Fel 1602 vid uppdatering av version 8.1.7 och 9.2 av Acrobat och Reader

Problem

När du väljer Hjälp > Kontrollera om det finns uppdateringar i Adobe Acrobat och Reader, visas dialogrutan Klar att installera. Men när du klickar på Installera visas fel 1602.

Lösning

Ta bort mappen ARM under rätt katalogstruktur.

Acrobat 9

  • Win XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Acrobat\9.2
  • Vista: C:\ProgramData\Adobe\Acrobat\9.2

Reader 9

  • Win XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Reader\9.2
  • Vista: C:\ProgramData\Adobe\Reader\9.2

Acrobat 8

  • Win XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Acrobat\8.1
  • Vista: C:\ProgramData\Adobe\Acrobat\8.1

Reader 8

  • Win XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Reader\8.1
  • Vista: C:\ProgramData\Adobe\Reader\8.1 

Ytterligare information

Fel 1602 visas om de självuppdaterande MSI-filerna för ARM (Acrobat Refresh Manager) inte finns i mapparna Application Data i Adobe Reader.

 

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?