Depanarea erorilor, blocajelor | Reader | Windows

Notă: Vizitați pagina de Ajutor și Asistență Adobe Reader pentru asistență în aceste probleme principale.

Aspecte abordate

Depanare inițială

Depanare intermediară

Depanare avansată

Acest document vă poate ajuta să rezolvați erorile comune de sistem care se produc în timp ce utilizați Adobe Reader pe Windows 2000 sau XP. Erorile de sistem se pot manifesta sub forma unei casete de dialog goale sau intermitente, a unui cursor sau a unui ecran blocat sau a uneia dintre erorile următoare:

-- O casetă de dialog goală sau intermitentă

-- Un cursor sau un ecran blocat

-- Un ecran albastru

-- O repornire neașteptată

-- O eroare precum oricare dintre următoarele:

O eroare STOP

„Eroare fatală de sistem.”

„Eroare de aplicație.”

„Reader a cauzat o Eroare de protecție generală în modulul [denumirea fișierului].”

„Reader a cauzat o Eroare de pagină nevalidă în modulul [denumirea fișierului].”

„Reader a întâmpinat o problemă și trebuie să se închidă.”

„Instrucțiunea de la „[adresa memoriei]” a făcut referire la memoria de la „[adresa memoriei]”. Memoria nu a putut fi „citită”.”

„[denumirea fișierului] a generat erori și va fi închis de Windows.”

Diferiți factori pot cauza erori de sistem, inclusiv conflicte între driverele dispozitivelor, programul software și echipament și corup elemente în fișiere specifice. Deși o eroare de sistem se poate produce doar atunci când lucrați cu Adobe Reader, este posibil ca Adobe Reader să nu fie cauza - poate fi singura aplicație care este o memorie sau un procesor suficient de puternic pentru a expune problema.

Pentru a profita la maximum de acest document, realizați în ordine următoarele cerințe. Păstrați evidența cerințelor pe care le realizați și rezultatele fiecăreia, inclusiv erori sau alte probleme. Asistența tehnică Adobe poate folosi aceste informații pentru a vă asista mai eficient, în cazul în care trebuie să apelați la aceasta.

Depanare inițială

Cerințele din această secțiune vă pot ajuta să rezolvați cele mai comune erori de sistem. Reporniți computerul întotdeauna după producerea unei erori de sistem pentru a reîmprospăta memoria acestuia. Continuarea activității fără a reporni computerul poate complica problema.

Notă: Câteva din aceste sarcini vă vor solicita să localizați fișiere sau directoare ascunse sau fișiere după denumirea completă a acestora, care cuprinde extensii (de exemplu filename.ini). În mod implicit, Windows Explorer nu afișează fișierele, directoarele ascunse și extensiile denumirilor de fișier pe care le recunoaște.

Pentru a afișa fișierele, directoarele ascunse și toate extensiile denumirilor de fișier în Windows Explorer:

1. În Windows Explorer, selectați Instrumente > Opțiuni director.

2. Faceți clic pe fila Vizualizare din caseta de dialog Opțiuni.

3. Selectați Afișare fișiere și directoare ascunse.

4. Deselectați Ascundeți extensiile fișierelor pentru tipurile cunoscute de fișier.

5. Faceţi clic pe OK.

1. Asigurați-vă că sistemul dumneavoastră îndeplinește cerințele minime pentru Adobe Reader.

Adobe Reader 8 nu poate rula corect dacă sistemul nu îndeplinește următoarele cerințe:

-- Procesor Intel Pentium

-- Microsoft Windows XP Professional sau Home Edition (Service Pack 1 sau 2), Windows 2000 (Service Pack 2), Windows XP Tablet PC Edition, Windows Server 2003, sau Windows NT (Service Pack 6 sau 6a)

-- 128MB de RAM (256MB recomandat)

-- Până la 90MB de spațiu disponibil pe hard disk

-- Microsoft Internet Explorer 5.5 (sau o versiune ulterioară), Netscape 7.1 (sau 8.0), Firefox 1.0 sau Mozilla 1.7

2. Instalați cea mai recentă versiune de Adobe Reader.

Cea mai recentă versiune de Adobe Reader poate fi mai compatibilă cu sistemul dvs. de operare și driverele echipamentului. Înainte de a instala o actualizare sau de a face upgrade, asigurați-vă că sistemul îndeplinește cerințele.

Adobe Reader gratuit este disponibil pe pagina de internet Adobe la http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

3. Rulați Adobe Reader fără a rula și alte aplicații în fundal.

Anumite aplicații care rulează în fundal pot cauza erori de sistem sau blocaje în timp ce rulează simultan cu Adobe Reader. Puteți identifica aceste aplicații și le puteți dezactiva înainte de a porni Adobe Reader. Pentru a identifica aplicații problematice care rulează în fundal, eliminați aplicații din directorul Pornire și închideți-le pe cele specificate în registru pentru a porni automat.

-- Pentru a dezactiva articole și servicii de pornire (Windows XP):

1. Părăsiți toate aplicațiile.

2. Selectați Start > Rulare, tastați msconfig în caseta de text deschisă, apoi faceți clic pe OK.

3. Faceți clic pe fila Pornire și fila Servicii. Înregistrați toate articolele neselectate.

4. Faceți clic pe fila General și selectați Pornire selectivă.

5. Deselectați Încărcare articole la pornire. Verificați dacă fișierele Process System.ini, Process WIN.INI și Încărcare servicii la pornire sunt bifate.

6. Faceți clic pe fila Servicii și bifați Ascundeți toate serviciile Microsoft.

7. Faceți clic pe Dezactivare toate.

8. Faceţi clic pe OK și reporniți Windows.

9. Faceți clic dreapta pe pictogramele din Zona notificărilor (denumită Bara de sistem în versiuni anterioare de Windows) pentru a închide sau a dezactiva orice articole de pornire care sunt încă active.

Notă: La repornire, veți observa că utilitarul Configurare sistem a realizat modificări în modul de pornire al Windows. Faceți clic pe OK, iar atunci când apare utilitarul Configurare sistem, faceți clic pe Anulare.

Apoi, încercați să recreați problema:

-- Dacă problema nu apare, unul dintre articolele de pornire a intrat în conflict cu Adobe Reader. Reactivați articolele de pornire pe rând, testând de fiecare dată pentru a stabili care articol cauzează conflictul. Apoi, contactați dezvoltatorul articolului respectiv pentru o actualizare, dacă este disponibilă.

-- Dacă problema reapare, articolele de pornire nu reprezintă cauza și puteți reactiva aceste articole și servicii.

-- Pentru a reactiva articole și servicii de pornire (Windows XP):

1. Selectați Start > Rulare, tastați msconfig, apoi faceți clic pe OK.

2. Selectați Pornire normală în fila General, faceți clic pe OK și reporniți computerul.

Notă: Va trebui să deselectați orice articole neselectate înregistrate după ce ați selectat Pornire normală.

-- Pentru a dezactiva articole și procese de pornire (Windows 2000):

Notă:Windows 2000 nu conține utilitarul MSConfig pentru dezactivarea articolelor de pornire. Puteți dezactiva articolele manual.

1. Părăsiți toate aplicațiile.

2. În Windows Explorer, mutați toate pictogramele și scurtăturile din directoarele următoare în alt director:

-- Documente și Setări/Toți Utilizatorii/Meniu de pornire/Programe/Pornire

-- Documente și Setări/[profil utilizator]/Meniu de pornire/Programe/Pornire

3. Reporniți Windows.

4. Faceți clic dreapta pe bara de activități și selectați Manager de activități din meniul pop-up.

Notă: Metoda cea mai simplă de închidere a tuturor programelor rămase este de a dezactiva procesele care nu sunt necesare pentru rularea sistemului. Fără o înțelegere aprofundată a arhitecturii Windows 20000, puteți reduce în mod obișnuit numărul proceselor la 19. Dacă procesul nu apare pe lista proceselor obligatorii, dezactivați procesul urmând pașii următori.

5. Faceți clic pe fila Procese.

6. Selectați un proces, faceți clic pe Terminare proces, selectați Da.

Important: Nu dezactivați următoarele procese obligatorii: wuauclt.exe, WinMgmt.exe, WINLOGON.EXE, TASKMGR.EXE, System Idle Process, System, svchost.exe, spoolsv.exe, SMSS.EXE, SERVICES.EXE, regsvc.exe, mstask.exe, LSASS.EXE, explorer.exe, CSRSS.EXE.

Notă: Va trebui să dezactivați aceste procese de fiecare dată când trebuie să reporniți computerul.

Apoi, încercați să recreați problema:

-- Dacă problema nu reapare, atunci mutați pictogramele și scurtăturile înapoi în directorul Pornire pe rând și reporniți computerul până ce stabiliți care articol cauzează conflictul. Apoi, contactați dezvoltatorul articolului respectiv pentru o actualizare, dacă este disponibilă.

-- Dacă problema reapare, articolele de pornire nu reprezintă cauza și le puteți reactiva.

-- Pentru a reactiva articolele de pornire atunci când ați finalizat (Windows 2000): Mutați pictogramele și scurtăturile înapoi în directoarele respective Pornire, apoi reporniți computerul.

4. Depanarea conflictelor de plug-in în directorul Adobe Reader Plug-ins.

Stabiliți dacă problema este cauzată de plug-inuri.

Pentru a depana conflicte de plug-in:

1. Porniți Adobe Reader fără a rula niciun plug-in.

a. Faceți clic dublu pe scurtătura Adobe Reader de pe desktop.

b. Imediat după clicul dublu, apăsați și mențineți apăsat tasta Shift din partea stângă a tastaturii.

-- Dacă articolul de meniu Comentariu nu este prezent, atunci închideți Reader și repetați pasul 1.

-- Dacă articolul de meniu Comentariu este prezent, atunci continuați cu pasul 2.

2. Încercați să reproduceți eroarea.

-- Dacă problema dispare, atunci continuați cu pasul 3.

-- Dacă problema persistă, atunci continuați cu pasul 5.

3. Închideți Adobe Reader.

4. Eliminați plug-inurile terțe din directorul Reader plug-ins. Locația implicită a directorului Reader plug-ins este Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Reader\Plug_ins.

5. Porniți Adobe Reader și încercați să reproduceți eroarea.

-- Dacă problema nu apare, atunci continuați cu pasul 8.

-- Dacă problema apare, atunci continuați cu pasul 6. Excludeți plug-inurile terțe din directorul Adobe Reader plug-ins.

6. Mutați toate plug-inurile rămase într-un nou director.

7. Restaurați câte un plug-in Adobe Reader pe rând și încercați să reproduceți eroarea.

-- Dacă problema reapare, atunci înregistrați denumirea plug-inului, mutați plug-inul înapoi în directorul nou și repetați pasul 6. După ce testați toate plug-inurile Adobe Reader, continuați cu pasul 9.

-- Dacă problema nu apare, atunci repetați pasul 6 cu următorul plug-in.

8. Mutați un plug-in terț înapoi în directorul Reader plug-ins și încercați să reproduceți eroarea.

-- Dacă problema nu apare, atunci repetați pasul 8 cu următorul plug-in terț.

-- Dacă problema reapare, atunci contactați dezvoltatorul plug-inului pentru asistență cu plug-inul acestuia.

9. Rulați o operațiune de detectare și reparare în Adobe Reader cu plug-inurile Reader corupte eliminate din directorul Reader.

a. Îndepărtați toate plug-inurile corupte înregistrate în pasul 7 din directorul Reader plug-ins.

b. Selectați Pornire > Panou de control, apoi faceți clic dublu pe Adăugare sau Eliminare Programe.

c. Selectați Adobe Reader și faceți clic pe Modificare.

d. În momentul solicitării, confirmați faptul că doriți să reparați Reader.

5.Recreați directorul Preferințe Adobe Reader.

Recreați directorul Preferințe Adobe Reader pentru a elimina problemele pe care le pot cauza fișierele deteriorate de preferințe.

Notă: Preferințele de gestionare a culorilor și alte setări vor fi afectate de utilizarea acestei soluții. Majoritatea preferințelor Adobe Reader sunt stocate în registru.

Pentru a recrea directorul Preferințe Adobe Reader:

1. Părăsiți Reader.

2. În Windows Explorer, accesați directorul Documente și Setări\[denumire de utilizator]\Date Aplicație\Adobe\Acrobat\8.0 și mutați directorul Preferințe într-o altă locație (de exemplu, C:\Temp).

3. Porniți Adobe Reader. Adobe Reader creează un nou director Preferințe.

Dacă problema reapare după recrearea directorului Preferințe Adobe Reader, atunci problema nu are legătură cu directorul Preferințe. Pentru a restaura setările personalizate, trageți fișierul pe care l-ați mutat în pasul 2 înapoi în locația lui inițială, apoi faceți clic pe Da pentru a înlocui noul director Preferințe.

Depanare intermediară

Dacă cerințele din secțiunea anterioară nu rezolvă problema, încercați cerințele următoare de depanare intermediară.

6. Rulați Detectare și reparare în timp ce nu rulează alte aplicații.

1. Părăsiți toate aplicațiile și reporniți Windows.

2. Selectați Pornire > Panou de control, apoi faceți clic dublu pe Adăugare sau Eliminare Programe.

3. Selectați Adobe Reader și faceți clic pe Modificare.

4. În momentul solicitării, confirmați faptul că doriți să reparați Reader.

5. După finalizarea reparării, reporniți computerul dvs.

7. Reinstalați Adobe Reader într-un mod Windows simplificat.

Deoarece driverele dispozitivului pot interfera cu deschiderea sau instalarea fișierelor, reporniți Windows într-un mod simplificat pentru a dezactiva driverele dispozitivului, apoi instalați Adobe Reader.

1. Dezactivați articole și servicii de pornire. (Consultați Secțiunea 3 din acest document pentru mai multe informații.)

2. Reinstalați Adobe Reader.

a. Selectați Pornire > Panou de control, apoi faceți clic dublu pe Adăugare sau Eliminare Programe.

b. Selectați Adobe Reader și faceți clic pe Modificare.

c. În momentul solicitării, confirmați faptul că doriți să eliminați Reader.

d. Reporniți.

e. Descărcați versiunea adecvată de Adobe Reader de pe pagina de internet Adobe la http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

f. Rulați fișierul de instalare descărcat.

g. Verificați dacă Adobe Reader funcționează în mod corespunzător înainte de reactivarea articolelor de pornire.

3. Reactivați articole și servicii de pornire. (Consultați Secțiunea 3 din acest document pentru mai multe informații.)

8. Actualizați driverul plăcii video.

Mulți producători de adaptoare de afișaj video își actualizează frecvent driverele acestora pentru programe software. Dacă nu ați actualizat recent driverul adaptorului de afișaj, contactați producătorul plăcii video pentru un driver actualizat sau descărcați unul de pe pagina de internet a producătorului. (Pentru a stabili producătorul plăcii video, vizualizați proprietățile plăcii în Managerul de dispozitive.) Puteți stabili deseori dacă driverul plăcii video este învechit prin modificarea adâncimii culorilor și a rezoluției plăcii video sau prin dezactivarea accelerării echipamentului de grafică.

Pentru a modifica adâncimea culorii și rezoluția plăcii video:

1. Selectați Pornire > Panou de control.

2. Faceți clic dublu pe Afişaj, apoi faceți clic pe fila Setări.

3. Modificați adâncimea culorii, folosind meniul Calitatea culorii.

Notă: Reader funcționează optim la o culoare de 16bit. Vă rugăm să creșteți sau să reduceți adâncimea culorii în funcție de setarea actuală.

4. Modificați rezoluția folosind glisorul Rezoluție ecran.

Notă: Reader funcționează optim la 800x600. Vă rugăm să creșteți sau să reduceți rezoluția ecranului în funcție de setarea actuală.

5. Faceţi clic pe Aplicare și, apoi, pe OK.

6. Reporniți Windows și Adobe Reader. Dacă problema nu mai apare, contactați producătorul plăcii video pentru un driver actualizat.

Pentru a dezactiva accelerarea echipamentului de grafică:

1. Selectați Pornire > Panou de control.

2. Faceți clic dublu pe Afişaj, apoi faceți clic pe fila Setări, apoi pe Avansate.

3. Faceți clic pe fila Depanare.

4. Mutați Glisorul accelerării echipamentului în Niciunul.

5. Faceţi clic pe OK pentru a accepta noua setare, apoi faceți clic pe OK pentru a închide fereastra Proprietăți afișaj.

6. Reporniți Windows și Adobe Reader.

7. Încercați să reproduceți problema.

-- Dacă problema nu mai apare, contactați producătorul plăcii video pentru un driver actualizat.

-- Dacă problema reapare, atunci continuați cu următorul pas, „Verificați dacă driverele dispozitivului sunt compatibile cu Windows.”

9. Verificați dacă driverele dispozitivului sunt compatibile cu Windows.

Driverele dispozitivului sunt fișiere care permit Windows să comunice cu dispozitive precum scanere, plăci video, dispozitive mouse și tastaturi. Contactați producătorul dispozitivului pentru a vă asigura că dețineți cel mai recent driver pentru acesta.

Pentru a verifica problemele driverului dispozitivului:

1. Selectați Pornire > Panou de control.

2. Faceți clic dublu pe Sistem, faceți clic pe fila Echipament, apoi faceți clic pe Manager de dispozitive.

3. Faceți clic pe semnul plus (+) din partea stângă a fiecărui tip de dispozitiv.

4. Dacă un dispozitiv apare cu un semn negru al exclamării (!) într-un cerc galben, faceți clic dreapta pe acel dispozitiv și selectați Proprietăți din meniul pop-up.

5. Verificați proprietățile acelui dispozitiv:

-- Verificați câmpul Stare dispozitiv: Dacă dispozitivul nu funcționează corect, informațiile din acel câmp vă pot ajuta să rezolvați problema.

-- În cazul în care caseta de dialog Proprietăți are o filă Driver, faceți clic pe aceasta. Dacă fila Driver nu indică furnizorul driverului, faceți clic pe Detalii driver. Dacă furnizorul este Microsoft, dețineți probabil un driver generic și trebuie să obțineți cel mai recent driver furnizat de producătorul dispozitivului.

10. Instalați cea mai recentă actualizare Microsoft Windows.

Actualizările Windows (denumite și Service Pack) îmbunătățesc performanța și compatibilitatea cu alte aplicații. Deși fiecare versiune Adobe Reader necesită un Service Pack (consultați cerințele de sistem din cerința 1 a acestui document), un Service Pack mai recent poate îmbunătăți și mai mult performanța. Service Pack-urile conțin, de regulă, drivere actualizate ale dispozitivului și alte componente actualizate ale sistemului. Puteți obține Service Pack-uri de pe pagina de internet Microsoft la www.microsoft.com . Pentru asistență la instalarea unui Service Pack, contactați Asistența tehnică Microsoft.

Dacă reinstalați o aplicație sau Windows după ce instalați cel mai recent Service Pack, atunci reinstalați Service Pack-ul. Unele aplicații instalează fișiere de sistem utilizate în mod obișnuit, prin suprascrierea versiunilor actualizate instalate de Service Pack.

11. Dezactivați comprimarea hard disk-ului.

Dezactivați comprimarea hard disk-ului, care poate interfera atunci când Reader încearcă să stocheze și să acceseze fișiere și resurse. Pentru mai multe informații, consultați documentația pentru programul software de comprimare sau consultați documentația Windows referitoare la comprimare, inclusă în Windows.

12.Optimizați manevrarea fișierelor temporare de către Windows.

Windows și aplicațiile stochează date de lucru în fișierele temporare (.tmp) pe care le creează pe hard disk. Fișiere temporare în exces sau învechite pot interfera cu performanța Windows sau a aplicațiilor. Ștergeți fișierele temporare și asigurați-vă că cel puțin 50 MB de spațiu liber este disponibil pe hard disk pentru scrierea fișierelor temporare.

Pentru a vă asigura că un spațiu liber de cel puțin 50 MB este disponibil pe hard disk pentru scrierea fișierelor temporare:

1. Părăsiți toate aplicațiile.

2. Selectați Pornire > Panou de control > Sistem.

3. Faceți clic pe fila Avansate, apoi faceți clic pe Variabile mediu.

4. În secțiunea Variabile utilizator pentru [profilul utilizatorului] , localizați TEMP în coloana Variabilă și notați directorul specificat în coloana Valoare. Dacă denumirea completă a căii pentru director nu este vizibilă, faceți clic dublu pe TEMP în coloana Variabilă și notați denumirea directorului din caseta Valoare variabilă.

Notă: Dacă o variabilă TEMP nu există, contactați-vă administratorul de sistem pentru asistență.

5. În Windows Explorer, verificați dacă directorul pe care l-ați notat în pasul 4 există pe o partiție de disc necomprimată care are cel puțin 50 MB de spațiu liber:

-- Dacă directorul nu există, creați-l: Faceți clic dreapta pe unitate, selectați Director nou din meniu și tastați denumirea directorului pe care ați notat-o în pasul 4 (de exemplu, Temp).

-- Dacă discul nu conține suficient spațiu liber, atunci creați spațiu suplimentar prin eliminarea fișierelor inutile. Pentru a stabili cantitatea de spațiu liber, faceți clic dreapta pe unitate și selectați Proprietăți din meniu.

Pentru a șterge fișiere temporare:

Notă: Repetați această procedură periodic. Windows șterge fișierele temporare atunci când Windows și aplicațiile se închid în mod normal. Atunci când Windows sau o aplicație cade, totuși fișierele temporare se pot acumula pe hard disk.

1. Selectați Pornire > Rulare și tastați cmd (Windows XP, 2000) sau command (Windows 98) în caseta de text deschisă. Faceţi clic pe OK.

2. Tastați următoarele comenzi și apăsați Enter după fiecare comandă:

c:

cd\

cd "C:\Windows\Temp"

Important: Verificați linia de comandă cu mesajul C:\Windows\Temp înainte de a introduce următoarea comandă. Inițierea acestei comenzi în alte locații ale unității de disc poate deteriora Sistemul dvs. de operare. Adobe oferă această informație doar ca o favoare și nu este răspunzător pentru problemele pe care le puteți întâmpina dacă rulați această comandă într-o locație incorectă.

del *.* /s /q

3. Microsoft Windows va șterge toate fișierele neprotejate din directorul Temporar Windows și, apoi, va afișa o linie de comandă intermitentă. Atunci când a afișat linia de comandă intermitentă, tastați următoarele comenzi și apăsați Enter după fiecare comandă:

cd\

cd %temp%

Important: Verificați linia de comandă cu mesajul C:\Documente și Setări\Nume de utilizator\Setări locale\Temp înainte de a introduce următoarea comandă. Inițierea acestei comenzi în alte locații ale unității de disc poate deteriora Sistemul dvs. de operare. Adobe oferă această informație doar ca o favoare și nu este răspunzător pentru problemele pe care le puteți întâmpina dacă rulați această comandă într-o locație incorectă.

del *.* /s /q

4. Tastați ieșire pentru a închide fereastra Command.com.

13.Verificați problemele legate de fonturi.

Pentru a stabili dacă problema este cauzată de un font, reduceți numărul de fonturi active prin mutarea fișierelor cu fonturi într-o altă locație:

Notă: Nu eliminați fonturile instalate de Windows. Pentru detalii, consultați pagina de internet Microsoft.

1. Creați un director nou (de exemplu, C:/TrueType).

2. Navigați la directorul de fonturi.

-- În Windows XP: Deschideți directorul Windows/Fonturi.

-- În Windows 2000: Deschideți directorul Winnt/Fonturi.

3. Mutați fișierele cu fonturi, cu excepția celor instalate de Windows, din directorul Fonturi în directorul creat de dvs. la pasul 1.

4. Mutați câteva fonturi din pasul 3 înapoi în directorul Winnt/Fonturi.

5. Porniți Adobe Reader și încercați să recreați problema:

-- Dacă problema reapare, atunci unul dintre fonturile mutate la pasul 4 poate fi cauza acesteia. Eliminați acele fonturi din directorul Fonturi și repetați pașii 4-6, de data aceasta adăugând câte un font pe rând. Atunci când problema reapare, eliminați fonturile folosind un utilitar de fonturi, eliminați fontul și reinstalați-l din mediu original sau contactați producătorul fontului pentru a obține o versiune actualizată a acestuia.

-- Dacă problema nu apare, atunci repetați pașii 4-5 și testați diferite fonturi.

14.Rulați Adobe Readerîntr-un cont de utilizator diferit.

Creați un cont de utilizator nou care are aceleași permisiuni precum contul pe care îl utilizați atunci când apare problema. Dacă problema nu apare din nou, atunci contul utilizatorului original ar putea fi deteriorat. Pentru informații privind configurarea unui cont de utilizator, consultați documentația Windows 2000 sau Windows XP sau contactați administratorul dvs. de rețea.

15.Reparați și defragmentați hard diskuri.

Erorile de sistem pot apărea dacă hard diskurile conțin sectoare deteriorate sau fișiere fragmentate. Reparați și defragmentați hard diskuri folosind fie instrumentul Verificare erori și utilitarul Defragmentare disc incluse în Windows sau un utilitar terț de disc, precum Utilitarele Symantec Norton. Trebuie să rulați aceste utilitare pe fiecare hard disk sau partiție.

Instrumentul Verificare erori repară sectoarele defecte, unitățile de alocare pierdute sau fragmentele de fișiere, fișierele cu linkuri încrucișate și denumirile nevalide de fișiere. Pentru a accesa instrumentul Verificare erori, faceți clic dublu pe Computerul meu, faceți clic dreapta pe hard diskul dorit și selectați Proprietăți din meniul pop-up. În caseta de dialog Proprietăți disc local, faceți clic pe fila Instrumente și, apoi, faceți clic pe Verificați acum în secțiunea Verificare erori.

Defragmentare disc rearanjează fișierele și spațiul liber de pe computer astfel încât fișierele să fie stocate în unități continue și spațiul liber să fie consolidat într-un bloc continuu. Pentru a accesa utilitarul Defragmentare disc, selectați Pornire > Programe > Accesorii > Instrumente sistem > Defragmentare disc.

Pentru mai multe informații despre un utilitar terț de disc, consultați documentația utilitarului.

16. Scanați sistemul pentru viruși.

Utilizați programul software anti-virus actual, precum Norton AntiVirus sau McAfee VirusScan, pentru a verifica sistemul pentru viruși. Infecțiile cu viruși pot deteriora programul software și pot cauza erori de sistem. Pentru mai multe informații, consultați documentația programului software anti-virus.

17. Vizualizați Jurnalul de sistem pentru a identifica conflictele programelor software.

La pornire, Windows adaugă intrări în Jurnalul de sistem, care conțin informații despre aplicații, setări de securitate și informații despre sistem. Puteți vizualiza Jurnalul de sistem pentru a identifica conflictele programelor software. Dacă identificați un conflict al programului software, reinstalați sau actualizați acel program.

Pentru vizualizarea Jurnalului de sistem:

1. Selectați Pornire > Setări > Panou de control și faceți clic dublu pe Instrumente de gestionare.

2. Faceți clic dublu pe Vizualizator evenimente, selectați Jurnal de sistem în fereastra Vizualizator evenimente și notați următoarele:

-- Un „x” alb într-un cerc roșu indică faptul că un serviciu sau un driver este oprit (adică nu a pornit sau nu s-a încărcat).

-- Un semn negru al exclamării într-un triunghi galben avertizează o potențială problemă viitoare, precum spațiu liber redus pe disc.

Notă: Puteți ignora avertismentele care indică faptul că un driver nou al imprimantei a fost instalat.

3. Pentru mai multe informații despre o intrare, faceți clic dreapta pe aceasta, selectați Proprietăți din meniul pop-up și citiți secțiunea Descriere. Dacă nu stabiliți evenimente care sunt legate de problemă, atunci recreați Jurnalul de sistem:

a. Deschideți Vizualizator evenimente, faceți clic dreapta pe Jurnalul de sistem și selectați Golire toate evenimentele din meniul pop-up. Pentru a salva Jurnalul actual de sistem, faceți clic pe Da atunci când Windows afișează mesajul „Doriți salvarea „Jurnalului de sistem” înainte de golirea acestuia?”

b. Închideți Vizualizator evenimente și încercați să recreați problema.

c. După ce problema reapare, deschideți Vizualizator evenimente și vizualizați Jurnalul de sistem.

4. Notați descrierea, sursa și ID evenimentului și căutați o soluție la eroare pe pagina de internet Microsoft la http://support.microsoft.com sau contactați Microsoft sau furnizorul echipamentului pentru asistență.

18. Identificați fișierul sau aplicația care cauzează problema.

Dacă o eroare indică aplicația care cauzează problema, reinstalați aplicația. Dacă un fișier este deteriorat și cauzează probleme în Adobe Reader, reinstalarea aplicației poate corecta problema. Dacă o eroare indică un fișier Windows, reinstalați Windows peste acesta. Dacă problema persistă, continuați cu cerința următoare.

Depanare avansată

Dacă cerințele din secțiunea anterioară nu au rezolvat problema, atunci echipamentul poate intra în conflict cu Adobe Reader.

Declinarea răspunderii: Adobe nu acceptă echipamente și furnizează aceste cerințe doar cu titlu de favoare. Pentru asistență suplimentară, contactați producătorul sau distribuitorul autorizat al echipamentului. Dacă depanați problemele echipamentului personal, acest lucru poate duce la anularea garanției computerului dvs.

Notă: Înainte de a elimina sau a rearanja echipamentul, opriți alimentarea computerului și orice periferice.

19. Reformatați hard diskul și reinstalați doar Windows și Reader.

Reformatați hard diskul și, apoi, reinstalați doar Windows și Reader de pe mediul de instalare original. Reformatarea unui disc șterge toate fișierele pe care le conține, de aceea trebuie să vă asigurați că ați creat mai întâi copii de rezervă ale tuturor fișierelor personale. De asemenea, asigurați-vă că aveți toate discurile aplicațiilor și ale sistemului.

Notă: Nu instalați programe software sau echipamente suplimentare până nu vă asigurați că problema este rezolvată. Nu efectuați copii de rezervă ale hard discului și restaurați Windows și Reader în loc de a le reinstala. Dacă problema este cauzată de o aplicație sau de Windows, iar oricare dintre acestea este restaurată în loc de a fi reinstalată, problema poate reapărea.

După reformatarea hard diskului și reinstalarea Windows, încercați să recreați problema:

-- Dacă problema nu mai apare, atunci instalați alte aplicații pe rând și încercați să recreați problema după fiecare instalare. Dacă problema apare după o instalare, atunci aplicația recent instalată poate fi cauza acesteia.

-- Dacă problema apare atunci când sunt instalate doar Windows și Reader, atunci cauza este legată de echipament și trebuie să contactați producătorul sau distribuitorul autorizat al echipamentului pentru asistență. Înainte de a contacta producătorul sau distribuitorul, totuși puteți încerca una sau mai multe cerințe din următoarea secțiune.

20.Verificați probleme ale RAM SIMM sau DIMM.

Asigurați-vă că RAM SIMM sau DIMM sunt instalate adecvat și nu reprezintă cauza problemei realizând una sau mai multe cerințe următoare:

-- Modificați ordinea SIMM sau DIMM instalate.

-- Eliminați toate, cu excepția unui număr minim de SIMM sau DIMM necesare pentru a rula Windows și Reader și testați pentru a vedea dacă problema persistă. Dacă persistă, atunci înlocuiți SIMM sau DIMM eliminate și eliminați altele, testând din nou pentru a vedea dacă problema persistă. Dacă problema nu reapare, atunci unul sau mai multe SIMM sau DIMM eliminate reprezintă cauza problemei. Pentru asistență, contactați producătorul RAM SIMM sau DIMM.

Informaţii suplimentare

333213 : Depanarea erorilor sau blocajelor de sistem în Acrobat (8.x pe Windows 2000 și XP)

 Adobe

Obțineți ajutor mai rapid și mai ușor

Utilizator nou?