Avslutad support för Arbetsytor på Acrobat.com och vissa Adobe-onlinetjänster

I januari 2014 meddelade Adobe att Arbetsytor på Acrobat.com kommer att upphöra år 2015.Adobes Arbetsytor, inklusive Buzzword, Tables och Presentation, upphörde 6 januari 2015. Som en följd av detta är Adobes onlinetjänster på Acrobat.com inte längre tillgängliga för delade granskningar med Acrobat-versionerna 9, X och XI. Det är inte heller möjligt att samla formulärdata i Acrobat-versionerna 9 och X.

Alternativ som använde sig av arbetsytorna på Acrobat.com togs bort genom kvartalsvisa uppdateringar med start 13 maj 2014.

Vilka funktioner har påverkats?

  • För Skicka för delad granskning har alternativet Hämta och spåra kommentarer automatiskt med Adobes onlinetjänster tagits bort. Du kan fortfarande konfigurera en delad granskning med hjälp av en intern server.
  • För formulärkommandot Distribuera finns inte längre alternativetAcrobat.com. Du kan fortfarande skicka formulär via e-post eller använda interna servrar och FormsCentral.

Varför tog Adobe bort arbetsytorna?

Adobe avslutade verksamheten kring dokumentskapande med ordbehandling, kalkylblad och presentationsfiler. Adobes mål är att fortsätta erbjuda PDF-framställning och konverteringsprodukter i världsklass samt tjänster som hjälper kunder att bearbeta sina filer, var de än befinner sig och från vilken enhet som helst.

Vem påverkas och vad innebär förändringen?

  • Användare av Acrobat XI, X, och 9 kan inte längre tillhandahålla delade granskningar på Acrobat.com.
  • Användare av Acrobat 9 och X kan inte längre genomföra delade granskningar eller insamling av formulärdata på Acrobat.com.

Vilka alternativ finns?

Du kan genomföra delade granskningar eller insamling av formulärdata på en lokal nätverkserver, webbserver eller SharePoint.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?