Problem

Adobe Acrobat-tillägget Create PDF kan visas som inaktiverat när en sida har laddat klart för Google Chrome tidigare än version 41.

Lösning

Uppdatera till den senaste Chrome-versionen, så ska tillägget aktiveras och vara tillgängligt för användning.