Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Photoshop | APSB22-14

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB22-14

8 marca  2022 r.      

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizację programu Photoshop do systemów Windows i macOS. Ta aktualizacja usuwa istotną lukę w zabezpieczeniach.  Wykorzystanie tej luki mogło doprowadzić do przecieku pamięci w kontekście bieżącego użytkownika.   
                   

Zagrożone wersje

Produkt

Zagrożona wersja

Platforma

Photoshop 2021

22.5.5 i starsze wersje     

Windows i macOS

Photoshop 2022

23.1.1 i starsze wersje

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.    

Produkt

Zaktualizowane wersje

Platforma

Priorytet

Photoshop 2021

22.5.6

Windows i macOS

3

Photoshop 2022

23.2

Windows i macOS

3

Uwaga:

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numer CVE

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788)

Wyciek pamięci

Istotna

5.5

  CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-24090

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującemu badaczowi za zgłoszenie tej luki w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:   

  • Kushal Arvind Shah i FortiGuard Labs firmy Fortinet – CVE-2022-24090
 


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto