Podsumowanie

Firma Adobe wprowadziła aktualizacje zabezpieczeń do programów Adobe Photoshop CS5 i Adobe Photoshop CS5.1 działających w systemach operacyjnych Windows i Mac. Aktualizacja dotyczy luk, które umożliwiłyby osobie atakującej system przejęcie nad nim kontroli.

 • Identyfikator luki: APSB12-11
 • Pierwszeństwo: 3
 • Numer CVE: CVE-2012-2027, CVE-2012-2028, CVE-2012-2052 
 • Platforma: system operacyjny Windows i Mac

Wersje programu Photoshop, których dotyczą aktualizacje

Program Photoshop CS5 i CS5.1 działający w systemach operacyjnych Windows i Mac

Szczegóły

Aktualizacja dotyczy luk, które umożliwiłyby osobie atakującej system przejęcie nad nim kontroli. Aby osoba atakująca mogła wykorzystać te luki, użytkownik musi otworzyć złośliwy plik z rozszerzeniem TIF lub DAE w programie Photoshop w wersji CS5.1, CS5 lub starszej. Firma Adobe nie ma żadnych informacji o atakach z wykorzystaniem luk, które byłyby skierowane przeciwko programowi Adobe Photoshop.

 • Ta aktualizacja umożliwia usunięcie luki związanej z użyciem zwolnionej pamięci, które może prowadzić do wykonania kodu (CVE-2012-2027, Bugtraq ID 52634 opisanych na stronie www.securityfocus.com/bid/52634/).
 • Aktualizacja ta umożliwia usunięcie luki dotyczącej przepełnienia bufora, które może prowadzić do wykonania kodu (CVE-2012-2028).
 • Aktualizacja ta usuwa lukę dotyczącą przepełnienia bufora na stosie w pliku o formacie Collada .DAE, co może prowadzić do wykonania kodu (CVE-2012-2052, Bugtraq ID 53464 opisanych na stronie: http://www.securityfocus.com/bid/53464/).
 • Aktualizacja ta odnosi się do wszystkich języków, oprócz greckiego, języków Bliskiego Wschodu i języka francuskiego w Afryce Północnej. 


 • Aktualizacje 12.0.5 i 12.1.1 dotyczą tylko tej luki w zabezpieczeniach. Problem ten nie występuje w programie Photoshop CS6.

Pobrane

Dla programu Photoshop CS5 pobierz i zainstaluj tylko aktualizację 12.0.5. Dla programu Photoshop CS5.1 pobierz i zainstaluj tylko aktualizację 12.1.1.

Wymagania systemowe

 • Wersja programu Photoshop CS5 lub CS5.1 w jednym z następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, holenderski, szwedzki, duński, fiński, norweski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, koreański, japoński, czeski, polski, rosyjski, rosyjski, turecki, węgierski, ukraiński lub rumuński. 

 • Mac OS X 10.5.7, 10.6
 • Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 lub Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, lub Enterprise z dodatkiem Service Pack 2, Windows 7 (zatwierdzone do użycia w 32-bitowym systemie Windows XP oraz 32-bitowym i 64-bitowym systemie Windows Vista lub Windows 7)

Instrukcje instalacji

Uwaga:

Jeśli instalujesz aktualizację w systemie Windows, rozpakuj pobrany plik za pomocą narzędzia takiego jak WinZip lub PKZIP.

 1. Wyłącz wszelkie oprogramowanie antywirusowe.
 2. Upewnij się, że folder programu Photoshop zapisany na twardym dysku ma nazwę Adobe Photoshop CS5. 

 3. Dwukrotnie kliknij aplikację AdobePatchInstaller. Jeśli aplikacja wymagająca aktualizacji nie została znaleziona za pomocą mechanizmu aktualizującego, odinstaluj program Photoshop CS5 lub CS5.1. Następnie zainstaluj ponownie aplikację (użyj domyślnej nazwy folderu — Adobe Photoshop CS5). Aby odinstalować program Photoshop w systemie Windows, przejdź do folderu Aplikacje/Narzędzia/Program instalacyjny oprogramowania Adobe i wybierz polecenie Dodaj lub Usuń program Adobe Photoshop CS5. Po zakończeniu odinstalowywania zainstaluj ponownie program Photoshop i uruchom mechanizm aktualizacyjny. 

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dodatkowe uwagi

Ten mechanizm umożliwia aktualizowanie tylko wersji programu Adobe Photoshop CS5 lub CS5.1 dostępnej w sprzedaży detalicznej. Nie dotyczy żadnej z wersji wstępnych (beta). Uruchom program Photoshop, aby potwierdzić pomyślne działanie mechanizmu aktualizacyjnego. Sprawdź, czy na ekranie startowym wyświetlana jest wersja 12.0.5 (a nie 12.0.0) dla programu Photoshop CS5, lub wersja 12.1.1 (a nie 12.1.0) dla programu Photoshop CS5.1. Jeśli wersje nie są wyświetlane poprawnie, prawdopodobnie nie masz detalicznej wersji programu Photoshop CS5. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą oprogramowania Adobe lub odwiedź stronę internetową firmy Adobe w celu zakupu programu.

Umowa Licencyjna

Umowa licencyjna Poprzez użytkowanie oprogramowania firmy Adobe Systems Incorporated lub jej podmiotów stowarzyszonych (dalej zwaną „Adobe”) zgadzasz się na poniższe warunki i postanowienia. Użytkownik nie może korzystać z oprogramowania, jeśli nie zgadza się na warunki niniejszej umowy. Warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego dołączonej do pliku oprogramowania podczas jego instalacji lub pobierania zastępują warunki przedstawione poniżej. Eksport i reeksport produktów programowych Adobe podlega amerykańskim przepisom eksportowym i oprogramowanie takie nie może być eksportowane lub reeksportowane na Kubę, do Iranu, Iraku, Libii, Korei Północnej, Sudanu lub Syrii oraz do żadnego kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo. Ponadto oprogramowanie Adobe nie może być rozprowadzane wśród osób wymienionych w dokumentach: Table of Denial Orders, Entity List lub List of Specially Designated Nationals. Poprzez pobranie lub użytkowanie produktu programowego Adobe użytkownik potwierdza, że nie jest obywatelem Kuby, Iranu, Iraku, Libii, Korei Północnej, Sudanu lub Syrii ani żadnego kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo, oraz że nie figuruje w następujących dokumentach: Table of Denial Orders, Entity List lub List of Specially Designated Nationals. Jeśli oprogramowanie zostało zaprojektowane do użytku z oprogramowaniem aplikacyjnym („Aplikacja Otwierająca”) wydanym przez firmę Adobe, Adobe udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji na użytkowanie oprogramowania tylko z Aplikacją Otwierającą z zastrzeżeniem, że użytkownik posiada ważną licencję Adobe na korzystanie z Aplikacji Otwierającej. Z wyjątkiem wypadków wymienionych poniżej użytkownikowi zostaje udzielona licencja na takie oprogramowanie na podstawie warunków i postanowień opisanych w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego zawartej z firmą Adobe regulującej korzystanie przez użytkownika z Aplikacji Otwierającej. WYŁĄCZENIE GWARANCJI: UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE FIRMA ADOBE NIE UDZIELA MU ŻADNYCH WYRAŹNYCH GWARANCJI NA TO OPROGRAMOWANIE ORAZ ŻE TO OPROGRAMOWANIE ZOSTAJE MU DOSTARCZONE „TAK JAK JEST” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. FIRMA ADOBE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, CZY TO WYRAŹNE CZY DOROZUMIANE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, JAKIEKOLWIEK DOMYŚLNE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, WARTOŚCI HANDLOWEJ ANI NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. Niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych. W związku z tym powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć konkretnego użytkownika. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: FIRMA ADOBE NIE PONOSI PRZED UŻYTKOWNIKIEM ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NA WYPADEK BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI LUB JAKICHKOLWIEK SZKÓD POŚREDNICH LUB BEZPOŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, UBOCZNYCH LUB WYNIKOWYCH (W TYM UTRACONYCH ZYSKÓW), BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ MA CHARAKTER KONTRAKTOWY CZY DELIKTOWY (W TYM WYNIKAJĄCY Z ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB INNEGO RODZAJU, NAWET JEŻELI FIRMA ADOBE ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. Niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód ubocznych lub wynikowych. W związku z tym powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć konkretnego użytkownika.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online