Anteckningar: Uppdatering av kommenteringsverktyg för textkorrigering

Uppdateringar av anteckningsverktyg i Acrobat (maj 2016-versionen).

Verktyg har flyttats från verktygsfältet Kommentar

Följande verktyg har omarbetats för att förenkla verktygsuppsättningen:

  • Verktyg för textkorrigering: Kommandon för textkorrigering (Ersätt text, Infoga text och Genomstruken text) är aktiverade som standard i appen Kommentar.
  • Lägg till anteckning i Ersätt text: Kommandot Lägg till anteckning i Ersätt text finns i snabbmenyn.
  • Lägg till anteckning i text: Kommandot Lägg till anteckning i text finns i i snabbmenyn.

Använda kommandon för textkorrigering

Kommandon för textkorrigering är aktiverade som standard i appen Kommentar:

  • Markera texten och börja skriva för funktionen Ersätt text.
  • Tryck på Ta bort för funktionen Genomstruken text.
  • Börja skriva utan att markera text för funktionen Infoga text.

Kända problem

  • Med kommandot Lägg till anteckning i Ersätt text ändras bara färgen på genomstrykningen och inte färgen på cirkumflexet.
  • Kommandon för textkorrigering fungerar inte om du dubbelklickar för att markera texten.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?