Często zadawane pytania o program Creative Cloud Express dla dostawców prac Adobe Stock

Adobe Creative Cloud Express to program umożliwiający szybkie i łatwe tworzenie wyjątkowych treści na podstawie tysięcy estetycznych szablonów. Program jest dostępny w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych. Więcej informacji  

Zdjęcia Adobe Stock są dostępne bezpośrednio w interfejsie programu Creative Cloud Express. Zdjęcia pochodzące z bezpłatnej kolekcji Adobe Stock są dostępne dla wszystkich użytkowników Creative Cloud Express, niezależnie od tego, czy mają konto bezpłatne, czy płatne. Płatne konto Creative Cloud Express umożliwia dostęp co całej kolekcji zdjęć bez tantiem Adobe Stock. 

 

Uwaga: Kolekcja zdjęć Adobe Stock nie obejmuje zasobów Premium ani do użytku redakcyjnego. Ograniczony zakres funkcji Adobe Stock dostępny na stronie WWW; funkcje wideo w aplikacji komputerowej.

Użytkownicy mogą wykorzystywać takie zdjęcia w swoich projektach Creative Cloud Express. Więcej informacji podano w pełnych warunkach licencji.

Firma Adobe utworzyła nowy typ licencji na potrzeby zasobów z kolekcji standardowej, które nie należą do kolekcji bezpłatnej. Jest to licencja ograniczona Creative Cloud Express. Taka licencja udziela użytkowników programu Creative Cloud Express następujących praw:

  • prawa do wykorzystania zasobu w aplikacji Creative Cloud Express;

  • prawa do włączania zasobu do własnych projektów Creative Cloud Express i publikowania lub pobierania tych projektów do użycia poza aplikacją;

  • nie zezwala natomiast na pobieranie, eksportowanie lub udostępnianie zasobu w formie samodzielnego pliku. 

  • nie zezwala na używanie zasobu jako samodzielnego pliku poza aplikacją Creative Cloud Express.

 

Standardowe zdjęcia z kolekcji bezpłatnej są nadal pobierane na podstawie licencji standardowej.

Pełne informacje o typach licencji i ograniczeniach użytkowania podano w warunkach licencji.

Dostawcy Adobe Stock otrzymają honorarium od każdej licencji na zdjęcie ze standardowej kolekcji Adobe Stock. Ponadto za każde zdjęcie dostępne w ramach bezpłatnej kolekcji autor otrzymał opłatę z góry.

Uważamy, że dostępność standardowych zdjęć Adobe Stock w programie Creative Cloud Express pozwala dotrzeć do szerszej grupy użytkowników i tworzy dodatkowe źródło dochodów dla naszych dostawców. 

Stawki honorariów za prace nabywane na podstawie planów niestandardowych, na przykład w formie licencji ograniczonych Creative Cloud Express, kształtują się następująco: (A) za prace inne niż wideo — 33% kwoty przypadającej na dostawcę; za prace wideo — 35% kwoty przypadającej na dostawcę; lub (B) płatność ryczałtowa zgodnie z tym dokumentem.

Opłaty licencyjne za zdjęcia z kolekcji standardowej licencjonowane za pośrednictwem programu Creative Cloud Express są w konsoli dostawcy oznaczone jako „niestandardowe”.

 

Uwaga: Licencje na zasoby z kolekcji bezpłatnej nie będą widoczne w tej konsoli.

Tak

Udostępnienie bezpłatnej kolekcji w programie Creative Cloud Express nie zmienia daty zakończenia umowy. Zawarta przez dostawcę umowa na uwzględnienie zasobów w kolekcji bezpłatnej pozostaje w mocy. Po upływie roku dostępności w kolekcji bezpłatnej Twoje zasoby zostaną przeniesione z powrotem do kolekcji standardowej.Od tego momentu użytkownicy bezpłatnej wersji programu Creative Cloud Express nie będą już mogli uzyskiwać licencji na te zasoby. Pozostaną one jednak dostępne do licencjonowania dla posiadaczy płatnej subskrypcji Creative Cloud Express.

Nie

Obecnie dostępne są tylko zdjęcia. W przyszłości mogą być dostępne inne rodzaje zasobów standardowych.