Uppdateringsalternativ för Adobe Reader 10.1 och senare på Windows

Adobe Reader kan regelbundet söka efter viktiga uppdateringar och installera dem åt dig. Uppdateringarna kan till exempel gälla viktiga säkerhetsåtgärder och produktförbättringar.

Uppdateringarna kan hämtas på tre olika sätt:

  • Installera uppdateringar automatiskt (rekommenderas): Adobe Reader söker regelbundet efter viktiga uppdateringar och installerar dem automatiskt. När uppdateringarna har slutförts visas ett litet meddelande om detta i systemfältet. Den här metoden rekommenderas eftersom den inte kräver någon insats från användaren. Det är det bästa sättet att hålla Adobe Reader uppdaterat och säkert. 
  • Hämta uppdateringar åt mig men låt mig välja när de ska installeras: Adobe Reader söker regelbundet efter viktiga uppdateringar och hämtar dem. Därefter uppmanas du av Adobe Reader att installera uppdateringen. 
  • Sök efter och installera uppdateringar manuellt: Adobe Reader söker inte automatiskt efter uppdateringar. Användaren måste istället själv välja alternativet Kontrollera om det finns uppdateringar. Det här alternativet är det minst säkra och rekommenderas endast företag som använder andra metoder för att uppdatera sina system.

Om du vill ändra ditt val senare finns alternativet under Uppdaterare på menyn Inställningar (välj Redigera > Inställningar).

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?