Interna felet 2753 vid installation av Acrobat eller Reader

Problem

Under installationen av Adobe Reader visas felmeddelandet

"Interna felet 2753 Updater.api_NON_OPT", eller en annan version av meddelandet innan installationsprogrammet avbryts.

Ibland visas även felmeddelandet när en tidigare version av Adobe Reader tas bort.

Lösningar

Lösning 1: Ta bort alla tidigare versioner av Acrobat och Adobe Reader med Lägg till/Ta bort program.

 1. Välj Lägg till/Ta bort program på Kontrollpanelen.
 2. Välj den senaste versionen av Acrobat eller Adobe Reader i listan och klicka på Ta bort.
 3. Bekräfta att du vill ta bort programmet när du uppmanas att göra det.
 4. Upprepa dessa steg tills alla Acrobat- och Reader-poster i listan är borta.
 5. Starta om datorn. 

Om det inte går att ta bort programmet med Lägg till/Ta bort program på Kontrollpanelen kan du försöka reparera installationen av Reader genom att först installera samma version av Reader.

Lösning 2: Ta bort registernycklarna för Acrobat och Reader Windows Installer.

Friskrivningsklausul: Windows register innehåller information som är nödvändig för din dator och dina program. Adobe erbjuder ingen support för problem som uppstår på grund av felaktig modifiering av register. Adobe rekommenderar att du har erfarenhet av redigering av systemfiler innan du ändrar i registret. Se till att säkerhetskopiera registret innan det redigeras. Mer information om Windows Registry Editor finns i Windows Användarhandbok eller så kan du kontakta Microsoft tekniska support.

Viktigt! Kontrollera så att du redigerar korrekt registerkod. När sökvägen för HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\68AB67CA330100007706000000000030 visas ska endast 68AB67CA330100007706000000000030 markeras. Om namnet inte stämmer exakt, markerar du inte posten.

 1. Välj Start > Kör.
 2. Skriv in regedit i textrutan och klicka på OK.
 3. I Registry Editor markerar du den korrekta registerkoden för Acrobat

  • För Reader 8.0.0, ta bort:
   • 32-bitars Windows
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-518-\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A80000000002}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Reader
   • 64-bitars Windows
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Features\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-518\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A80000000002}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Reader
  • För Acrobat X (10):
   • 32-bitars  Windows


    •  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\ UserData\S-1-5-18\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ {AC76BA86-1033-F400-7760-000000000005}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\68AB67CA3301004F7706000000000050  
   • 64-bitars Windows

    •  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\ UserData\S-1-5-18\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ {AC76BA86-1033-F400-7760-000000000005}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SO FTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Features\68AB67CA3301004F7706000000000050  
 4. Klicka på Redigera > Ta bort.
 5. Välj Ja när du uppmanas att bekräfta borttagningen.
 6. Upprepa steg 3-5 för resten av de registerkoder och de angivna uppdateringar som verkställts.
 7. Avsluta Registerredigeraren.

Ytterligare information

Felet 2753 kan visas när en (tidigare) installation av Adobe Reader är skadad. Det uppstår även när Adobe Reader-relaterade poster i registret är skadade, vilket medför att installationen avbryts.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto