Rozwiązywanie problemów związanych z instalowaniem rozszerzeń Adobe Exchange

 1. Upewnij się, czy rozszerzenie zostało uzyskane.

  Wszystkie rozszerzenia pomyślnie uzyskane z użyciem identyfikatora Adobe ID są widoczne na stronie Moje Exchange. Aby wyświetlić te stronę, zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID. Do zainstalowania rozszerzenia wymagany jest dostęp do Internetu.

  Strona Moje Exchange
  • Jeśli dysponujesz więcej niż jednym identyfikatorem Adobe ID, rozszerzenia można instalować i synchronizować jednocześnie tylko z zastosowaniem jednego identyfikatora Adobe ID.
  • Jeśli na liście są widoczne informacje, że rozszerzenie zostało uzyskane, ale nie zainstalowane, należy użyć przycisku Zainstaluj widocznego obok rozszerzenia na liście.
  • Jeśli rozszerzenie jest niewidoczne na liście, uzyskaj je ponownie na stronie głównej rozszerzenia.
 2. Upewnij się, że zainstalowano aplikację Creative Cloud na komputer.

  Rozszerzenia w celu zainstalowania wymagają aplikacji Creative Cloud na komputer i co najmniej jednej zgodnej aplikacji Adobe. Jeśli aplikacja Creative Cloud na komputer nie jest zainstalowana, można ją pobrać pod adresem https://creative.adobe.com/products/creative-cloud.

  Jeśli aplikacja została zainstalowana i jest otwarta, upewnij się, że ikona jest wyświetlana prawidłowo:

  • Mac OS: ikona jest widoczna na pasku menu na komputerze Mac. Jeśli ikona jest niewidoczna, sprawdź folder aplikacji w programie Finder.
  Ikona aplikacji Creative Cloud na komputer
  • Windows: ikona jest widoczna w obszarze powiadomień. Jeśli ikona jest niewidoczna, upewnij się, że aplikacja znajduje się w menu Start > Wszystkie programy.
  Ikona aplikacji Creative Cloud na komputer
 3. Upewnij się, że synchronizacja jest włączona i nie jest wstrzymana.

  Aby zainstalować rozszerzenie w aplikacji otwierającej, funkcja synchronizacji plików musi być włączona w aplikacji Creative Cloud na komputer. Jeśli funkcja jest wyłączona, przycisk Rozpocznij synchronizację jest dostępny na karcie Zasoby > Pliki i umożliwia włączenie tej funkcji.

  Synchronizacja plików w aplikacji Creative Cloud na komputer

  Aby sprawdzić, czy funkcja jest włączona (i włączyć ją lub wyłączyć) sprawdź sekcję Preferencje:

  Synchronizacja Creative Cloud

  Po włączeniu funkcji synchronizacji rozszerzenia są automatycznie synchronizowane/pobierane i instalowane. Powiadomienie wyświetlane na ekranie wskazuje, że rozszerzenie zostało zainstalowane. Synchronizacja plików służy również do automatycznego aktualizowania rozszerzeń uzyskanych wraz z aktualizacjami, co zawsze zapewnia dostęp do najnowszych wersji.

  Jeśli funkcja synchronizacji plików jest włączona, w dolnej części karty Pliki znajduje się informacja, czy jest ona wstrzymana. Aby wznowić działanie wstrzymanej funkcji, naciśnij przycisk Odtwórz.

  Synchronizacja plików
 4. Należy sprawdzić, czy zainstalowano zgodną aplikację Adobe.

  Określone rozszerzenia są zgodne z danymi aplikacjami Adobe na komputer. Sprawdź zgodność produktu na stronie z informacjami szczegółowymi o danym rozszerzeniu.

  Przejdź do strony Moje Exchange, wybierz rozszerzenie i wyświetl stronę szczegółów:

  Wybór dodatku

  Na stronie szczegółów dodatku sprawdź sekcję zgodności widoczną w prawym górnym narożniku ekranu. Sprawdź również sekcję Gdzie to znaleźć? na stronie szczegółów rozszerzenia, aby dowiedzieć się, gdzie należy zainstalować rozszerzenie i jak uzyskać do niego dostęp z poziomu aplikacji otwierającej.

  Szczegóły dodatku
 5. Uruchom ponownie aplikację Adobe, aby włączyć rozszerzenie.

  Niektóre rozszerzenia do działania wymagają ponownego uruchomienia aplikacji. Jeśli aplikacja Adobe była otwarta podczas instalacji, zamknij ją i otwórz ponownie.

 6. Zamknij wszystkie aplikacje firmy Adobe i ponownie zainstaluj rozszerzenie.

  Niektórych rozszerzeń nie można w pełni zainstalować, jeśli aplikacja Adobe jest uruchomiona. W takiej sytuacji producent dodaje odpowiednie informacje.

  W tym przypadku zamknij wszystkie aplikacje Adobe i wróć do strony Moje Exchange. Kliknij przycisk Odinstaluj, aby usunąć częściowo zainstalowane rozszerzenie.

  Przycisk Odinstaluj zostanie zastąpiony przyciskiem Zainstaluj. Kliknij przycisk Zainstaluj, aby ponownie zainstalować to rozszerzenie.

  Instalacja rozszerzenia
 7. Instalacja w inny sposób.

  Jeśli rozszerzenia nie można zainstalować za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer, kliknij łącze Pobierz/zainstaluj w inny sposób.

  Pobierz/zainstaluj w inny sposób

  Wyświetlone zostaną operacje pozwalające na zainstalowanie rozszerzenia za pomocą narzędzia do instalacji rozszerzeń. Wykonaj opisane czynności, aby zainstalować rozszerzenie.

  Etapy instalacji w inny sposób

  W przypadku dalszych problemów wykonaj poniższe operacje:

  • Kliknij przycisk Odinstaluj na stronie Moje Exchange, odczekajchwilęi kliknij przycisk Zainstaluj.
  • Zresetuj komputer i uruchom ponownie aplikację Creative Cloud na komputer.
  • Upewnij się, że po ponownym uruchomieniu rozszerzenie zostało zainstalowane.
   • Jeśli nie i nie jest wyświetlana odpowiednia czynność, upewnij się, że Menedżer rozszerzeń został odinstalowany na komputerze.
   • Po odinstalowaniu Menedżera rozszerzeń odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację Adobe za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer w celu odświeżenia bazy danych Adobe.
   • Ponownie zainstaluj rozszerzenie.

  Jeśli w strumieniu aktywności brak odpowiedniej aktywności, wykonaj operacje opisane w tym artykule: https://forums.adobe.com/docs/DOC-6306.

Uwaga:

Menedżer rozszerzeń w wersji CC 2015 jest rozwiązaniem przestarzałym. Korzystanie z Menedżera rozszerzeń CC w celu instalowania rozszerzeń (dodatków) we wcześniejszych wersjach może negatywnie wpłynąć na możliwość instalowania rozszerzeń (dodatków) w aplikacji Creative Cloud na komputer. Aby uniknąć problemów, użytkownicy wszystkich wersji Creative Cloud muszą instalować rozszerzenia za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer. Po zaktualizowaniu do wersji CC2015 należy się upewnić, że wszystkie rozszerzenia są poprawnie zainstalowane:

 1. Odinstaluj Menedżera rozszerzeń CC.
 2. Uruchom urządzenie ponownie.
 3. Odinstaluj i ponownie zainstaluj dowolną aplikację Adobe za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer, aby odświeżyć wewnętrzną bazę danych.

Pomoc techniczna w przypadku problemów z Adobe Exchange

Jeśli problemy związane z instalowaniem lub używaniem rozszerzenia nie znikną, zwróć się o pomoc od firmy Adobe lub bezpośrednio od twórcy rozszerzenia.

 • Dane kontaktowe twórcy są dostępne w sekcji Uwagi i dokumentacja.
 • Kontakt z firmą Adobe: asupport@adobe.com
Pomoc techniczna od twórcy

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online