapisane w dowolnym miejscu.

 

 

Uwaga:

Ustawienia można zapisywać i usuwać, używając przycisków u dołu zakładki Ustawienia domyślne.

 1. Kliknij przycisk menu Ustawienia Camera Raw  i wybierz polecenie z menu:

  Zapisz ustawienia

  Zapisywanie bieżących ustawień jako ustawień wstępnych. Wybieranie które ustawienia mają być zapisane jako ustawienia wstępne i ich zapis.

  Zapis nowych ustawień domyślnych Camera Raw

  Umożliwia zapisanie ustawień bieżących jako nowych ustawień domyślnych innych zdjęć zrobionych tym samym aparatem, tym samym modelem aparatu albo przy tych samych ustawieniach ISO. Wybierz odpowiednie opcje w sekcji Ustawienia domyślne obrazu w preferencjach modułu Camera Raw, aby określić, czy ustawienia domyślne mają zostać powiązane z konkretnym numerem seryjnym aparatu czy z ustawieniami ISO.

  Wyzeruj domyślne ustawienia Camera Raw

  Powoduje przywrócenie oryginalnych ustawień domyślnych bieżącego aparatu, modelu aparatu lub ustawień ISO.

  Wczytaj ustawienia

  Otwiera okno dialogowe Wczytaj ustawienia konwersji formatu Raw, w którym można odszukać wybrany plik ustawień, zaznaczyć go i kliknąć przycisk Wczytaj.

Określanie miejsca przechowywania ustawień Camera Raw

Wybierz miejsce przechowywania plików ustawień. Pliki XMP są przydatne wtedy, gdy pliki obrazów mają być przeniesione lub zapisane, ale przy tym chcesz zachować ustawienia Camera Raw. W oknie dialogowym Camera Raw jest dostępne polecenie Eksportuj ustawienia, które pozwala skorzystać z bazy danych modułu Camera Raw i skopiować zapisane w niej ustawienia do towarzyszących plików XMP lub osadzić je w plikach DNG (Digital Negative).

Ustawienia plików przetwarzanych za pomocą modułu Camera Raw są zapisywane w dwóch miejscach: w pliku bazy danych modułu Camera Raw albo w pomocniczym pliku XMP. Ustawienia pliku DNG przetwarzanego w module Camera Raw są zapisywane w samym pliku DNG. Opcjonalnie mogą zostać zapisane również w towarzyszącym pliku XMP. Ustawienia plików TIFF i JPEG są zawsze zapisywane w tych samych plikach.

Uwaga:

Podczas importowania serii plików Camera Raw w programie After Effects ustawienia pierwszego pliku będą stosowane do wszystkich tych plików w serii, które nie mają własnych plików towarzyszących XMP. Program After Effects nie przegląda bazy danych Camera Raw.

Możesz ustawić preferencję określającą gdzie mają być zapisywane ustawienia. Dlatego też, po ponownym otwarciu pliku Camera Raw wszystkie ustawienia są takie, jak przed ostatnim zamknięciem pliku. W ustawieniach nie są zapisywane atrybuty obrazu (profil docelowej przestrzeni kolorów, głębia bitowa, rozmiar w pikselach oraz rozdzielczość).

 1. W programie Photoshop:
  wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Camera Raw (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Camera Raw (macOS).

  W programie Adobe Bridge:
  wybierz polecenie Edycja > Preferencje Camera Raw (Windows) lub Bridge > Preferencje Camera Raw  (macOS). 

  W oknie dialogowym Camera Raw:
  kliknij przycisk Otwórz okno dialogowe preferencji .

 2. W oknie dialogowym Preferencje Camera Raw wybierz jedną z następujących opcji z menu Zapisz ustawienia obrazu w:

  Baza danych Camera Raw

  Zapisywanie ustawień w pliku bazy danych Camera Raw w folderze Dokumenty i ustawienia/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/CameraRaw (Windows) lub Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences (macOS). Baza danych jest indeksowana według zawartości pliku, zatem ustawienia pozostają przyporządkowane do obrazka, nawet jeżeli przeniesie się albo zmieni nazwę pliku Camera Raw.

  Pliki towarzyszące „.XMP”

  Zapisywanie ustawień w oddzielnym pliku XMP w tym samym folderze co plik Camera Raw (pod tą samą nazwą, ale z rozszerzeniem .xmp). Jest to opcja przydatna do długotrwałej archiwizacji plików Camera Raw wraz z odpowiadającymi im ustawieniami w środowiskach wielodostępowych. Te same pliki XMP mogą zawierać dane IPTC (International Press Telecommunications Council) oraz inne metadane powiązane z plikiem Camera Raw. Jeżeli pliki Camera Raw są umieszczone na nośniku tylko do odczytu, np. dysku CD lub DVD, przed otwarciem skopiuj je na twardy dysk. Wtyczka Camera Raw nie może zapisać pliku XMP na nośniku tylko do odczytu. W takiej sytuacji ustawienia zostaną zapisane w pliku bazy danych modułu Camera Raw. Do wyświetlania plików XMP w programie Adobe Bridge służy polecenie Widok > Pokaż pliki ukryte.

  Uwaga:

  Korzystając z systemu kontroli wersji do zarządzania plikami i zapisując ustawienia w towarzyszących plikach XMP, należy pamiętać, że w przypadku wprowadzania zmian w plikach Camera Raw trzeba pobierać do edycji i odkładać na serwer również pliki towarzyszące. Pliki towarzyszące XMP muszą również podlegać wszystkim innym modyfikacjom (takim jak zmiana nazwy, przeniesienie, usunięcie) wraz z odpowiadającymi im plikami Camera Raw. Programy Adobe Bridge, Photoshop, After Effects oraz Camera Raw przeprowadzają taką synchronizacją plików, gdy użytkownik pracuje lokalnie.

  Uwaga:

  Jeśli ustawienia plików Camera Raw są przechowywane w bazie danych modułu Camera Raw, a zachodzi potrzeba przeniesienia ich w inne miejsce (na dysk CD, na dysk DVD, na inny komputer itp.), można skorzystać z polecenia Eksportuj ustawienia do XMP i za jego pomocą wyeksportować ustawienia plików do plików towarzyszących XMP.

 3. Jeśli chcesz zapisać wszystkie dostosowania wprowadzone w pliku DNG w tym samym pliku, zaznacz opcję Ignoruj pliki towarzyszące „.XMP” w sekcji Obsługa pliku DNG okna dialogowego Preferencje Camera Raw.

Kopiowanie i wklejanie ustawień modułu Camera Raw

Program Adobe Bridge umożliwia skopiowanie ustawień dotyczących danego pliku Camera Raw i wklejenie go w innym pliku Camera Raw.

 1. W programie Adobe Bridge zaznacz plik i wybierz polecenie Edycja > Ustawienia projektowania > Kopiuj ustawienia Camera Raw.

 2. Zaznacz co najmniej jeden plik i wybierz polecenie Edycja > Ustawienia projektowania > Wklej ustawienia Camera Raw.

  Uwaga:

  Polecenia kopiowania i wklejania można wybrać również z menu kontekstowego, które jest wyświetlane po kliknięciu plików obrazów prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (macOS).

 3. W oknie dialogowym Wklej ustawienia Camera Raw wybierz ustawienia, które mają zostać zastosowane.

Stosowanie zapisanych ustawień Camera Raw

 1. W programie Adobe Bridge albo w oknie dialogowym Camera Raw zaznacz jeden lub kilka plików.
 2. W programie Adobe Bridge wybierz polecenie Edycja > Ustawienia projektowania lub kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany plik. Można też w oknie dialogowym Camera Raw kliknąć menu Ustawienia Camera Raw .

 3. Wybierz jedno z następujących poleceń:

  Ustawienia obrazu

  Użycie ustawień wybranego obrazu Camera Raw. Opcja ta jest dostępna tylko w menu Ustawienia Camera Raw w oknie dialogowym Camera Raw.

  Ustawienia domyślne Camera Raw

  Użycie zapisanych ustawień domyślnych konkretnego aparatu, modelu aparatu lub ustawień ISO.

  Poprzednia konwersja

  Zostaną użyte ustawienia, które obowiązywały w przypadku poprzedniego obrazu z tego samego aparatu, modelu aparatu lub z tymi samymi ustawieniami ISO.

  Nazwa ustawień domyślnych

  Wykorzystanie ustawień (być może tylko niektórych ustawień obrazu) zapisanych jako ustawienia wstępne.

  Zastosowanie ustawień wstępnych

  Uwaga:

  Możesz także zastosować ustawienia wstępne w zakładce Ustawienia predefiniowane.

Eksportowanie ustawień Camera Raw i podglądów DNG

W oknie dialogowym Camera Raw jest dostępne polecenie Eksportuj ustawienia do XPM, które pozwala skorzystać z bazy danych modułu Camera Raw i skopiować zapisane w niej ustawienia do towarzyszących plików XMP lub osadzić je w plikach DNG. Dzięki wyeksportowaniu ustawień zyskuje się pewność, że ustawienia plików Camera Raw będą zachowywane mimo przenoszenia plików w różne miejsca.

Możesz również uaktualniać podglądy JPEG osadzone w plikach DNG.

 1. Otwórz pliki w oknie dialogowym Camera Raw.
 2. Jeśli chcesz wyeksportować ustawienia lub podglądy wielu plików, zaznacz ich miniaturki w widoku taśmy filmowej.
 3. W menu Ustawienia Camera Raw wybierz polecenie Eksport ustawień do XMP lub Uaktualnij podgląd DNG.

  Pliki pomocnicze XMP są tworzone w tym samym folderze, w którym są przechowywane pliki Camera Raw. Jeśli pliki Camera Raw zostały zapisane w formacie DNG, eksportowane ustawienia są osadzane w tych plikach DNG.

Określanie opcji przepływu pracy modułu Camera Raw

Opcje przepływu pracy określają ustawienia dla wszystkich plików wyjściowych modułu Camera Raw, wliczając w to głębię bitową, przestrzeń kolorów, wyostrzanie materiału wyjściowego i rozmiar. Opcje obiegu pracy decydują o tym, w jaki sposób program Photoshop będzie otwierał te pliki, ale nie mają wpływu na importowanie plików Camera Raw w programie After Effects. Ustawienia opcji obiegu pracy nie wpływają na dane pliku Camera Raw.

Możesz określić ustawienia opcji obiegu pracy, klikając podkreślony tekst w dolnej części okna dialogowego Camera Raw.

Przestrzeń

Określanie profilu kolorów. Na ogół należy ustawiać profil koloru Przestrzeń na taką, jakiej używa się w przestrzeni roboczej RGB w programie Photoshop. Profilem źródłowym plików Camera Raw jest zwykle przestrzeń kolorów właściwa dla danego aparatu. Profile wyświetlane w menu Przestrzeń są wbudowane w moduł Camera Raw. Aby używać przestrzeni kolorów, której nie ma w menu Przestrzeń, wybierz polecenie ProPhoto RGB, a następnie przekonwertuj do przestrzeni roboczej, którą wybierzesz przy otwieraniu pliku w programie Photoshop.

Głębia

Opcja decyduje o tym, czy plik zostanie otwarty w programie Photoshop jako obraz o 8 czy 16 bitach na kanał.

Rozmiar

Określanie rozmiarów obrazu w pikselach do importu w programie Photoshop. Ustawieniem domyślnym jest ta sama wielkość, której użyto przy wykonywaniu fotografii. Aby ponownie dokonać próbkowania obrazu, użyj menu Rozmiar kadru.

W przypadku aparatów o pikselach kwadratowych, gdy planujesz wykonanie mniejszego obrazu końcowego, wybranie rozmiaru mniejszego niż rozmiar własny aparatu skraca czas przetwarzania. Wybór większego rozmiaru daje efekt podobny do próbkowania w górę (w programie Photoshop).

W przypadku aparatów generujących piksele nie kwadratowe rozmiar właściwy to taki, który najlepiej zachowuje łączną liczbę pikseli. Wybór innego rozmiaru skutkuje mniejszym stopniem ponownego próbkowania, a w konsekwencji wyższą jakością obrazu. Rozmiar odpowiadający najwyższej jakości jest oznaczony w menu Wielkość gwiazdką (*).

Uwaga! Rozmiar obrazu w pikselach można zawsze zmienić po otwarciu go w programie Photoshop.

Rozdzielczość

Określanie rozdzielczości z jaką będzie drukowany obraz. Ustawienia te nie wpływają na rozmiary w pikselach. Na przykład, obrazek o wymiarach 2048 x 1536 wydrukowany z rozdzielczością 72 dpi będzie miał wielkość około 72,4 cm x 54 cm. Po zmianie rozdzielczości na 300 dpi, rozmiar drukowanego obrazu będzie wynosił około 17 cm x 13 cm. Można też użyć polecenia Rozmiar obrazu, aby dopasować rozdzielczość w programie Photoshop.

Wyostrzenie dla

Umożliwia wyostrzanie materiału wyjściowego zgodnie z jego przeznaczeniem: dla ekranu, papieru matowego lub papieru błyszczącego. Jeśli zastosujesz wyostrzanie materiału wyjściowego, możesz zmienić wartość w wysuwanym menu Stopień na Niska lub Wysoka, aby zmniejszyć lub zwiększyć stopień użytego wyostrzania. W większości przypadków możesz pozostawić domyślną, standardową wartość opcji Stopień.

Otwieranie w programie Photoshop jako obiektów inteligentnych

Po kliknięciu przycisku Otwórz obrazy Camera Raw otwierane są one w programie Photoshop jako warstwa obiektów inteligentnych, a nie warstwa tła. Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift klikając Otwórz, by zastąpić te preferencje wybranych obrazów.

Wyzeruj ustawienia Camera Raw

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command i wybierz kolejno Photoshop > Preferencje > Camera Raw (macOS) lub naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i wybierz kolejno Edycja > Preferencje> Camera Raw (Windows).

 2. Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym z pytaniem „Czy chcesz usunąć preferencje modułu Camera Raw?”

  .

  Usuń preferencje modułu Camera Raw

  Nowe pliki preferencji zostaną utworzone w ich pierwotnej lokalizacji (zob. tabele poniżej).

Lokalizacje preferencji w systemie macOS

Nazwa i opis

Nazwa pliku

Ścieżka

Preferencje modułu Camera Raw – zawiera wszystkie ustawienia określone w oknie dialogowym Preferencje modułu Camera Raw.

Preferencje modułu Adobe Camera Raw

Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences

Lokalizacje preferencji w systemie Windows

Nazwa i opis

Nazwa pliku

Ścieżka

Preferencje modułu Camera Raw – zawiera wszystkie ustawienia określone w oknie dialogowym Preferencje modułu Camera Raw.

Preferencje modułu Adobe Camera Raw

Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/CameraRaw/Setting

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/[wersja]

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?