Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobieranie i instalowanie

Jak mogę pobrać i zainstalować program Flash Builder?

Oprogramowanie Flash Builder można pobrać ze strony programu Adobe Flash Builder 4.7 Premium. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud. W przypadku zakupu autonomicznej wersji programu Flash Builder instrukcje instalacji można znaleźć w informacjach o wydaniu.

Dlaczego nie mogę zainstalować programu Flash Builder?

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Czy mogę pobrać wersję próbną programu Flash Builder?

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud z katalogu aplikacji Creative Cloud. Aby pobrać wersję próbną, musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła. Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować wersję próbną aplikacji Creative Cloud.

Jak mogę odzyskać mój identyfikator Adobe ID lub hasło?

Czy mogę zainstalować program Flash Builder na innym komputerze?

Program Flash Builder oraz inne aplikacje usługi Creative Cloud możesz zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zarządzanie kontem

Jak mogę zmienić moje hasło?

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować i zmienić.

Jak mogę zmienić moje informacje o karcie kredytowej?

Jak mogę ulepszyć lub zmienić moje członkostwo?

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te operacje, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Moja wersja próbna wygasa wkrótce. Jak mogę ją przekształcić?

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jak mogę anulować członkostwo? Co się stanie z moimi plikami?

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Typowe problemy

Dlaczego wyświetlany jest komunikat o błędzie braku pamięci?

Ten błąd występuje, jeśli domyślna wielkość pamięci wirtualnej środowiska Java jest niewystarczająca do wydajnego działania programu Flash Builder. Rozwiązania tego problemu można znaleźć w temacie Niska wydajność i błędy braku pamięci.

Podczas debugowania jest wyświetlany komunikat o błędzie „wtyczka nie odpowiada”. Co mogę zrobić?

Aby kontynuować debugowanie, kliknij opcję Nie w oknie komunikatu o błędzie. Dowiedz się, jak wyłączyć wyświetlanie tego komunikatu w przeglądarce.

Pojawia się komunikat o błędzie z informacją o tym, że składniki środowiska AIR dla platformy iOS nie są zainstalowane.

W przypadku wystąpienia tego błędu może być konieczna ponowna instalacja programu Flash Builder lub ręczne zainstalowanie składników zestawu SDK środowiska AIR. Zobacz temat Błąd | Uruchamianie, debugowanie, wdrażanie | aplikacji dla systemu iOS.

Dlaczego jest wyświetlany komunikat o problemie z obszarem roboczym?

Ten komunikat ostrzegawczy jest wyświetlany w przypadku używania obszaru roboczego utworzonego we wcześniejszej wersji programu Flash Builder. Rozwiązania tego problemu można znaleźć w temacie Problemy z obszarami roboczymi.

Inne aplikacje

Jak zaktualizować zestaw SDK środowiska Adobe AIR?

Dowiedz się, jak zaktualizować zestaw SDK środowiska AIR dla projektów ActionScript lub Flex w programie Flash Builder.

Czym różnią się programy Flash Builder i Flex?

Flash Builder to narzędzie umożliwiające tworzenie gier i aplikacji sieci Web przy użyciu środowisk ActionScript i Flex. Flex to podstawowa platforma typu open source używana do tworzenia aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w temacie Często zadawane pytania dotyczące programu Flash Builder.

Na czym polega współdziałanie programów Adobe Animate i Flash Builder?

Zawartości programu Animate (dawniej Flash Professional) można używać w programie Flash Builder zarówno w projektach środowiska ActionScript, jak i Flex. Zobacz temat Praca z programami Animate i Flash Builder.

Społeczność

Popularne powiązane fora

Powiązane aplikacje i usługi