Filformat som stöds | Fyll i och signera

Adobe Fyll i och signera stöder formulär från följande filtyper:

  • PDF: Adobe Fyll i och signera stöder för närvarande de flesta PDF-filer, men för tillfället kan du inte fylla i följande filer:
    • Skyddade PDF-filer: När PDF-filen överförs visas ett felmeddelande som säger att filen innehåller redigeringsbegränsningar och inte stöds.
    • I vissa LiveCycle Designer-formulär – avser dynamiska XFA PDF-filer som har skapats i LiveCycle – visas ett felmeddelande om att dynamiska XFA-filer inte stöds.
  • Microsoft Office-filer: docx, xls, xslx, ppt, pptx
  • Bildfiler: jpg, png, gif, tif
  • Textfiler: txt, rtf-format
Obs!

Du kan överföra högst 100 sidor och varje fil som överförs får vara högst 100 MB.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?