Rozwiązywanie problemów i pomoc

Oprogramowanie Flash Builder można pobrać ze strony programu Adobe Flash Builder 4.7 Premium. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud. W przypadku zakupu autonomicznej wersji programu Flash Builder instrukcje instalacji można znaleźć w informacjach o wydaniu.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud z katalogu aplikacji Creative Cloud. Aby pobrać wersję próbną, należy zalogować się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła. Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować wersję próbną aplikacji Creative Cloud.

Program Flash Builder oraz inne aplikacje usługi Creative Cloud możesz zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Aby dowiedzieć się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud, zapoznaj się z artykułem Zaloguj się, aby aktywować aplikacje Adobe.

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować i zmienić.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te operacje, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Ten błąd występuje, jeśli domyślna wielkość pamięci wirtualnej środowiska Java jest niewystarczająca do wydajnego działania programu Flash Builder. Rozwiązania tego problemu można znaleźć w temacie Niska wydajność i błędy braku pamięci.

Aby kontynuować debugowanie, kliknij opcję Nie w oknie komunikatu o błędzie. Dowiedz się, jak wyłączyć wyświetlanie tego komunikatu w przeglądarce.

W przypadku wystąpienia tego błędu może być konieczna ponowna instalacja programu Flash Builder lub ręczne zainstalowanie składników zestawu SDK środowiska AIR. Zobacz temat Błąd | Uruchamianie, debugowanie, wdrażanie | aplikacji dla systemu iOS.

Ten komunikat ostrzegawczy jest wyświetlany w przypadku używania obszaru roboczego utworzonego we wcześniejszej wersji programu Flash Builder. Rozwiązania tego problemu można znaleźć w temacie Problemy z obszarami roboczymi.

Dowiedz się, jak zaktualizować zestaw SDK środowiska AIR dla projektów ActionScript lub Flex w programie Flash Builder.

Flash Builder to narzędzie umożliwiające tworzenie gier i aplikacji sieci Web przy użyciu środowisk ActionScript i Flex. Flex to podstawowa platforma typu open source używana do tworzenia aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w temacie Często zadawane pytania dotyczące programu Flash Builder.

Zawartości programu Animate (dawniej Flash Professional) można używać w programie Flash Builder zarówno w projektach środowiska ActionScript, jak i Flex. Zobacz temat Praca z programami Animate i Flash Builder.

Społeczność

Popularne powiązane fora