MS Office-dokument listas inte bland stödda filtyper

Problem

När du väljer Arkiv > Skapa PDF från fil saknas Microsoft Office-formaten i popup-menyn.

Följande symptom kan visas:

 • Vid val av Skapa PDF från fil i Acrobat saknas alternativen för .doc/.docx i popup-menyn för stödda filformat.
 • Vid val av Kombinera filer till en enda PDF, visas felmeddelandet "Filtypen stöds inte" angående Office-dokument.
 • Om ett Office-dokument dras till Acrobat visas samma felmeddelande.
 • Det går att högerklicka på ett Office-dokument och konvertera det till PDF.
 • Det går att skapa en PDF med tillägget Acrobat PDFMaker i Microsoft Word.
 • Även Adobe PDF-skrivare kan användas för att skapa en PDF från Microsoft Word.

Detta avser filformaten .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt och .pptx i Windows.

Lösningar

Friskrivningsklausul: Lösningarna nedan inbegriper ändring av Windows-registret. Adobe tillhandahåller inte support för problem som orsakas av felaktiga registerändringar. Registret innehåller ytterst viktig information om datorns maskinvara och programvara. Innan du gör några ändringar av registret bör du skapa en säkerhetskopia. Mer information om registret finns i Windows-dokumentationen. Alternativt kan du kontakta Microsoft.

Lösning 1: Kontrollera att rätt registerposter finns

 • För .doc: HKEY_CLASSES_ROOT\.doc\Word.Document.8
 • För .docx: HKEY_CLASSES_ROOT\.docx\Word.Document.xx
 • För .ppt: HKEY_CLASSES_ROOT\.ppt\PowerPoint.Show.8
 • För .pptx: HKEY_CLASSES_ROOT\.pptx\PowerPoint.Show.xx
 • För .xls: HKEY_CLASSES_ROOT\.xls\Excel.Sheet.8
 • För .xlsx: HKEY_CLASSES_ROOT\.xlsx\Excel.Sheet.xx

Där "xx" är den interna versionen av Microsoft Office som installerats på datorn. Till exempel: För Microsoft Word 2010, HKEY_CLASSES_ROOT\.docx\Word.Document.12

Lösning 2: Kontrollera att ditt användarkonto har fullständig behörighet (läs- och skrivbehörighet)

Om registernycklarna i Lösning 1 finns kontrollerar du att ditt användarkonto har fullständig läs- och skrivbehörighet för det.

 • Detta problem kan uppstå i datormiljöer där en operativsystemavbildning med en installerad version av Acrobat används.
 • Det kan även uppstå när domänanvändare (Windows) inte har fullständig behörighet för registernycklarna ovan.

Lösning 3: Reparera Microsoft Office

Reparera Microsoft Office med den ursprungliga skivan eller installationsprogrammet för att skapa ovanstående registernycklar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?